P. 1
Curs Code Blocks

Curs Code Blocks

|Views: 459|Likes:
Published by Filipoiu Nicolae
curs ce te ajuta sa intelegi utilizarea programului Code Blocks
curs ce te ajuta sa intelegi utilizarea programului Code Blocks

More info:

Published by: Filipoiu Nicolae on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2015

pdf

text

original

Codeblocks

Forma generala a unui program in C++ (Codeblocks) este: #include <iostream> program. Fisierul contine intrare/ iesire using namespace std; clase specifice P.O.O int main() principala { cout <<"Salut" << endl; return 0; //include fisierul iostream(in out stream) in // declaratiile unor functii pt. operatii de //spatiul de nume std grupeaza logic functii si //programul (functia) //inceput program //corpul programului

} //sfarsitul programului Programul de mai sus afisaza „Salut” pe ecran. In C++ este diferenta intre literele mari si mici. Ex: Void ≠void , MAIN ≠main Tipuri standard de date: 1)Tipul INTREG 100 , -100 2)Tipul REAL ex. 2.1231, -123.32, 102 LIMITE true(1) false(0) [0 , 255] [-32.768 , 32.767] [0 , 65.535] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-9.223.372.036.854.775.808 , 9.223.372.036.854.775.807] [0 , 18.446.744.073.709.551.615] [1.17549e-038 , 3.40282e+038] [2.22507e-308 , 1.79769e+308] [3.3621e-4932 , 1.18973e+4932]

TIP bool char short int unsigned short int int unsigned int long unsigned long long long unsigned long long float double long double

MEMORIE OCUPATA 1B 1B 2B 2B 4B 4B 4B 4B 8B 8B 4B 8B 12B

Afisarea momoriei ocupate si a limitelor datelor pentru un tip specificat se face: g << "Dimensiune int: " << sizeof(int) << endl; g << "Limite: " << numeric_limits<int>::min() << ' ' << numeric_limits<int>::max() <<endl;

Tipul char

(int) in fata unui caracter returneza codul ASCII a caracterului Ex: #include <iostream> using namespace std; char a,b,c; int main() { cout<<"dati un caracter " ; cin>>a; cout <<"caracterul citit este: " <<a<<" si are codul ASCII "<<(int)a<<endl; b=82;//82 este codul ASCII a R cout<<b<<" are codul ASCII "<<(int)b<<endl; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 82 c=b+1; //variabila c va memora caracterul cu codul ASCII 83 adica S cout<<c<<" are codul ASCII "<<(int)c; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 83 return 0; } VOCABULARUL Setul de caractere 1) Litere a,b,..z,A,B…Z 2) cifre 0,1,2,…9 3) caractere speciale @!#%<,.?/ etc. Identificatori - nume de costante , variabile sau functii - incep cu o litera sau cu _ urmata de litere sau cifre. Ex: a12s, as33, _007, 1a ,nt@ Cuvinte cheie - while,for,if , int cout,cin etc Comentarii // pentru un rand /* pentru mai multe randuri */ Separatori space , (virgila) ; enter Citirea ( cin ) – realizeaza citirea variabilelor de la tastatura cin>>a; //citeste variabila a de la tastatura cin>>a>>b>>x; //citeste variabilele a,b si x de la tastatura Afisarea (cout) – realizeaza afisarea pe ecran a unui mesaj si/sau a unei variabile 1)cout<<"Salut"; //afiseaza cuvantul salut pe ecran 2)cout<<s; //afiseaza cotinutul variabilei s pe ecran 3)cout<<"suma este: "<<s<<endl; //daca variabila s are valoarea 201 se afiseaza pe ecran „ suma este: 201” si apoi cursorul trece la rand nou 4)cout<<"suma este: "<<s<<endl << cout<<"produsul este: "<<p; //afiseaza suma este: 201 produsul este: 330 (pe randuri diferite din cauza lui „endl”) Atribuirea ( = ) x=2; // x primeste valoarea 2 a=a+1; //a creste cu 1 s=s+x; //s creste cu x

p=p*x; //p creste de x ori x=y; // lui x i se atribuie valoarea lui y Probleme 1.Suma a doua numere 2.Aria unui dreptunghi 3.Media aritmetica a 3 numere

Operatori in C++
a)Operatori aritmetici

+ (adunare) a+b - (scadere) a-b * (inmultire) a*b % (modulo restul impartirii 10%3 este 1, 125%10 este 5) / (impartire sau div) 1) / este „div” - atunci cand ambele numere din operatie sunt intregi
#include <iostream> using namespace std; long b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afiseaza 5

2) / „este impartire” - atunci cand cel putin unul din numere este real
#include <iostream> using namespace std; float b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afisaza 5.05 Daca avem int a; si float b; sau float a; si int b; rezultatul afisat va fi acelasi. Impartirea a doua numere intregi se face prin conversia catre un numar real cu „(float)” #include <iostream> using namespace std; int a,b; float x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b;

return 0. float x. cout << "x=" << x << endl. a creste cu 1) ++a (a creste cu 1) #include <iostream> using namespace std.35) 2) float <. cout << "a="<<a << endl.22 si a=100) in x se va memora 100 (adica 100.35 se afiseaza 2 (a primeste doar valoarea 2 nu si 0. (x=22. int main() { cout << "dati a si b". cin >> a >> x. int a. int main() { cout << "dati a si x". cin >> a>>b. return 0. cout << "b="<<b << endl. } Pentru a=100 si b=20 se afisaza a=101 si b=19 ++a este diferit de a++ daca a este implicat intr-o operatie #include <iostream> . a++.b--. cout << "a=" << a << endl.x = a / (float)b.int Daca la programul anterior se face atribuirea x=a. int a.05 In C++ se pot face atribuiri de genul: 1) int <-float #include <iostream> using namespace std. return 0.00) b) Operatori relationali > (mai mare) < (se subintelege!!!) >= (mai mare si egal) <= (mai mic si egal) == (egal !!!!!!!) != (diferit) c) Operatori de incrementare/decrementare ++ (incrementare cu 1 adica creste cu 1) --(decrementare cu 1 adica scade cu 1) a++ ( explicatie: a=a+1. a=x.b. } Daca a=1000 si x=2. } Daca a=101 si b=20 se afisaza 5.

int a. int main() { cout << "dati a si b". => b=4 si a=4 ex2: a=3. b=a++.s. return 0.using namespace std.) *= (p=p*a  p*=a) += (s=s+a  s+=a) -= (s=s-a  s-=a) /= (x=x/10  x/=10) %= (cif=cif%10  cif%=10) &= |= ^= . cin >> a>>b. //mai intai se face ++a si apoi se face s=b+a cout << "a="<<a << endl.b. s=b+(++a). b=++a. se afiseaza 120 (se face mai intai s=b+a si apoi se face a++) Ex 1: a=3. } Daca a=100 si b=20 se afiseaza a=101 si s=121 Daca se inlocuieste s=b+(++a). cout << "s="<<s << endl. cu s=b+(a++). a=3. => b=3 si a=4 d) Operatori logici ! not (negat) && and (si) || or (sau) Ex: a<=b && a<c (explicatie: a<=b si a<c) c!=a || c!=b (c diferit de a sau c diferit de b) !a (explicatie: not a) !(a<=b)  a>b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a<b)  a>=b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a!=b)  a==b (atentie !!!!!!!!!!!!!) e) Operatori de atribuire = se da (ex: a=x.

