Sunteți pe pagina 1din 15

1.

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
float a,b;
int main(void)
{
cout<<"Introduceti a= "; cin>>a;
cout<<"Introduceti b= "; cin>>b;
if(a>0) cout<<"Radical din a este " && cout<<sqrt(a);
else {
cout<<"Nu se poate extrage radical din a";
}
cout<<endl;
if(b>0)cout<<"Radical din b este " && cout<<sqrt(b);
else {
cout<<"Nu se poate extrage radical din b"; cout<<endl;
}
cout<<endl;
cout<<"a la puterea b este ";
cout<<pow(a,b); cout<<endl;
cout<<"Modul de a este ";
cout<<abs(a); cout<<endl;
cout<<"Modul de b este ";
cout<<abs(b); cout<<endl;
cout<<"Rotunjirea la cel mai apropiat numar mai mare ca a este ";
cout<<ceil(a); cout<<endl;
cout<<"Rotunjirea la cel mai apropiat nr mai mic ca a este ";
cout<<floor(a); cout<<endl;
cout<<"Rotunjirea la cel mai apropiat nr mai mare ca b este ";
cout<<ceil(b); cout<<endl;
cout<<"Rotunjirea la cel mai apropiat nr mai mic ca b este ";
cout<<floor(b);
return 0;
}
1'. //Schimbarea continutului a doua variabile:
#include <iostream>
using namespace std;
float a, b, c;
int main(void)
{
cout<<"Introduceti a= "; cin>>a;
cout<<"Introduceti b= "; cin>>b;
c=a;
a=b;
b=c;
cout<<"dupa interschimbarea valorilor a este "<<a; cout<<endl;
cout<<"dupa interschimbarea valorilor b este "<<b;
return 0;
}
2. //Media aritmetica a doua numere reale:
#include <iostream>
using namespace std;
float a, b;
int main(void)

{
cout<<"Introduceti a= "; cin>>a;
cout<<"Introduceti b= "; cin>>b;
cout<<"Media aritmetica a numerelor a si b este "<<(a+b)/2;
return 0;
}
3. //Un numar este par sau nu :
#include <iostream>
using namespace std;
int a;
int main(void)
{
cout<<"Introduceti a= "; cin>>a;
if(a%2==0)cout<<"a este par";
else cout<<"a nu este par";
return 0;
}
4. //Max dintre 2 valori :
#include <iostream>
using namespace std;
float a,b;
int main(void)
{
cout<<"dati valoare pentru a= "; cin>>a;
cout<<"dati valoare pentru b= "; cin>>b;
if(a>b)cout<<"a este maxim";
else cout<<"b este maxim";
return 0;
}
5.//Se citesc 3 numere.Afisati pe rand primul nr, suma dintre primele 2 si suma
celor 3:
#include<iostream>
using namespace std;
float nr,s=0;
int main(void)
{
cout<<"Introduceti primul a= "; cin>>nr;
s=s+nr;
cout<<"Primul nr este "<<s; cout<<endl;
cout<<"Introduceti b= "; cin>>nr; cout<<endl;
s=s+nr;
cout<<"Suma primelor doua numere este "<<s; cout<<endl;
cout<<"Introduceti c= "; cin>>nr; cout<<endl;
s=s+nr;
cout<<"suma celor trei numere este "<<s;
return 0;
}
6.E= a+b daca c>0
a-b daca c=0
a*b daca c<0
#include<iostream>
using namespace std;

float a,b,c,e;
int main(void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
cout<<"b= "; cin>>b;
cout<<"c= "; cin>>c;
if (c>0) e=a+b;
else if (c==0) e=a-b;
else e=a*b;
cout<<"e= "<<e;
return 0;
}
7. E= a+3b daca a<-2
b patrat, daca -2<=a<4
a-b daca a >=4
#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,e;
int main(void)
{
cout<<"introduceti a= "; cin>>a;
cout<<"introduceti b= "; cin>>b;
if (a<-2) e=a+3*b;
else if (a<4) e=b*b;
else e=a-b;
cout<<"e= "<<e;
return 0;
}
8.(ex 6 pag 18)
#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,c;
int main(void)
{
cout<<"introduceti a= "; cin>>a;
cout<<"introduceti b= "; cin>>b;
cout<<"introduceti c= "; cin>>c;
if ((a+b)/2==c) cout<<"CORECT";
else if ((a+c)/2==b) cout<<"CORECT";
else if ((c+b)/2==a) cout<<"CORECT";
else cout<<"INCORECT";
return 0;
}
9. (ex 9 pag 19)
#include<iostream>
using namespace std;
int a;
int main(void)
{
cout<<"Introduceti a= "; cin>>a;
if (a%100<50) a=a-a%100;

else a=a+100-a%100;
cout<<"a= "<<a;
return 0;
}
10. //max a trei nr:
#include <iostream>
using namespace std;
float a,b,c;
int main(void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
cout<<"b= "; cin>>b;
cout<<"c= "; cin>>c;
if(a>b && a>c) cout<<"a max";
else if (b>c && b>a) cout<<"b max";
else cout<<"c max";
return 0;
}
11. //ecuatia de grd 2:
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
float a,b,c,x1,x2,D;
int main(void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
cout<<"b= "; cin>>b;
cout<<"c= "; cin>>c;
D=b*b-4*a*c;
if (a==0) cout<<"ecuatie de grd 1";
else if ( D>=0) {
x1=(-b+sqrt(D))/2*a;
x2=(-b-sqrt(D))/2*a;
if (x1==x2) cout<< "x= "<<-b/(2*a);
else
cout<<"x1= "<<x1<<"; "<<"x2= "<<x2;
}
else cout<<"nu sunt solutii reale";
return 0;
}

12.instructiunea switch
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
int a,b, selector;
cout<<"a= "; cin>>a;
cout<<"b= "; cin>>b;

cout<<"tastati una din cifre"<<endl;


cout<<"1-suma/2 diferenta/3-produs/4-cat, ";
cout<<"selector= "; cin>>selector;
switch(selector)
{case 1: cout<<"suma= "<<a+b; break;
case 2: cout<<"diferenta= "<<a-b; break;
case 3: cout<<"produsul= "<<a*b; break;
case 4: cout<<"catul= "<<a/b; break;
default: cout<<"ati tastat o optiune inexistenta";
}
return 0;
}
13. caractere: litere, cifre sau caract speciale?
#include<iostream>
using namespace std;
char a;
int main (void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
if(a>='a' && a<='z' || a>='A' && a<='Z') cout<<"a este litera ";
else {if (a>='0' && a<='9') cout<<"a cifra";
else cout<<"a este caracter special";
}
return 0;
}

14. alegeti optiunea din dreptul carei figuri geometrica vrei sa.i aflati A si P
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
float pi=3.14,p ;
int L,L1,L2,L3,R,selector;
int main(void)
{
cout<<"Alegeti una dintre una optiuni: "<<endl;
cout<<"1 -> Aria si perimetrul unui patrat"<<endl;
cout<<"2 -> Aria si perimetrul unui dreptunghi"<<endl;
cout<<"3 -> Aria si perimetrul unui triunghi"<<endl;
cout<<"4 -> Lungimea si aria unui cerc"<<endl;
cout<<"selector= "; cin>>selector;
switch(selector)
{case 1:
cout<<"Introduceti L= "; cin>>L;
cout<<"Aria patratului este "<<L*L<<endl;
cout<<"Perimetrul patratului este "<<L*4;
break;
case 2:
cout<<"Introduceti L1= "; cin>>L1;
cout<<"Introduceti L2= "; cin>>L2;
cout<<"Aria dreptunghiului este "<<L1*L2<<endl;
cout<<"Perimetrul dreptunghilui este "<<2*(L1+L2);

break;
case 3:
cout<<"Introduceti L1= "; cin>>L1;
cout<<"Introduceti L2= "; cin>>L2;
cout<<"Introduceti L3= "; cin>>L3;
p=((L1+L2+L3)/2)*(((L1+L2+L3)/2)-L1)*(((L1+L2+L3)/2)-L2)*(((L1+L2+L3)/2)-L3)
;
cout<<"Aria triunghiului este "<<sqrt(p)<<endl;
cout<<"Perimetrul triunghiului este "<<L1+L2+L3;
break;
case 4:
cout<<"Introduceti R= "; cin>>R;
cout<<"Lungimea cercului este "<<2*pi*R<<endl;
cout<<"Aria cercului este "<<pi*R*R;
break;
default: cout<<"ati tastat o optiune inexistenta";
}
return 0;
}

15.suma cifrelor unui nr cu [do


#include <iostream>
using namespace std;
int a,s=0;
int main(void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
do
{ s=s+a%10;
a=a/10;
}
while(a!=0);
cout<<"suma cifrelor este "<<s;
return 0;
}

while]

