Codeblocks

Forma generala a unui program in C++ (Codeblocks) este: #include <iostream> program. Fisierul contine intrare/ iesire using namespace std; clase specifice P.O.O int main() principala { cout <<"Salut" << endl; return 0; //include fisierul iostream(in out stream) in // declaratiile unor functii pt. operatii de //spatiul de nume std grupeaza logic functii si //programul (functia) //inceput program //corpul programului

} //sfarsitul programului Programul de mai sus afisaza „Salut” pe ecran. In C++ este diferenta intre literele mari si mici. Ex: Void ≠void , MAIN ≠main Tipuri standard de date: 1)Tipul INTREG 100 , -100 2)Tipul REAL ex. 2.1231, -123.32, 102 LIMITE true(1) false(0) [0 , 255] [-32.768 , 32.767] [0 , 65.535] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-9.223.372.036.854.775.808 , 9.223.372.036.854.775.807] [0 , 18.446.744.073.709.551.615] [1.17549e-038 , 3.40282e+038] [2.22507e-308 , 1.79769e+308] [3.3621e-4932 , 1.18973e+4932]

TIP bool char short int unsigned short int int unsigned int long unsigned long long long unsigned long long float double long double

MEMORIE OCUPATA 1B 1B 2B 2B 4B 4B 4B 4B 8B 8B 4B 8B 12B

Afisarea momoriei ocupate si a limitelor datelor pentru un tip specificat se face: g << "Dimensiune int: " << sizeof(int) << endl; g << "Limite: " << numeric_limits<int>::min() << ' ' << numeric_limits<int>::max() <<endl;

Tipul char

(int) in fata unui caracter returneza codul ASCII a caracterului Ex: #include <iostream> using namespace std; char a,b,c; int main() { cout<<"dati un caracter " ; cin>>a; cout <<"caracterul citit este: " <<a<<" si are codul ASCII "<<(int)a<<endl; b=82;//82 este codul ASCII a R cout<<b<<" are codul ASCII "<<(int)b<<endl; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 82 c=b+1; //variabila c va memora caracterul cu codul ASCII 83 adica S cout<<c<<" are codul ASCII "<<(int)c; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 83 return 0; } VOCABULARUL Setul de caractere 1) Litere a,b,..z,A,B…Z 2) cifre 0,1,2,…9 3) caractere speciale @!#%<,.?/ etc. Identificatori - nume de costante , variabile sau functii - incep cu o litera sau cu _ urmata de litere sau cifre. Ex: a12s, as33, _007, 1a ,nt@ Cuvinte cheie - while,for,if , int cout,cin etc Comentarii // pentru un rand /* pentru mai multe randuri */ Separatori space , (virgila) ; enter Citirea ( cin ) – realizeaza citirea variabilelor de la tastatura cin>>a; //citeste variabila a de la tastatura cin>>a>>b>>x; //citeste variabilele a,b si x de la tastatura Afisarea (cout) – realizeaza afisarea pe ecran a unui mesaj si/sau a unei variabile 1)cout<<"Salut"; //afiseaza cuvantul salut pe ecran 2)cout<<s; //afiseaza cotinutul variabilei s pe ecran 3)cout<<"suma este: "<<s<<endl; //daca variabila s are valoarea 201 se afiseaza pe ecran „ suma este: 201” si apoi cursorul trece la rand nou 4)cout<<"suma este: "<<s<<endl << cout<<"produsul este: "<<p; //afiseaza suma este: 201 produsul este: 330 (pe randuri diferite din cauza lui „endl”) Atribuirea ( = ) x=2; // x primeste valoarea 2 a=a+1; //a creste cu 1 s=s+x; //s creste cu x

p=p*x; //p creste de x ori x=y; // lui x i se atribuie valoarea lui y Probleme 1.Suma a doua numere 2.Aria unui dreptunghi 3.Media aritmetica a 3 numere

Operatori in C++
a)Operatori aritmetici

+ (adunare) a+b - (scadere) a-b * (inmultire) a*b % (modulo restul impartirii 10%3 este 1, 125%10 este 5) / (impartire sau div) 1) / este „div” - atunci cand ambele numere din operatie sunt intregi
#include <iostream> using namespace std; long b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afiseaza 5

2) / „este impartire” - atunci cand cel putin unul din numere este real
#include <iostream> using namespace std; float b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afisaza 5.05 Daca avem int a; si float b; sau float a; si int b; rezultatul afisat va fi acelasi. Impartirea a doua numere intregi se face prin conversia catre un numar real cu „(float)” #include <iostream> using namespace std; int a,b; float x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b;

b. cout << "b="<<b << endl. cin >> a >> x.35 se afiseaza 2 (a primeste doar valoarea 2 nu si 0. cout << "a=" << a << endl. cout << "a="<<a << endl.b--. return 0. int main() { cout << "dati a si b". } Pentru a=100 si b=20 se afisaza a=101 si b=19 ++a este diferit de a++ daca a este implicat intr-o operatie #include <iostream> . float x. a=x. (x=22.35) 2) float <.x = a / (float)b. return 0. cout << "x=" << x << endl. cin >> a>>b.int Daca la programul anterior se face atribuirea x=a. int a. int a. a creste cu 1) ++a (a creste cu 1) #include <iostream> using namespace std. a++. return 0.22 si a=100) in x se va memora 100 (adica 100. int main() { cout << "dati a si x". } Daca a=1000 si x=2. } Daca a=101 si b=20 se afisaza 5.05 In C++ se pot face atribuiri de genul: 1) int <-float #include <iostream> using namespace std.00) b) Operatori relationali > (mai mare) < (se subintelege!!!) >= (mai mare si egal) <= (mai mic si egal) == (egal !!!!!!!) != (diferit) c) Operatori de incrementare/decrementare ++ (incrementare cu 1 adica creste cu 1) --(decrementare cu 1 adica scade cu 1) a++ ( explicatie: a=a+1.

} Daca a=100 si b=20 se afiseaza a=101 si s=121 Daca se inlocuieste s=b+(++a). //mai intai se face ++a si apoi se face s=b+a cout << "a="<<a << endl.s. return 0. b=++a. b=a++.using namespace std. a=3. cout << "s="<<s << endl. cin >> a>>b.) *= (p=p*a  p*=a) += (s=s+a  s+=a) -= (s=s-a  s-=a) /= (x=x/10  x/=10) %= (cif=cif%10  cif%=10) &= |= ^= .b. se afiseaza 120 (se face mai intai s=b+a si apoi se face a++) Ex 1: a=3. int a. s=b+(++a). cu s=b+(a++). => b=3 si a=4 d) Operatori logici ! not (negat) && and (si) || or (sau) Ex: a<=b && a<c (explicatie: a<=b si a<c) c!=a || c!=b (c diferit de a sau c diferit de b) !a (explicatie: not a) !(a<=b)  a>b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a<b)  a>=b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a!=b)  a==b (atentie !!!!!!!!!!!!!) e) Operatori de atribuire = se da (ex: a=x. => b=4 si a=4 ex2: a=3. int main() { cout << "dati a si b".

