Sunteți pe pagina 1din 13

Descriem printr-o

propoziție starea
sufletească la moment
apoi alegem persoana cu
care dorim să ne
salutăm ....
COPACUL
AŞTEPTĂRILOR

CE AŞTEPTĂRI?

TEMERI ?
Copacul aşteptărilor
AŞTEPTĂRI
De la elevi
Prezenta zilnică la şcoală.
Puntualitate.
Să respecte regulile grupului: să fie politicoşi, să se
joace împreună, să aibă grijă de lucruri, să se asculte
unul pe altul, să cunoască semnificaţia cuvintelor DA
şi NU.
De la părinţi
-Respect, comunicare deschisa, colaborare
permanenta si sincera.
-punctualitate, o eventuala absenta sau situatie
neprevazuta sa-mi fie adusa la cunostinta in timp util.

TEMERI ( supreevaluarea, compararea copiilor, a


claselor, timp mult petrecut la tv/calculator, lipsa de
odihna)
Cadre didactice

Limba română – Tomac Natalia


 Limba franceză- Eftodii Snejana
Limba Rusă – Slobodean Svetlana
 Matematica – Namolovan Victor
 Fizica – Sterenco Rita
 Chimia/ Bilologia – Petcu Cristina
 Istoria – Stepanyants Maria
 Geografia/Ed. Pentru societate – Mardici Marcela
 Ed. fizică – Canțir Dumitru
 Ed. Muzicală/ plastică – Samarina Liudmila
 Ed. Tehnologică / Informatica – Catan Mariana
 Dirigintă –Catan Mariana
COMITETUL DE PĂRINŢI
• Comitetul de părinţi al clasei ( EXTRAS DIN Legea 1 /2011 – LEN )
• Art.46. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea
generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care
prezidează şedinţa.
• (3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un
preşedinte şi doi membri;
• (4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la
începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea,
dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot
convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.
• (5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor
clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul
reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.
Comitetul de părinţi
• Art.47. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
• a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu
a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
• b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de
orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
• c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
extraşcolare;
• d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii
clasei;
• e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau
materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei
materiale din clasă şi din şcoală.
• f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii
de învăţământ.
COMITETUL DE PĂRINŢI
consiliul clasei

• PREŞEDINTE
• MEMBRII
• Echipa pentru pregatirea serbarilor scolare
• Echipa pentru pregatirea vizitelor, a activitatilor extracurriculare
• Echipa pentru asigurarea materialelor necesare elevilor- servetele,
pahare etc.
Vacanțe

• Semestrul I
• De toamnă-26.10.2022-30.10.2022
• De iarnă – 24.12.2022 – 08.01.2023
• Semestru II
• De primăvară – 08.03.2023-12.03.2023
• De paști – 15.04.2023- 24.04.2023
• 21.10.2022 adunarea generală pe scoală
• 25.10.2022 – Tîrgul de toamnă
Evaluarea ședinței:

• 1. Cum v-ați simțit pe parcursul sedinței? De ce?


• 2. Plec de la ședință cu gândul ...
MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE