Sunteți pe pagina 1din 14

Iniţiere în turbo pascal

Ce este un limbaj de programare ?

Un limbaj de programare este un set bine


definit de expresii şi reguli (sau tehnici)
valide de formulare a instrucţiunilor pentru
un computer.
Din ce este compus un program simplu pascal ?

Numele programului - Program <nume>;

Declaratii de variabile – var <nume variabila>:tip ;


Corpul programului – begin <instructiuni…>

Sfirsitul programului – end.


Tipuri de date
Identificator Domeniul de valori Exemple
Integer (numere -32728..32767 0; 15 ;9; -5.
întregi)
Real (numere reale) 2,9· 10-39 .. 1,7·1038 6.45;1.0008, 23.
Char (caractere) Toate simbolurile ‘a’ ; ‘c’ ; ‘R’.
codului ASCII
String (şiruri de 255 caractere ‘Salut lume‘
caractere)
Boolean (valori true (adevarat) false true,false
logice) (fals)
Operatori (clasificare după tipul de date)
Pentru datele numerice (integer, real)
+,- adunare şi scădere
*,/ înmulţire şi împărţire (împărţirea cu virgulă se face în
numere reale)
mod returnează restul (doar în întregi) 7 mod 5= 2

div returnează câtul (doar în întregi) 7div 5 =1

7 5
5 1
2
Operatorul de atribuire :=

<variabila>:=<expresie>
Execuția atribuirei presupune:
Evaluarea expresiei din partea dreaptă
Atribuirea valorii obținute variabilei din stînga
Exemplu
X:=1;
Y:=x+6;
Operatori relaţionali

 < mai mic


 > mai mare
 = egal
 <> diferit
 <= mai mic sau egal
 >= mai mare sau egal
 Operatori logici

And imultirea logica - returneaza TRUE daca ambele parti sunt


TRUE in caz contrar returneaza FALSE
Exemplu ((1=1)and(2=2)) – returneaza TRUE
((1<1)and(2=2)) – returneaza FALSE

Or disjunctia logica - returneaza TRUE daca macar o parte este


TRUE in caz contrar returneaza FALSE
Exemplu ((1=1)or(2<2)) – returneaza TRUE
((1=3)or(5=2)) – returneaza FALSE
Condiţie
if <condiţie> then
<instrucţiune>;

sau
if <condiţie> then
<instrucţiune>
else
<instrucţiune>;
Instructiunea WRITE
 Este o instrucţiune pentru afişarea pe ecran a unui text (şir
de caractere) sau a valorii unor constante, unor variabile
sau unor expresii, exceptând date de tip vector sau fişier.
Conţinutul a ceea ce urmează să fie afişat pe ecran este
încadrat de două paranteze rotunde. Lista a ceea ce
urmează să fie afişat pe ecran este despărţită prin virgulă.
Instrucţiunea WRITELN face aceeaşi acţiune ca şi WRITE
dar după afişare mută cursorul la începutul rândului
următor al ecranului.
Exemplu

write ('a=', a);


Instructiunea READ
 Este o instrucţiune care citeşte de la
tastatură o variabilă, cu excepţia tipului
boolean şi a vectorilor. Variabilele se scriu
între paranteze şi, dacă sunt mai multe
variabile, se despart prin virgulă.
Instrucţiunea READLN face acelaşi lucru ca
READ dar aşteaptă un <ENTER> înainte de a
prelucra datele primite.
Exemple
readln (x);
Problemă rezolvată
Să sc scrie un program care citeşte viteza v (în kilometri pe
oră) de la tastatură şi o afişează transformată în metri pe
secundă.
Rezolvare:
program Exemplul3;
var v:real;
BEGIN
write('Introdu viteza in km/h: ')
readln(v);
v:=v*1000/3600;
write('Viteza in metri pe secunda
END.
Probleme și exerciții
1. Să se determine tipul şi valoarea
expresiei scrise în limbajul Pascal pentru
a = 2, b = 5,c=3.
а)a+b-c*a; b)a+c/b-i;
с)b+c<2*a-c; d) (a<b) and (c<a);
е) (a=b) or (b>c); f) abs (a-c) >=l;
g)sqr(b+c)<>16; h)not (a+b+c>10);
i) (a-b>c) or (c<b-a); h) a mod b<>O.

Remarca Priorităţile de aplicare a operatorilor:


1. NOT.
2. *,/,AND,DIV,MOD.
3. +,-, OR, XOR.
4. =,<,>,<>,>=,<=.
Probleme și exerciții
2. Să se scrie în Pascal expresia:

3. Să se scrie în limbaj matematic obişnuit:


a) (A*X-B)/2;
b) sqr (2*x + 1)-exp(3)
c) cos(0,5)/sin(0,75);
d) sqrt (1/3+2*x*sqr (y) );
e) exp (2/3*cos (y) ).

Remarca
Funcția sqr(x) returnează pătratul lui x (x2)
Funcția sqrt(x) returnează radăcina pătrată a lui x
Funcția exp(x) returnează ex

S-ar putea să vă placă și