Codeblocks

Forma generala a unui program in C++ (Codeblocks) este: #include <iostream> program. Fisierul contine intrare/ iesire using namespace std; clase specifice P.O.O int main() principala { cout <<"Salut" << endl; return 0; //include fisierul iostream(in out stream) in // declaratiile unor functii pt. operatii de //spatiul de nume std grupeaza logic functii si //programul (functia) //inceput program //corpul programului

} //sfarsitul programului Programul de mai sus afisaza „Salut” pe ecran. In C++ este diferenta intre literele mari si mici. Ex: Void ≠void , MAIN ≠main Tipuri standard de date: 1)Tipul INTREG 100 , -100 2)Tipul REAL ex. 2.1231, -123.32, 102 LIMITE true(1) false(0) [0 , 255] [-32.768 , 32.767] [0 , 65.535] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-9.223.372.036.854.775.808 , 9.223.372.036.854.775.807] [0 , 18.446.744.073.709.551.615] [1.17549e-038 , 3.40282e+038] [2.22507e-308 , 1.79769e+308] [3.3621e-4932 , 1.18973e+4932]

TIP bool char short int unsigned short int int unsigned int long unsigned long long long unsigned long long float double long double

MEMORIE OCUPATA 1B 1B 2B 2B 4B 4B 4B 4B 8B 8B 4B 8B 12B

Afisarea momoriei ocupate si a limitelor datelor pentru un tip specificat se face: g << "Dimensiune int: " << sizeof(int) << endl; g << "Limite: " << numeric_limits<int>::min() << ' ' << numeric_limits<int>::max() <<endl;

Tipul char

(int) in fata unui caracter returneza codul ASCII a caracterului Ex: #include <iostream> using namespace std; char a,b,c; int main() { cout<<"dati un caracter " ; cin>>a; cout <<"caracterul citit este: " <<a<<" si are codul ASCII "<<(int)a<<endl; b=82;//82 este codul ASCII a R cout<<b<<" are codul ASCII "<<(int)b<<endl; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 82 c=b+1; //variabila c va memora caracterul cu codul ASCII 83 adica S cout<<c<<" are codul ASCII "<<(int)c; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 83 return 0; } VOCABULARUL Setul de caractere 1) Litere a,b,..z,A,B…Z 2) cifre 0,1,2,…9 3) caractere speciale @!#%<,.?/ etc. Identificatori - nume de costante , variabile sau functii - incep cu o litera sau cu _ urmata de litere sau cifre. Ex: a12s, as33, _007, 1a ,nt@ Cuvinte cheie - while,for,if , int cout,cin etc Comentarii // pentru un rand /* pentru mai multe randuri */ Separatori space , (virgila) ; enter Citirea ( cin ) – realizeaza citirea variabilelor de la tastatura cin>>a; //citeste variabila a de la tastatura cin>>a>>b>>x; //citeste variabilele a,b si x de la tastatura Afisarea (cout) – realizeaza afisarea pe ecran a unui mesaj si/sau a unei variabile 1)cout<<"Salut"; //afiseaza cuvantul salut pe ecran 2)cout<<s; //afiseaza cotinutul variabilei s pe ecran 3)cout<<"suma este: "<<s<<endl; //daca variabila s are valoarea 201 se afiseaza pe ecran „ suma este: 201” si apoi cursorul trece la rand nou 4)cout<<"suma este: "<<s<<endl << cout<<"produsul este: "<<p; //afiseaza suma este: 201 produsul este: 330 (pe randuri diferite din cauza lui „endl”) Atribuirea ( = ) x=2; // x primeste valoarea 2 a=a+1; //a creste cu 1 s=s+x; //s creste cu x

p=p*x; //p creste de x ori x=y; // lui x i se atribuie valoarea lui y Probleme 1.Suma a doua numere 2.Aria unui dreptunghi 3.Media aritmetica a 3 numere

Operatori in C++
a)Operatori aritmetici

+ (adunare) a+b - (scadere) a-b * (inmultire) a*b % (modulo restul impartirii 10%3 este 1, 125%10 este 5) / (impartire sau div) 1) / este „div” - atunci cand ambele numere din operatie sunt intregi
#include <iostream> using namespace std; long b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afiseaza 5

2) / „este impartire” - atunci cand cel putin unul din numere este real
#include <iostream> using namespace std; float b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afisaza 5.05 Daca avem int a; si float b; sau float a; si int b; rezultatul afisat va fi acelasi. Impartirea a doua numere intregi se face prin conversia catre un numar real cu „(float)” #include <iostream> using namespace std; int a,b; float x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b;

} Daca a=101 si b=20 se afisaza 5. int a.00) b) Operatori relationali > (mai mare) < (se subintelege!!!) >= (mai mare si egal) <= (mai mic si egal) == (egal !!!!!!!) != (diferit) c) Operatori de incrementare/decrementare ++ (incrementare cu 1 adica creste cu 1) --(decrementare cu 1 adica scade cu 1) a++ ( explicatie: a=a+1. } Daca a=1000 si x=2.35 se afiseaza 2 (a primeste doar valoarea 2 nu si 0.05 In C++ se pot face atribuiri de genul: 1) int <-float #include <iostream> using namespace std. } Pentru a=100 si b=20 se afisaza a=101 si b=19 ++a este diferit de a++ daca a este implicat intr-o operatie #include <iostream> . cin >> a >> x. float x. cout << "x=" << x << endl.b--.int Daca la programul anterior se face atribuirea x=a. return 0.b. a creste cu 1) ++a (a creste cu 1) #include <iostream> using namespace std. cout << "a="<<a << endl.35) 2) float <. cout << "a=" << a << endl.22 si a=100) in x se va memora 100 (adica 100. a=x. cout << "b="<<b << endl. cin >> a>>b. (x=22.x = a / (float)b. int main() { cout << "dati a si b". return 0. int a. int main() { cout << "dati a si x". return 0. a++.

//mai intai se face ++a si apoi se face s=b+a cout << "a="<<a << endl. int a.s. } Daca a=100 si b=20 se afiseaza a=101 si s=121 Daca se inlocuieste s=b+(++a).b.) *= (p=p*a  p*=a) += (s=s+a  s+=a) -= (s=s-a  s-=a) /= (x=x/10  x/=10) %= (cif=cif%10  cif%=10) &= |= ^= . int main() { cout << "dati a si b".using namespace std. b=a++. return 0. cu s=b+(a++). s=b+(++a). a=3. => b=3 si a=4 d) Operatori logici ! not (negat) && and (si) || or (sau) Ex: a<=b && a<c (explicatie: a<=b si a<c) c!=a || c!=b (c diferit de a sau c diferit de b) !a (explicatie: not a) !(a<=b)  a>b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a<b)  a>=b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a!=b)  a==b (atentie !!!!!!!!!!!!!) e) Operatori de atribuire = se da (ex: a=x. => b=4 si a=4 ex2: a=3. cout << "s="<<s << endl. b=++a. cin >> a>>b. se afiseaza 120 (se face mai intai s=b+a si apoi se face a++) Ex 1: a=3.