16.suma cifrelor unui nr cu [while]


#include <iostream>
using namespace std;
int a,s=0;
int main(void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
while (a!=0)
{ s=s+a%10;
a=a/10;
}
cout<<"suma cifrelor= "<<s;
return 0;
}

17.suma cu for
#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,s=0;
int main(void)
{
cout<<"n= "; cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
s=s+i;
cout<<"s= "<<s;
return 0;
}
18.produsul cu for
#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,p=1;
int main(void)
{
cout<<"n= "; cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
p=p*i;
cout<<"p= "<<p;
return 0;
}
AICI
19.// un nr este palindrom sau nu :
#include<iostream>
using namespace std;
int n, rezerva, palindrom=0;
int main(void)
{
cout<<"n= "; cin>>n;
rezerva=n;
while (n!=0) { palindrom=palindrom*10+n%10;
n=n/10;
}
if (rezerva==palindrom) cout<<"palindrom";
else cout<<"nu este palindrom";
return 0;
}

Sume si produse :
20.//suma de numere : s=x+pow(x,2)+...+pow(x,n)
#include<iostream>
using namespace std;
int x,n,i,s,p;
int main(void)
{
cout<<"Introduceti x= ";cin>>x;
cout<<"Introduceti n= "; cin>>n;
s=0;p=1;
for (i=1; i<=n; i++)
{ p=p*x;
s=s+p;
}
cout<<"s= "<<s;
return 0;
}

21.// s=x+2 pow(x,2)+3 pow(x,3)+...+n pow(x,n)


#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
float x,n,i,s,p;
int main(void)
{
cout<<"introduceti x= "; cin>>x;
cout<<"introduceti n= "; cin>>n;
s=0;
p=1;
for (i=1; i<=n; i++)
{p=p*x;
s=s+p*i;
}
cout<<"s= "<<s;
return 0;
}

22.// s=1+1*2+1*2*3+...+1*2*...*n
#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,s,p;
int main(void)
{
cout<<"introduceti n= "; cin>>n;

s=0;
p=1;
for (i=1; i<=n; i++)
{p=p*i;
s=s+p;
}
cout<<"s= "<<s;
return 0;
}

23.// p=1*(1+2)*(1+2+3)*...*(1+2+3+...+n)
#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,s,p;
int main(void)
{
cout<<"introduceti n= "; cin>>n;
s=0;
p=1;
for (i=1; i<=n; i++)
{s=s+i;
p=p*s;
}
cout<<"p= "<<p;
return 0;
}

24.// s=1/2*3 + 2/3*4 +...+ n/(n+1)(n+2)


#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,s,p;
int main(void)
{
cout<<"introduceti n= "; cin>>n;
s=0;
p=1;
for (i=1; i<=n; i++)
{ p=i/((i+1)*(i+2));;
s=s+p;
}
cout<<"p= "<<p;
return 0;
}

25.C.m.m.d.c.:
//Sa se afle c.m.m.d.c. a doua numere: (Euclid)
#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,r;
int main(void)
{
cout<<"introduceti valori pt a si b: "<<endl;
cout<<"a= "; cin>>a;
cout<<"b= "; cin>>b;
if(a<b) {
c=a;
a=b;
b=c;
}
r=a%b;
while (r!=0)
{a=b;
b=r;
}
cout<<"c.m.m.d.c.= "<<b;
return 0;
}

26.//Sa se afle c.m.m.d.c. a doua numere: (Nichomacus)


#include <iostream>
using namespace std;
int a,b;
int main(void)
{
cout<<"introduceti valori pt a si b: "<<endl;
cout<<"a= "; cin>>a;
cout<<"b= "; cin>>b;
if(a==b) cout<<"c.m.m.d.c.= "<<a;
while (a!=b)
{if (a>b) a=a-b;
else b=b-a;
}
cout<<"c.m.m.d.c.= "<<a;
return 0;
}

28.//Se citeste un sir de numere pana la intalnirea lui 4. Sa se afiseze suma lo


r:

#include <iostream>
using namespace std;
int n,s=0;
int main(void)
{
cout<<"introduceti valori pentru n: "<<endl;
cout<<"n= "; cin>>n;
while (n!=4)
{if (n>0) s=s+n;
cout<<"n= "; cin>>n;
}
cout<<"suma numerelor este : "<<s;
return 0;
}

29.//Se citeste un numar de la tastatura. Afisati suma divizorilor sai:


#include <iostream>
using namespace std;
int n,s=0,i;
int main(void)
{
cout<<"introduceti n= "; cin>>n;
for (i=1; i<=n/2; i++)
{
if (n%i==0) s=s+i;
}
cout<<"suma este : "<<s;
return 0;
}

30.//Se citesc n numere. Sa se determine maximul lor:


#include <iostream>
using namespace std;
int n,nr,maxim,i;
int main(void)
{
cout<<"introduceti valori pentru n: "<<endl;
cout<<"n= "; cin>>n;
maxim=nr;
for (i=1; i<=n; i++)
{
cout<<"nr= "; cin>>nr;
if (maxim<nr) maxim=nr;
}
cout<<"maximul este : "<<maxim;
return 0;

31.//Se citesc n note ale elevilor de la un test. Afisati media clasei:


#include <iostream>
using namespace std;
int n,nota,media,i,s=0;
int main(void)
{
cout<<"introduceti valori pentru n: "<<endl;
cout<<"n= "; cin>>n;
for (i=1; i<=n; i++)
{
cout<<"nota= "; cin>>nota;
s=s+nota;
}
media=s/n;
cout<<"media clasei este: "<<media;
return 0;
}

32.
*
**
***
****
*****
........
#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,n;
int main(void)
{
cout<<"n= "; cin>>n;
for (a=1; a<=n; a++)
{
cout<<endl;
for (b=1; b<=a; b++)
cout<<"*";
}
return 0;
}

33.// Se citeste un sir de numere. Sa se numere cate dintre ele sunt pare:

#include<iostream>
using namespace std;
int n,s=0,sir,i;
int main(void)
{
cout<<"introduceti cate valori vreti pentru sir: "<<endl;
cout<<"sir= "; cin>>sir;
for (i=1; i<=sir; i++)
{
cout<<"n= "; cin>>n;
if(n%2==0) s=s+1;
}
cout<<s<<" sunt pare";
return 0;
}

34.// Sa se verifice daca un nr este prim:


#include <iostream>
using namespace std;
int a,i,t=1;
int main(void)
{
cout<<"introduceti a= "; cin>>a;
for (i=2;i<=a/2;i++)
{ if (a%i==0)
t=0;
}
if (t==1)
cout<<"a este prim";
else
cout<<"a nu e prim";
return 0;
}

35.// Se citeste un sir de numere. Sa se afiseze daca sunt perfecte:


#include<iostream>
using namespace std;
int n,s=1,d=2,sir,i;
int main(void)
{
cout<<"introduceti cate valori vreti in sir: "<<endl;
cout<<"sir= "; cin>>sir;
for (i=1; i<=sir; i++)
{
cout<<"n= "; cin>>n;
s=1;
d=2;
while (d<=n/2)

{
if (n%d==0) {
s=s+d;
}
d=d+1;
}
if(s==n) cout<<"perfect"<<endl;
}
return 0;
}

36.//Se citeste un sir de numere. Sa se afiseze daca sunt palindroame:


#include<iostream>
using namespace std;
int i,n,x,t,y=0;
int main(void)
{
cout<<"introduceti cate numere vreti sa testati pentru a le verifica daca sunt p
alindroame= ";
cin>>n;
for(i=1;i<=n;i++)
{ cout<<"x= "; cin>>x;
t=x;
y=0;
while(t!=0)
{ y=y*10+t%10;
t=t/10;
}
if (x==y)
cout<<"palindrom"<<endl;
else
cout<<"nu e palindrom"<<endl;
}
return 0;
}

37. //Sa se afiseze daca doua numere sunt prietene sau nu:
# include <iostream>
using namespace std;
int a,b,s1=0, s2=0, i,j;
int main(void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
cout<<"b= "; cin>>b;

for (i=1; i<=a/2; i++)


{if (a%i==0) s1=s1+i;}
for (j=1; j<=b/2; j++)
{if (b%j==0) s2=s2+j;}
if (s1==b && s2==a) cout<<"a si b sunt prietene";
else cout<<"a si b nu sunt prietene";
return 0;
}

38. //Sa se verifice daca un numar este perfect sau nu:


# include <iostream>
using namespace std;
int a,s=0,i;
int main(void)
{
cout<<"a= "; cin>>a;
for (i=1; i<=a/2; i++)
{if (a%i==0) s=s+i;}
if (s==a) cout<<"a este perfect";
else cout<<"a nu este perfect";
return 0;
}