Codeblocks

Forma generala a unui program in C++ (Codeblocks) este: #include <iostream> program. Fisierul contine intrare/ iesire using namespace std; clase specifice P.O.O int main() principala { cout <<"Salut" << endl; return 0; //include fisierul iostream(in out stream) in // declaratiile unor functii pt. operatii de //spatiul de nume std grupeaza logic functii si //programul (functia) //inceput program //corpul programului

} //sfarsitul programului Programul de mai sus afisaza „Salut” pe ecran. In C++ este diferenta intre literele mari si mici. Ex: Void ≠void , MAIN ≠main Tipuri standard de date: 1)Tipul INTREG 100 , -100 2)Tipul REAL ex. 2.1231, -123.32, 102 LIMITE true(1) false(0) [0 , 255] [-32.768 , 32.767] [0 , 65.535] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-2.147.483.648 , 2.147.483.647] [0 , 4.294.967.295] [-9.223.372.036.854.775.808 , 9.223.372.036.854.775.807] [0 , 18.446.744.073.709.551.615] [1.17549e-038 , 3.40282e+038] [2.22507e-308 , 1.79769e+308] [3.3621e-4932 , 1.18973e+4932]

TIP bool char short int unsigned short int int unsigned int long unsigned long long long unsigned long long float double long double

MEMORIE OCUPATA 1B 1B 2B 2B 4B 4B 4B 4B 8B 8B 4B 8B 12B

Afisarea momoriei ocupate si a limitelor datelor pentru un tip specificat se face: g << "Dimensiune int: " << sizeof(int) << endl; g << "Limite: " << numeric_limits<int>::min() << ' ' << numeric_limits<int>::max() <<endl;

Tipul char

(int) in fata unui caracter returneza codul ASCII a caracterului Ex: #include <iostream> using namespace std; char a,b,c; int main() { cout<<"dati un caracter " ; cin>>a; cout <<"caracterul citit este: " <<a<<" si are codul ASCII "<<(int)a<<endl; b=82;//82 este codul ASCII a R cout<<b<<" are codul ASCII "<<(int)b<<endl; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 82 c=b+1; //variabila c va memora caracterul cu codul ASCII 83 adica S cout<<c<<" are codul ASCII "<<(int)c; //afiseaza caracterul cu codul ASCII 83 return 0; } VOCABULARUL Setul de caractere 1) Litere a,b,..z,A,B…Z 2) cifre 0,1,2,…9 3) caractere speciale @!#%<,.?/ etc. Identificatori - nume de costante , variabile sau functii - incep cu o litera sau cu _ urmata de litere sau cifre. Ex: a12s, as33, _007, 1a ,nt@ Cuvinte cheie - while,for,if , int cout,cin etc Comentarii // pentru un rand /* pentru mai multe randuri */ Separatori space , (virgila) ; enter Citirea ( cin ) – realizeaza citirea variabilelor de la tastatura cin>>a; //citeste variabila a de la tastatura cin>>a>>b>>x; //citeste variabilele a,b si x de la tastatura Afisarea (cout) – realizeaza afisarea pe ecran a unui mesaj si/sau a unei variabile 1)cout<<"Salut"; //afiseaza cuvantul salut pe ecran 2)cout<<s; //afiseaza cotinutul variabilei s pe ecran 3)cout<<"suma este: "<<s<<endl; //daca variabila s are valoarea 201 se afiseaza pe ecran „ suma este: 201” si apoi cursorul trece la rand nou 4)cout<<"suma este: "<<s<<endl << cout<<"produsul este: "<<p; //afiseaza suma este: 201 produsul este: 330 (pe randuri diferite din cauza lui „endl”) Atribuirea ( = ) x=2; // x primeste valoarea 2 a=a+1; //a creste cu 1 s=s+x; //s creste cu x

p=p*x; //p creste de x ori x=y; // lui x i se atribuie valoarea lui y Probleme 1.Suma a doua numere 2.Aria unui dreptunghi 3.Media aritmetica a 3 numere

Operatori in C++
a)Operatori aritmetici

+ (adunare) a+b - (scadere) a-b * (inmultire) a*b % (modulo restul impartirii 10%3 este 1, 125%10 este 5) / (impartire sau div) 1) / este „div” - atunci cand ambele numere din operatie sunt intregi
#include <iostream> using namespace std; long b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afiseaza 5

2) / „este impartire” - atunci cand cel putin unul din numere este real
#include <iostream> using namespace std; float b , a, x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b; x = a / b; cout << "x=" << x << endl; return 0; } Pentru a=101 si b=20 se afisaza 5.05 Daca avem int a; si float b; sau float a; si int b; rezultatul afisat va fi acelasi. Impartirea a doua numere intregi se face prin conversia catre un numar real cu „(float)” #include <iostream> using namespace std; int a,b; float x; int main() { cout << "dati a si b"; cin >> a >> b;

return 0. int a. int main() { cout << "dati a si b". cout << "x=" << x << endl. a creste cu 1) ++a (a creste cu 1) #include <iostream> using namespace std. int main() { cout << "dati a si x". cout << "a="<<a << endl. a=x.35) 2) float <. } Pentru a=100 si b=20 se afisaza a=101 si b=19 ++a este diferit de a++ daca a este implicat intr-o operatie #include <iostream> .b--.b. float x. } Daca a=1000 si x=2.00) b) Operatori relationali > (mai mare) < (se subintelege!!!) >= (mai mare si egal) <= (mai mic si egal) == (egal !!!!!!!) != (diferit) c) Operatori de incrementare/decrementare ++ (incrementare cu 1 adica creste cu 1) --(decrementare cu 1 adica scade cu 1) a++ ( explicatie: a=a+1. cin >> a>>b. cout << "a=" << a << endl.x = a / (float)b.05 In C++ se pot face atribuiri de genul: 1) int <-float #include <iostream> using namespace std. return 0.35 se afiseaza 2 (a primeste doar valoarea 2 nu si 0. cout << "b="<<b << endl. } Daca a=101 si b=20 se afisaza 5.22 si a=100) in x se va memora 100 (adica 100. return 0. int a.int Daca la programul anterior se face atribuirea x=a. a++. (x=22. cin >> a >> x.

//mai intai se face ++a si apoi se face s=b+a cout << "a="<<a << endl. se afiseaza 120 (se face mai intai s=b+a si apoi se face a++) Ex 1: a=3. cu s=b+(a++). b=++a.s. } Daca a=100 si b=20 se afiseaza a=101 si s=121 Daca se inlocuieste s=b+(++a). int main() { cout << "dati a si b".) *= (p=p*a  p*=a) += (s=s+a  s+=a) -= (s=s-a  s-=a) /= (x=x/10  x/=10) %= (cif=cif%10  cif%=10) &= |= ^= . a=3. => b=4 si a=4 ex2: a=3. cout << "s="<<s << endl. cin >> a>>b. b=a++. return 0.using namespace std. s=b+(++a). int a.b. => b=3 si a=4 d) Operatori logici ! not (negat) && and (si) || or (sau) Ex: a<=b && a<c (explicatie: a<=b si a<c) c!=a || c!=b (c diferit de a sau c diferit de b) !a (explicatie: not a) !(a<=b)  a>b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a<b)  a>=b (atentie !!!!!!!!!!!!!) !(a!=b)  a==b (atentie !!!!!!!!!!!!!) e) Operatori de atribuire = se da (ex: a=x.

17(10)=10001(2) => 100(2) deplasat => 4(10) deci 17(10)= 4(10) Practic a>>x este a/2x (div) a=13. se afiseaza 3 Operatorul sau „|” a=13. cout<<a|b. cout<<(a>>3). se afiseaza 8 Operatorul si „&” a=13. b=7. 3(10)=11(2) => 1100(2) deplasat => 12(10) deci 3(10)= 12(10) Practic a<<x este a*2x a=1. b=7. se afisaza 15 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) | 1111(2) =15(10) Operatorul not „~” ~1101=0010 f) Operatori logici pe biti . cout<<a^b. cout<<a&b. cout<<(a<<2). cout<<(a>>2). cout<<(a<<3). se afisaza 5 13(10)=1101(2) 7(10)= 111(2) & 0101(2) =5(10) Operatorul sau exclusiv „^” a=13.– actioneaza la nivel de bit pe numere (adica pe reprezentarea numarului in baza 2 !!!) << deplasare la stanga >> deplasare la drepta & si | sau ^ sau exclusiv ~ not a b a&b a|b a^b 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 ~1=0 ~0=1 Operatorul deplasare la stanga „<<” a=3. se afisaza 9 13(10)=1101(2) 7(10)= 0111(2) 1010(2) =10(10) Operatorul deplasare la dreapta „>>” a=17. b=7.

. * -> pointeri 4. & „si” operator logic pe biti 10. operatie2. } else { operatii2 .a-3. * / % inmultire. paranteze vectori 2.3.) acestea se grupeaza intre acolade {….. || „sau” operator logic 13.) acestea se grupeaza intre acolade {…. nu se poate sa nu se execute nici una.c) ) if(conditie) if(conditie) { operatie1. ( )[ ] paranteze rotunde.++ -. iar daca este falsa se executa „operatie2”. >> << deplasare pe biti 7. } varianta a) varianta b) if(conditie) operatie1.} In C++ 0 este fals si ≠0 adevarat Tabel pentru conditii logice: 0 false 1 true . not pe biti.a-b 6.-5.} Varianta c) La if-ul simplificat se realizeaza executia „operatie1” daca condita este adevarata. si daca conditia este falsa nu se face nimic. diferit 9. = += -= /= %= >>= <<= operatori de atribuire Instructiunea IF f. La executia if-ului se executa „operatie1” sau „operatie2”.. | „sau” operator logic pe biti 12.a++. == != operatori relationali egal.not logic. ^ „sau exclusiv” operator logic pe biti 11.3. +5. mod 5. operatii else 1. Daca if-ul are mai multe operatii ( 2. generala (variante a). div sau impartire. ! ~ + . Nu se pot executa ambele operatii ( „operatie1” si „operatie2” ). Varianta b) Daca if-ul sau else-ul au mai multe operatii ( 2.Prioritatea operatorilor 1. } varianta c) Explicatii: Varianta a) Daca conditia este adevarata se executa „operatie1”. + a+b. < > <= >= operatori relationali 8.b).. sau if(conditie) { operatii 1. && „si” operator logic 12.

else cout << "minimul este:"<<b<<endl.c. } Pr2. cout<<"Max if(d>=a && d>=c && d>=b && d>=e) este:"<<maxi. e.b.b.c. return 0. int a. if(b>=a && b>=c && b>=d && b>=e) if (maxi < c) maxi = c. int a. d. c. if (a<b) cout << "minimul este:"<<a<<endl. int a. if(c>=a && c>=b) cout<<"Maximul este c"<<endl. int main() int main() { { cout << "dati 5 cout << "Dati valori pentru a. if (maxi < d) maxi = d. } Pr3. if(b>=a && b>=c) cout<<"Maximul este b"<<endl.b. maxi=d. >> e. if(a>=b && a>=c) cout<<"Maximul este a"<<endl.b. if(c>=a && c>=b && c>=d && c>=e) if (maxi < e) maxi = e. cin>>a>>b. return 0. b. cin >> a >> b >> c >> d cin >>a>>b>>c>>d>>e. cin >>a>>b>>c. cout<<"maximul este:"<<maxi. if(a>=b && a>=c && a>=d && a>=e) maxi = a. return 0. maxi=a. return 0. << endl. maxi.a F F A A b F A F A a&&b F F F A a||b F A A A Pr1. . b si c" << endl. int a. using namespace std. if(e>=a && e>=c && e>=d && e>=b) } maxi=e.d si e" numere". if (maxi < b) maxi = b. int main() { cout <<"Dati valori pentru a si b". Max a 5 numere #include <iostream> #include <iostream> using namespace std. int main() { cout << "Dati valori pentru a. maxi=b.d.e. Max a 3 numere #include <iostream> using namespace std.maxi.c. Min a doua numere #include <iostream> using namespace std. maxi=c.

int main() { cout << "Dati valori pentru a. Ec de gr. } else{ if(b!=0){ x1=-(float)c/b. int a. cout<<x<<endl. cin >> a >> b >> c. else cout<<"nu exista solutie pt ecuatie". } Pr5.II #include <iostream> #include <cmath> using namespace std. d. x2=(-b-sqrt(d))/(float)(a*2). x2. } else{ if (c==b) cout<<"orice x1 e solutie a ecuatiei".I #include <iostream> using namespace std. else cout<<"nu exista solutii".} Pr4. float x1. . if(a!=0){ d=b*b-4*a*c. } else if(b==a) cout<<"orice x este solutie"<<endl. cin >>a>>b. }} return 0. float x. c.b. cout <<x1<<endl. int main() { cout << "Dati valori pentru a. if(a!=0){ x=-(float)b/a. int a. Ec de gr.c. } Pr6. Relatia intre 3 numere(<. int main() { cout << "Dati coeficientii ecuatiei a si b" << endl. b" << endl. if(d>=0){ x1=(-b+sqrt(d))/(float)(a*2). cout<<"x1="<<x1<<endl<<"x 2="<<x2. int a.=) #include <iostream> using namespace std. } else cout <<"nu exista solutii reale".b. return 0.>. b. if(a>b) cout<<"a >b"<<endl. b si c" << endl. cin>>a>>b.

b. h = h1 + h2. Comparati doua date calendaristice Pr10.60. isoscel. Inversul unui numar short int Pr9.a=b≠c. } cout << h << " " << m << " " << s << endl. return 0.m1 si m2. } Pr8. Pr11. h = h + 1. precizati relatiile dintre ele: a=b=c. Precizati tipul triunghlui: oarecare. m. int main() { cout << "Dati valori pentru h1.b. m = m1 + m2. if (s >= 60) { s = s . echilateral.c laturile unui triunghi.s1. Adunarea a doua durate de timp 9 3 13 30’ 20” (h1 m1 s1) 42’ 50” (h2 m2 s2) 13’ 10” (h m s ) + #include <iostream> using namespace std. m = m + 1.b=c≠a Tema Inversul unui numar de 3 cifre Min 4 nr .if(a<b) cout<<"a<b"<<endl.c. s2. if(a==b) cout<<"a==b"<<endl. s.s2:" << endl. h1. dreptunghic isoscel. s = s1 + s2. m1.60.a=c≠b. h2. s1.h2. return 0. Fie a.a≠b≠c. cin >> h1 >> m1 >> s1 >> h2 >> m2 >> s2. int h. dreprunghic. Fie 3 numere a. m2. } if (m >= 60) { m = m . } Pr7.

int i. for(i=2.*n #include <iostream> #include <iostream> using namespace std. i<=valf.E=1/1+1/2+1/3+…+1/n //p=2*4*. Ex1: for(i=1.p. se afiseaza pe ecran 2 4 6 8 10 Ex2: Calculati suma s=1+2+3+…100 s=0..valf-1.i<=n.n. int main() { cout<<"Dati un numar n par: ". p=1.Instructiuni repetitive (for. int main() { cout << "Dati un nr n:". cout<<"Suma este:"<<s. } 6. int i. cin>>n. i++ ) operatie1 sau for( i=vali.i++) s+=i.i=i+2) s+=i*i*i.s.vali+1. se afiseaza pe ecran 1 2 3 4 5 . cin>>n. i<=valf.i<=n. for(i=1..valf si pentru fiecare valoare a lui i se executa „operatie1”. return 5.n. Probleme: 1. int i.+n #include <iostream> using namespace std.i++) s+=(float)1/i.S=2+5+8+….vali+2. for(i=2.ia valorile vali. cout<<"Suma este:"<<s. cout<<"Produsul nr pare din sir cout<<"Suma este:"<<s.i<=n.i=i+2) p*=i.i=i+2) cout<<i<<” ”.i--) cout<<i<<” ”.Calculati p=2*4*6* .*n 2.i<=n. s=0. cin>>n. i++ ) { operatii1 } unde vali – valoare initiala valf – valoare finala executie: i .n. for(i=2. 3 2 1 Exista for(i=2. cout<<"Dati n: ". while.n Exista for(i=n. E=1 + 1*2 + 1*2*3 + 1*2*3*4 +… +1*2*3*. se afiseaza pe ecran n n-1 . } } 3. for(i=1.i>=1. int i..s. int main() int main() { { cout<<"Dati un numar n par: ". using namespace std. s=0. Suma a n numere //suma a n numere . return 0. do while) for forma generala: for( i=vali. cin>>n. return 0. return 0. cout<<”suna este: ”<<s. este:"<<p. …..i=i+3) s+=i.*n 4.. float s.i<=n..i<=n.S=23+43+63+…+n3 #include <iostream> using namespace std.i<=11.i++) cout<<i<<” ”.n.

return 0. mini. return 0. Pentru un sir de n numere aflati maximul.i <= n.i <= n. } cout << "Minimul din sir este:" << mini.i<=n.Media aritmetica a mumerelor pozitive dintrun sir.i++) { cin >> x.i++) { p *= i. s. //minimul par dintr-un sir de n #include <iostream> using namespace std. n.i<=n.x.n.#include <iostream> using namespace std. } cout<<"Maximul este:"<<maxi.i <= n.i <= n. Pentru un sir de n numere aflati cate elemente pozitive. . s. int i. } 8.i++) { cin >> x. int main() { cout << "Dati un nr n:". cin>>n. p = 1. 10. if(x>maxi) maxi=x.i++) { cin >> x.000. return 0. mini = 32. int main() { cout << "Dati un nr n:". for(i=1. mini=2000000000. Pentru un sir de n numere aflati minimul par.n. else cout<<"Minimul par este:"<<mini. for (i = 1. int x. p. for(i=1. cin>>n. int i.i++){ cin>>x.Pentru un sir de n numere aflati minimul. int main() { cout << "Dati un nr n:". } #include <iostream> using namespace std. } 7. s += p. } 9. x. //minimul dintr-un sir de numere #include <iostream> using namespace std. cin >> n. cin >> n. } cout << "Suma este:" << s. if (x < mini) mini = x. if(x%2==0)s += x. } cout << "Suma celor pare este:" << s. //Maximul dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. cin >> n. n.Suma numerelor pare dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. n. int i. for (i = 1.i++){ cin>>x.maxi. int main() { cout << "Dati un nr n:". } 9. n. s. int i. int i. negative si nule sunt. for (i = 1. for (i = 1. x. s += x. } 9. } cout << "Suma este:" << s. if(x%2==0 && x<mini) mini=x. return 0. cin >> n. return 0. return 0.mini. } if(mini==2000000000) cout<<"Nu exista minim". int main() { cout << "Dati un nr n:". x. int main() { cout << "Dati un nr n: ".i.

} cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl. for (i = 1. kp++. 15.i <= n. kn. } cout << "Nr el. if(y%i==0) k2++. if (x<0) kn = kn + 1. negative este:" << kn<< endl. 12. return 0.*(1+2+3+…+n) 11. ko. cout << "Dati un nr n:". if (x == 0) ko = ko + 1. map=(float)sp/kp. Media aritmetica a numerelor pare 16. Fie doua numere. int main() int i. n. cout << "Nr el. kp. x. return 0. #include <iostream> using namespace std. } else cout<<"y are mai multi divizori". cout<<"Dati un nr x:". cin>>y. k++. using namespace std. int main() cin>>x. if (x > 0) kp = kp + 1.} if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori". i<=y. 14. cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai.x. int main() { cout << "Dati un nr:".//cate numere pozitive. } Tema S=100+98+96+94+…. nule este:" << ko. pozitive este:" << kp<< endl. negative si nule sunt intrun sir. si media aritmetica a numerelor #include <iostream> impare.k1. +1/(n*n) S=(1)*(1+2)*(1+2+3)*. #include <iostream> int i. s.i<=n.. cin>>x. s.y.i++) { cin >> x.si.n. for (i = 1. return 0.sp. int x. k. { cout<<"Dati un nr y:". } } ma = (float)s / k. n.mai. } //media aritmetica a nr.+12 S=1/(1*1)+ 1/(2*2)+ 1/(3*3)+. i. return 0. mai=(float)si/ki.ki. for(i=1. i++) for(i=1. cout << "ma=" << ma.i <= n.x. 13. else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de ki++.n.Verificati daca un numar este prim.Verificati daca un numar este perfect.Divizorii unui numar x. cout << "Nr el. cin >> n. i++) if(x%2==0){ sp+=x. for(i=1.i++){ if(x%i==0) k1++.. i<=x. Afisati numarul ce are cei mai multi divizori.i++) { cin >> x. { float map. float ma.} divizori". . cin>>n. int main() { cout << "Dati un nr:".k2. cin >> n.Fie doua numere. pozitive dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. Afisati numarul ce are cei mai multi divizori. if (x > 0) { s += x. int i.kp. else { si+=x. using namespace std.

} if (p > 0) cout << d << " " << p << endl. } 4. } Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata. while (x != 1) { p = 0. d = 2. int i. } cout<<"Suma nr din sir este:"<<s. Probleme 1. x = x / d. sau while(cond){ instructiuni1. i=1. #include <iostream> . int main() { cout << "Dati un nr n:". Suma a n numere dintr-un sir #include <iostream> using namespace std. #include <iostream> 2.} WHILE . Execututie: Daca conditia (cond) este adevarata se realizeaza executia repetata.n. p. i++.structura repetitiva cu test final Forma generala: do{ instructiune1. un numar x #include <iostream> using namespace std. } 3. int main() { cout << "Dati un nr x:".s. } return 0.Cmmmc a doua numere. cin >> x. while(i<=n){ cin>>x.Descompunerea in factori primi pt. }while(cond). d. Cmmdc a doua numere. DO WHILE . Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare. int x.structura repetitiva cu test initial Forma generala: while(cond) instructiune1. return 0. s+=x. Cand conditia (cond) este falsa se iese din repetare. d++. cin>>n.x. while (x % d == 0) { p++.

else cout<<"y are mai multi divizori". if(k1>k2) cout<<"x are mai multi divizori".b. cin>>a>>b. int i. cout<<"cmmmc="<<cmmmc. } cmmmc=p/a. return 0. while(a!=b){ if(a>b) a=a-b. cin>>x. i<=y. i++) if(y%i==0) k2++. for(i=1. return 0.x.n. int main() { cout << "Dati doua nr x si y:". ki++. cin>>x>>y.ki.k1. p=a*b. int main() { cout << "Dati un nr n:". } cout<<"cmmdc a nr x si y este:"<<x. cin>>n. #include <iostream> using namespace std.Media aritmetica a numerelor pare si media aritmetica a numerelor impare dintr-un sir. int a. cin>>y.mai. return 0. float map. for(i=1. if(x%2==0){ sp+=x.p. cout<<"Media aritmetica a nr pare este:"<<map<<endl.n. cout<<"Dati un nr y:".x.Precizati daca exista numere impare intr-un sir. 2. cout<<"Media aritmetica a nr impare este:"<<mai. else y=y-x. i<=x. } Probleme cu structuri repetitive 1. float cmmmc.using namespace std. int i.si. #include <iostream> using namespace std. else b=b-a. i++) if(x%i==0) k1++.n. mai=(float)si/ki. kp++.k2. int main() { cout << "Dati un nr n:". else if(k1==k2) cout<<"x si y au acelasi nr de divizori". Fie doua numare x si y. } using namespace std.ok. Afisati un mesaj ce precizeaza care numar are mai multi divizori.kp.} } map=(float)sp/kp. return 0.i++){ cin>>x. while (x!=y){ if(x>y) x=x-y. int i. #include <iostream> using namespace std. } 3.y.x.} else { si+=x.sp. int main() { cout<<"Dati un nr x:". for(i=1. int x.y.i<=n. int main() { cout << "Dati doua nr a si b:". } .

i<=n. -> indicatorul f va indica la fisierul „gigel. -> indicatorul g va indica la fisierul „gigel. maxi=-32000.close().in". return 0. } if(ok==1) cout<<"Da". for(i=1.s. fstream g("sir.i.close().i++){ f>>x. maximul si cmmdc dintre minim si maxim #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. int i. while(mini!=maxi) .maxi. int main() { f>>n.n.in” fstream g("gigel. Afisarea rezultatelor se poate face pe ecran sau intr-un fisier. f. } g<<"Minimul nu este:"<<mini<<endl. return 0.out” //ifstream f("gigel.in” si afisarea sumei se face in fisierul „gigel. } Fisiere Intr-o problema citirea datelor se poate face de la tastatura sau din fisier.x. } g<<"suma este:"<<s. g<<"suma este:"<<s.s. g. Problema Suma a doua numere. fstream f("gigel. return 0. if(x%2==1) ok=1. Citirea numerelor se face din fisierul „gigel. mini=32000.//suma unui sir de numere cu fisiere #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. ofstream g("sir.out”. if(mini>x) mini=x.i++){ cin>>x. else cout<<"Nu".ios::in). //ofstream g("gigel. if(maxi<x) maxi=x. ifstream f("sir. } 1.in").close(). int main() { f>>n. f. ok=0.Afisati minimul.in". int a.i<=n. fstream f("sir. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.out".out"). } 2.close().cin>>n.ios::in). g.i<=n.ios::out).in").b. int main() { f>>a>>b. g<<"Maximul nu este:"<<maxi<<endl. int mini.x. for(i=1. for(i=1. s+=x.out").i++){ f>>x. s=a+b.n.out".ios::out).

} Vectori .close(). else maxi=maxi-mini.k.close(). ios::out).if(mini>maxi) mini=mini-maxi. k. int main() { f>>x. f. fstream g("sir. return 0.ios::out).close(). f.i<=sqrt(x). for (j = 1. fstream g("sir.in".} if(k==2) s=s+x.close(). g.out". int x.j++){ if(x%j==0) k++. ios::in). return 0.i++) if(x%i==0){ k=1.ios::in). for(i=1.s. int a.break.close().i. 3.close(). } 5.x. g. fstream f("sir.close(). i.j++) { if (x % j == 0) k++.Precizati daca un numar este prim.k = 0.j <= x. g<<"cmmdc este:"<<mini. int main() { f >> a >> b. int n. int main() { f>>n.} if(k==0) g<<"Da".i.out". return 0.k.i<=n.Suma numerelor prime dintr-un sir de n. fstream f("sir. } f. s=0. j.close(). k=0.j<=x. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. x.i <= b.i++){ f>>x. } } 4.Afisati numerele prime din intervalul [a.i++) { x = i. f. g. } if (k == 2) g << x << " ". for(i=2.out". #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. else g<<"Nu". for(j=1. b. return 0.ios::in).ios::out). } g<<s. g.j.in". for (i = a.b]. fstream g("sir. fstream f("sir.in".

for (i = 1. fstream g("sir.i++) cout<< a[i]<< " ".i++) g<< a[i]<< " ". int a[1000]. } b)din fisier f >> n. else a[i]=a[i]/10%10 pr1 Suma numerelor dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. fstream f("sir.i++){ cout<<"dati element". for (i = 1.i++) if(a[i]%2==0) k++.i++) f >> a[i]. 5) cate elemente pare sunt intr-un sir k=0. ios::out). int main() { f >> n.Un vector reprezinta un sir de elemente cu un nume comun asezate in ordine. cout<< "Suma este: "<<s. 6) inlocuiti elementele pare cu ultima cifra numarului si cele impare cu penultima cifra for (i = 1. Ex: un vector cu 10 elemente: a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 Declararea vectorui de mai sus in C++ se face astfel: int a[10] .i <= n. cin >> a[i]. 4) minimul dintr-un sir mini=320000. cout<< "k este: "<<k.out". cin >> n.i++) s+=a[i]. cout<< "minimul este: "<<mini.i++) if(a[i]%2==0) a[i]=a[i]%10.i <= n. i. ios::in). Operatii de baza cu vectori 1) citirea elementelor unui vector a)de la tastatura cout<<"dati n".i++) 2) afisarea elementelor unui vector a)afisarea pe ecran for (i = 1.i <= n. n. s.i <= n.i <= n.i <= n.i <= n. for (i = 1. .in". b)in fisier for (i = 1. for (i = 1.i++) if (min>a[i]) mini=a[i]. Elementele sale sunt: a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] In general nu vom folosi elemetul a[0]. 3) suma elementelor unui vector s=0.i <= n. for (i = 1.i <= n. for (i = 1.

} f.close().ios::out). for(i=1. return 0.in".close(). i.x. g.out". for (i = 1. } Pr3 //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 1 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. f.i++) f >> a[i]. ios::out).i. g.i++) f>>a[i]. if((x%2==0&&y%2==0)||(x%2==1&&y%2==1)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl. for(i=1. for (i = 1.n. f. for (j = 2. } //afisati numerele vecine ce au aceiasi paritate Varianta 2 . y=a[i+1].i <= n. return 0.j++) if (x % j == 0) k++.i++) s+=a[i]. g. s.i<=n.out". n. fstream f("sir.for (i = 1.close(). x.y. fstream g("sir.i <= n. int a[100]. ios::in). fstream g("sir.i<n. int main() { f >> n. k. int main() { f>>n. } g << "Suma nr prime din sir este:" << s.close().in".j <= sqrt(x). return 0. j.ios::in). } Pr2 Suma numerelor prime dintr-un sir #include <iostream> #include<fstream> #include<cmath> using namespace std. if (k == 0) s += x.i++) { x = a[i]. int a[1000].i <= n. g << "Suma este:" << s.close(). fstream f("sir. k=0.close().i++){ x=a[i].

i<=n. fstream g("sir.j++) f>>b[j]. fstream g("sir. } Fie doua multimi a si b. fstream f("sir.close().b[1000]. Afisati reuniunea celor doua multimi. int main() { f>>n.x.j. return 0. fstream g("sir.ios::in).m.close().close().i<=n. int a[1000]. for(i=1.aux.i.close(). } f.j++) f>>b[j]. g.i++) f>>a[i].in".ios::out). fstream g("sir.i++){ x=a[i]. f>>m. for(i=1.#include <iostream> #include<fstream> using namespace std.aux.i++) f>>a[i]. int a[136].n.ios::out). y=a[i+1]. int a[1000]. int a[1000]. int a[145]. g.j<=m.i++) f>>a[i]. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i.i.in".ord.ios::in).out". fstream f("sir. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.b[1000]. fstream f("sir.m. for(i=1.k. for(i=1. fstream f("sir.out".n.j. return 0. return 0. for(i=1. for(j=1.n.j<=m. int main() { f>>n.i. if(k==0) g<<b[j]<<" ". } Fie un sir de n elemente. g. int main() { Fie un sir de n elemente. Afisati sirul ordonat crescator.i.j<=m. int main() { . f>>m.i++) if(b[j]==a[i]) k++.j<=m.i<n.n.out". for(j=1.in".out".in".i<=n.i<=n. int main() { f>>n.i++) for(j=1.ios::out).i<=n.i<=n.(Met selectiei) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.out". fstream g("sir.ios::out). } f.ios::out).ios::in).close().j. Afisati intersectia celor doua multimi. for(i=1. fstream f("sir. if(x%2==y%2)) g<<a[i]<<" "<<a[i+1]<<endl.y.(Met bulelor) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.ios::in).in".n. Afisati sirul ordonat crescator. for(i=1.j++) if(a[i]==b[j]) g<<a[i]<<" ".ios::in).j++){ k=0. for(j=1.i++) g<<a[i]<<" ". } Fie doua multimi a si b.

} . for(i=1.i++) f>>a[i].j<=n.in 6 21 14 42 81 91 36 sir. x. return 0. a[j]=aux.} for(i=1. a[i]=a[j].j <= 1000.j++) if(a[i]<a[j]){ aux=a[i].in 6 838753 sir.close(). for(i=1. (cu frecventa) sir.n. for(i=1.x.cif.i<=n.close(). ios::in).i<=n. g.j<=n. } //afisati elementele pare descrescator si suma minimului sir.close(). for(i=1.i<n. a[j]=aux. maxi. ord=0. g<<endl. ios::out).ios::in).aux.i<=n. g. x=a[n]. for(i=1. x=x/10.i<n. int a[1000].j.i++) g<<a[i]<<" ". for (j= 1. for (i = 1. fstream g("sir.1000].i<=n. maxi = 0.i++) for(j=i+1. return 0. } for(i=1. a[i]=a[i+1]. f. } f>>n. } for (j = 1. do{ ord=1. fstream f("sir.j++) if(a[i]>a[j]){ aux=a[i].i++) g<<a[i]<<" ".in".in".close(). n.i++) f>>a[i].i <= n. fstream g("sir. } g<<sc. a[i]=a[j]. f.i++) { f >> x. int fr[1001]. for(i=1. return 0. return 0. int main() { f >> n.} } while(ord==0).j <= 1000.out 42 36 14 5 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. a[i+1]=aux. int main() { f>>n.i<=n.i<=n.j++) if (maxi == fr[j]) g << j<< " ". sc+=cif.out".i<=n.i++) for(j=i+1.ios::out). i.i++) if(a[i]>a[i+1]){ aux=a[i].f>>n.close(). fr[x]++.i++) f>>a[i]. fstream f("sir.Afisati elementele ce apar de cele mai multe ori.i.j++) if (maxi < fr[j]) maxi = fr[j].j. } Fie un sir de numere in intervalul[1.sc.i++) if(a[i]%2==0) g<<a[i]<<" ". while(x!=0){ cif=x%10. for(i=1.out 38 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.out". g.

i++) for(j=1.i++) for(j=1. } afisarea pe ecran for(i=1. cin>>m>>n. Operatii cu matrici a)citirea unei matrici citirea de la tastatura f>>m>>n.i<=m.j<=n.i<=m. } .j<=n. for(i=1. g<<endl.j++) cout<<a[i][j]<<" ". cin>>a[i][j].j<=n. cout<<endl.j++) { cout<<"dati element:".Matrici a[1] [1] a[2] [1] a[3] [1] a[4] [1] a[4] [1] a[1] [2] a[2] [2] a[3] [2] a[4] [2] a[4] [2] a[1] [3] a[2] [3] a[3] [3] a[4] [3] a[4] [3] a[1] [4] a[2] [4] a[3] [4] a[4] [4] a[4] [4] (tablouri bidimensionale) O matrice este un tablou cu m linii si n coloane.i++){ for(j=1. citirea de la tastatura cout<<"dati numarul de linii si coloane:".i<=m. } b)afisarea unei matrici afisarea in fisier for(i=1.j++) f>>a[i][j]. for(i=1.j++) g<<a[i][j]<<" ".i<=m. Ex: o matrice a 4x5 a[1][5] a[2][5] a[3][5] a[4][5] a[4][5] Prima linie este formata din elementele: a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[1][4] a[1][5] A treia coloana: a[1][3] a[2][3] a[3][3] a[4][3] Un element din matrice este a[i][j] si el se afla in matrice pe linia i si coloana j.i++){ for(j=1.j<=n.

close ().i.i++) for(j=1.close ().in"). } Afisati elementele divizibile cu 3 si minimul. for(i=1.j++) if(a[i][j]<mini) mini=a[i][j].i++) for(j=1. g.j++) s+=a[i][j].i<=m.out"). ifstream f("sir.i++){ for(j=1.n.j<=n.c)suma elementelor dintr-o matrice s=0.j<=n. g<<endl.m.i++){ for(j=1. int main() { f>>m>>n.i++) for(j=1.j<=n. int a[10][10]. Sa se construiasca o matrice astfel incat a[i][j] este minimul dintre i si j Pentu mxn(3x4) rezulta matricea 1111 1222 1233 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std. for(i=1. g<<s<<endl.j.i<=m.in".i. for(j=1.j<=n. return 0. g<<s1<<endl.m.i<=m. mini=32.in".i++) for(j=1.j<=n.close ().close (). int main() { f>>m>>n.i++){ for(j=1. } f.i<=m.close (). for(i=1. g<<endl.j++) f>>a[i][j].j.j++) s+=a[m][j].s.ios::in).m.i<=m.mini.j++) a[i][j]=j.i<=m.ios::out). .i++) for(j=1.s1.m. g.j<=n.n.j++) g<<a[i][j]<<" ". g<<endl. for(i=1.i. ifstream f("sir. for(i=1.j<=n. for(i=1.i<=m.ios::out).i++) for(j=1.out"). cout<<"suma din matrice este: "<<s.i. fstream f("sir.j. return 0. for(i=1. int main() { f>>m>>n.i<=m.j++) if(i<j) a[i][j]=i.j<=n. int a[100][100]. return 0.000.} f.in"). int a[15][20].out".n.j++) if(a[i][j]%3==0) g<<a[i][j]<<" ". } Suma de pe prima linie si suma de pe ultima coloana #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. fstream f("sir. g.j. int a[100][100].j++) s1+=a[1][j]. fstream g("sir. ofstream g("sir.j++) g<<a[i][j]<<" ".} for(i=1.j<=n.close (). g<<endl.i<=m.i++) for(j=1. fstream g("sir.j++) g<<a[i][j]<<" ". f. int main() { f>>m>>n.ios::in).j<=n.out". else a[i][j]=j. } Construiti matricea mxn Ex: pentru o matrice 5x4 rezulta 1234 1234 1234 1234 1234 #include <iostream> #include <fstream> using namespace std. ofstream g("sir. #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for(i=1. for(i=1. for(j=1.i<=m.j++) f>>a[i][j].n.j<=n.j<=n.

j<=n.j.ios::in).k. return 0. return 0.i++) g<<b[i]<<endl.j++) f>>a[i][j]. f. return 0.j++) f>>a[i][j]. g.i<=m.close().close().close().i.j++) s+=a[i][j].i<=m. fstream g("sir.close().ios::out).ios::in).j++) b[i]+=a[i][j].j<=n. g.out". fstream f("sir. fstream f("sir.n.close().j<=n. } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice(cu un vector suplimentar) var II #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. for(i=1.in".i<=m.close().ios::in). int a[10][10].i<=m.i++) for(j=1.n.j<=n. Suma elementelor si numarul elementelor pare #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. g<<sp. f.j<=n.i++) for(j=1.out".n.j++) if(a[i][j]%2==0) k++. g<<k.s.sp.in".i<=m.m. g.close(). g<<s<<endl. fstream g("sir.i++) for(j=1. fstream g("sir. g<<s<<endl.j. for(i=1. g.in". fstream g("sir.j. for(i=1. g. int main() { f>>m>>n. } Suma de pe linia p #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. return 0.i<=m.i++) for(j=1.j<=n. f. } . fstream f("sir. for(i=1. for(i=1.m.i++) for(j=1. } } Suma pe fiecare linie dintr-o matrice Var I #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. f.i.j<=n.i<=m. int main() { f>>m>>n.j<=n.out".i.n.close().j++) f>>a[i][j].j++) f>>a[i][j].i++){ s=0. } f.g<<mini. int a[10][10]. fstream f("sir.close(). for(j=1.i<=m.b[10].in".m. int a[10][10].j++) s+=a[i][j].i++) for(j=1.i.s.ios::in). for(i=1. for(i=1. int main() { f>>m>>n>>p.j<=n. return 0. int a[10][10]. int main() { f>>m>>n.j++) sp+=a[p][j].i++) for(j=1.ios::out).m.j.ios::out).p.close().out". for(j=1. for(i=1. for(i=1.ios::out).i<=m.

i.j<=n. p++. else for(j=n. b[i]=b[j].ios::out).p.j++) f>>a[i][j].j. for(i=1.j<=n. g.n.i<=m.i<=m.j<=n. int main() { f>>m>>n.ios::out). int a[10][10].out". return 0.in 33 168 345 279 sir.ios::in).i<=p.j++) g<<a[i][j]<<" ".in 33 7 2 1 10 8 4 3 1 2 sir.j++) f>>a[i][j].m. g<<endl.i++) for(j=1.j<=p. fstream f("sir.i++){ if(i%2==1) for(j=1.i<=m.j++) if(b[i]>b[j]){ aux=b[i].close().i++) for(j=1.i<=m. } .} f. fstream f("sir. b[j]=aux. } f.out".i<=m. fstream g("sir.j++){ a[i][j]=b[p]. int a[10][10].out 112 234 7 8 10 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. int main() { f>>m>>n. } Ordonarea elementelor dintr-o matrice sir. return 0. for(i=1.m.j.close(). fstream g("sir. for(i=1.Afisarea in zig-zag a unei matrici sir.i++) for(j=1.} p=1.i.out 168543279 #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i<=m.in".i++) for(j=i+1.j>=1.j<=n.j<=n.j++){p++.aux. for(i=1.i++) for(j=1.} for(i=1.close().j--) g<<a[i][j]<<" ".n. g.i++){ for(j=1.j++) g<<a[i][j]<<" ".b[100]. b[p]=a[i][j].} for(i=1.ios::in).close().j<=n.in". for(i=1.

j<=n.i<=m.n.i. stanga. for(i=1. for(i=1.i<=m+1.ios::out).ios::out). for(i=1.} f.Stergerea liniei p dintr-o matrice #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. int a[24][40].i<=m.in". if(a[i][j-1]%2==0) k++.ios::out).ios::out).j<=n+1. g.j<=n. for(i=1.j++) s[i+j]+=a[i][j].out".i++){ for(j=1.i++) for(j=1.j<=n+1.close().i++) g<<s[i]<<endl. g<<endl.i. for(i=1.j.i<m.j++) g<<a[i][j]<<" ".n.i++) for(j=1. fstream g("sir.i.j<=n.out".ios::in).i<=n. for(i=1.p. int a[10][10].ios::in).n. m--. int main() { f>>n. return 0. jos.j++) s[n-i+j]+=a[i][j]. int main() { f>>n. for(i=0.j. return 0.close(). fstream f("sir. fstream f("sir.i<=2*n. int a[30][30].j<=n. for(i=p.close().j<=n. fstream f("sir.i<=2*n-1.ios::in). b[i][j]=k.j.close(). dreapta) #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i++) a[i][n+1]=1.j++) a[i][j]=a[i+1][j].i<=m+1.ios::in).j++) a[0][j]=1. for(j=0.close().s[19].i++) for(j=1.in". fstream g("sir. if(a[i+1][j]%2==0) k++. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala principala #include <iostream> #include<fstream> using namespace std. g. } Afisarea numarului de elemente vecine pare pentru fiecare element din matrice(vecinii de sus.i<=m. for(j=0.i<=n.m. if(a[i][j+1]%2==0) k++. f.j++) f>>a[i][j].i<=m.j.i<=n.out".k. for(i=0. int main(){ f>>m>>n>>p. } Sumele pe diagonalele paralele cu diagonala secundara #include <iostream> #include<fstream> using namespace std.i++) for(j=1.i.i<=n.j<=n.i++) for(j=1.j<=n.j<=n.i++) for(j=1. fstream g("sir.j<=n.out". } . for(i=1.m.in".i++) g<<s[i]<<" ".i++) for(j=1.j++) f>>a[i][j].j++) f>>a[i][j].b[13][60].in". int a[24][40].s[900]. for(i=1. int main() { f>>m>>n.n. g.j++){ k=0. fstream g("sir.i++) a[i][0]=1. fstream f("sir. f. for(i=1.close(). for(i=2. return 0.i++) for(j=1.j++) a[m+1][j]=1. if(a[i-1][j]%2==0) k++.j++) f>>a[i][j].

return s. } float ipotenuza(float a.s variabile locale s=0.i<=m. ofstream g("functii.i++){ for(j=1.cif. s+=cif.} return s. } f. int x. return 0.int b){ //suma a doua numere int s.j++) g<<b[i][j]<<" ". ifstream f("functii. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10.float b){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic return sqrt(a*a+b*b).for(i=1.close(). } long sumacif(long x){ //suma cif lui x long cif. Sa se scrie care o functie(de tip int) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. } int t. long sum_div(long a){ //suma divizorilor lui a .} Functii //doua feluri int sau void //forma generala( tip nume parametri functiei return apel) // v local si globale p.j<=n.close().y. formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta /* tip rezultat nume_functie (parametri functiei){ variabile locale(daca este cazul) corpul functiei (instructiunile functiei) return rezultat } */ Pr1.out"). s=a+b. g.s.in"). g<<endl. x=x/10.s. // x. //variabile globale int suma(int a.

x=x/10. formali sau efectivi // transmiterea parametrilor prin valoare sau referinta #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. f>>x>>y. // !!!!!!!!! while(x){ cif=x%10. long x.close().int d.} } void sum_div(long a.y.long &s){ //suma divizorilor lui x int d. } int main() { int d. s=0. g<<"suma este:"<<suma(x. return s. // x. ifstream f("functii. g<<"suma cifrelor lui y este "<<sumacif(y)<<'\n'. s+=cif. long y.float b. g<<"suma divizorilor lui x este "<<sum_div(x)<<'\n'. for(d=1. //variabile globale void suma(long x. g<<"suma cifrelor lui x este "<<sumacif(x)<<'\n'.d<=a.s.d<=a.s variabile locale s=0. g<<"ipotenuza este:"<<ipotenuza(x.y)<<'\n'. return 0.out"). } void ipotenuza(float a.float &rez){ //ipotenuza unui triunghi dreptunghic rez=sqrt(a*a+b*b).long &s){ //suma a doua numere s=x+y. for(d=1.in").d++) if(a%d==0) s+=d. ofstream g("functii.cif.close().d++) .g. f.ss. } void sumacif(long x.y)<<'\n'.s=0.long &s){ //suma cifrelor lui x long cif. } Pr2. Sa se scrie care o functie(de tip void) pentru fiecare cerinta: a)suma a doua numere b)calculul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic c)suma cifrelor unui numar x d)suma divizorilor unui numar x e)inversarea continutului a doua variabile //functii void //forma generala( void nume parametri functiei apel) // v local si globale p.

while(x){ cif=x%10.i.} return s.s.b).out"). for(i=1.s). } float ip. ifstream f("functii. g<<"suma divizorilor lui x este "<<s<<'\n'. return 0. f.y. }*/ pr4 . } int main() { f>>n. ipotenuza(x. g<<"x si y dupa inversare"<<x<<" "<<y<<'\n'.y).i++) f>>a[i]. suma(x. long sumacif(long x){ long cif.ip). } void inverseaza(long &a. f. inverseaza(x.long &b){ // & transmitere prin adresa int aux. //inverseaza a cu b aux=a.s). return 0.i<=n.ss).a=b. s+=cif. g<<"ipotenuza este: "<<ip<<'\n'.a[100].i<=n. g<<"suma cifrelor lui y este "<<s<<'\n'. } pr3 Afisati numerele dintr-un sir ce au suma cifrelor egala cu 10 #include <fstream> using namespace std. x=x/10.close().s). sumacif(x. g<<"suma este:"<<ss<<'\n'. s=0.close().b=aux.g. int n. sum_div(x.close().if(a%d==0) s+=d.i++) if(sumacif(a[i])==10) g<<a[i]<<" ". g<<"suma cifrelor lui x este "<<s<<'\n'. //se poate si cu comanda swap(a.close().in"). ofstream g("functii. int main() { f>>x>>y.g. sumacif(y.y. for(i=1.

i++) s+=x[i].out"). g<<suma(a.i<=n.close(). ofstream g("functii.j++) if(palin(a[i][j])&&palin(a[i][j]*a[i][j])) g<<a[i][j]<<" ". else return 0. inv=inv*10+cif.j.s=0.in").j. return s. } // Afisati suma numerele dintr-un sir #include <fstream> using namespace std. } int main() { f>>n.inv.close().out").i<=n.i.in"). f.j++) f>>a[i][j]. pr5 . for(i=1. x=x/10.i<=n. } int main() { f>>n.j<=n. y=x.i++) for(j=1.i++) for(j=1. int palin(long x){ long cif. ca atat ele cat si patratul lor sunt palindroame #include <fstream> using namespace std. ifstream f("functii. f. for(i=1.close().a[100]. inv=0. ifstream f("functii.j<=n. return 0.i. for(i=1.a[10][10].y.i++) f>>a[i]. int n. //vectorii se transmit prin referinta(prin adresa) implicit //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest toate variabile vor fi locale (pentru siguranta) int suma(int x[100].int n){ int i.Afisati numerele dintr-o matrice ce au prop. } if (y==inv) return 1.close(). while(x){ cif=x%10.i<=n.n)<<" ". ofstream g("functii.g. for( i=1. int n.g.

n).//este echivalent cu g<<endl. } void afiseaza(int x[100].close(). ordonare vector #include <fstream> using namespace std.i++) g<<x[i]<<" ". ifstream f("functii.j<=n.n). int n. } // Ordonati elementele dintr-un sir cu o functie de citire vector.close().i<=n.j. for( i=1.// functie ce inverseaza a[i] cu a[j] !!! } int main() { citeste(a.int n){ int i. afiseaza(a.j++) if(x[i]>x[j]) swap(x[i].s=0.a[100].in").x[j]).n).return 0. afisare vector.g.out"). f.i<=n.int &n){ int i.i.out"). //matricile si vectorii se transmit prin adresa //regula: se transmit datele si se primesc rezultatele // in rest totul variabile locale(pentru siguranta) int suma1(int x[10][10]. afiseaza(a.j++) s+=a[i][j].i<=n. //vectorii se transmit prin adresa implicit !!!! void citeste(int x[100].} pr 6 pr7 Afisati suma numerele dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std.j.i.in"). return 0.i<=n. return s. ordonare(a. for( i=1. } . ofstream g("functii. for( i=1.int n){ int i.i++) for(j=1. ofstream g("functii. for( i=1.i++) for(j=i+1.j.j<=n.int n){ int i. } void ordonare(int x[100]. f>>n.n). ifstream f("functii. int n.i++) f>>x[i].a[10][10].j. g<<'\n'.