se afisaza 9 13(10)=1101(2) 7(10)= 0111(2) 1010(2) =10(10) Operatorul deplasare la dreapta „>>” a=17. b=7. cout<<a^b. cout<<a|b. se afiseaza 3 Operatorul sau „|” a=13. cout<<(a<<2). 3(10)=11(2) => 1100(2) deplasat => 12(10) deci 3(10)= 12(10) Practic a<<x este a*2x a=1. b=7. cout<<(a>>3). cout<<(a<<3). cout<<(a>>2). cout<<a&b. se afisaza 15 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) | 1111(2) =15(10) Operatorul not „~” ~1101=0010 f) Operatori logici pe biti . b=7.– actioneaza la nivel de bit pe numere (adica pe reprezentarea numarului in baza 2 !!!) << deplasare la stanga >> deplasare la drepta & si | sau ^ sau exclusiv ~ not a b a&b a|b a^b 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 ~1=0 ~0=1 Operatorul deplasare la stanga „<<” a=3. 17(10)=10001(2) => 100(2) deplasat => 4(10) deci 17(10)= 4(10) Practic a>>x este a/2x (div) a=13. se afiseaza 8 Operatorul si „&” a=13. se afisaza 5 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) & 0101(2) =5(10) Operatorul sau exclusiv „^” a=13.

* -> pointeri 4.a-3. La executia if-ului se executa „operatie1” sau „operatie2”. nu se poate sa nu se execute nici una. < > <= >= operatori relationali 8. } else { operatii2 . | „sau” operator logic pe biti 12. & „si” operator logic pe biti 10..3. div sau impartire.-5.} In C++ 0 este fals si ≠0 adevarat Tabel pentru conditii logice: 0 false 1 true . mod 5.Prioritatea operatorilor 1.a++. sau if(conditie) { operatii 1. generala (variante a). Nu se pot executa ambele operatii ( „operatie1” si „operatie2” ). >> << deplasare pe biti 7.} Varianta c) La if-ul simplificat se realizeaza executia „operatie1” daca condita este adevarata.3. || „sau” operator logic 13. si daca conditia este falsa nu se face nimic. ! ~ + . ( )[ ] paranteze rotunde. Daca if-ul are mai multe operatii ( 2. not pe biti. iar daca este falsa se executa „operatie2”. } varianta a) varianta b) if(conditie) operatie1.a-b 6. = += -= /= %= >>= <<= operatori de atribuire Instructiunea IF f.c) ) if(conditie) if(conditie) { operatie1.not logic.) acestea se grupeaza intre acolade {….++ -. diferit 9.. && „si” operator logic 12. +5.. ^ „sau exclusiv” operator logic pe biti 11.. } varianta c) Explicatii: Varianta a) Daca conditia este adevarata se executa „operatie1”.b). paranteze vectori 2. operatie2.) acestea se grupeaza intre acolade {…. operatii else 1. == != operatori relationali egal. + a+b. * / % inmultire. Varianta b) Daca if-ul sau else-ul au mai multe operatii ( 2.

int a. maxi=c.a F F A A b F A F A a&&b F F F A a||b F A A A Pr1. int main() { cout << "Dati valori pentru a.d si e" numere". cin >>a>>b>>c. maxi. . if (maxi < b) maxi = b. if(a>=b && a>=c) cout<<"Maximul este a"<<endl. int main() int main() { { cout << "dati 5 cout << "Dati valori pentru a.b. if (maxi < d) maxi = d. maxi=a. d. int a. else cout << "minimul este:"<<b<<endl. << endl. cout<<"Max if(d>=a && d>=c && d>=b && d>=e) este:"<<maxi. Max a 3 numere #include <iostream> using namespace std. int a. if(c>=a && c>=b) cout<<"Maximul este c"<<endl. maxi=b. >> e.b.c. if(a>=b && a>=c && a>=d && a>=e) maxi = a. if(e>=a && e>=c && e>=d && e>=b) } maxi=e. return 0. b. maxi=d.c. int a. } Pr2. e. return 0. return 0.b. cin >> a >> b >> c >> d cin >>a>>b>>c>>d>>e.c.maxi. if(b>=a && b>=c && b>=d && b>=e) if (maxi < c) maxi = c.b. cout<<"maximul este:"<<maxi. c. using namespace std. Max a 5 numere #include <iostream> #include <iostream> using namespace std.d. if(c>=a && c>=b && c>=d && c>=e) if (maxi < e) maxi = e.e. Min a doua numere #include <iostream> using namespace std. if (a<b) cout << "minimul este:"<<a<<endl. b si c" << endl. int main() { cout <<"Dati valori pentru a si b". if(b>=a && b>=c) cout<<"Maximul este b"<<endl. return 0. cin>>a>>b. } Pr3.

Ec de gr.=) #include <iostream> using namespace std.b. return 0. float x. cin >> a >> b >> c.} Pr4. cin >>a>>b. . cout <<x1<<endl. b. if(a!=0){ x=-(float)b/a. if(a>b) cout<<"a >b"<<endl. } Pr5. x2. } else{ if (c==b) cout<<"orice x1 e solutie a ecuatiei". int a. x2=(-b-sqrt(d))/(float)(a*2). } else cout <<"nu exista solutii reale". else cout<<"nu exista solutie pt ecuatie". int main() { cout << "Dati coeficientii ecuatiei a si b" << endl. int main() { cout << "Dati valori pentru a.b. c. float x1. Ec de gr. } else{ if(b!=0){ x1=-(float)c/b. cout<<"x1="<<x1<<endl<<"x 2="<<x2. Relatia intre 3 numere(<.II #include <iostream> #include <cmath> using namespace std. b" << endl.I #include <iostream> using namespace std. if(a!=0){ d=b*b-4*a*c. } else if(b==a) cout<<"orice x este solutie"<<endl. cout<<x<<endl. else cout<<"nu exista solutii".c. }} return 0. int main() { cout << "Dati valori pentru a. int a.>. cin>>a>>b. d. b si c" << endl. if(d>=0){ x1=(-b+sqrt(d))/(float)(a*2). int a. } Pr6.

s2:" << endl. Comparati doua date calendaristice Pr10.if(a<b) cout<<"a<b"<<endl. if (s >= 60) { s = s . s = s1 + s2.h2. cin >> h1 >> m1 >> s1 >> h2 >> m2 >> s2. h = h + 1. return 0. return 0. precizati relatiile dintre ele: a=b=c. } cout << h << " " << m << " " << s << endl. Precizati tipul triunghlui: oarecare.b. h2. Pr11. m. echilateral. dreptunghic isoscel. Fie a.a≠b≠c. int main() { cout << "Dati valori pentru h1. Adunarea a doua durate de timp 9 3 13 30’ 20” (h1 m1 s1) 42’ 50” (h2 m2 s2) 13’ 10” (h m s ) + #include <iostream> using namespace std.a=b≠c.b=c≠a Tema Inversul unui numar de 3 cifre Min 4 nr .s1. Inversul unui numar short int Pr9. m2. dreprunghic.60. if(a==b) cout<<"a==b"<<endl. h = h1 + h2.60. } Pr8. Fie 3 numere a.m1 si m2. m1. s2. s1. m = m1 + m2. } Pr7.c. s. } if (m >= 60) { m = m .a=c≠b.b.c laturile unui triunghi. m = m + 1. int h. isoscel. h1.