b=7. se afisaza 15 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) | 1111(2) =15(10) Operatorul not „~” ~1101=0010 f) Operatori logici pe biti . 17(10)=10001(2) => 100(2) deplasat => 4(10) deci 17(10)= 4(10) Practic a>>x este a/2x (div) a=13. cout<<a|b. cout<<(a>>3). cout<<(a<<2). cout<<a^b. se afisaza 5 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) & 0101(2) =5(10) Operatorul sau exclusiv „^” a=13. cout<<(a>>2). se afisaza 9 13(10)=1101(2) 7(10)= 0111(2) 1010(2) =10(10) Operatorul deplasare la dreapta „>>” a=17. se afiseaza 8 Operatorul si „&” a=13. se afiseaza 3 Operatorul sau „|” a=13. cout<<(a<<3). 3(10)=11(2) => 1100(2) deplasat => 12(10) deci 3(10)= 12(10) Practic a<<x este a*2x a=1.– actioneaza la nivel de bit pe numere (adica pe reprezentarea numarului in baza 2 !!!) << deplasare la stanga >> deplasare la drepta & si | sau ^ sau exclusiv ~ not a b a&b a|b a^b 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 ~1=0 ~0=1 Operatorul deplasare la stanga „<<” a=3. b=7. cout<<a&b. b=7.

a-3.} Varianta c) La if-ul simplificat se realizeaza executia „operatie1” daca condita este adevarata. ( )[ ] paranteze rotunde. div sau impartire. || „sau” operator logic 13. si daca conditia este falsa nu se face nimic. == != operatori relationali egal. < > <= >= operatori relationali 8. operatii else 1. } else { operatii2 .. ^ „sau exclusiv” operator logic pe biti 11. mod 5. Daca if-ul are mai multe operatii ( 2. * / % inmultire. La executia if-ului se executa „operatie1” sau „operatie2”. = += -= /= %= >>= <<= operatori de atribuire Instructiunea IF f.Prioritatea operatorilor 1.b). + a+b.not logic. Varianta b) Daca if-ul sau else-ul au mai multe operatii ( 2. } varianta a) varianta b) if(conditie) operatie1. diferit 9.) acestea se grupeaza intre acolade {…. & „si” operator logic pe biti 10. >> << deplasare pe biti 7.. iar daca este falsa se executa „operatie2”. * -> pointeri 4.a++.++ -. generala (variante a)..} In C++ 0 este fals si ≠0 adevarat Tabel pentru conditii logice: 0 false 1 true . not pe biti. sau if(conditie) { operatii 1.3. operatie2.. ! ~ + . nu se poate sa nu se execute nici una. Nu se pot executa ambele operatii ( „operatie1” si „operatie2” ). | „sau” operator logic pe biti 12. } varianta c) Explicatii: Varianta a) Daca conditia este adevarata se executa „operatie1”.-5.c) ) if(conditie) if(conditie) { operatie1.) acestea se grupeaza intre acolade {….3. && „si” operator logic 12. paranteze vectori 2.a-b 6. +5.

if (maxi < d) maxi = d. int a. cout<<"Max if(d>=a && d>=c && d>=b && d>=e) este:"<<maxi. maxi.d. cin>>a>>b. cin >> a >> b >> c >> d cin >>a>>b>>c>>d>>e. Min a doua numere #include <iostream> using namespace std. maxi=d. Max a 3 numere #include <iostream> using namespace std.b. if(c>=a && c>=b && c>=d && c>=e) if (maxi < e) maxi = e. e. if (a<b) cout << "minimul este:"<<a<<endl. if(a>=b && a>=c && a>=d && a>=e) maxi = a. return 0.e. << endl.a F F A A b F A F A a&&b F F F A a||b F A A A Pr1. int main() int main() { { cout << "dati 5 cout << "Dati valori pentru a. c. cout<<"maximul este:"<<maxi.b. >> e. cin >>a>>b>>c. if(e>=a && e>=c && e>=d && e>=b) } maxi=e. b. if (maxi < b) maxi = b.c. d. maxi=b. return 0. maxi=a. . maxi=c.maxi. return 0. int a.d si e" numere". } Pr2. int a. b si c" << endl.c. if(a>=b && a>=c) cout<<"Maximul este a"<<endl. } Pr3. Max a 5 numere #include <iostream> #include <iostream> using namespace std. using namespace std.b. int main() { cout << "Dati valori pentru a. int a. if(c>=a && c>=b) cout<<"Maximul este c"<<endl. if(b>=a && b>=c && b>=d && b>=e) if (maxi < c) maxi = c. return 0. else cout << "minimul este:"<<b<<endl.c. if(b>=a && b>=c) cout<<"Maximul este b"<<endl.b. int main() { cout <<"Dati valori pentru a si b".

if(d>=0){ x1=(-b+sqrt(d))/(float)(a*2).b. Ec de gr. if(a!=0){ x=-(float)b/a.>. b. Relatia intre 3 numere(<.c. int main() { cout << "Dati coeficientii ecuatiei a si b" << endl. b" << endl. else cout<<"nu exista solutie pt ecuatie".II #include <iostream> #include <cmath> using namespace std.} Pr4. x2=(-b-sqrt(d))/(float)(a*2). b si c" << endl. cin >>a>>b.=) #include <iostream> using namespace std. else cout<<"nu exista solutii".I #include <iostream> using namespace std. } Pr6. float x. cout<<x<<endl. return 0. d. cout <<x1<<endl. cout<<"x1="<<x1<<endl<<"x 2="<<x2. x2. int a. cin>>a>>b. if(a>b) cout<<"a >b"<<endl. }} return 0. } else{ if (c==b) cout<<"orice x1 e solutie a ecuatiei". } else if(b==a) cout<<"orice x este solutie"<<endl. } else{ if(b!=0){ x1=-(float)c/b. c. int a. int a. cin >> a >> b >> c. int main() { cout << "Dati valori pentru a. } Pr5. } else cout <<"nu exista solutii reale". if(a!=0){ d=b*b-4*a*c. int main() { cout << "Dati valori pentru a. . float x1. Ec de gr.b.

m1. s = s1 + s2. Precizati tipul triunghlui: oarecare. if(a==b) cout<<"a==b"<<endl. s. echilateral.a=b≠c. Adunarea a doua durate de timp 9 3 13 30’ 20” (h1 m1 s1) 42’ 50” (h2 m2 s2) 13’ 10” (h m s ) + #include <iostream> using namespace std. cin >> h1 >> m1 >> s1 >> h2 >> m2 >> s2.60. return 0. Pr11.b=c≠a Tema Inversul unui numar de 3 cifre Min 4 nr .m1 si m2.s1. Fie 3 numere a. Inversul unui numar short int Pr9.c. s2. } cout << h << " " << m << " " << s << endl.h2. return 0. if (s >= 60) { s = s . dreprunghic. } if (m >= 60) { m = m . m. h1.a=c≠b. Comparati doua date calendaristice Pr10. h = h1 + h2. isoscel.s2:" << endl.if(a<b) cout<<"a<b"<<endl.60. m = m1 + m2. Fie a.a≠b≠c. int h. int main() { cout << "Dati valori pentru h1. dreptunghic isoscel. precizati relatiile dintre ele: a=b=c.b.b.c laturile unui triunghi. } Pr7. h2. h = h + 1. m2. } Pr8. s1. m = m + 1.