se afisaza 5 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) & 0101(2) =5(10) Operatorul sau exclusiv „^” a=13. b=7.– actioneaza la nivel de bit pe numere (adica pe reprezentarea numarului in baza 2 !!!) << deplasare la stanga >> deplasare la drepta & si | sau ^ sau exclusiv ~ not a b a&b a|b a^b 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 ~1=0 ~0=1 Operatorul deplasare la stanga „<<” a=3. 17(10)=10001(2) => 100(2) deplasat => 4(10) deci 17(10)= 4(10) Practic a>>x este a/2x (div) a=13. b=7. se afiseaza 3 Operatorul sau „|” a=13. se afiseaza 8 Operatorul si „&” a=13. cout<<(a<<2). cout<<(a>>2). cout<<a&b. cout<<a|b. se afisaza 9 13(10)=1101(2) 7(10)= 0111(2) 1010(2) =10(10) Operatorul deplasare la dreapta „>>” a=17. cout<<a^b. se afisaza 15 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) | 1111(2) =15(10) Operatorul not „~” ~1101=0010 f) Operatori logici pe biti . cout<<(a>>3). cout<<(a<<3). b=7. 3(10)=11(2) => 1100(2) deplasat => 12(10) deci 3(10)= 12(10) Practic a<<x este a*2x a=1.

++ -..} In C++ 0 este fals si ≠0 adevarat Tabel pentru conditii logice: 0 false 1 true .. diferit 9. not pe biti.not logic. mod 5. ! ~ + . >> << deplasare pe biti 7.a-3.3. && „si” operator logic 12. == != operatori relationali egal. Nu se pot executa ambele operatii ( „operatie1” si „operatie2” ).) acestea se grupeaza intre acolade {….-5. = += -= /= %= >>= <<= operatori de atribuire Instructiunea IF f. < > <= >= operatori relationali 8. generala (variante a). paranteze vectori 2. Varianta b) Daca if-ul sau else-ul au mai multe operatii ( 2. & „si” operator logic pe biti 10.a++. sau if(conditie) { operatii 1.Prioritatea operatorilor 1. } varianta c) Explicatii: Varianta a) Daca conditia este adevarata se executa „operatie1”. Daca if-ul are mai multe operatii ( 2. div sau impartire.b). si daca conditia este falsa nu se face nimic. | „sau” operator logic pe biti 12. ^ „sau exclusiv” operator logic pe biti 11... } varianta a) varianta b) if(conditie) operatie1. La executia if-ului se executa „operatie1” sau „operatie2”. } else { operatii2 .) acestea se grupeaza intre acolade {…. + a+b.c) ) if(conditie) if(conditie) { operatie1.3. iar daca este falsa se executa „operatie2”.} Varianta c) La if-ul simplificat se realizeaza executia „operatie1” daca condita este adevarata. +5. operatie2. operatii else 1. * / % inmultire. nu se poate sa nu se execute nici una. || „sau” operator logic 13. ( )[ ] paranteze rotunde.a-b 6. * -> pointeri 4.

cout<<"Max if(d>=a && d>=c && d>=b && d>=e) este:"<<maxi. maxi. int a. Max a 5 numere #include <iostream> #include <iostream> using namespace std. maxi=a.a F F A A b F A F A a&&b F F F A a||b F A A A Pr1.c. if(b>=a && b>=c) cout<<"Maximul este b"<<endl. maxi=c. int main() { cout << "Dati valori pentru a.d si e" numere". cout<<"maximul este:"<<maxi.b.c.maxi. if(e>=a && e>=c && e>=d && e>=b) } maxi=e. else cout << "minimul este:"<<b<<endl. Max a 3 numere #include <iostream> using namespace std. cin>>a>>b. int main() { cout <<"Dati valori pentru a si b".e. return 0. int a. int a. b. using namespace std.d.b. return 0. b si c" << endl. if (a<b) cout << "minimul este:"<<a<<endl. maxi=b. } Pr2. return 0. int main() int main() { { cout << "dati 5 cout << "Dati valori pentru a. int a. return 0.b. } Pr3. << endl. cin >>a>>b>>c. c. if (maxi < b) maxi = b. >> e. if(b>=a && b>=c && b>=d && b>=e) if (maxi < c) maxi = c.b. . d. if(a>=b && a>=c && a>=d && a>=e) maxi = a. if (maxi < d) maxi = d. if(a>=b && a>=c) cout<<"Maximul este a"<<endl. cin >> a >> b >> c >> d cin >>a>>b>>c>>d>>e. e. maxi=d.c. if(c>=a && c>=b) cout<<"Maximul este c"<<endl. if(c>=a && c>=b && c>=d && c>=e) if (maxi < e) maxi = e. Min a doua numere #include <iostream> using namespace std.

x2. cout<<x<<endl. int a. if(a!=0){ d=b*b-4*a*c. cout<<"x1="<<x1<<endl<<"x 2="<<x2.>.I #include <iostream> using namespace std. b si c" << endl.c. x2=(-b-sqrt(d))/(float)(a*2).=) #include <iostream> using namespace std. } else{ if (c==b) cout<<"orice x1 e solutie a ecuatiei". if(a>b) cout<<"a >b"<<endl. Relatia intre 3 numere(<. int main() { cout << "Dati valori pentru a. float x1. c. cout <<x1<<endl. int main() { cout << "Dati coeficientii ecuatiei a si b" << endl. cin >>a>>b. int a. b. } Pr5. float x. } else cout <<"nu exista solutii reale".II #include <iostream> #include <cmath> using namespace std. cin >> a >> b >> c. if(d>=0){ x1=(-b+sqrt(d))/(float)(a*2). } else if(b==a) cout<<"orice x este solutie"<<endl. return 0. cin>>a>>b. Ec de gr. Ec de gr.b. int a. else cout<<"nu exista solutii". else cout<<"nu exista solutie pt ecuatie". if(a!=0){ x=-(float)b/a.} Pr4. }} return 0. int main() { cout << "Dati valori pentru a.b. } Pr6. b" << endl. } else{ if(b!=0){ x1=-(float)c/b. d. .

c laturile unui triunghi. dreptunghic isoscel.if(a<b) cout<<"a<b"<<endl.b=c≠a Tema Inversul unui numar de 3 cifre Min 4 nr . echilateral. } Pr8. m = m + 1. m = m1 + m2. s = s1 + s2. Precizati tipul triunghlui: oarecare.a≠b≠c.b. cin >> h1 >> m1 >> s1 >> h2 >> m2 >> s2. if(a==b) cout<<"a==b"<<endl. } Pr7. h = h1 + h2. precizati relatiile dintre ele: a=b=c. m2.a=b≠c.s1.a=c≠b. m1. return 0. s. h = h + 1.60. return 0.60. Fie 3 numere a.s2:" << endl. h1. } if (m >= 60) { m = m . Pr11. int h. Inversul unui numar short int Pr9. int main() { cout << "Dati valori pentru h1.h2.m1 si m2. Comparati doua date calendaristice Pr10. s1.b. m. Adunarea a doua durate de timp 9 3 13 30’ 20” (h1 m1 s1) 42’ 50” (h2 m2 s2) 13’ 10” (h m s ) + #include <iostream> using namespace std. } cout << h << " " << m << " " << s << endl. s2.c. h2. dreprunghic. isoscel. Fie a. if (s >= 60) { s = s .