for(i=2. cout<<"Suma este:"<<s.S=2+5+8+….Calculati p=2*4*6* . cout<<"Produsul nr pare din sir cout<<"Suma este:"<<s. return 0. s=0.n. } } 3.i=i+2) p*=i. int i.i<=n.valf-1.i>=1.. 3 2 1 Exista for(i=2. cin>>n.s. for(i=2. se afiseaza pe ecran 2 4 6 8 10 Ex2: Calculati suma s=1+2+3+…100 s=0. cin>>n.s.vali+1.S=23+43+63+…+n3 #include <iostream> using namespace std.E=1/1+1/2+1/3+…+1/n //p=2*4*. cin>>n.i=i+2) cout<<i<<” ”.i<=n.*n 4. int i. for(i=1.n Exista for(i=n. } 6.. return 0. i++ ) operatie1 sau for( i=vali. for(i=1.i<=n.valf si pentru fiecare valoare a lui i se executa „operatie1”. Ex1: for(i=1.i<=11. E=1 + 1*2 + 1*2*3 + 1*2*3*4 +… +1*2*3*. return 5.i--) cout<<i<<” ”.*n #include <iostream> #include <iostream> using namespace std.n.+n #include <iostream> using namespace std.. i++ ) { operatii1 } unde vali – valoare initiala valf – valoare finala executie: i . int main() int main() { { cout<<"Dati un numar n par: ". i<=valf.i++) s+=i.i<=n. int i.n.i++) s+=(float)1/i. for(i=2.Instructiuni repetitive (for. int main() { cout<<"Dati un numar n par: ".i=i+3) s+=i. se afiseaza pe ecran n n-1 .n. cout<<”suna este: ”<<s. cout<<"Dati n: ". Suma a n numere //suma a n numere . int main() { cout << "Dati un nr n:". i<=valf.ia valorile vali. Probleme: 1. do while) for forma generala: for( i=vali.i<=n. while.*n 2. s=0. using namespace std. se afiseaza pe ecran 1 2 3 4 5 . return 0.i<=n.i=i+2) s+=i*i*i. este:"<<p. cin>>n.i++) cout<<i<<” ”... p=1.vali+2.. int i.p. cout<<"Suma este:"<<s. …. float s.

return 0. Pentru un sir de n numere aflati cate elemente pozitive. if(x%2==0 && x<mini) mini=x. } 8. n. . cin >> n. cin >> n. //minimul dintr-un sir de numere #include <iostream> using namespace std. return 0.Media aritmetica a mumerelor pozitive dintrun sir. s. int i.x. //minimul par dintr-un sir de n #include <iostream> using namespace std. } cout << "Suma celor pare este:" << s.i++) { cin >> x. } #include <iostream> using namespace std. int i. int main() { cout << "Dati un nr n:".000. int main() { cout << "Dati un nr n:". for (i = 1. int main() { cout << "Dati un nr n:".i <= n. n.mini. for (i = 1. } cout << "Minimul din sir este:" << mini. int x. s += p.maxi. mini. mini = 32. return 0. int main() { cout << "Dati un nr n:". p. } 9. int i.i++){ cin>>x. cin>>n.i <= n. for (i = 1. return 0. mini=2000000000. s. cin>>n.i <= n. Pentru un sir de n numere aflati maximul.i. for (i = 1. x. } if(mini==2000000000) cout<<"Nu exista minim".i<=n.i<=n. x. //Maximul dintr-un sir #include <iostream> using namespace std.i++) { cin >> x. } 9. return 0. return 0. x. p = 1.Suma numerelor pare dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. int i.i++){ cin>>x. if (x < mini) mini = x. for(i=1. negative si nule sunt. } 9. } 7. s += x. Pentru un sir de n numere aflati minimul par. if(x%2==0)s += x. } cout << "Suma este:" << s. int main() { cout << "Dati un nr n: ".#include <iostream> using namespace std. cin >> n.i++) { cin >> x. n.i++) { p *= i.Pentru un sir de n numere aflati minimul.i <= n. n. if(x>maxi) maxi=x. int main() { cout << "Dati un nr n:". } cout<<"Maximul este:"<<maxi. } cout << "Suma este:" << s. cin >> n. int i. else cout<<"Minimul par este:"<<mini. for(i=1. s.n. 10.n.

cout << "ma=" << ma. 15. int main() { cout << "Dati un nr:". } //media aritmetica a nr. ko.i <= n. negative si nule sunt intrun sir. kp. cin>>y.i++) { cin >> x. } cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl.} if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori". s. return 0. Afisati numarul ce are cei mai multi divizori. kn. Fie doua numere. map=(float)sp/kp.n. if (x<0) kn = kn + 1. return 0.Fie doua numere. cin >> n. } else cout<<"y are mai multi divizori". Afisati numarul ce are cei mai multi divizori. i++) if(x%2==0){ sp+=x. int x. cin>>x. pozitive este:" << kp<< endl. if (x > 0) { s += x. cout << "Nr el.i<=n. int i.i++) { cin >> x. i. . #include <iostream> int i. } Tema S=100+98+96+94+…. else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de ki++. int main() int i. if (x > 0) kp = kp + 1. Media aritmetica a numerelor pare 16. nule este:" << ko. return 0. for (i = 1. +1/(n*n) S=(1)*(1+2)*(1+2+3)*.sp. else { si+=x.x. for(i=1. return 0.y. mai=(float)si/ki.Divizorii unui numar x.mai.n. i<=y.Verificati daca un numar este perfect. cout << "Dati un nr n:".i++){ if(x%i==0) k1++.k2. n.k1.ki. int main() cin>>x. } cout << "Nr el. } } ma = (float)s / k.. 14. #include <iostream> using namespace std. cout<<"Dati un nr x:". 13. pozitive dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. i<=x. k. i++) for(i=1. kp++. using namespace std.x. s. k++.Verificati daca un numar este prim.//cate numere pozitive.+12 S=1/(1*1)+ 1/(2*2)+ 1/(3*3)+. cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai. if(y%i==0) k2++..*(1+2+3+…+n) 11. cin>>n.} divizori".si. si media aritmetica a numerelor #include <iostream> impare. n. x. int main() { cout << "Dati un nr:". for(i=1. { cout<<"Dati un nr y:". negative este:" << kn<< endl. { float map. cout << "Nr el. for (i = 1. 12. cin >> n. using namespace std. if (x == 0) ko = ko + 1.i <= n.kp. float ma.

Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata. } if (p > 0) cout << d << " " << p << endl. DO WHILE . d. while(i<=n){ cin>>x. Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare.Descompunerea in factori primi pt.structura repetitiva cu test final Forma generala: do{ instructiune1. Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare. int main() { cout << "Dati un nr n:". } 4.structura repetitiva cu test initial Forma generala: while(cond) instructiune1. } cout<<"Suma nr din sir este:"<<s. i=1. p. int i.Cmmmc a doua numere.} WHILE .x. int x. i++.s. cin>>n. } return 0. un numar x #include <iostream> using namespace std. Cmmdc a doua numere. d++. } Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata. cin >> x. sau while(cond){ instructiuni1. d = 2. Probleme 1.n. while (x != 1) { p = 0. Suma a n numere dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. } 3. return 0. #include <iostream> 2. }while(cond). while (x % d == 0) { p++. s+=x. int main() { cout << "Dati un nr x:". x = x / d. #include <iostream> .

x. cin>>x. int main() { cout<<"Dati un nr x:".Media aritmetica a numerelor pare si media aritmetica a numerelor impare dintr-un sir. kp++. int main() { cout << "Dati doua nr a si b:". for(i=1.ok.b. int main() { cout << "Dati un nr n:".using namespace std. cin>>y. float cmmmc. int i. #include <iostream> using namespace std. cin>>a>>b. int x. while (x!=y){ if(x>y) x=x-y.x. cout<<"Dati un nr y:". } Probleme cu structuri repetitive 1.Precizati daca exista numere impare intr-un sir. } using namespace std. float map. } . i<=x. mai=(float)si/ki. cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai. 2.} else { si+=x. return 0. if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori".sp. for(i=1.n. Afisati un mesaj ce precizeaza care numar are mai multi divizori. while(a!=b){ if(a>b) a=a-b. return 0. i++) if(x%i==0) k1++.i<=n. cout<<"cmmmc="<<cmmmc.y.kp. cin>>n. int main() { cout << "Dati un nr n:". else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de divizori".} } map=(float)sp/kp. i++) if(y%i==0) k2++.i++){ cin>>x. return 0. } cout<<"cmmdc a nr x si y este:"<<x. if(x%2==0){ sp+=x. cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl. Fie doua numare x si y. return 0. for(i=1. else b=b-a.k1. else y=y-x.si.p. cin>>x>>y. int a.n.n. int i. #include <iostream> using namespace std.k2. ki++. #include <iostream> using namespace std. } cmmmc=p/a. i<=y. p=a*b. else cout<<"y are mai multi divizori".mai.ki.x.y. } 3. int main() { cout << "Dati doua nr x si y:". int i.

fstream f("sir. } g<<"suma este:"<<s. g.in” si afisarea sumei se face in fisierul „gigel. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. } g<<"Minimul nu este:"<<mini<<endl.ios::out).x. int i. g.i<=n. ok=0. Problema Suma a doua numere. int mini. -> indicatorul f va indica la fisierul „gigel. int a.close().i++){ f>>x.i<=n. if(maxi<x) maxi=x. } if(ok==1) cout<<"Da". while(mini!=maxi) . for(i=1.n.out"). Afisarea rezultatelor se poate face pe ecran sau intr-un fisier.close(). int main() { f>>n. f.cin>>n. fstream g("sir.in” fstream g("gigel. maxi=-32000.x. //ofstream g("gigel. s+=x. int main() { f>>a>>b.maxi.in"). int main() { f>>n.b.in".i++){ cin>>x. g<<"suma este:"<<s. if(mini>x) mini=x.ios::out).ios::in). ifstream f("sir.i<=n. } 1. Citirea numerelor se face din fisierul „gigel. } Fisiere Intr-o problema citirea datelor se poate face de la tastatura sau din fisier.out". for(i=1.out".out”. else cout<<"Nu". return 0.s. fstream f("gigel.out").//suma unui sir de numere cu fisiere #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.in"). return 0.in".close(). } 2.ios::in). s=a+b. return 0. mini=32000.close(). f. for(i=1.Afisati minimul. maximul si cmmdc dintre minim si maxim #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i++){ f>>x.s. if(x%2==1) ok=1.out” //ifstream f("gigel. ofstream g("sir.i.n. g<<"Maximul nu este:"<<maxi<<endl. -> indicatorul g va indica la fisierul „gigel.

for(i=1. k.j++){ if(x%j==0) k++.in". 3. fstream g("sir.ios::in). g.k = 0. for(j=1. b. } 5.in".i++){ f>>x. } if (k == 2) g << x << " ". int a.if(mini>maxi) mini=mini-maxi. i.i<=sqrt(x).close().j. k=0. ios::in). } } 4.Suma numerelor prime dintr-un sir de n.j <= x. } f.close(). f. fstream g("sir. return 0.i <= b. for (i = a.close(). #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.Precizati daca un numar este prim. ios::out). #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std. g.i++) { x = i. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.out". fstream f("sir.close(). int n.b]. else g<<"Nu". f.i++) if(x%i==0){ k=1. fstream f("sir. fstream g("sir. int x.close(). return 0.} if(k==0) g<<"Da".j++) { if (x % j == 0) k++.ios::out).k.close(). return 0. } g<<s.in". g<<"cmmdc este:"<<mini. int main() { f>>x. g.close().ios::in). fstream f("sir.out".i<=n.Afisati numerele prime din intervalul [a.i.} if(k==2) s=s+x. s=0. } Vectori . int main() { f >> a >> b. else maxi=maxi-mini. g.out".x.close().i. for(i=2.break. j. for (j = 1.ios::out).k.j<=x. x. f.s. int main() { f>>n. return 0.

i++) s+=a[i]. 3) suma elementelor unui vector s=0. for (i = 1.i <= n.i <= n. ios::out). .i <= n.i <= n. cin >> n. for (i = 1. fstream f("sir.i++) 2) afisarea elementelor unui vector a)afisarea pe ecran for (i = 1. s. ios::in).i <= n. int main() { f >> n.i++) cout<< a[i]<< " ".i++) g<< a[i]<< " ".Un vector reprezinta un sir de elemente cu un nume comun asezate in ordine. Elementele sale sunt: a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] In general nu vom folosi elemetul a[0]. cout<< "Suma este: "<<s.i <= n.i <= n. int a[1000]. for (i = 1. cout<< "k este: "<<k. fstream g("sir.i <= n. 5) cate elemente pare sunt intr-un sir k=0. b)in fisier for (i = 1.out".i++) if(a[i]%2==0) k++.i++) if (min>a[i]) mini=a[i].i <= n. 4) minimul dintr-un sir mini=320000. cout<< "minimul este: "<<mini. n. i. cin >> a[i]. Ex: un vector cu 10 elemente: a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 Declararea vectorui de mai sus in C++ se face astfel: int a[10] .i++) f >> a[i]. Operatii de baza cu vectori 1) citirea elementelor unui vector a)de la tastatura cout<<"dati n". } b)din fisier f >> n.in".i++) if(a[i]%2==0) a[i]=a[i]%10. for (i = 1. for (i = 1. else a[i]=a[i]/10%10 pr1 Suma numerelor dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. 6) inlocuiti elementele pare cu ultima cifra numarului si cele impare cu penultima cifra for (i = 1.i++){ cout<<"dati element". for (i = 1.