i--) cout<<i<<” ”. cout<<"Dati n: ".s. i++ ) operatie1 sau for( i=vali. E=1 + 1*2 + 1*2*3 + 1*2*3*4 +… +1*2*3*.E=1/1+1/2+1/3+…+1/n //p=2*4*.. do while) for forma generala: for( i=vali. for(i=2. este:"<<p.i=i+2) cout<<i<<” ”. cin>>n.i=i+3) s+=i. int main() { cout<<"Dati un numar n par: ".i++) s+=i. for(i=1.*n 4.*n #include <iostream> #include <iostream> using namespace std.. for(i=2.n.i<=n. Ex1: for(i=1. while.i++) cout<<i<<” ”. s=0.i<=n. for(i=2.vali+2. float s. i<=valf. int i.i<=11. 3 2 1 Exista for(i=2.. se afiseaza pe ecran 2 4 6 8 10 Ex2: Calculati suma s=1+2+3+…100 s=0.valf si pentru fiecare valoare a lui i se executa „operatie1”.s. i++ ) { operatii1 } unde vali – valoare initiala valf – valoare finala executie: i ..n.valf-1. Probleme: 1. using namespace std. int main() int main() { { cout<<"Dati un numar n par: ".i<=n. for(i=1.i++) s+=(float)1/i.*n 2.+n #include <iostream> using namespace std. cout<<"Produsul nr pare din sir cout<<"Suma este:"<<s.S=23+43+63+…+n3 #include <iostream> using namespace std. se afiseaza pe ecran n n-1 .i>=1.S=2+5+8+….i<=n. return 5.p.ia valorile vali. int i. cin>>n. Suma a n numere //suma a n numere . cin>>n. } } 3. return 0. } 6. cout<<"Suma este:"<<s. i<=valf.i=i+2) p*=i. int i.n. se afiseaza pe ecran 1 2 3 4 5 .i<=n. int i. cin>>n.Calculati p=2*4*6* . ….n Exista for(i=n. return 0.. p=1.i=i+2) s+=i*i*i.i<=n. s=0. cout<<”suna este: ”<<s. cout<<"Suma este:"<<s.n.Instructiuni repetitive (for.. return 0. int main() { cout << "Dati un nr n:".vali+1.

x. s += x. int main() { cout << "Dati un nr n:".i. .i <= n.n.#include <iostream> using namespace std. s. return 0. } 9. p = 1. else cout<<"Minimul par este:"<<mini. s += p.000. if (x < mini) mini = x. int main() { cout << "Dati un nr n: ". int i. } cout<<"Maximul este:"<<maxi. if(x>maxi) maxi=x. //minimul par dintr-un sir de n #include <iostream> using namespace std. } 8. } #include <iostream> using namespace std. x. int x. for(i=1. } cout << "Minimul din sir este:" << mini. int i. for (i = 1. cin >> n.n. for (i = 1.i <= n. mini=2000000000. cin>>n. return 0. if(x%2==0 && x<mini) mini=x. return 0. n. int main() { cout << "Dati un nr n:". negative si nule sunt. } if(mini==2000000000) cout<<"Nu exista minim".Pentru un sir de n numere aflati minimul. int i. x.i++) { cin >> x.mini. //minimul dintr-un sir de numere #include <iostream> using namespace std. cin >> n. x. if(x%2==0)s += x.Media aritmetica a mumerelor pozitive dintrun sir.i++){ cin>>x. int i. } 9. for (i = 1.i++) { cin >> x. //Maximul dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. int main() { cout << "Dati un nr n:". for(i=1. 10. cin >> n. Pentru un sir de n numere aflati minimul par. mini = 32. } cout << "Suma celor pare este:" << s.i<=n. p. int i. return 0. Pentru un sir de n numere aflati maximul. int main() { cout << "Dati un nr n:".i<=n.i++) { p *= i.Suma numerelor pare dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. n. return 0. return 0. cin>>n. } cout << "Suma este:" << s. cin >> n. for (i = 1.maxi. s. int main() { cout << "Dati un nr n:". n.i <= n.i++) { cin >> x.i++){ cin>>x. Pentru un sir de n numere aflati cate elemente pozitive. mini. } cout << "Suma este:" << s. } 7. n. } 9. s.i <= n.

Divizorii unui numar x. i. int main() { cout << "Dati un nr:". pozitive dintr-un sir #include <iostream> using namespace std.n. Afisati numarul ce are cei mai multi divizori. n. ko. for (i = 1.kp.i <= n. int main() cin>>x. } else cout<<"y are mai multi divizori". cin>>x. n. else { si+=x. cin>>n.i++){ if(x%i==0) k1++. if (x > 0) kp = kp + 1.ki.+12 S=1/(1*1)+ 1/(2*2)+ 1/(3*3)+. 12. i<=x. cout<<"Dati un nr x:".Fie doua numere. cout << "Dati un nr n:". cout << "Nr el. kp. } cout << "Nr el. int i. cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai. for(i=1. } } ma = (float)s / k. cout << "ma=" << ma. } //media aritmetica a nr. s. int main() { cout << "Dati un nr:". 14.} if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori". cin >> n. . Media aritmetica a numerelor pare 16. mai=(float)si/ki. i++) if(x%2==0){ sp+=x. float ma.n. k++. else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de ki++. Afisati numarul ce are cei mai multi divizori. #include <iostream> using namespace std. pozitive este:" << kp<< endl. map=(float)sp/kp.si.Verificati daca un numar este prim. } cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl. 15. nule este:" << ko. #include <iostream> int i.sp. kn.k2.. return 0. cin >> n. i++) for(i=1.. cout << "Nr el. if (x > 0) { s += x.x.//cate numere pozitive. for(i=1.mai. if(y%i==0) k2++.i++) { cin >> x.y. k. { cout<<"Dati un nr y:". } Tema S=100+98+96+94+…. return 0. return 0. +1/(n*n) S=(1)*(1+2)*(1+2+3)*. negative este:" << kn<< endl. { float map. return 0.x.Verificati daca un numar este perfect. int main() int i.} divizori". int x.i++) { cin >> x.*(1+2+3+…+n) 11. Fie doua numere. i<=y. using namespace std. negative si nule sunt intrun sir. cin>>y.k1. if (x<0) kn = kn + 1. kp++. 13. si media aritmetica a numerelor #include <iostream> impare. s.i <= n.i<=n. for (i = 1. using namespace std. if (x == 0) ko = ko + 1. x.

int i. un numar x #include <iostream> using namespace std. #include <iostream> .n. sau while(cond){ instructiuni1. cin >> x. d = 2. Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare. } 4. while (x % d == 0) { p++. } return 0.} WHILE . Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare. cin>>n.Cmmmc a doua numere. } if (p > 0) cout << d << " " << p << endl. Cmmdc a doua numere. i=1. while(i<=n){ cin>>x. d. s+=x. int main() { cout << "Dati un nr n:". #include <iostream> 2.structura repetitiva cu test final Forma generala: do{ instructiune1. } 3. }while(cond).Descompunerea in factori primi pt. Probleme 1. p. int main() { cout << "Dati un nr x:".structura repetitiva cu test initial Forma generala: while(cond) instructiune1. } cout<<"Suma nr din sir este:"<<s.x. while (x != 1) { p = 0.s. d++. DO WHILE . } Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata. i++. Suma a n numere dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. return 0. x = x / d. int x. Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata.

2.using namespace std. int i. cout<<"cmmmc="<<cmmmc.kp. int x. cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl. int main() { cout<<"Dati un nr x:". cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai.n. cin>>x>>y. else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de divizori". int main() { cout << "Dati doua nr x si y:".i<=n.x. int main() { cout << "Dati un nr n:". if(x%2==0){ sp+=x. Afisati un mesaj ce precizeaza care numar are mai multi divizori. else b=b-a.b. } using namespace std. #include <iostream> using namespace std. Fie doua numare x si y. mai=(float)si/ki. return 0. for(i=1. cin>>n.Precizati daca exista numere impare intr-un sir. i++) if(x%i==0) k1++.k1. cin>>a>>b. } cmmmc=p/a.p. cin>>x.x.si. int i.i++){ cin>>x. p=a*b. } 3. cin>>y.} else { si+=x. i<=y. int main() { cout << "Dati un nr n:". } . while(a!=b){ if(a>b) a=a-b.k2. int i. float map. #include <iostream> using namespace std.Media aritmetica a numerelor pare si media aritmetica a numerelor impare dintr-un sir. } Probleme cu structuri repetitive 1.mai. int main() { cout << "Dati doua nr a si b:". int a. i<=x.n.y. } cout<<"cmmdc a nr x si y este:"<<x. return 0. #include <iostream> using namespace std.} } map=(float)sp/kp. cout<<"Dati un nr y:". return 0. for(i=1. i++) if(y%i==0) k2++. else cout<<"y are mai multi divizori". if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori".n. kp++. return 0. ki++.sp.y. for(i=1. else y=y-x.x. float cmmmc.ok.ki. while (x!=y){ if(x>y) x=x-y.

ifstream f("sir.in"). int a. fstream g("sir.i++){ cin>>x. int main() { f>>n. } if(ok==1) cout<<"Da".s.out"). } Fisiere Intr-o problema citirea datelor se poate face de la tastatura sau din fisier. if(maxi<x) maxi=x.in” si afisarea sumei se face in fisierul „gigel.ios::out).//suma unui sir de numere cu fisiere #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.ios::in).i++){ f>>x. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. g<<"Maximul nu este:"<<maxi<<endl.i<=n. g. Problema Suma a doua numere.in” fstream g("gigel.i++){ f>>x. } 2. //ofstream g("gigel. int i. ofstream g("sir. int main() { f>>n. int mini.s.i. g. return 0. maxi=-32000. ok=0.close(). -> indicatorul f va indica la fisierul „gigel.ios::out). g<<"suma este:"<<s.x. fstream f("sir. for(i=1. mini=32000.in".maxi. int main() { f>>a>>b. maximul si cmmdc dintre minim si maxim #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.in".b. return 0.n. Afisarea rezultatelor se poate face pe ecran sau intr-un fisier. f. if(mini>x) mini=x.cin>>n.close().out” //ifstream f("gigel.out"). } 1. } g<<"Minimul nu este:"<<mini<<endl.i<=n. if(x%2==1) ok=1.n. for(i=1.i<=n.out". -> indicatorul g va indica la fisierul „gigel. f. for(i=1. while(mini!=maxi) .out". else cout<<"Nu". s+=x.x.out”.in").Afisati minimul.close().ios::in). return 0. Citirea numerelor se face din fisierul „gigel.close(). fstream f("gigel. } g<<"suma este:"<<s. s=a+b.

out". int n.j++) { if (x % j == 0) k++. ios::in).ios::in).close().close().i.i<=n. k.s.if(mini>maxi) mini=mini-maxi. fstream f("sir. return 0.k = 0.ios::in). #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.k. int main() { f>>x. } } 4.close(). for (j = 1. } 5. return 0.close(). } if (k == 2) g << x << " ". b.ios::out).b]. fstream f("sir.in". for (i = a.x. return 0.in". } g<<s.i++) if(x%i==0){ k=1.out".i++){ f>>x. return 0. g.break. g<<"cmmdc este:"<<mini. else maxi=maxi-mini.in". int main() { f >> a >> b.close(). fstream g("sir.i <= b.j++){ if(x%j==0) k++. ios::out).ios::out). } Vectori . int x. fstream g("sir.i++) { x = i. f.close(). #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j<=x.Afisati numerele prime din intervalul [a. fstream f("sir.k. } f.} if(k==0) g<<"Da". x.Suma numerelor prime dintr-un sir de n. for(i=1. k=0. for(j=1. g. s=0. g. f. else g<<"Nu". int main() { f>>n.close(). j. fstream g("sir.j.out". i.i<=sqrt(x). for(i=2. g.Precizati daca un numar este prim.close().} if(k==2) s=s+x.j <= x. #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std. 3. int a.i. f.

fstream f("sir. ios::in).i++) f >> a[i].Un vector reprezinta un sir de elemente cu un nume comun asezate in ordine. else a[i]=a[i]/10%10 pr1 Suma numerelor dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. ios::out). fstream g("sir. . cout<< "minimul este: "<<mini.i <= n. i.i <= n. 6) inlocuiti elementele pare cu ultima cifra numarului si cele impare cu penultima cifra for (i = 1. int a[1000].i++) cout<< a[i]<< " ".i++) 2) afisarea elementelor unui vector a)afisarea pe ecran for (i = 1.i <= n.i <= n. 4) minimul dintr-un sir mini=320000.out". cin >> a[i]. 3) suma elementelor unui vector s=0. for (i = 1.i <= n. for (i = 1.i++) s+=a[i]. s.i <= n. cin >> n.i <= n.i++) if(a[i]%2==0) a[i]=a[i]%10. int main() { f >> n.i <= n. } b)din fisier f >> n.i++) if (min>a[i]) mini=a[i]. Operatii de baza cu vectori 1) citirea elementelor unui vector a)de la tastatura cout<<"dati n".i <= n.i++) g<< a[i]<< " ". for (i = 1. Elementele sale sunt: a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] In general nu vom folosi elemetul a[0]. for (i = 1. for (i = 1. cout<< "k este: "<<k. n.in". b)in fisier for (i = 1. 5) cate elemente pare sunt intr-un sir k=0. for (i = 1. cout<< "Suma este: "<<s.i++) if(a[i]%2==0) k++. Ex: un vector cu 10 elemente: a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 Declararea vectorui de mai sus in C++ se face astfel: int a[10] .i++){ cout<<"dati element".