long prim(long a){ int d. Inversati doua linii p si q dintr-o matrice //pr8.out"). for(d=2. ofstream g("functii. for(i=1. long prim(long x){ int d.j++) f>>a[i][j]. return 0. Minimul dintr-o matrice ( citirea si afisarea pentru matrici) //pr7.k.i++) if(prim(a[i])) s+=a[i].j<=n. ofstream g("functii.d++) if(x%d==0) return 0. .i<=n.in"). return 0.close().out"). long a[100].i++) for(j=1. ifstream f("functii.i. f.n. } //pr6. f.int main() { f>>n. for(i=1.i++)f>>a[i].d<=sqrt((float)x).n)<<" ".g. suma numerelor prime dintr-un sir #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. Calc.i<=n.y. Determinati punctele de "sa" dintr-o matrice(a[i][j] este "sa" daca este //minimul de pe linie si maximul de pe coloana sau invers Pr8. for(i=1. suma a doua numere daca ambele sunt prime si produsul in caz contrar #include <fstream> #include<cmath> using namespace std. if(x==0||x==1) return 0.s. } int main() { f>>n.i<=n. ifstream f("functii. return 1.g. } Pr9 Calc.close(). g<<s.close(). g<<suma1(a.in"). long x.close().

g. } .for(d=1. f. return 1. return 0. b[10000]. divizori z cate cif pare are Pr10. nr=2. n. nr. } int main() { int d. k=0.in").cal. if(kk==2) return 1. x nr. if(k==2)return 1. for(d=2. kk.out").d<=sqrt((float)a).y. kk=0.de cifre y nr. long prim(long a ){ int d. d++) if(a%d==0) kk++.close().d<=a.d++) if(a%d==0) return 0. ifstream f("sir. while(k<=n*n){ if(prim(nr)) {k++. else g<<x*y. a[1000][1000]. } nr++. b[k]=nr. for(d=1. Construiti o matrice cu primele elemente in ordine crescatoare ce au exact trei divizori. n=4 se va afisa matricea de mai jos: 4 9 25 49 121 169 289 361 529 841 961 1369 1681 1849 2209 2809 obs: numerele cautate sunt patrate de numere prime!! #include <fstream> using namespace std. } //tema fie 3 nr x. int i. d=0.} int main() {f>>n.z. f>>x>>y.d++) if(a%d==0) k++. else return 0. else return 0. ofstream g("sir. } long prim_eficient(long a){ int d. if(prim_eficient(x)&&prim_eficient(y)) g<<x+y. k. d<=a. if(a==0||a==1) return 0. j. pt.close().

for(i=1 . i++){ for(j=1. k++. for(i=1. s=0. j++){ a[i][j]=b[k]*b[k].n)<<endl. ofstream g("sir. i<=n.}} int suma (int x[100][100].i. i<=n. j++) g<<x[i][j]<<' '. n).in").j. //suma elementelor dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std.in"). i<=n. } void afisare (int x[100][100]. i++) for(j=1. j<=n.out"). ifstream f("sir. return s. g<<'\n'. j++) g<<a[i][j]<<' '. i<=n. } for(i=1. for(i=1. int &n){ int i. i<=n. i++){ for(j=1. j++) s+=x[i][j]. j. for(i=1 . int n){ int i. ifstream f("sir. } int main() { citire (a. int n. return 0. } Pr11. i++) for(j=1. .} return 0. j++) f>>x[i][j]. g<<suma (a.k=1. void citire(int x[100][100]. j<=n.n). afisare(a. j<=n. i++) for(j=1. g<<'\n'. j<=n. j<=n. f>>n. } Pr12 //minimul dintr-o matrice #include <fstream> using namespace std. int n){ int i.a[100][100].

g<<minim (a. f>>n.mini. j<=n. return mini.i. n). j<=n. ifstream f("sir.n). for(i=1. f>>n. } Pr13 // inverseaza doua linii specificate dintr-o matrice Sir. int n){ int i. p. i++){ for(j=1. j++) g<<x[i][j]<<' '. i++) for(j=1. ofstream g("sir. i<=n.in"). mini=32000. i<=n.in 3 123 456 789 1 3 (se va inversa linia 1 cu linia 3) Sir. i++) for(j=1. j. } int main() { citire (a.i.}} int minim (int x[100][100]. for(i=1 . afisare(a. j++) if(x[i][j]<mini) mini=x[i][j]. j<=n. int n. } . g<<'\n'.a[100][100].j. j++) f>>x[i][j].ofstream g("sir. j++) f>>x[i][j]. int &n){ int i. } void afisare (int x[100][100]. for(i=1 . return 0.a[100][100]. i<=n. void citire(int x[100][100]. for(i=1 . j<=n.j. i<=n. q.out 789 456 123 #include <fstream> using namespace std. int n.out"). i++) for(j=1. void citire(int x[100][100].out"). int &n){ int i.n)<<endl. int n){ int i.

n).j.j++) f>>x[i][j]. int n){ int i.j++) if(calcul(a[i][j])) k++. return 0.i<=n.in").i++) for(j=1.int&n){ int i. n). for(i=1. j++) swap(x[p][j].j<=n.i++) for(j=1. j++) g<<x[i][j]<<' '.i. ofstream g("functii. j<=n. } int main(){ int k=0. } int calcul (int x){ int cif. while(x){ cif=x%10. inversare (a. int n. j<=n.void afisare (int x[100][100]. f>>n. int n){ int i.n). ifstream f("functii. void citire (int x[100][100]. f>>p>>q. . for(i=1.a[100][100].x[q][j]). x=x/10. i<=n.}} void inversare (int x[100][100]. for(i=1 . j. citire (a. } int main() { citire (a.out"). afisare(a. } Pr14. } return 1. if(cif%2==1) return 0. i++){ for(j=1.n). for(j=1.i<=n. if(k==n*n) g<<"DA".j.j<=n. //Se considera o matrice patratica // Sa se scrie o functie ce calculeaza //cate elemente din matrice au toate cifrele pare #include <fstream> using namespace std. g<<'\n'.

n)==1) g<<"DA". while(x){ cif=x%10. else g<<"NU".i<=n-1. int ordonare_cresc(int x[100]. } Pr16. ifstream f("functii. return 0. int stergere(int x){ int cif. x=x/10. ofstream g("functii. g. f. return 0.out").n. if (ordonare_cresc(a. g<<stergere(x).close().close().else g<<"NU". int a[100]. f.} pr15 //pentru un numar x construiti numarul format din cifrele sale pare //ex: pt x=12798 => 82 #include <fstream> using namespace std. return 0.close(). for(i=1. int x.y=0.out").i++) if(a[i]>a[i+1]) return 0.in"). return 1. //verificati daca un sir este ordonat crescator #include <fstream> using namespace std.i<=n.close(). ofstream g("functii. if(cif%2==0) y=y*10+cif. } return y. g.close(). g.i. } . k=0.k. } int main(){ f>>n. } int main(){ f>>x. f.i++) f>>a[i]. ifstream f("functii.close(). int n){ int i. for(i=1.in").

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful