Sunteți pe pagina 1din 13

Iniţiere în turbo pascal

Inainte
Ce este un limbaj de programare ?

Un limbaj de programare este un set bine


definit de expresii şi reguli (sau tehnici)
valide de formulare a instrucţiunilor pentru
un computer.

Inapoi Inainte
Istoria limbajului Pascal
 Limbajul de programare PASCAL
a fost elaborat în anul 1970 de
către NIKLAUS WIRTH, care era
profescor la Universitatea de
Tehnica din Zurich (Elvetia)
 Numit in cinstea matematicianul
și filozofului francez BLAISE
PASCAL. El a cunoscut o
răspîndire mondială și a fost
implementat practic pe toate
categoriile de calculatoare.

Inapoi Ichide
Din ce este compus un program simplu pascal ?

Numele programului - Program <nume>;

Declaratii de variabile – var <nume variabila>:tip ;


Corpul programului – begin <instructiuni…>

Sfirsitul programului – end.

Inapoi Inainte
Tipuri de date
Identificator Domeniul de valori Exemple
Integer (numere -32728..32767 0; 15 ;9; -5.
întregi)
Real (numere reale) 2,9· 10-39 .. 1,7·1038 6.45;1.0008, 23.
Char (caractere) Toate simbolurile ‘a’ ; ‘c’ ; ‘R’.
codului ASCII
Enumerare (separati Numere sau cuvinte Luni, marți,
prin virgula) miercuri, joi.
Boolean (valori true (adevarat) false true,false
logice) (fals)

Inapoi Inainte
Operatori (clasificare după tipul de date)
Pentru datele numerice (integer, real)
+,- adunare şi scădere
*,/ înmulţire şi împărţire (împărţirea cu virgulă se face în
numere reale)
mod returnează restul (doar în întregi) 7 mod 5= 2

div returnează câtul (doar în întregi) 7div 5 =1

7 5
5 1
2

Inapoi Inainte
Operatorul de atribuire :=

<variabila>:=<expresie>
Execuția atribuirei presupune:
Evaluarea expresiei din partea dreaptă
Atribuirea valorii obținute variabilei din stînga
Exemplu
X:=1;
Y:=x+6;

Inapoi Inainte
Operatori logici

And imultirea logica - returneaza TRUE daca ambele


parti sunt TRUE in caz contrar returneaza FALSE
Exemplu ((1=1)and(2=2)) – returneaza TRUE
((1<1)and(2=2)) – returneaza FALSE

Or disjunctia logica - returneaza TRUE daca macar o


parte este TRUE in caz contrar returneaza FALSE
Exemplu ((1=1)or(2<2)) – returneaza TRUE
((1=3)or(5=2)) – returneaza FALSE

Inapoi Inainte
Condiţie
if <condiţie> then
<instrucţiune>;

sau
if <condiţie> then
<instrucţiune>
else
<instrucţiune>;

Inapoi Inainte
Instructiunea WRITE
 Este o instrucţiune pentru afişarea pe ecran a unui text (şir
de caractere) sau a valorii unor constante, unor variabile
sau unor expresii, exceptând date de tip vector sau fişier.
Conţinutul a ceea ce urmează să fie afişat pe ecran este
încadrat de două paranteze rotunde. Lista a ceea ce
urmează să fie afişat pe ecran este despărţită prin virgulă.
Instrucţiunea WRITELN face aceeaşi acţiune ca şi WRITE
dar după afişare mută cursorul la începutul rândului
următor al ecranului.
Exemplu

write ('a=', a);

Inapoi Inainte
Instructiunea READ
Este o instrucţiune care citeşte de la
tastatură o variabilă, cu excepţia tipului
boolean şi a vectorilor. Variabilele se scriu
între paranteze şi, dacă sunt mai multe
variabile, se despart prin virgulă.
Instrucţiunea READLN face acelaşi lucru ca
READ dar aşteaptă un <ENTER> înainte de a
prelucra datele primite.
Exemple
readln (x);

Inapoi Ichide
Exemplu de program pascal

Inapoi Ichide
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE

Inapoi