Sunteți pe pagina 1din 7

Rolul chimiei în

raportul om -
activitate umană -
mediu

realizat de: Leșan Daiana


Chimia

Viața oricărei celule nu ar fi posibilă fără intervenția unor


procese chimice.În atmosferă , mări și oceane , pe sol sau în
adâncul pământului se produc necontenit procese chimice care
asigură lumii existența. Prin chimie omul și-a făcut viața mai
frumoasă , mai ușoară deoarece au învățat să producă o mare
parte din aceste procese în uzine , astfel a făcut rost de materiale
de care are nevoie și pe care nu le poate obține în mod natural.
Chimia în antichitate

Scriptele străvechi spun că cele mai vechi recorduri de interes ale omului pentru chimie au început în anul 3000

î.Hr. La aceea vreme, chimia era considerată mai mult artă și mai puțin știință. Se știe că egiptenii antici au

produs anumiți compuși, utilizați spre exemplu în mumificare, iar în anul 1000 î.Hr. artele chimice includeau

topirea metalelor si realizarea medicamentelor și a coloranților. Încet, încet, s-au înteles proprietățile fizice ale

unor metale, cum ar fi cuprul, zincul, argintul și aurul. În toate aceste studii/experimente străvechi au fost

implicați foarte mulți oameni, în fapt deschizătorii de drum într-ale chimiei, de la vechii egipteni, greci, evrei,

chinezi sau indieni.


Biochimia

Biochimia este știința care se ocupă cu studiul proceselor chimice care au loc în sau care sunt
legate de existența organismelor vii. Complexitatea vieții provine de la marea varietate a
proceselor biochimice.

Importanța:

-Oferă cunoștințele necesare înțelegerii stării de sănătate și a mecanismelor patogenice în orice


boala

-Permite tratarea cu succes a avitaminozelor a insuficienței sau hiperfuncțiilor endocrine

-Explică modul de acțiune a medicamentelor , oferind datele necesare pentru sinteza de substanțe
cu acțiune farmocologică dorită
Antibioticele

Antibioticele (cunoscute și ca antibacteriene, greacă ἀντί- contra, βίος- viață)


alcătuiesc o clasă de medicamente, produse de microorganisme sau obținute pe
cale sintetică sau semisintetică, fiind cele mai importante substanțe
medicamentoase implicate în tratamentul și în profilaxia infecțiilor bacteriene de
diverse tipuri.
Antibioticele sunt utilizate în medicina umană și veterinară, însă au o mare utilitate
și în agricultură. În mod normal, ele prezintă toxicitate doar pentru
microorganismele cauzatoare ale infecțiilor, fără să afecteze organismul uman sau
animal,dar în anumite cazuri acestea pot induce reacții adverse, cea mai frecventă
fiind afectarea florei intestinale normale
Industria Chimică

Chimia modernă a contribuit substanțial la creșterea calității vieții, prin elaborarea în condiții avantajoase a unei game largi de
materiale materiale plastice, alimente prelucrate, îngrășăminte, combustibili nucleari etc.

Reacțiile de bază în fabricarea sticlei:

Na2CO3+SiO2=>(1500 gradeC) Na2SiO3+CO2

Na2SiO3+xSiO2=>(catalizator Na2SO4) (Na2O)(SiO2)(x+1)

Fabricarea cimentului:

1.Deshidratarea caolinitului

Al2O3.2SiO2.2H2O=>Al2O3.2SiO2+2H2O

2.Descompunerea calcarului

CaCO3=>CaO+CO2

3.Formarea silicaților si aluminaților de calciu

CaO+SiO2=>CaSiO3 CaO+ Al2O3=>Ca(AlO2)2


Search over 350 million inspiring presentations...
Log inGet started