int a[100]. return 0. return 0. } Pr2 Suma numerelor prime dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std.i<n. g.close().ios::in). int main() { f>>n. for(i=1. for (i = 1. f. i. } //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 2 .i <= n.i++) f >> a[i]. fstream f("sir.i <= n. if((x%2==0&&y%2==0)||(x%2==1&&y%2==1)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl. int a[1000].x.in". for (j = 2.close(). ios::out).close().i++){ x=a[i]. return 0. g. } g << "Suma nr prime din sir este:" << s. fstream f("sir.i. if (k == 0) s += x. ios::in). fstream g("sir. int main() { f >> n. s. for (i = 1. y=a[i+1]. f. fstream g("sir. k. g.i++) f>>a[i].j++) if (x % j == 0) k++.i <= n. } f.i<=n.n.in".y.close(). k=0.out".i++) s+=a[i].out". g << "Suma este:" << s.j <= sqrt(x).ios::out). for(i=1.close().close(). j.for (i = 1. } Pr3 //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 1 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i++) { x = a[i]. n. x.

j<=m.b[1000]. int main() { f>>n. Afisati reuniunea celor doua multimi.j++){ k=0.out".ios::out).(Met bulelor) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. } Fie un sir de n elemente. for(i=1.i<=n. for(j=1. int a[1000]. return 0. f>>m. for(j=1. for(i=1.i<=n.b[1000].ios::in).j<=m. g.in".in". for(i=1.close().i.out". int a[1000].j. y=a[i+1].in".i<=n. fstream f("sir.i.i. } Fie doua multimi a si b.n. } f.aux.out". if(k==0) g<<b[j]<<" ".n.j. } Fie doua multimi a si b.in".i++) if(b[j]==a[i]) k++.n.ord.i. Afisati sirul ordonat crescator.x.(Met selectiei) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for(i=1. int main() { f>>n.ios::in).i<=n. f>>m. } f. fstream f("sir.i++) f>>a[i]. int main() { .i++) g<<a[i]<<" ".ios::in).m.out".j<=m. fstream g("sir. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.n.close(). int a[136]. int main() { f>>n.i++) f>>a[i].i. fstream f("sir.j++) f>>b[j].out".in".ios::out).i++) for(j=1.j.i<n.j++) f>>b[j]. fstream g("sir.ios::out).j<=m. int a[1000].n.m. g. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. Afisati intersectia celor doua multimi.aux.#include <iostream> #include<fstream> using namespace std. fstream f("sir.close(). for(i=1. Afisati sirul ordonat crescator.ios::in). for(j=1. for(i=1. return 0.ios::out). for(i=1. fstream f("sir.close().ios::out).j++) if(a[i]==b[j]) g<<a[i]<<" ".i<=n. int a[145].close().ios::in). fstream g("sir.y. return 0. fstream g("sir. fstream g("sir.k. int main() { Fie un sir de n elemente.i<=n. if(x%2==y%2)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl.i++) f>>a[i].i++){ x=a[i]. g.

i<=n. sc+=cif.i<n. i. } //afisati elementele pare descrescator si suma minimului sir. for(i=1. g.i<=n.i++) { f >> x. for(i=1. int fr[1001]. ios::in).close().out".f>>n. x=a[n]. for (j= 1.i++) for(j=i+1.i++) f>>a[i].close(). x=x/10. while(x!=0){ cif=x%10.i. g.in 6 21 14 42 81 91 36 sir. for(i=1. int a[1000]. a[i]=a[j].j++) if(a[i]<a[j]){ aux=a[i].x. a[j]=aux. } for(i=1.in".i<=n. int main() { f >> n.j <= 1000.i<=n. fstream f("sir. for(i=1.j++) if(a[i]>a[j]){ aux=a[i].j<=n. f.in".ios::out). } Fie un sir de numere in intervalul[1. n. for(i=1.i<=n. (cu frecventa) sir.} for(i=1.j.i++) f>>a[i]. for (i = 1.i<n. a[j]=aux.out". f.i++) g<<a[i]<<" ".ios::in).close().i++) f>>a[i]. ord=0.i++) if(a[i]%2==0) g<<a[i]<<" ".in 6 838753 sir. } f>>n.} } while(ord==0).1000]. for(i=1.close(). return 0. a[i]=a[j].out 42 36 14 5 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.aux. fstream g("sir.i<=n. } .out 38 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. } g<<sc. fr[x]++. fstream g("sir. fstream f("sir.i++) g<<a[i]<<" ". return 0.j <= 1000.i<=n. x.j++) if (maxi < fr[j]) maxi = fr[j].Afisati elementele ce apar de cele mai multe ori. for(i=1.j<=n. g<<endl. ios::out). return 0. do{ ord=1.j++) if (maxi == fr[j]) g << j<< " ".n.i++) for(j=i+1.i <= n.cif.j. int main() { f>>n. a[i+1]=aux. a[i]=a[i+1]. maxi = 0. g. } for (j = 1.close(). return 0.sc. maxi.i++) if(a[i]>a[i+1]){ aux=a[i].

i++) for(j=1.j++) cout<<a[i][j]<<" ".Matrici a[1] [1] a[2] [1] a[3] [1] a[4] [1] a[4] [1] a[1] [2] a[2] [2] a[3] [2] a[4] [2] a[4] [2] a[1] [3] a[2] [3] a[3] [3] a[4] [3] a[4] [3] a[1] [4] a[2] [4] a[3] [4] a[4] [4] a[4] [4] (tablouri bidimensionale) O matrice este un tablou cu m linii si n coloane.i++){ for(j=1. for(i=1. cout<<endl.i<=m. } afisarea pe ecran for(i=1.j<=n.j<=n. Operatii cu matrici a)citirea unei matrici citirea de la tastatura f>>m>>n.i<=m. cin>>a[i][j].j<=n.j++) f>>a[i][j]. } b)afisarea unei matrici afisarea in fisier for(i=1. citirea de la tastatura cout<<"dati numarul de linii si coloane:".i++) for(j=1. for(i=1.i++){ for(j=1. g<<endl. } . Ex: o matrice a 4x5 a[1][5] a[2][5] a[3][5] a[4][5] a[4][5] Prima linie este formata din elementele: a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[1][4] a[1][5] A treia coloana: a[1][3] a[2][3] a[3][3] a[4][3] Un element din matrice este a[i][j] si el se afla in matrice pe linia i si coloana j.j<=n.i<=m.i<=m.j++) g<<a[i][j]<<" ".j++) { cout<<"dati element:". cin>>m>>n.