cout<<"Suma este:"<<s. i++ ) { operatii1 } unde vali – valoare initiala valf – valoare finala executie: i .i=i+2) s+=i*i*i.i++) cout<<i<<” ”. int i. ….valf si pentru fiecare valoare a lui i se executa „operatie1”. s=0. se afiseaza pe ecran 2 4 6 8 10 Ex2: Calculati suma s=1+2+3+…100 s=0. cout<<"Suma este:"<<s.n.i<=n.*n #include <iostream> #include <iostream> using namespace std.p.valf-1. while. cin>>n. s=0. Ex1: for(i=1. return 5. do while) for forma generala: for( i=vali.i<=11.i=i+3) s+=i. p=1.. i<=valf.s. for(i=1.i++) s+=(float)1/i.i++) s+=i. cin>>n. cout<<"Produsul nr pare din sir cout<<"Suma este:"<<s.s.n Exista for(i=n. este:"<<p.S=23+43+63+…+n3 #include <iostream> using namespace std.*n 4. int i. } 6. for(i=1.ia valorile vali. int main() { cout << "Dati un nr n:". return 0.E=1/1+1/2+1/3+…+1/n //p=2*4*.i=i+2) p*=i. } } 3..+n #include <iostream> using namespace std. se afiseaza pe ecran 1 2 3 4 5 .. return 0. for(i=2. return 0.Calculati p=2*4*6* . se afiseaza pe ecran n n-1 . cin>>n.i>=1.i<=n.i<=n. cin>>n. 3 2 1 Exista for(i=2.n.. for(i=2. cout<<”suna este: ”<<s. cout<<"Dati n: ".. int main() { cout<<"Dati un numar n par: ". using namespace std.vali+1..i--) cout<<i<<” ”.*n 2.i<=n. int i. int main() int main() { { cout<<"Dati un numar n par: ".S=2+5+8+….i<=n. int i. float s.Instructiuni repetitive (for. E=1 + 1*2 + 1*2*3 + 1*2*3*4 +… +1*2*3*.i=i+2) cout<<i<<” ”.n. i++ ) operatie1 sau for( i=vali.i<=n.vali+2. Suma a n numere //suma a n numere .n. Probleme: 1. for(i=2. i<=valf.

return 0. } cout << "Suma este:" << s. n. cin >> n.Suma numerelor pare dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. //minimul dintr-un sir de numere #include <iostream> using namespace std. } #include <iostream> using namespace std. int i. } cout << "Suma este:" << s. cin>>n.i<=n. p. return 0. for(i=1. if(x>maxi) maxi=x. //minimul par dintr-un sir de n #include <iostream> using namespace std.i++) { cin >> x. mini = 32. return 0. n. } 9. for (i = 1.x. s += x. int main() { cout << "Dati un nr n: ". s.000. int i. //Maximul dintr-un sir #include <iostream> using namespace std.i<=n. cin >> n. } 8.Media aritmetica a mumerelor pozitive dintrun sir.i <= n. if(x%2==0)s += x. p = 1. cin>>n. else cout<<"Minimul par este:"<<mini. int main() { cout << "Dati un nr n:". int i. n. Pentru un sir de n numere aflati minimul par. x. if(x%2==0 && x<mini) mini=x.i++) { p *= i.mini. cin >> n. int main() { cout << "Dati un nr n:". for (i = 1. n. for (i = 1.Pentru un sir de n numere aflati minimul. mini.n. s. x. } cout << "Minimul din sir este:" << mini.i++) { cin >> x.maxi. } 9. negative si nule sunt.i <= n. mini=2000000000. return 0. cin >> n. } 9. } cout << "Suma celor pare este:" << s. int main() { cout << "Dati un nr n:". } if(mini==2000000000) cout<<"Nu exista minim". if (x < mini) mini = x. } 7. s. for(i=1. return 0. return 0.i <= n.#include <iostream> using namespace std. int i.i. int main() { cout << "Dati un nr n:". . s += p. int i.i <= n. } cout<<"Maximul este:"<<maxi. int x. x. Pentru un sir de n numere aflati cate elemente pozitive.n. for (i = 1. int main() { cout << "Dati un nr n:".i++){ cin>>x.i++) { cin >> x. Pentru un sir de n numere aflati maximul.i++){ cin>>x. 10.

return 0.//cate numere pozitive. else { si+=x.i++) { cin >> x.ki.i<=n. int x. i++) for(i=1. else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de ki++. mai=(float)si/ki. k++. for(i=1. int main() { cout << "Dati un nr:".. kp. cin>>y. negative este:" << kn<< endl. negative si nule sunt intrun sir. Media aritmetica a numerelor pare 16.mai. cout << "Dati un nr n:".+12 S=1/(1*1)+ 1/(2*2)+ 1/(3*3)+. if(y%i==0) k2++. cout << "Nr el. kp++. s. si media aritmetica a numerelor #include <iostream> impare. pozitive dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. } } ma = (float)s / k. return 0. n. int i. if (x > 0) { s += x. cout << "Nr el. if (x > 0) kp = kp + 1. float ma. Fie doua numere. { cout<<"Dati un nr y:".i++){ if(x%i==0) k1++. s.Verificati daca un numar este perfect.} if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori". return 0. for (i = 1. . for(i=1. cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai.k1. if (x == 0) ko = ko + 1.Divizorii unui numar x. cin>>n.k2. #include <iostream> using namespace std. k. map=(float)sp/kp. #include <iostream> int i. using namespace std. using namespace std..x. kn.x. } cout << "Nr el. 15.i <= n.} divizori". n. return 0. int main() cin>>x. cin >> n. i<=y. ko. cin>>x. i<=x. nule este:" << ko. int main() int i.n. if (x<0) kn = kn + 1. i++) if(x%2==0){ sp+=x. } else cout<<"y are mai multi divizori".kp. cout<<"Dati un nr x:". x. Afisati numarul ce are cei mai multi divizori. 13. pozitive este:" << kp<< endl.si. int main() { cout << "Dati un nr:". } cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl. { float map. cin >> n. i. } Tema S=100+98+96+94+….i <= n. +1/(n*n) S=(1)*(1+2)*(1+2+3)*.i++) { cin >> x. cout << "ma=" << ma. 14. 12.y.sp.n.Fie doua numere. Afisati numarul ce are cei mai multi divizori. } //media aritmetica a nr.Verificati daca un numar este prim. for (i = 1.*(1+2+3+…+n) 11.