ios::out).out". g.in".i <= n. if((x%2==0&&y%2==0)||(x%2==1&&y%2==1)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl. fstream g("sir.close().close(). g.close().in".i<n.i++) f>>a[i].n. } g << "Suma nr prime din sir este:" << s. int a[100]. k=0. f.i++) s+=a[i]. int a[1000]. fstream f("sir.close(). x. for(i=1.x.close(). fstream f("sir. s. } //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 2 .i++){ x=a[i]. return 0. i. k. return 0.y. fstream g("sir.for (i = 1. for (j = 2.i <= n. n.ios::in).i<=n. j. int main() { f>>n. for (i = 1. return 0.j++) if (x % j == 0) k++.j <= sqrt(x).i.out". if (k == 0) s += x. } f.i <= n. ios::in). int main() { f >> n. g.ios::out). for(i=1. g << "Suma este:" << s. } Pr3 //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 1 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. f. } Pr2 Suma numerelor prime dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std.i++) { x = a[i].i++) f >> a[i].close(). for (i = 1. y=a[i+1].

i++) if(b[j]==a[i]) k++. fstream f("sir. int main() { f>>n. for(i=1. int main() { Fie un sir de n elemente. int a[145].j++){ k=0. int a[1000].out". f>>m.ord. return 0. if(x%2==y%2)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl.i++) f>>a[i]. return 0.n. for(i=1.j<=m. fstream g("sir. } f. y=a[i+1]. } Fie doua multimi a si b.i<=n.ios::out).(Met selectiei) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. Afisati sirul ordonat crescator. for(i=1.i. Afisati intersectia celor doua multimi.b[1000]. fstream f("sir. } Fie doua multimi a si b. if(k==0) g<<b[j]<<" ". for(j=1.out". int main() { f>>n. } f.ios::in).i<=n.y.i<=n.out".j<=m. int main() { f>>n. int a[136].n. int a[1000].in".in".j++) f>>b[j].close(). fstream f("sir.ios::out).i. int main() { . f>>m. fstream f("sir.i<=n. for(j=1.close(). fstream f("sir.n. for(j=1. } Fie un sir de n elemente.i<n.ios::in).j. return 0.m.j<=m.i++) f>>a[i]. Afisati reuniunea celor doua multimi.ios::in). g. for(i=1.i++){ x=a[i].ios::in).b[1000].close().i++) f>>a[i].ios::out). int a[1000].in".out".aux. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i.aux.#include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i<=n.j.out".j.i++) g<<a[i]<<" ".n.j++) if(a[i]==b[j]) g<<a[i]<<" ".ios::in).i++) for(j=1. fstream g("sir. for(i=1. fstream g("sir.k.close().j<=m. fstream g("sir.i.in".n. fstream g("sir. g.j++) f>>b[j].x. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.ios::out). g. for(i=1. Afisati sirul ordonat crescator.m.in".close(). for(i=1.(Met bulelor) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i<=n.ios::out).i.

} for(i=1.ios::in). fstream f("sir.close(). maxi.i++) f>>a[i]. g<<endl. for(i=1.} } while(ord==0).j++) if(a[i]<a[j]){ aux=a[i].close(). for(i=1.in". i. a[j]=aux. f. return 0. a[i+1]=aux.i<n.j++) if (maxi == fr[j]) g << j<< " ". g. fstream f("sir.i++) g<<a[i]<<" ".j++) if (maxi < fr[j]) maxi = fr[j].i<=n. n. for (j= 1.1000].i++) f>>a[i]. sc+=cif.j.i++) { f >> x.close(). a[i]=a[j].i<=n.out 38 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for(i=1. for(i=1.sc.i++) f>>a[i].i. (cu frecventa) sir.i++) for(j=i+1.i<n.f>>n. ord=0. int main() { f>>n. for(i=1. x.j <= 1000.i <= n.in 6 838753 sir.cif. ios::in).aux.i<=n.j. } for(i=1. g. a[i]=a[j].close().j<=n. while(x!=0){ cif=x%10.Afisati elementele ce apar de cele mai multe ori.i++) if(a[i]%2==0) g<<a[i]<<" ". fr[x]++.out". int main() { f >> n.j <= 1000. for(i=1. int fr[1001]. a[j]=aux.i++) if(a[i]>a[i+1]){ aux=a[i]. for (i = 1. for(i=1. return 0. fstream g("sir. return 0.out 42 36 14 5 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. int a[1000].n. do{ ord=1. x=a[n].close().i<=n.j<=n.out".i++) g<<a[i]<<" ". return 0. } //afisati elementele pare descrescator si suma minimului sir. } Fie un sir de numere in intervalul[1. x=x/10.i<=n.ios::out). ios::out). } g<<sc. g. } . f.i++) for(j=i+1.j++) if(a[i]>a[j]){ aux=a[i]. maxi = 0.x.in". fstream g("sir.i<=n. a[i]=a[i+1]. } f>>n. } for (j = 1.in 6 21 14 42 81 91 36 sir.i<=n.

cout<<endl. } b)afisarea unei matrici afisarea in fisier for(i=1. citirea de la tastatura cout<<"dati numarul de linii si coloane:".j<=n.i<=m. Operatii cu matrici a)citirea unei matrici citirea de la tastatura f>>m>>n. cin>>a[i][j]. } .i++) for(j=1.j++) cout<<a[i][j]<<" ".j++) f>>a[i][j].j++) g<<a[i][j]<<" ".j<=n.i++){ for(j=1.i<=m. g<<endl.i++){ for(j=1. for(i=1.i++) for(j=1.i<=m.i<=m. for(i=1. cin>>m>>n.j<=n.j<=n.Matrici a[1] [1] a[2] [1] a[3] [1] a[4] [1] a[4] [1] a[1] [2] a[2] [2] a[3] [2] a[4] [2] a[4] [2] a[1] [3] a[2] [3] a[3] [3] a[4] [3] a[4] [3] a[1] [4] a[2] [4] a[3] [4] a[4] [4] a[4] [4] (tablouri bidimensionale) O matrice este un tablou cu m linii si n coloane.j++) { cout<<"dati element:". Ex: o matrice a 4x5 a[1][5] a[2][5] a[3][5] a[4][5] a[4][5] Prima linie este formata din elementele: a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[1][4] a[1][5] A treia coloana: a[1][3] a[2][3] a[3][3] a[4][3] Un element din matrice este a[i][j] si el se afla in matrice pe linia i si coloana j. } afisarea pe ecran for(i=1.