} Suma de pe prima linie si suma de pe ultima coloana #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for(i=1. int a[10][10]. int main() { f>>m>>n.j++) g<<a[i][j]<<" ".close ().s.i++) for(j=1.j<=n.i. g<<s1<<endl.j++) s+=a[i][j].mini.} for(i=1. return 0.j<=n.j++) g<<a[i][j]<<" ". for(j=1. } Construiti matricea mxn Ex: pentru o matrice 5x4 rezulta 1234 1234 1234 1234 1234 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std. for(i=1. g<<endl.n.c)suma elementelor dintr-o matrice s=0.j<=n.ios::in).i. ofstream g("sir.s1. int a[100][100].j++) if(i<j) a[i][j]=i.j<=n. g<<endl. for(i=1. } f. .i<=m.i++) for(j=1.i++) for(j=1.i++) for(j=1.j<=n. return 0.j. int a[100][100]. } Afisati elementele divizibile cu 3 si minimul.j<=n.close ().j++) g<<a[i][j]<<" ".i<=m.j++) a[i][j]=j.j++) s+=a[m][j].j<=n.i<=m.j++) if(a[i][j]%3==0) g<<a[i][j]<<" ".j++) if(a[i][j]<mini) mini=a[i][j].ios::in). #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.close ().j<=n. fstream f("sir.in". int a[15][20]. f. Sa se construiasca o matrice astfel incat a[i][j] este minimul dintre i si j Pentu mxn(3x4) rezulta matricea 1111 1222 1233 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std.i++){ for(j=1.i++) for(j=1.m.close (). for(i=1. int main() { f>>m>>n. fstream g("sir.j<=n.i<=m.i++) for(j=1. mini=32.i<=m.j<=n.i<=m. fstream g("sir. int main() { f>>m>>n. fstream f("sir.m.i++) for(j=1.j++) f>>a[i][j].i++){ for(j=1. g<<s<<endl. for(j=1.j<=n. for(i=1.i<=m. return 0. g. g. ifstream f("sir.j<=n.ios::out).i.} f. for(i=1.i<=m. g<<endl.out"). ofstream g("sir.out".j.in".i<=m.i++){ for(j=1. g.m. ifstream f("sir.in"). else a[i][j]=j.close (). int main() { f>>m>>n. g<<endl. for(i=1. cout<<"suma din matrice este: "<<s.m.out").j++) s1+=a[1][j]. for(i=1.in").000.n.i<=m.j++) f>>a[i][j].i.n. for(i=1.j.out".n.close ().j.ios::out).

close().b[10].close().in".j++) if(a[i][j]%2==0) k++.close(). for(i=1. } } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice Var I #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.close().ios::out). Suma elementelor si numarul elementelor pare #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. fstream f("sir. int a[10][10].close().i.i<=m. int a[10][10].close().j++) f>>a[i][j].k. } Suma de pe linia p #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j++) b[i]+=a[i][j].m.ios::out). for(i=1.i++) for(j=1.close().j.n. return 0.j++) f>>a[i][j]. f. g.i++){ s=0.m.i<=m.close(). fstream g("sir.j.j<=n. int main() { f>>m>>n.s.out". fstream f("sir. return 0.close().ios::in).n.j<=n. g<<s<<endl. fstream g("sir.i++) for(j=1.i++) for(j=1. fstream f("sir. for(i=1.j++) f>>a[i][j].i++) for(j=1.i.i++) for(j=1. return 0. fstream g("sir.ios::in).i++) for(j=1.m.j.j++) s+=a[i][j].s. int a[10][10]. for(j=1. for(i=1.j<=n.j<=n.i<=m.ios::out). f.j++) s+=a[i][j].in".n.p. g<<s<<endl. for(i=1.i<=m. for(i=1.i.i++) g<<b[i]<<endl. g<<sp. g.in". g. for(i=1. } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice(cu un vector suplimentar) var II #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i. g. g<<k. } f.out".i<=m.j<=n.close(). f.n.j<=n.ios::in). return 0.j++) sp+=a[p][j].i<=m. int main() { f>>m>>n. return 0.i++) for(j=1. fstream f("sir.j<=n.j<=n. f. for(i=1.j. int main() { f>>m>>n.out".j<=n.sp. fstream g("sir.ios::out). for(i=1. int main() { f>>m>>n>>p. for(j=1.i<=m.ios::in).i<=m.j++) f>>a[i][j]. } . g.out".i<=m.m.in".g<<mini. int a[10][10].

p.ios::out).out".j>=1. g.in".j<=n. b[i]=b[j].out 112 234 7 8 10 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j++) f>>a[i][j]. for(i=1.i++) for(j=1.ios::in).close().aux.in 33 7 2 1 10 8 4 3 1 2 sir.j++) g<<a[i][j]<<" ". for(i=1.Afisarea in zig-zag a unei matrici sir.b[100].i.j<=n.i++){ for(j=1.i<=p. } . fstream g("sir.j++) f>>a[i][j]. b[j]=aux.out".} for(i=1.j.ios::out).i<=m.close().i++) for(j=i+1. int main() { f>>m>>n.j. fstream f("sir.i++) for(j=1.} p=1. g<<endl. fstream g("sir.i<=m. int a[10][10].out 168543279 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.ios::in). return 0.j<=p.close(). g.j++) if(b[i]>b[j]){ aux=b[i].i<=m. p++. int main() { f>>m>>n.j++){ a[i][j]=b[p]. int a[10][10].j--) g<<a[i][j]<<" ". } Ordonarea elementelor dintr-o matrice sir.j<=n.i<=m.m. for(i=1.j<=n. else for(j=n.n. fstream f("sir.close().j++){p++.i++){ if(i%2==1) for(j=1. return 0.i++) for(j=1.n.m.in 33 168 345 279 sir. b[p]=a[i][j].i. for(i=1.i++) for(j=1.in".j++) g<<a[i][j]<<" ".j<=n.} for(i=1.i<=m.} f.i<=m.j<=n. for(i=1. } f.

j<=n. return 0.m.Stergerea liniei p dintr-o matrice #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j++) f>>a[i][j].j<=n.close().j++) a[0][j]=1.i++) for(j=1. for(i=2. for(i=1.in".i<=n.j. for(i=0.j<=n. g<<endl.i.i++) for(j=1.j++) f>>a[i][j]. int a[24][40]. int main() { f>>m>>n. fstream f("sir. fstream f("sir.j<=n. int main(){ f>>m>>n>>p. for(i=1.i<=m.i.m.ios::in). return 0.i++) for(j=1.j++) f>>a[i][j].n. for(i=0.i<=m+1.out".i++) for(j=1.i<=m. if(a[i+1][j]%2==0) k++.ios::in).out".j++) g<<a[i][j]<<" ". for(i=1.j.k.ios::in).ios::out).j<=n+1.i<=2*n. if(a[i][j+1]%2==0) k++. fstream g("sir. stanga. dreapta) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j.i.i++) for(j=1.ios::in).in". if(a[i-1][j]%2==0) k++. f.n. g.n.s[19]. int a[10][10]. jos.i++) g<<s[i]<<endl.j.j<=n.close(). int a[30][30].i<=m. g. int main() { f>>n. g.j<=n.i<=n.j++) s[n-i+j]+=a[i][j]. for(i=1. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala principala #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. m--. for(i=1.i<=m.p. b[i][j]=k.i. for(i=1.i++) for(j=1.j++) s[i+j]+=a[i][j]. fstream f("sir.i<=2*n-1.j<=n+1. for(i=1.ios::out).i++) a[i][n+1]=1.close().i<=n. fstream f("sir.close().out". for(j=0. f. int a[24][40].} f.s[900]. for(i=1. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala secundara #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j++) a[m+1][j]=1.close(). for(j=0. } Afisarea numarului de elemente vecine pare pentru fiecare element din matrice(vecinii de sus.ios::out).i++) g<<s[i]<<" ".in".i<m.j<=n.j<=n.i<=m+1.i++){ for(j=1.in".j<=n.j++) f>>a[i][j]. fstream g("sir.b[13][60].close().n.ios::out). fstream g("sir. for(i=1. fstream g("sir. } .i++) for(j=1.j++) a[i][j]=a[i+1][j]. for(i=p. if(a[i][j-1]%2==0) k++.j++){ k=0.i++) for(j=1. return 0.i++) a[i][0]=1.i<=n. int main() { f>>n.out".