cin>>n. Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare. un numar x #include <iostream> using namespace std. } Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata. DO WHILE .x. } cout<<"Suma nr din sir este:"<<s. Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata. int main() { cout << "Dati un nr x:". } if (p > 0) cout << d << " " << p << endl. }while(cond). d. Suma a n numere dintr-un sir #include <iostream> using namespace std.structura repetitiva cu test initial Forma generala: while(cond) instructiune1. return 0.s. } 3. #include <iostream> . Probleme 1. p. d = 2. Cmmdc a doua numere. } return 0. cin >> x. d++. } 4. i++. while (x % d == 0) { p++.Descompunerea in factori primi pt.} WHILE . int main() { cout << "Dati un nr n:". while (x != 1) { p = 0. i=1. #include <iostream> 2. int i. sau while(cond){ instructiuni1. Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare. s+=x.Cmmmc a doua numere.structura repetitiva cu test final Forma generala: do{ instructiune1. int x. while(i<=n){ cin>>x.n. x = x / d.

ok.x.Precizati daca exista numere impare intr-un sir.x. cin>>x>>y. #include <iostream> using namespace std. int i.y. cin>>a>>b. else y=y-x. } cmmmc=p/a.i++){ cin>>x.} else { si+=x. cin>>y. Afisati un mesaj ce precizeaza care numar are mai multi divizori. int main() { cout << "Dati un nr n:". return 0. int main() { cout<<"Dati un nr x:". ki++. i<=y. #include <iostream> using namespace std. int main() { cout << "Dati doua nr x si y:". while(a!=b){ if(a>b) a=a-b. int i.n.sp. kp++. i<=x. return 0.y. int main() { cout << "Dati doua nr a si b:". p=a*b. for(i=1. return 0. int i. i++) if(x%i==0) k1++. } 3. } . } cout<<"cmmdc a nr x si y este:"<<x.k1.b. mai=(float)si/ki.i<=n. cout<<"cmmmc="<<cmmmc. for(i=1. else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de divizori".p. return 0. cin>>x. #include <iostream> using namespace std. int main() { cout << "Dati un nr n:".using namespace std. else b=b-a. } using namespace std.k2.n.ki.mai. if(x%2==0){ sp+=x. 2. for(i=1. cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl. float map. while (x!=y){ if(x>y) x=x-y.n.} } map=(float)sp/kp.x. Fie doua numare x si y. else cout<<"y are mai multi divizori". cout<<"Dati un nr y:". i++) if(y%i==0) k2++. float cmmmc. int x. int a. cin>>n.Media aritmetica a numerelor pare si media aritmetica a numerelor impare dintr-un sir. if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori". cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai.si. } Probleme cu structuri repetitive 1.kp.

out” //ifstream f("gigel. maxi=-32000.ios::out). for(i=1. //ofstream g("gigel.s. return 0. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i.out”. s=a+b.i<=n. else cout<<"Nu". } 2.//suma unui sir de numere cu fisiere #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.in” fstream g("gigel. g<<"suma este:"<<s. if(mini>x) mini=x. f. Afisarea rezultatelor se poate face pe ecran sau intr-un fisier. fstream g("sir. g.n.in").b. Problema Suma a doua numere. maximul si cmmdc dintre minim si maxim #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.out".in". for(i=1. return 0. int a. int main() { f>>n. } 1.i++){ f>>x.i<=n. fstream f("gigel.i++){ cin>>x.out").x.close().in").ios::out).s. g. } if(ok==1) cout<<"Da". -> indicatorul f va indica la fisierul „gigel.close(). f.i++){ f>>x.n. return 0.in” si afisarea sumei se face in fisierul „gigel.out"). int main() { f>>a>>b. ifstream f("sir. Citirea numerelor se face din fisierul „gigel. } Fisiere Intr-o problema citirea datelor se poate face de la tastatura sau din fisier.maxi. for(i=1.i<=n. g<<"Maximul nu este:"<<maxi<<endl.close(). int main() { f>>n.close().ios::in). ofstream g("sir.x.in". while(mini!=maxi) .ios::in). if(maxi<x) maxi=x. if(x%2==1) ok=1. int i. int mini.cin>>n. mini=32000. -> indicatorul g va indica la fisierul „gigel.Afisati minimul. } g<<"suma este:"<<s. s+=x. ok=0. } g<<"Minimul nu este:"<<mini<<endl.out". fstream f("sir.

ios::in).i++) if(x%i==0){ k=1.close(). fstream f("sir.break.Suma numerelor prime dintr-un sir de n. int a. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.in".i++){ f>>x. fstream g("sir. } if (k == 2) g << x << " ". for(i=1.close().k. s=0. fstream f("sir.if(mini>maxi) mini=mini-maxi. g.out". fstream g("sir. } g<<s.b]. k.in". else g<<"Nu". } } 4.i++) { x = i. int main() { f>>x. f. else maxi=maxi-mini.x. b.k.close(). g.ios::in). #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i. for (j = 1. g. } f.close(). return 0.ios::out).Afisati numerele prime din intervalul [a. f.j<=x.i <= b. #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std.j++) { if (x % j == 0) k++. g<<"cmmdc este:"<<mini.i. f. for(i=2. for(j=1. k=0.j.} if(k==2) s=s+x.close().i<=n. int main() { f>>n. return 0. } Vectori . int n.ios::out). x. fstream f("sir. ios::out). return 0. i. return 0.ios::in).i<=sqrt(x).j++){ if(x%j==0) k++. 3.out".k = 0.j <= x.Precizati daca un numar este prim. j. fstream g("sir.in".close(). } 5.s.close().close().} if(k==0) g<<"Da". int main() { f >> a >> b. for (i = a. int x. g.out".

Elementele sale sunt: a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] In general nu vom folosi elemetul a[0]. int a[1000].i++) s+=a[i].i++) if(a[i]%2==0) k++.i <= n. cout<< "minimul este: "<<mini.i++){ cout<<"dati element".i <= n.i++) cout<< a[i]<< " ".i <= n.out". i.i++) f >> a[i]. Operatii de baza cu vectori 1) citirea elementelor unui vector a)de la tastatura cout<<"dati n". 4) minimul dintr-un sir mini=320000. ios::in).i <= n. 6) inlocuiti elementele pare cu ultima cifra numarului si cele impare cu penultima cifra for (i = 1.i <= n.in". fstream g("sir. cin >> a[i]. fstream f("sir. .i++) if(a[i]%2==0) a[i]=a[i]%10.i++) g<< a[i]<< " ". for (i = 1. for (i = 1. n. Ex: un vector cu 10 elemente: a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 Declararea vectorui de mai sus in C++ se face astfel: int a[10] . cout<< "k este: "<<k.i <= n. cout<< "Suma este: "<<s. else a[i]=a[i]/10%10 pr1 Suma numerelor dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for (i = 1.i <= n.i <= n. s. for (i = 1.i <= n. } b)din fisier f >> n.i++) 2) afisarea elementelor unui vector a)afisarea pe ecran for (i = 1.i++) if (min>a[i]) mini=a[i]. cin >> n.Un vector reprezinta un sir de elemente cu un nume comun asezate in ordine. 5) cate elemente pare sunt intr-un sir k=0. for (i = 1. 3) suma elementelor unui vector s=0. for (i = 1. int main() { f >> n. b)in fisier for (i = 1. ios::out).

i <= n.close(). int a[1000]. f. y=a[i+1].close(). n. i. return 0. ios::out).close(). j. ios::in). } f.i. } g << "Suma nr prime din sir este:" << s.i <= n.i<=n. fstream f("sir. g << "Suma este:" << s. fstream g("sir.j++) if (x % j == 0) k++. for(i=1.close().in".n.out".j <= sqrt(x).ios::in). } Pr2 Suma numerelor prime dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std. f. g.close().i <= n.i++) f>>a[i]. if (k == 0) s += x.i++) s+=a[i].close(). return 0. } Pr3 //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 1 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. k=0. for(i=1. k. x.in". } //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 2 .y. return 0. g. int a[100]. for (j = 2. fstream f("sir.x.i++) { x = a[i]. int main() { f>>n.ios::out).i++){ x=a[i].for (i = 1. for (i = 1. int main() { f >> n. for (i = 1.i<n.i++) f >> a[i]. s. fstream g("sir. g. if((x%2==0&&y%2==0)||(x%2==1&&y%2==1)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl.out".

fstream f("sir.i. Afisati sirul ordonat crescator.ios::out). fstream f("sir.n.aux. y=a[i+1]. for(i=1. int main() { f>>n.b[1000]. } f. } Fie doua multimi a si b. int main() { f>>n.out".i<n. g.ord.ios::in).b[1000]. for(j=1. if(k==0) g<<b[j]<<" ".ios::out).i<=n. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.m.(Met bulelor) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. int main() { . return 0.m. fstream g("sir.i<=n. fstream g("sir.k.j. return 0.ios::in).i++) f>>a[i]. fstream g("sir.close().ios::out).j<=m.n.j<=m.n.x. f>>m.in".j<=m.i<=n.close().j.i.i.n. for(i=1.#include <iostream> #include<fstream> using namespace std.n. fstream f("sir. int a[136]. } Fie doua multimi a si b.i. Afisati reuniunea celor doua multimi.j. for(i=1.in".j++) f>>b[j].i++) f>>a[i]. if(x%2==y%2)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl.out".i. int main() { Fie un sir de n elemente.out".j++){ k=0.j<=m.i++) for(j=1.out".j++) if(a[i]==b[j]) g<<a[i]<<" ". for(i=1. g.ios::in).i++){ x=a[i]. for(j=1. for(i=1. int main() { f>>n.i<=n.i<=n.ios::out). int a[1000].close().i++) f>>a[i]. for(i=1. int a[1000].ios::in). for(j=1. fstream f("sir. } f. for(i=1.i<=n.i++) if(b[j]==a[i]) k++. } Fie un sir de n elemente.y. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.in".aux. Afisati intersectia celor doua multimi.i++) g<<a[i]<<" ".out".ios::in). int a[1000].close(). Afisati sirul ordonat crescator.ios::out). fstream f("sir. f>>m.(Met selectiei) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.in".close().in".j++) f>>b[j]. int a[145]. fstream g("sir. g. return 0. fstream g("sir.

i<=n. for(i=1. fr[x]++.i <= n. for (i = 1.j <= 1000. (cu frecventa) sir.out 42 36 14 5 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.ios::out). a[i]=a[j].i++) f>>a[i].Afisati elementele ce apar de cele mai multe ori.out". while(x!=0){ cif=x%10.i++) for(j=i+1.close().i<=n.cif.i++) g<<a[i]<<" ". fstream g("sir.1000].i++) { f >> x.j++) if (maxi < fr[j]) maxi = fr[j]. f. int main() { f>>n. g.j. g.i++) for(j=i+1. sc+=cif. } for(i=1.i<=n.close(). fstream f("sir. n.close(). int fr[1001].j <= 1000.i<=n. a[j]=aux. } . } for (j = 1. f.f>>n.i.j<=n.j++) if (maxi == fr[j]) g << j<< " ". i. g. for(i=1. return 0. int a[1000].x. int main() { f >> n. return 0.in". g<<endl. for(i=1. return 0.ios::in). maxi = 0.j++) if(a[i]<a[j]){ aux=a[i].in 6 21 14 42 81 91 36 sir.i++) g<<a[i]<<" ".i++) if(a[i]>a[i+1]){ aux=a[i].sc. ord=0.i<=n.i++) f>>a[i].i<=n. do{ ord=1.i<n.i++) if(a[i]%2==0) g<<a[i]<<" ". ios::in). a[i+1]=aux. for(i=1.j<=n.in 6 838753 sir. ios::out).in".aux. for(i=1.close(). x. } g<<sc.i<n.} } while(ord==0).} for(i=1. maxi. fstream g("sir. fstream f("sir.out 38 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. return 0.j++) if(a[i]>a[j]){ aux=a[i]. x=a[n]. } f>>n.close(). for (j= 1.out". } Fie un sir de numere in intervalul[1. a[i]=a[j].i++) f>>a[i]. for(i=1. for(i=1.n.i<=n. a[j]=aux.j. x=x/10. a[i]=a[i+1]. } //afisati elementele pare descrescator si suma minimului sir.

g<<endl.j++) f>>a[i][j].i<=m.Matrici a[1] [1] a[2] [1] a[3] [1] a[4] [1] a[4] [1] a[1] [2] a[2] [2] a[3] [2] a[4] [2] a[4] [2] a[1] [3] a[2] [3] a[3] [3] a[4] [3] a[4] [3] a[1] [4] a[2] [4] a[3] [4] a[4] [4] a[4] [4] (tablouri bidimensionale) O matrice este un tablou cu m linii si n coloane.i++){ for(j=1.i<=m.j<=n.i<=m.i++) for(j=1. } . Operatii cu matrici a)citirea unei matrici citirea de la tastatura f>>m>>n.j<=n.j++) g<<a[i][j]<<" ". for(i=1.j++) { cout<<"dati element:". } afisarea pe ecran for(i=1. Ex: o matrice a 4x5 a[1][5] a[2][5] a[3][5] a[4][5] a[4][5] Prima linie este formata din elementele: a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[1][4] a[1][5] A treia coloana: a[1][3] a[2][3] a[3][3] a[4][3] Un element din matrice este a[i][j] si el se afla in matrice pe linia i si coloana j. cin>>a[i][j].i<=m.i++){ for(j=1. } b)afisarea unei matrici afisarea in fisier for(i=1. cin>>m>>n.j++) cout<<a[i][j]<<" ". cout<<endl.j<=n.j<=n. for(i=1.i++) for(j=1. citirea de la tastatura cout<<"dati numarul de linii si coloane:".

} for(i=1.j.i<=m. } Afisati elementele divizibile cu 3 si minimul.out".i<=m. int main() { f>>m>>n.m. . return 0.j<=n.j<=n.i++) for(j=1. ofstream g("sir.000.j++) g<<a[i][j]<<" ". ifstream f("sir.j. ofstream g("sir. int main() { f>>m>>n.close ().close ().j<=n.i++){ for(j=1.j++) s+=a[i][j].i.j++) g<<a[i][j]<<" ".i<=m.in". } Construiti matricea mxn Ex: pentru o matrice 5x4 rezulta 1234 1234 1234 1234 1234 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std.j<=n.j++) if(a[i][j]<mini) mini=a[i][j]. f.close ().i++){ for(j=1.ios::in).i<=m.ios::in). for(i=1.j++) a[i][j]=j. fstream f("sir.i++) for(j=1. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. return 0.i<=m.j<=n.close ().i. else a[i][j]=j.s1.} f.i++) for(j=1.m. fstream g("sir.close ().i<=m.out".j++) f>>a[i][j]. for(i=1.j++) if(a[i][j]%3==0) g<<a[i][j]<<" ". mini=32.i. g. for(i=1.j++) g<<a[i][j]<<" ".j. g<<s<<endl. } f. int main() { f>>m>>n.n. for(i=1. for(i=1.ios::out). } Suma de pe prima linie si suma de pe ultima coloana #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j<=n. for(j=1.ios::out). for(i=1.i++) for(j=1.i++) for(j=1.j<=n.i<=m.j<=n.j<=n.out").j++) f>>a[i][j]. int main() { f>>m>>n.in". int a[10][10].s. return 0.c)suma elementelor dintr-o matrice s=0.j<=n.n. ifstream f("sir. g<<endl. Sa se construiasca o matrice astfel incat a[i][j] este minimul dintre i si j Pentu mxn(3x4) rezulta matricea 1111 1222 1233 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std.i<=m.m. for(i=1.j<=n. cout<<"suma din matrice este: "<<s. int a[100][100]. g.j++) s1+=a[1][j].i++){ for(j=1.j++) if(i<j) a[i][j]=i.j<=n.j++) s+=a[m][j].in"). fstream f("sir.n. int a[15][20].i. g<<endl. g<<s1<<endl.in"). fstream g("sir.j.i<=m. for(i=1.out"). int a[100][100]. g<<endl. for(j=1.mini.n. g<<endl. g.i++) for(j=1.m.close ().i++) for(j=1.i<=m. for(i=1.

fstream g("sir.j++) f>>a[i][j].ios::in).j. f. for(i=1. for(i=1.in". for(i=1.i++){ s=0.in".s.i++) for(j=1. g. for(j=1.j<=n.j. g<<s<<endl. fstream f("sir.n.m.j++) f>>a[i][j]. return 0.in". int main() { f>>m>>n.ios::out).ios::out).close().p.m.i<=m. fstream f("sir.k.i++) for(j=1.i++) for(j=1. Suma elementelor si numarul elementelor pare #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. } } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice Var I #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.close().i<=m.out".i++) for(j=1. } Suma de pe linia p #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. return 0.j++) sp+=a[p][j]. fstream f("sir.m. } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice(cu un vector suplimentar) var II #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j++) s+=a[i][j]. for(i=1. int a[10][10]. g<<sp.i.close(). for(i=1. return 0. for(i=1.j++) if(a[i][j]%2==0) k++.ios::in).close(). return 0.i<=m. for(i=1.out".i++) g<<b[i]<<endl.j<=n.close().close(). g.ios::out).out". int main() { f>>m>>n.j++) f>>a[i][j].i++) for(j=1.n.n.j<=n.j<=n.i.close(). fstream g("sir.m.out". int a[10][10].ios::out).b[10]. int main() { f>>m>>n>>p.close(). int a[10][10]. f.n.ios::in).j<=n. for(i=1. } f. g<<k. fstream f("sir.i++) for(j=1. fstream g("sir.j.ios::in). f.i<=m. for(j=1.i<=m.sp.j++) b[i]+=a[i][j].j. g. int main() { f>>m>>n.j<=n.i<=m.close().i<=m.i<=m.j<=n. f. fstream g("sir.j<=n.g<<mini. } .in".s.close().j<=n.i.i++) for(j=1. return 0. g.j++) f>>a[i][j]. g<<s<<endl.i<=m. for(i=1.j++) s+=a[i][j]. g.i. int a[10][10].

j<=n.close().in".j++){p++.i<=m. } .j--) g<<a[i][j]<<" ".out". for(i=1. for(i=1.} for(i=1.ios::out).i<=m. for(i=1. fstream f("sir.p. b[p]=a[i][j].j<=n. b[j]=aux.Afisarea in zig-zag a unei matrici sir.j<=n.n.ios::in).i++) for(j=1.j.i<=m.} for(i=1. return 0.j<=n.j++){ a[i][j]=b[p]. g.i. for(i=1.in 33 7 2 1 10 8 4 3 1 2 sir.i++) for(j=i+1.out".i<=p.ios::out).i++){ for(j=1. } Ordonarea elementelor dintr-o matrice sir.i.close(). int a[10][10]. fstream f("sir.j++) f>>a[i][j]. int main() { f>>m>>n.out 168543279 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. } f. else for(j=n.close().in".j++) g<<a[i][j]<<" ".} p=1.i++) for(j=1.n.in 33 168 345 279 sir.j.i<=m. fstream g("sir.i++) for(j=1. fstream g("sir.j++) if(b[i]>b[j]){ aux=b[i]. for(i=1. b[i]=b[j].i<=m. int a[10][10]. int main() { f>>m>>n.i++) for(j=1. g<<endl. g.b[100].j>=1.j<=n.out 112 234 7 8 10 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i++){ if(i%2==1) for(j=1.j++) g<<a[i][j]<<" ".} f.m.j++) f>>a[i][j]. return 0.aux.i<=m.ios::in).m.j<=p.close().j<=n. p++.

j<=n. for(i=1.out". fstream g("sir. f. int a[10][10]. if(a[i][j+1]%2==0) k++. b[i][j]=k.i<=n. for(i=1.ios::in).ios::out).j++){ k=0. for(i=0.i++){ for(j=1.ios::in).out". return 0.s[900].ios::in). int main() { f>>n.m.in".j<=n. jos. fstream g("sir.j++) f>>a[i][j].j<=n. fstream g("sir. dreapta) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j++) a[0][j]=1. return 0. fstream g("sir. if(a[i+1][j]%2==0) k++. for(i=1.i<=m+1.i++) for(j=1.close().ios::out).i<=m.k.close(). g<<endl.j.i++) for(j=1. for(i=2.i++) g<<s[i]<<endl.in". int main() { f>>n. int main(){ f>>m>>n>>p.j++) a[i][j]=a[i+1][j].j<=n.in". for(i=1.i<=n.j++) s[n-i+j]+=a[i][j].j.i<=n.j.j<=n.n.j<=n.i<=m.m.Stergerea liniei p dintr-o matrice #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.j++) f>>a[i][j].j<=n.i++) a[i][0]=1.i<=m. g. for(i=0.out". for(i=1.j++) f>>a[i][j]. fstream f("sir. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala secundara #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.close(). } Afisarea numarului de elemente vecine pare pentru fiecare element din matrice(vecinii de sus. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala principala #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i++) for(j=1.j<=n+1. stanga. if(a[i-1][j]%2==0) k++.i++) a[i][n+1]=1. if(a[i][j-1]%2==0) k++.n. int a[30][30].j<=n. f.j++) g<<a[i][j]<<" ".s[19]. for(i=p. g.close().i++) for(j=1.n. m--.i<=2*n-1.i++) for(j=1.ios::in).j++) f>>a[i][j].i<=n.j++) a[m+1][j]=1.ios::out). for(i=1.close().j<=n.} f. for(i=1. int a[24][40]. int main() { f>>m>>n.i++) for(j=1.j<=n+1.i. for(i=1.n.i.i<=2*n.i++) for(j=1. g.i++) for(j=1.i. for(j=0. for(i=1.ios::out).i.in". fstream f("sir.i<=m+1. } . for(j=0. int a[24][40].i<m.j++) s[i+j]+=a[i][j].i<=m. fstream f("sir.p. fstream f("sir.i++) g<<s[i]<<" ".out".b[13][60].close().j. return 0.

in"). int x.y.} Functii //doua feluri int sau void //forma generala( tip nume parametri functiei return apel) // v local si globale p. s=a+b. } long sumacif(long x){ //suma cif lui x long cif. ifstream f("functii. long sum_div(long a){ //suma divizorilor lui a . formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta /* tip rezultat nume_functie (parametri functiei){ variabile locale(daca este cazul) corpul functiei (instructiunile functiei) return rezultat } */ Pr1.out").for(i=1. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10. x=x/10.i<=m.s. return s.cif. return 0.i++){ for(j=1. } float ipotenuza(float a. } int t.close(). // x.int b){ //suma a doua numere int s.j++) g<<b[i][j]<<" ".float b){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic return sqrt(a*a+b*b). g. } f.s variabile locale s=0.s.} return s. Sa se scrie care o functie(de tip int) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x #include <fstream> #include<cmath> using namespace std.j<=n. //variabile globale int suma(int a. s+=cif. ofstream g("functii.close(). g<<endl.

x=x/10.} } void sum_div(long a. ifstream f("functii.long &s){ //suma cifrelor lui x long cif.y)<<'\n'. formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta #include <fstream> #include<cmath> using namespace std.out").ss.float &rez){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic rez=sqrt(a*a+b*b).close(). } Pr2. } void ipotenuza(float a. } int main() { int d.d++) if(a%d==0) s+=d.long &s){ //suma divizorilor lui x int d.y. long x. ofstream g("functii.y)<<'\n'. s=0.s=0. for(d=1. g<<"suma este:"<<suma(x. return s. f.d++) .g. return 0.float b.d<=a.d<=a.int d.cif.in"). f>>x>>y. //variabile globale void suma(long x. g<<"suma cifrelor lui y este "<<sumacif(y)<<'\n'. // x. } void sumacif(long x.long &s){ //suma a doua numere s=x+y. g<<"suma divizorilor lui x este "<<sum_div(x)<<'\n'. long y.close(). g<<"suma cifrelor lui x este "<<sumacif(x)<<'\n'. for(d=1. s+=cif. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10.s.s variabile locale s=0. g<<"ipotenuza este:"<<ipotenuza(x. Sa se scrie care o functie(de tip void) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x e)inversarea continutului a doua variabile //functii void //forma generala( void nume parametri functiei apel) // v local si globale p.

i++) if(sumacif(a[i])==10) g<<a[i]<<" ". inverseaza(x. ifstream f("functii. g<<"suma este:"<<ss<<'\n'. long sumacif(long x){ long cif. ofstream g("functii. }*/ pr4 .i<=n.i++) f>>a[i]. g<<"suma divizorilor lui x este "<<s<<'\n'. } int main() { f>>n. } float ip.close().b). g<<"suma cifrelor lui y este "<<s<<'\n'.long &b){ // & transmitere prin adresa int aux.ss).out"). return 0.y). suma(x.close(). f. //se poate si cu comanda swap(a. g<<"x si y dupa inversare"<<x<<" "<<y<<'\n'. int n. sum_div(x. s=0. sumacif(x. g<<"ipotenuza este: "<<ip<<'\n'. } void inverseaza(long &a.b=aux.s).} return s.y. s+=cif.i<=n.s.close(). for(i=1. while(x){ cif=x%10. } pr3 Afisati numerele dintr-un sir ce au suma cifrelor egala cu 10 #include <fstream> using namespace std.close(). g<<"suma cifrelor lui x este "<<s<<'\n'.y. f.in").s).g. ipotenuza(x.g. for(i=1. int main() { f>>x>>y. //inverseaza a cu b aux=a. return 0.if(a%d==0) s+=d.a=b. sumacif(y. x=x/10.s).a[100].ip).i.

j.in").j. return s. } // Afisati suma numerele dintr-un sir #include <fstream> using namespace std.in"). int n.j<=n. for( i=1.g. f. inv=0.close().i<=n. int n. int palin(long x){ long cif.n)<<" ". g<<suma(a. pr5 . return 0. for(i=1. inv=inv*10+cif. else return 0.close(). //vectorii se transmit prin referinta(prin adresa) implicit //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest toate variabile vor fi locale (pentru siguranta) int suma(int x[100]. y=x.j<=n. ifstream f("functii. while(x){ cif=x%10. ca atat ele cat si patratul lor sunt palindroame #include <fstream> using namespace std. } if (y==inv) return 1.g.i++) for(j=1.i. ifstream f("functii.i++) f>>a[i].i++) for(j=1.y.i++) s+=x[i].j++) f>>a[i][j].i<=n.a[100].i.int n){ int i.out"). for(i=1.i<=n.close().out").Afisati numerele dintr-o matrice ce au prop.i<=n.a[10][10]. } int main() { f>>n. for(i=1. ofstream g("functii.j++) if(palin(a[i][j])&&palin(a[i][j]*a[i][j])) g<<a[i][j]<<" ".close().inv. ofstream g("functii. f. } int main() { f>>n. x=x/10.s=0.

i<=n. return 0.close().i++) f>>x[i].i++) for(j=i+1.in"). } void afiseaza(int x[100]. ofstream g("functii.i++) g<<x[i]<<" ".j<=n.i. afiseaza(a. for( i=1. for( i=1.close().j<=n. g<<'\n'.a[10][10].//este echivalent cu g<<endl.i<=n.n). int n.j++) if(x[i]>x[j]) swap(x[i].out").i++) for(j=1.int &n){ int i.n). int n. afisare vector.x[j]). ofstream g("functii. } // Ordonati elementele dintr-un sir cu o functie de citire vector.i<=n. //vectorii se transmit prin adresa implicit !!!! void citeste(int x[100]. for( i=1.j. return s.n).a[100]. f>>n.int n){ int i.int n){ int i.j. //matricile si vectorii se transmit prin adresa //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest totul variabile locale(pentru siguranta) int suma1(int x[10][10].j.i.in").j. ordonare(a. } void ordonare(int x[100]. ifstream f("functii.// functie ce inverseaza a[i] cu a[j] !!! } int main() { citeste(a. afiseaza(a. for( i=1. } . f.out"). ifstream f("functii.j++) s+=a[i][j].} pr 6 pr7 Afisati suma numerele dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std.return 0. ordonare vector #include <fstream> using namespace std.s=0.g.int n){ int i.i<=n.n).