cout<<"suma din matrice este: "<<s.j<=n.ios::out).i<=m.j++) g<<a[i][j]<<" ".000. for(i=1. mini=32.j++) if(a[i][j]%3==0) g<<a[i][j]<<" ".out"). g. int a[100][100]. for(i=1. for(i=1. g<<s<<endl. ifstream f("sir. for(j=1.j++) s1+=a[1][j].j.j<=n. g<<endl.out". } Afisati elementele divizibile cu 3 si minimul. for(i=1.close ().i++){ for(j=1. for(i=1.} f.m.ios::out). else a[i][j]=j. int a[100][100].i++) for(j=1. } Suma de pe prima linie si suma de pe ultima coloana #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.m.ios::in).j++) f>>a[i][j].i++){ for(j=1. return 0.j<=n. int a[15][20].j<=n.close ().j<=n. fstream g("sir.in".i++){ for(j=1.i<=m.j.n.j<=n.in". .i<=m.i++) for(j=1. for(i=1. for(i=1. g.j++) s+=a[m][j].out").i. for(j=1.close ().i. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. return 0.j++) s+=a[i][j].j<=n.j++) if(i<j) a[i][j]=i.in"). for(i=1. ofstream g("sir.j++) g<<a[i][j]<<" ".m. int main() { f>>m>>n. g<<endl. g<<endl. int main() { f>>m>>n.in").out". fstream g("sir.i<=m. int a[10][10]. fstream f("sir.i<=m. g.c)suma elementelor dintr-o matrice s=0. ifstream f("sir. } Construiti matricea mxn Ex: pentru o matrice 5x4 rezulta 1234 1234 1234 1234 1234 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std.i++) for(j=1. return 0.j++) f>>a[i][j].i<=m.close ().j<=n. int main() { f>>m>>n.} for(i=1.i<=m.j<=n.i.i<=m.m.j++) if(a[i][j]<mini) mini=a[i][j]. for(i=1.i++) for(j=1.i<=m. } f.n.j<=n.j<=n. ofstream g("sir.j++) g<<a[i][j]<<" ".j++) a[i][j]=j.close ().j.close (). int main() { f>>m>>n.s1.ios::in). f. g<<s1<<endl. fstream f("sir.n.i++) for(j=1.i++) for(j=1. g<<endl.n.s.i++) for(j=1.i.mini.j<=n. Sa se construiasca o matrice astfel incat a[i][j] este minimul dintre i si j Pentu mxn(3x4) rezulta matricea 1111 1222 1233 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std.i<=m.j.

fstream f("sir.j.out".i++) for(j=1.j++) sp+=a[p][j].m. } . fstream g("sir.j++) f>>a[i][j]. } Suma de pe linia p #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. g<<s<<endl.i<=m.close(). return 0.i. g. fstream f("sir.g<<mini.in".i++) g<<b[i]<<endl. for(i=1.i.s.j.i<=m.ios::in). int a[10][10]. for(i=1.close(). } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice(cu un vector suplimentar) var II #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. f.j<=n.close().j. f.close(). return 0.i++) for(j=1. g.out".i++) for(j=1.ios::in). fstream g("sir.i.i<=m.b[10]. fstream f("sir. g.j<=n. } } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice Var I #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j<=n.k.j<=n. for(i=1.m.i<=m.p. fstream g("sir.n. g<<k.sp. g<<sp.i<=m.i. return 0.ios::out).j++) s+=a[i][j].ios::out).s.close(). g. fstream f("sir.close(). for(i=1.out".ios::in).j<=n.ios::out).i++) for(j=1.close(). for(i=1. for(i=1. return 0.out".ios::in).i<=m. return 0. f.m.j++) if(a[i][j]%2==0) k++. for(i=1.j++) f>>a[i][j].in".i<=m.j. f.close(). int main() { f>>m>>n>>p.i++) for(j=1.j++) b[i]+=a[i][j]. int main() { f>>m>>n.close(). Suma elementelor si numarul elementelor pare #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for(j=1.i++){ s=0.j<=n.j++) f>>a[i][j].n. int a[10][10].m. int main() { f>>m>>n. int a[10][10].close(). } f.j++) s+=a[i][j]. g<<s<<endl.j<=n. for(j=1.n. int main() { f>>m>>n.i++) for(j=1.i++) for(j=1.in".j++) f>>a[i][j].j<=n. fstream g("sir.i<=m. int a[10][10].i<=m.j<=n.n. g. for(i=1.ios::out). for(i=1.in".

n.b[100].in 33 7 2 1 10 8 4 3 1 2 sir.i<=m. for(i=1.aux. return 0. fstream f("sir. b[i]=b[j].j<=p.i<=p.ios::in).m.j>=1. for(i=1. for(i=1.j++) f>>a[i][j].j.j++) if(b[i]>b[j]){ aux=b[i]. g. else for(j=n.i++) for(j=1. b[p]=a[i][j].i<=m.in".} for(i=1.in".i++) for(j=1. b[j]=aux. } .j<=n. fstream g("sir.m.j.i.out".i++) for(j=i+1.} for(i=1.} f.close().j++) f>>a[i][j]. for(i=1.i.j<=n.j++) g<<a[i][j]<<" ".} p=1. } f. int a[10][10].n.close(). fstream f("sir.j--) g<<a[i][j]<<" ".close().i<=m.out".i<=m.i++){ for(j=1.j<=n. p++.i++){ if(i%2==1) for(j=1. int main() { f>>m>>n.ios::out).close(). return 0.ios::out). g<<endl.in 33 168 345 279 sir.j++){p++.out 112 234 7 8 10 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j<=n.j++) g<<a[i][j]<<" ".j<=n. g. } Ordonarea elementelor dintr-o matrice sir.j<=n.ios::in).i<=m.i++) for(j=1.i<=m. int a[10][10]. int main() { f>>m>>n. for(i=1.j++){ a[i][j]=b[p].p. fstream g("sir.Afisarea in zig-zag a unei matrici sir.out 168543279 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i++) for(j=1.

close().i++) for(j=1.in".j<=n. for(i=2. b[i][j]=k.n. for(i=1.s[900]. jos. g<<endl.i++) a[i][n+1]=1.j<=n.n.j<=n. fstream f("sir.close().i++) for(j=1.s[19].i<=n.close().j++) f>>a[i][j].out". fstream f("sir.close().close().j++) s[i+j]+=a[i][j].j.i.i++) for(j=1. int a[24][40].i. fstream g("sir.ios::out).m.j++) a[0][j]=1.i<=n. return 0. if(a[i-1][j]%2==0) k++. for(i=1.j. for(i=1.ios::in).i<m.ios::in).i. for(i=p. for(i=1. fstream g("sir. f.k. if(a[i][j-1]%2==0) k++. int main(){ f>>m>>n>>p.in".i<=m+1.i<=2*n-1. g.close().j++) f>>a[i][j]. stanga.j<=n.n. fstream f("sir.j<=n+1.out".i++) for(j=1.i++) g<<s[i]<<endl. fstream g("sir.in".i++) for(j=1. int a[30][30]. int main() { f>>n. int a[10][10].j.j<=n.out".i++) for(j=1. if(a[i][j+1]%2==0) k++. fstream f("sir.b[13][60].j<=n+1.i<=m.i++) g<<s[i]<<" ".i<=m.ios::out).j++) f>>a[i][j].j++) g<<a[i][j]<<" ".out". for(i=0.j++) f>>a[i][j].i<=m.i.n.in".ios::out).j++) a[i][j]=a[i+1][j]. int main() { f>>n.ios::in). m--.i<=m. if(a[i+1][j]%2==0) k++.j++) s[n-i+j]+=a[i][j]. for(i=1. for(j=0.ios::out). return 0. } . int a[24][40].j++) a[m+1][j]=1.j<=n. g.i++) for(j=1. f.j.j++){ k=0. for(i=0. } Afisarea numarului de elemente vecine pare pentru fiecare element din matrice(vecinii de sus.j<=n.i++){ for(j=1. dreapta) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for(i=1. for(i=1. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala secundara #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. return 0.ios::in).j<=n.} f.i<=m+1.i<=n.i++) for(j=1.m.i<=n. for(j=0. fstream g("sir.i++) a[i][0]=1.j<=n. int main() { f>>m>>n. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala principala #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.p. for(i=1.i<=2*n.Stergerea liniei p dintr-o matrice #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. g. for(i=1.