ofstream g("functii. s=a+b. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10.y. x=x/10.j<=n. long sum_div(long a){ //suma divizorilor lui a .int b){ //suma a doua numere int s.float b){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic return sqrt(a*a+b*b). } float ipotenuza(float a. } long sumacif(long x){ //suma cif lui x long cif.out").s. return 0. g.s variabile locale s=0.close(). s+=cif.for(i=1.j++) g<<b[i][j]<<" ". formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta /* tip rezultat nume_functie (parametri functiei){ variabile locale(daca este cazul) corpul functiei (instructiunile functiei) return rezultat } */ Pr1. int x.in").cif.} Functii //doua feluri int sau void //forma generala( tip nume parametri functiei return apel) // v local si globale p. g<<endl.} return s. } int t. //variabile globale int suma(int a.close().s. // x.i<=m. ifstream f("functii. } f.i++){ for(j=1. return s. Sa se scrie care o functie(de tip int) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x #include <fstream> #include<cmath> using namespace std.

} } void sum_div(long a.d++) if(a%d==0) s+=d. for(d=1. g<<"suma cifrelor lui y este "<<sumacif(y)<<'\n'.float &rez){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic rez=sqrt(a*a+b*b).long &s){ //suma divizorilor lui x int d. } Pr2. g<<"suma cifrelor lui x este "<<sumacif(x)<<'\n'.y)<<'\n'. long y. } void sumacif(long x. f>>x>>y.d<=a.y. ofstream g("functii. ifstream f("functii.close(). } int main() { int d. //variabile globale void suma(long x. long x. Sa se scrie care o functie(de tip void) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x e)inversarea continutului a doua variabile //functii void //forma generala( void nume parametri functiei apel) // v local si globale p.int d. f. g<<"suma este:"<<suma(x. s=0.ss. return s.d++) . return 0. // x. formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. s+=cif.out").d<=a. g<<"ipotenuza este:"<<ipotenuza(x.long &s){ //suma cifrelor lui x long cif. g<<"suma divizorilor lui x este "<<sum_div(x)<<'\n'. } void ipotenuza(float a. x=x/10. for(d=1.float b.in").cif.close().g.s. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10.long &s){ //suma a doua numere s=x+y.y)<<'\n'.s variabile locale s=0.s=0.

g<<"suma cifrelor lui y este "<<s<<'\n'.y. ipotenuza(x. return 0. ofstream g("functii. }*/ pr4 .ip). g<<"suma este:"<<ss<<'\n'.i++) f>>a[i]. long sumacif(long x){ long cif. sumacif(y.b).s).i<=n.s).in").g.y. sum_div(x. } void inverseaza(long &a. for(i=1.close().g. return 0. for(i=1. x=x/10.} return s. f.out"). } pr3 Afisati numerele dintr-un sir ce au suma cifrelor egala cu 10 #include <fstream> using namespace std. s+=cif.i++) if(sumacif(a[i])==10) g<<a[i]<<" ". g<<"suma divizorilor lui x este "<<s<<'\n'.i. ifstream f("functii.s).close().if(a%d==0) s+=d.a[100]. g<<"ipotenuza este: "<<ip<<'\n'. f. while(x){ cif=x%10.ss). g<<"suma cifrelor lui x este "<<s<<'\n'.i<=n.s. s=0. suma(x.y). } int main() { f>>n. g<<"x si y dupa inversare"<<x<<" "<<y<<'\n'. //se poate si cu comanda swap(a.a=b.close(). //inverseaza a cu b aux=a. int n. int main() { f>>x>>y.b=aux. sumacif(x.long &b){ // & transmitere prin adresa int aux. inverseaza(x.close(). } float ip.

//vectorii se transmit prin referinta(prin adresa) implicit //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest toate variabile vor fi locale (pentru siguranta) int suma(int x[100]. return s.close(). g<<suma(a.in"). inv=inv*10+cif.i<=n. } // Afisati suma numerele dintr-un sir #include <fstream> using namespace std. for( i=1. inv=0.y. f.g.i<=n.a[10][10]. y=x.j. } int main() { f>>n. while(x){ cif=x%10.close().i. f.i<=n.n)<<" ".j<=n.j<=n.j++) if(palin(a[i][j])&&palin(a[i][j]*a[i][j])) g<<a[i][j]<<" ".i++) f>>a[i].a[100].i<=n. int n. for(i=1.int n){ int i.in"). int palin(long x){ long cif. pr5 .s=0. int n.g. ca atat ele cat si patratul lor sunt palindroame #include <fstream> using namespace std.close(). else return 0. for(i=1.out"). } if (y==inv) return 1. for(i=1.i. ofstream g("functii. x=x/10.j. } int main() { f>>n. ofstream g("functii.inv.i++) for(j=1.close(). return 0.j++) f>>a[i][j].Afisati numerele dintr-o matrice ce au prop.i++) s+=x[i]. ifstream f("functii.out").i++) for(j=1. ifstream f("functii.

n).i<=n.close().j<=n. ordonare(a.close().g. for( i=1.// functie ce inverseaza a[i] cu a[j] !!! } int main() { citeste(a.i<=n. ordonare vector #include <fstream> using namespace std. } .j++) s+=a[i][j].j. f>>n.s=0.int &n){ int i.out").return 0.in").j++) if(x[i]>x[j]) swap(x[i].i. ofstream g("functii. int n.n). return s. } void ordonare(int x[100].i++) f>>x[i]. afisare vector. for( i=1. for( i=1. return 0.i. for( i=1. //matricile si vectorii se transmit prin adresa //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest totul variabile locale(pentru siguranta) int suma1(int x[10][10].//este echivalent cu g<<endl.j.i++) g<<x[i]<<" ". int n.a[10][10].int n){ int i.out").j. } void afiseaza(int x[100]. afiseaza(a.n).int n){ int i.i++) for(j=1. //vectorii se transmit prin adresa implicit !!!! void citeste(int x[100].in").x[j]).int n){ int i.j<=n.i++) for(j=i+1. afiseaza(a.} pr 6 pr7 Afisati suma numerele dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std.j. ifstream f("functii.i<=n.a[100]. } // Ordonati elementele dintr-un sir cu o functie de citire vector. g<<'\n'. ofstream g("functii. f.n). ifstream f("functii.i<=n.

long prim(long a){ int d. } Pr9 Calc. long a[100]. Determinati punctele de "sa" dintr-o matrice(a[i][j] este "sa" daca este //minimul de pe linie si maximul de pe coloana sau invers Pr8.i.out").g.i<=n. return 0.in").s. for(i=1. return 0. g<<suma1(a. Minimul dintr-o matrice ( citirea si afisarea pentru matrici) //pr7. ifstream f("functii. ofstream g("functii. return 1.in"). f.i++)f>>a[i]. g<<s. } int main() { f>>n.out"). Calc. ofstream g("functii.i++) for(j=1.d++) if(x%d==0) return 0. f. suma a doua numere daca ambele sunt prime si produsul in caz contrar #include <fstream> #include<cmath> using namespace std.n)<<" ".g.i<=n. } //pr6. ifstream f("functii. for(d=2. .k.j++) f>>a[i][j]. for(i=1.j<=n.close().n.d<=sqrt((float)x).i++) if(prim(a[i])) s+=a[i].i<=n.int main() { f>>n. suma numerelor prime dintr-un sir #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. for(i=1.close().close().y.close(). Inversati doua linii p si q dintr-o matrice //pr8. long x. if(x==0||x==1) return 0. long prim(long x){ int d.

else g<<x*y. else return 0.in"). for(d=2.d++) if(a%d==0) k++. j.d<=sqrt((float)a). ofstream g("sir. f>>x>>y. kk=0. } nr++. if(kk==2) return 1. a[1000][1000].for(d=1. if(a==0||a==1) return 0. ifstream f("sir. b[k]=nr. while(k<=n*n){ if(prim(nr)) {k++. n. if(k==2)return 1.cal.} int main() {f>>n. k. nr. if(prim_eficient(x)&&prim_eficient(y)) g<<x+y. k=0. } int main() { int d. b[10000]. nr=2. return 1. d=0. return 0.y.d<=a. long prim(long a ){ int d.de cifre y nr. d<=a. d++) if(a%d==0) kk++.close(). int i. } long prim_eficient(long a){ int d. pt. kk. f.close(). Construiti o matrice cu primele elemente in ordine crescatoare ce au exact trei divizori.d++) if(a%d==0) return 0. divizori z cate cif pare are Pr10. } //tema fie 3 nr x.z. n=4 se va afisa matricea de mai jos: 4 9 25 49 121 169 289 361 529 841 961 1369 1681 1849 2209 2809 obs: numerele cautate sunt patrate de numere prime!! #include <fstream> using namespace std.g. for(d=1.out"). x nr. } . else return 0.

i++) for(j=1.n). i<=n. for(i=1 . i<=n. i++) for(j=1. return s.in"). } int main() { citire (a. . j++) s+=x[i][j]. j++) f>>x[i][j]. g<<suma (a. j<=n. j<=n. j.j. j++) g<<a[i][j]<<' '. i++){ for(j=1. //suma elementelor dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std. int n){ int i. for(i=1. k++. i<=n. for(i=1 . } Pr12 //minimul dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std. int n){ int i. j<=n.out"). i<=n. g<<'\n'. ifstream f("sir. } for(i=1. j++) g<<x[i][j]<<' '. } void afisare (int x[100][100]. return 0. void citire(int x[100][100].i. int &n){ int i. s=0. j<=n.} return 0. } Pr11. j<=n. i++){ for(j=1.}} int suma (int x[100][100]. f>>n.a[100][100]. afisare(a. ofstream g("sir. int n. for(i=1. i++) for(j=1.n)<<endl.in"). j++){ a[i][j]=b[k]*b[k]. i<=n. g<<'\n'.k=1. ifstream f("sir. n).

i++) for(j=1.out").a[100][100]. i<=n. mini=32000. int n){ int i.i. } . return mini. q. void citire(int x[100][100]. j<=n. f>>n. n). p. afisare(a. for(i=1 . j<=n.n). f>>n.ofstream g("sir. j++) if(x[i][j]<mini) mini=x[i][j].}} int minim (int x[100][100].in 3 123 456 789 1 3 (se va inversa linia 1 cu linia 3) Sir. for(i=1. j++) g<<x[i][j]<<' '.out 789 456 123 #include <fstream> using namespace std. j. i<=n. void citire(int x[100][100]. } void afisare (int x[100][100]. ifstream f("sir. i++) for(j=1. ofstream g("sir. i++){ for(j=1. i++) for(j=1. j<=n. g<<'\n'.a[100][100]. j++) f>>x[i][j]. for(i=1 . int &n){ int i. i<=n.mini.i. int &n){ int i. j++) f>>x[i][j]. } Pr13 // inverseaza doua linii specificate dintr-o matrice Sir. int n.j. i<=n. int n. for(i=1 . int n){ int i.n)<<endl.out"). } int main() { citire (a. return 0. j<=n.in").j. g<<minim (a.

//Se considera o matrice patratica // Sa se scrie o functie ce calculeaza //cate elemente din matrice au toate cifrele pare #include <fstream> using namespace std.j++) if(calcul(a[i][j])) k++. int n. for(j=1.j<=n. for(i=1. } Pr14. } int main(){ int k=0. for(i=1. j++) g<<x[i][j]<<' '.int&n){ int i.n). x=x/10. f>>p>>q. j++) swap(x[p][j]. int n){ int i.x[q][j]). inversare (a. ifstream f("functii.a[100][100]. if(cif%2==1) return 0. i<=n. j<=n.i<=n.j++) f>>x[i][j]. int n){ int i.n).n). .i++) for(j=1.}} void inversare (int x[100][100].j. void citire (int x[100][100].out").i. return 0. if(k==n*n) g<<"DA". f>>n.in"). ofstream g("functii.void afisare (int x[100][100]. } int calcul (int x){ int cif. for(i=1 .j<=n.i++) for(j=1. i++){ for(j=1. } int main() { citire (a. citire (a. j. j<=n. n). } return 1. while(x){ cif=x%10.j.i<=n. g<<'\n'. afisare(a.

i<=n. g. if(cif%2==0) y=y*10+cif. return 0.out").n. else g<<"NU". return 0. int stergere(int x){ int cif. return 0. while(x){ cif=x%10. for(i=1.close(). return 1. if (ordonare_cresc(a. ofstream g("functii.i<=n-1. int a[100]. //verificati daca un sir este ordonat crescator #include <fstream> using namespace std.} pr15 //pentru un numar x construiti numarul format din cifrele sale pare //ex: pt x=12798 => 82 #include <fstream> using namespace std.in"). g.n)==1) g<<"DA".out"). f.i++) if(a[i]>a[i+1]) return 0. f. } int main(){ f>>x. ofstream g("functii. int n){ int i. g<<stergere(x). int x. } int main(){ f>>n.in").y=0. } . g. for(i=1. x=x/10. k=0. int ordonare_cresc(int x[100].close().else g<<"NU".i++) f>>a[i]. } return y.close(). f. ifstream f("functii.i.close().close().close(). ifstream f("functii. } Pr16.k.