g<<suma1(a.n)<<" ". ofstream g("functii.y. long prim(long x){ int d. if(x==0||x==1) return 0. f.close(). f.out").d++) if(x%d==0) return 0. long a[100].s.int main() { f>>n. ifstream f("functii.j<=n.g. return 0.i.n.close(). for(i=1. suma a doua numere daca ambele sunt prime si produsul in caz contrar #include <fstream> #include<cmath> using namespace std.i<=n. long prim(long a){ int d. . g<<s.d<=sqrt((float)x). } int main() { f>>n. for(i=1.out"). ifstream f("functii.i<=n. Inversati doua linii p si q dintr-o matrice //pr8.i<=n. } //pr6. return 1.g. long x.k.j++) f>>a[i][j]. suma numerelor prime dintr-un sir #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. return 0. ofstream g("functii. } Pr9 Calc. for(d=2.close().in").i++) for(j=1.i++) if(prim(a[i])) s+=a[i]. for(i=1. Minimul dintr-o matrice ( citirea si afisarea pentru matrici) //pr7.i++)f>>a[i].in").close(). Calc. Determinati punctele de "sa" dintr-o matrice(a[i][j] este "sa" daca este //minimul de pe linie si maximul de pe coloana sau invers Pr8.

out"). f>>x>>y. k=0. if(a==0||a==1) return 0. nr. else return 0. kk. b[k]=nr. } .in").d<=sqrt((float)a). ofstream g("sir. if(k==2)return 1. d<=a. j.close(). } nr++. long prim(long a ){ int d.d<=a. } long prim_eficient(long a){ int d. Construiti o matrice cu primele elemente in ordine crescatoare ce au exact trei divizori. kk=0. n. x nr. } int main() { int d. int i. else return 0. a[1000][1000].de cifre y nr.for(d=1. for(d=1. n=4 se va afisa matricea de mai jos: 4 9 25 49 121 169 289 361 529 841 961 1369 1681 1849 2209 2809 obs: numerele cautate sunt patrate de numere prime!! #include <fstream> using namespace std.d++) if(a%d==0) k++. while(k<=n*n){ if(prim(nr)) {k++.d++) if(a%d==0) return 0.z. } //tema fie 3 nr x. nr=2.cal. d++) if(a%d==0) kk++. return 0.close(). else g<<x*y. pt. f. return 1. ifstream f("sir. divizori z cate cif pare are Pr10.} int main() {f>>n. d=0. for(d=2. k. b[10000]. if(prim_eficient(x)&&prim_eficient(y)) g<<x+y. if(kk==2) return 1.y.g.

. } for(i=1. int n){ int i. j++) g<<x[i][j]<<' '. i<=n. return 0. k++. } Pr12 //minimul dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std.n). s=0. j<=n. i<=n.} return 0. i++) for(j=1.j. afisare(a. for(i=1 .in"). j++){ a[i][j]=b[k]*b[k].in"). f>>n. n). return s. } void afisare (int x[100][100]. g<<'\n'.i.a[100][100]. } int main() { citire (a. i++) for(j=1. i++){ for(j=1. g<<suma (a.out"). ifstream f("sir. ifstream f("sir. j++) g<<a[i][j]<<' '. j. j<=n.k=1. } Pr11. ofstream g("sir. int &n){ int i. g<<'\n'. j++) f>>x[i][j]. for(i=1. i++){ for(j=1. j<=n. int n.n)<<endl. void citire(int x[100][100]. i++) for(j=1. for(i=1 . j<=n. i<=n. //suma elementelor dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std. i<=n. for(i=1.}} int suma (int x[100][100]. j<=n. i<=n. j++) s+=x[i][j]. int n){ int i.

j. for(i=1 .i. q. f>>n. } .}} int minim (int x[100][100]. j<=n. int &n){ int i. return 0.i. j++) g<<x[i][j]<<' '.in"). n). j<=n. g<<minim (a. j++) f>>x[i][j]. i++) for(j=1. j. i++){ for(j=1.mini. j<=n. ofstream g("sir. i<=n. mini=32000.n). g<<'\n'.out").ofstream g("sir. int n){ int i. } Pr13 // inverseaza doua linii specificate dintr-o matrice Sir. i<=n. j++) f>>x[i][j]. f>>n.in 3 123 456 789 1 3 (se va inversa linia 1 cu linia 3) Sir. } void afisare (int x[100][100]. void citire(int x[100][100]. for(i=1 .n)<<endl. } int main() { citire (a. int n.j. afisare(a.out 789 456 123 #include <fstream> using namespace std. void citire(int x[100][100]. i++) for(j=1. for(i=1 . int &n){ int i. int n){ int i. ifstream f("sir. i<=n. j<=n.a[100][100]. j++) if(x[i][j]<mini) mini=x[i][j]. p. for(i=1. int n. i++) for(j=1.a[100][100].out"). return mini. i<=n.

n). n). } int calcul (int x){ int cif. //Se considera o matrice patratica // Sa se scrie o functie ce calculeaza //cate elemente din matrice au toate cifrele pare #include <fstream> using namespace std.j<=n. } return 1.i<=n.i++) for(j=1.i.j.in"). if(k==n*n) g<<"DA".j<=n. j<=n. for(i=1 .}} void inversare (int x[100][100]. for(i=1.n). } int main() { citire (a. afisare(a.void afisare (int x[100][100]. } int main(){ int k=0.n). j++) swap(x[p][j]. for(j=1. } Pr14. void citire (int x[100][100].i++) for(j=1.i<=n.j++) if(calcul(a[i][j])) k++. . i<=n.x[q][j]). return 0. int n){ int i. j<=n.j.a[100][100].j++) f>>x[i][j]. f>>n. int n. ofstream g("functii. for(i=1.out"). f>>p>>q. g<<'\n'. j. j++) g<<x[i][j]<<' '. int n){ int i. while(x){ cif=x%10. i++){ for(j=1. if(cif%2==1) return 0. ifstream f("functii. inversare (a.int&n){ int i. citire (a. x=x/10.

f. g. int n){ int i.in"). int x.close().out").in").close().else g<<"NU". for(i=1. g. k=0.n)==1) g<<"DA". } Pr16. f. } int main(){ f>>x. if(cif%2==0) y=y*10+cif. if (ordonare_cresc(a.out").i<=n.i. int stergere(int x){ int cif.y=0. ofstream g("functii.close(). return 0.close(). g<<stergere(x). int ordonare_cresc(int x[100]. //verificati daca un sir este ordonat crescator #include <fstream> using namespace std.} pr15 //pentru un numar x construiti numarul format din cifrele sale pare //ex: pt x=12798 => 82 #include <fstream> using namespace std. ofstream g("functii. f.i++) if(a[i]>a[i+1]) return 0. g. return 1. ifstream f("functii.k. else g<<"NU".i<=n-1.close(). return 0.i++) f>>a[i]. for(i=1. } int main(){ f>>n. x=x/10. } return y. while(x){ cif=x%10. ifstream f("functii.n. return 0.close(). int a[100]. } .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->