g.cif.j++) g<<b[i][j]<<" ".in"). } f. ofstream g("functii. int x.float b){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic return sqrt(a*a+b*b).s. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10. long sum_div(long a){ //suma divizorilor lui a .y.int b){ //suma a doua numere int s. s=a+b.s.s variabile locale s=0.out"). return 0. } int t. s+=cif. return s. formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta /* tip rezultat nume_functie (parametri functiei){ variabile locale(daca este cazul) corpul functiei (instructiunile functiei) return rezultat } */ Pr1. // x.j<=n.} return s.close(). } float ipotenuza(float a.i++){ for(j=1.} Functii //doua feluri int sau void //forma generala( tip nume parametri functiei return apel) // v local si globale p. x=x/10.i<=m.close().for(i=1. ifstream f("functii. //variabile globale int suma(int a. } long sumacif(long x){ //suma cif lui x long cif. g<<endl. Sa se scrie care o functie(de tip int) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x #include <fstream> #include<cmath> using namespace std.

out"). //variabile globale void suma(long x. s=0. g<<"suma cifrelor lui y este "<<sumacif(y)<<'\n'.} } void sum_div(long a. } Pr2. f>>x>>y.y)<<'\n'.s variabile locale s=0. x=x/10. } void ipotenuza(float a.y)<<'\n'. Sa se scrie care o functie(de tip void) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x e)inversarea continutului a doua variabile //functii void //forma generala( void nume parametri functiei apel) // v local si globale p. } int main() { int d.close().y.float &rez){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic rez=sqrt(a*a+b*b).int d. long x. g<<"ipotenuza este:"<<ipotenuza(x.d<=a.long &s){ //suma cifrelor lui x long cif. ifstream f("functii. g<<"suma cifrelor lui x este "<<sumacif(x)<<'\n'.in"). f. long y. for(d=1. } void sumacif(long x. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10. return s.close(). g<<"suma divizorilor lui x este "<<sum_div(x)<<'\n'.d++) if(a%d==0) s+=d. g<<"suma este:"<<suma(x.s=0.d++) .float b.ss.cif.d<=a.s. for(d=1. // x.long &s){ //suma a doua numere s=x+y. ofstream g("functii.g. s+=cif.long &s){ //suma divizorilor lui x int d. formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. return 0.

ss).a[100].s). sumacif(y.if(a%d==0) s+=d.a=b. int n. while(x){ cif=x%10.ip). ifstream f("functii.in").} return s.g. g<<"x si y dupa inversare"<<x<<" "<<y<<'\n'. f. g<<"ipotenuza este: "<<ip<<'\n'.i++) if(sumacif(a[i])==10) g<<a[i]<<" ".s).close(). for(i=1. return 0. sum_div(x.y.close().b=aux. suma(x. g<<"suma cifrelor lui y este "<<s<<'\n'. s+=cif. return 0. g<<"suma este:"<<ss<<'\n'.s. for(i=1. //se poate si cu comanda swap(a. } pr3 Afisati numerele dintr-un sir ce au suma cifrelor egala cu 10 #include <fstream> using namespace std. }*/ pr4 . ofstream g("functii. x=x/10.i++) f>>a[i].y). f.g. } void inverseaza(long &a.close().i<=n. long sumacif(long x){ long cif.y. int main() { f>>x>>y. } float ip.i<=n. } int main() { f>>n. g<<"suma divizorilor lui x este "<<s<<'\n'. g<<"suma cifrelor lui x este "<<s<<'\n'.i.b). s=0. sumacif(x.long &b){ // & transmitere prin adresa int aux. inverseaza(x.out"). ipotenuza(x. //inverseaza a cu b aux=a.close().s).

close().j++) if(palin(a[i][j])&&palin(a[i][j]*a[i][j])) g<<a[i][j]<<" ".close(). inv=0.out"). ca atat ele cat si patratul lor sunt palindroame #include <fstream> using namespace std. int n. y=x.a[10][10].close().i++) for(j=1.s=0. int palin(long x){ long cif. for(i=1.Afisati numerele dintr-o matrice ce au prop.int n){ int i. ifstream f("functii. return s. int n. ifstream f("functii. f.i. for(i=1.j.j<=n. for( i=1. inv=inv*10+cif. f.i++) f>>a[i].g.close().g.a[100]. } int main() { f>>n. } int main() { f>>n. else return 0.j++) f>>a[i][j].i<=n.y. pr5 .out"). ofstream g("functii. } if (y==inv) return 1. ofstream g("functii.i<=n. return 0. x=x/10.i++) s+=x[i].inv.j<=n. } // Afisati suma numerele dintr-un sir #include <fstream> using namespace std. while(x){ cif=x%10.in").j.i.i++) for(j=1.n)<<" ". //vectorii se transmit prin referinta(prin adresa) implicit //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest toate variabile vor fi locale (pentru siguranta) int suma(int x[100]. g<<suma(a.in").i<=n. for(i=1.i<=n.

in").j++) if(x[i]>x[j]) swap(x[i].in"). ofstream g("functii.a[10][10]. ordonare vector #include <fstream> using namespace std. ifstream f("functii. } // Ordonati elementele dintr-un sir cu o functie de citire vector. for( i=1.s=0.i++) for(j=i+1. for( i=1. //matricile si vectorii se transmit prin adresa //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest totul variabile locale(pentru siguranta) int suma1(int x[10][10].int &n){ int i.j<=n.j++) s+=a[i][j].j. for( i=1.i++) for(j=1.i<=n.return 0.n).} pr 6 pr7 Afisati suma numerele dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std.g. afisare vector. ifstream f("functii. return s. } void ordonare(int x[100].close(). } void afiseaza(int x[100].n).j.j<=n.close(). f.j.x[j]).int n){ int i.i<=n.// functie ce inverseaza a[i] cu a[j] !!! } int main() { citeste(a.j.int n){ int i.out"). int n.n). //vectorii se transmit prin adresa implicit !!!! void citeste(int x[100]. ofstream g("functii. } .i. f>>n. afiseaza(a. return 0.i.//este echivalent cu g<<endl.i<=n.n). g<<'\n'. int n.int n){ int i. for( i=1.i<=n.i++) f>>x[i].a[100].i++) g<<x[i]<<" ". afiseaza(a. ordonare(a.out").

ifstream f("functii. return 1. f.y. g<<s. Determinati punctele de "sa" dintr-o matrice(a[i][j] este "sa" daca este //minimul de pe linie si maximul de pe coloana sau invers Pr8.i. } Pr9 Calc.i++)f>>a[i]. Calc.n. suma a doua numere daca ambele sunt prime si produsul in caz contrar #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. ofstream g("functii.out").int main() { f>>n. f.i++) if(prim(a[i])) s+=a[i]. for(i=1. ofstream g("functii.g. return 0. ifstream f("functii.i<=n.j++) f>>a[i][j]. for(i=1.close(). long prim(long a){ int d. long x.close().in").i<=n. if(x==0||x==1) return 0. } int main() { f>>n. Inversati doua linii p si q dintr-o matrice //pr8. suma numerelor prime dintr-un sir #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. for(d=2.i<=n.out").i++) for(j=1.close().j<=n. } //pr6.n)<<" ". . g<<suma1(a.g.in").close().d<=sqrt((float)x). Minimul dintr-o matrice ( citirea si afisarea pentru matrici) //pr7. long prim(long x){ int d.d++) if(x%d==0) return 0. return 0.s. long a[100].k. for(i=1.

de cifre y nr. long prim(long a ){ int d. b[k]=nr. while(k<=n*n){ if(prim(nr)) {k++. kk.cal. nr=2.out"). Construiti o matrice cu primele elemente in ordine crescatoare ce au exact trei divizori.g.close(). else g<<x*y. d++) if(a%d==0) kk++. if(prim_eficient(x)&&prim_eficient(y)) g<<x+y. } long prim_eficient(long a){ int d. pt. else return 0. if(a==0||a==1) return 0.y.for(d=1. } int main() { int d. int i. if(k==2)return 1. if(kk==2) return 1. k.d++) if(a%d==0) k++. return 0. f.in").d<=a. n=4 se va afisa matricea de mai jos: 4 9 25 49 121 169 289 361 529 841 961 1369 1681 1849 2209 2809 obs: numerele cautate sunt patrate de numere prime!! #include <fstream> using namespace std. for(d=2. b[10000]. ofstream g("sir. } .d<=sqrt((float)a). d<=a. ifstream f("sir. else return 0.z. for(d=1.} int main() {f>>n. d=0. return 1. f>>x>>y.close().d++) if(a%d==0) return 0. } //tema fie 3 nr x. j. x nr. nr. n. k=0. } nr++. kk=0. a[1000][1000]. divizori z cate cif pare are Pr10.

j++) g<<x[i][j]<<' '.n)<<endl. j++) f>>x[i][j]. //suma elementelor dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std. j<=n. i++){ for(j=1. . i++){ for(j=1. } Pr11.}} int suma (int x[100][100].out"). void citire(int x[100][100]. f>>n. j<=n.} return 0. g<<'\n'. j++){ a[i][j]=b[k]*b[k]. n). i<=n.a[100][100]. i<=n. g<<'\n'. afisare(a. return 0. } void afisare (int x[100][100]. } Pr12 //minimul dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std.k=1. int &n){ int i. g<<suma (a. i++) for(j=1. return s. ifstream f("sir.in"). j++) g<<a[i][j]<<' '. j++) s+=x[i][j]. int n){ int i. for(i=1. int n.j. k++. ofstream g("sir. } int main() { citire (a. j<=n. i++) for(j=1. j. i<=n.n).in").i. i++) for(j=1. for(i=1 . for(i=1 . for(i=1. ifstream f("sir. i<=n. j<=n. int n){ int i. s=0. i<=n. j<=n. } for(i=1.

n). j++) f>>x[i][j]. i++) for(j=1. } void afisare (int x[100][100].in"). return mini. f>>n. for(i=1 . afisare(a. } .j.j. j++) g<<x[i][j]<<' '.out"). j<=n. j<=n. for(i=1 . int &n){ int i.in 3 123 456 789 1 3 (se va inversa linia 1 cu linia 3) Sir. for(i=1 . i++){ for(j=1. i<=n. } Pr13 // inverseaza doua linii specificate dintr-o matrice Sir. g<<minim (a. f>>n. for(i=1. j++) f>>x[i][j]. p. i<=n. j<=n.n). int n.i. q. g<<'\n'. return 0.}} int minim (int x[100][100]. j<=n.n)<<endl.ofstream g("sir. i<=n. } int main() { citire (a. j++) if(x[i][j]<mini) mini=x[i][j]. int n){ int i. void citire(int x[100][100].out 789 456 123 #include <fstream> using namespace std.out"). int n. ofstream g("sir. ifstream f("sir. j. i++) for(j=1. i<=n.i.a[100][100].mini. int n){ int i. int &n){ int i. i++) for(j=1.a[100][100]. mini=32000. void citire(int x[100][100].

j++) if(calcul(a[i][j])) k++.in"). for(i=1 . j<=n. while(x){ cif=x%10.i<=n.n).j. j. citire (a.n). if(k==n*n) g<<"DA". i++){ for(j=1. } int main(){ int k=0. n). int n.j<=n. void citire (int x[100][100]. j<=n. j++) g<<x[i][j]<<' '. } Pr14. f>>p>>q.i<=n.out").j. i<=n. afisare(a.x[q][j]).int&n){ int i. return 0. } int main() { citire (a. } return 1. . int n){ int i. //Se considera o matrice patratica // Sa se scrie o functie ce calculeaza //cate elemente din matrice au toate cifrele pare #include <fstream> using namespace std.n). x=x/10. if(cif%2==1) return 0. for(i=1. j++) swap(x[p][j]. int n){ int i.void afisare (int x[100][100].j<=n. } int calcul (int x){ int cif. inversare (a.}} void inversare (int x[100][100]. for(i=1.a[100][100]. g<<'\n'.i++) for(j=1.i.i++) for(j=1. ifstream f("functii. ofstream g("functii.j++) f>>x[i][j]. for(j=1. f>>n.

out").i. k=0.out").close(). int x.close(). f.close(). for(i=1.i++) if(a[i]>a[i+1]) return 0. ifstream f("functii.} pr15 //pentru un numar x construiti numarul format din cifrele sale pare //ex: pt x=12798 => 82 #include <fstream> using namespace std.y=0. } return y. x=x/10.close().n.else g<<"NU". f. } int main(){ f>>n. for(i=1. ifstream f("functii. g<<stergere(x). } . g. return 0. return 0.k. int stergere(int x){ int cif.close(). if (ordonare_cresc(a. return 1. g. f.close(). } int main(){ f>>x. ofstream g("functii.n)==1) g<<"DA".i<=n-1. while(x){ cif=x%10. } Pr16. if(cif%2==0) y=y*10+cif.in").in"). ofstream g("functii. int n){ int i.i++) f>>a[i]. g. return 0. //verificati daca un sir este ordonat crescator #include <fstream> using namespace std. else g<<"NU". int ordonare_cresc(int x[100].i<=n. int a[100].