Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Şcoala cu clasele I-VIII, Şelaru, Dâmboviţa


Clasa a V a
Număr elevi: 12
Profesor: Galbeaza-Moraru Dana
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Educaţie tehnologica
Modulul: Originea alimentelor
Subiectul: Alimente de origine minerală
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Resurse de timp: 50 min.
Locul de desfăşurare: cabinet educatie tehnologica-biologie

Organizarea activităţii: activitate frontală, prezentarea unui film utilizand calculatorul si videoproiectorul
Mijloace didactice: film, planşe, manualul, mostre, calculator
Metode şi procedee didactice: descrierea, explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea, învăţarea prin descoperire.
Metode de evaluare: evaluare formativă pe parcursul lecţiei, prin verificare orală.
ALIMENTE DE ORIGINE MINERALA

A. NECESITATEA STUDIERII TEMEI: Rolul alimentelor pentru întreţinerea vieţii


B. STRUCTURAREA LOGICA A CONTINUTULUI
Alimente de origine minerala:
- apa
- sarea
Apa- caracteristici
Apa potabila-caracteristici
Continutul in apa al diferitelor alimente
Necesarul zilnic de apa
Utilizarea apei in gospodarie
Metode de economisire a apei potabile

Sarea – stare naturala


- utilizare in alimentatia omului

C. CONTEXTUL IN CARE SE REALIZEAZA LECTIA

Experienta anterioara a elevilor Cuvinte cheie Resurse materiale


Lb romana Lb engleza Lb franceza
Elevii detin cunostinte despre apa si circuitul apei Apa water L’eau Film
in natura Apa curgatoare Running water L’eau qui coule Planse
Apa dulce Fresh water L’eau douce Manual
Apa potabila drikingwater L’eau potable Mostre apa, sare
Sare salt Sel calculator
D.OBIECTIVE OPERATIONALE:

Nr Capacitatea care se urmareste a se dezvolta la elevi prin Comportamentul prin care Conditii de probare Criterii de reusita
ob. invatare elevii dovedesc formarea (limita minima
capacitatii admisa)
O1 să cunoască alimentele de origine minerală; urmaresc explicatiile Caietul de notite
profesorului care defineşte
noţiunea de aliment si 100%
Clasifică alimentele după
originea lor;

O2 să motiveze de ce apa reprezintă esenţa vieţii; Isi reactualizeaza Caietul de notite


cunostintele referitoare la
importanta apei ; 75 %
Urmaresc explicatiile
profesorului referitoare la
rolul apei în procesul de
metabolism şi în prepararea
alimentelor;
O3 să facă diferenţa dintre apa naturală plată şi apa Gusta si clasifica Fise de lucru 100%
minerală sortimentele de apa
O4 să cunoască consumul necesar zilnic şi în condiţii Urmaresc explicatiile si Caietul de notite
speciale noteaza in caiete;
Alcatuiesc impreuna cu Fisa de lucru
profesorul o lista de
modalitati pentru
economisirea apei.

O5 să cunoască rolul sării în alimentaţie; Identifica rolul pe care il are Proba practica
sarea in prepararea si Fise de lucru
conservarea alimentelor
O6 să sesizeze proprietăţile apei şi sării. Observa apa si sarea si le Fise de lucru
evidentiaza proprietatile

E. PROBA DE EVALUARE

Nr ob Continutul itemului Punctaj Timp


max min
O1 Alimentele de origine minerala sunt: 1 1 30 sec
a. Fructele si legumele
b. Ouale si laptele
c. Apa si sarea
O2 Motivati de ce apa reprezinta esenta vietii 2 1 3 min
O3 Care este diferenţa dintre apa naturală plată şi apa 1 1 1 min
minerală
O4 Consumul necesar zilnic de apa este : 1 1 30 sec
a. 0,5 litri
b. 1 litru
c. 1,5-2 litri
O5 Rolul sodiului alimentar din sarea de bucatarie este: 1 1 30 sec
a. De amentine in activitate toate functiile organismului
b. In schimbul de substante la nivel celular si in procesul normal de crestere
c. De a elimina reziduurile si toxinele din corp
O6 Cere sunt proprietile apei? 2 1 3 min
Dar cele ale sarii?
F. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de


lecţiei Op. procedee învăţământ
1.Moment Verifică prezenţa, Se pregătesc pentru Conversaţia
organizatoric Crează atmosfera de lucru lecţie
2 min. Pregăteşte materialele necesare
2. Reactualizarea Adresează întrebări şi antrenează elevii la
cunoştinţelor discuţie despre conservarea mediului şi
20 min. combaterea poluării: Conversaţia Poze,
Ce reprezintă conservarea mediului? euristică Planşe,
Enumeraţi modalităţi de conservare a mediului. Elevii răspund la Film.
Daţi definiţia poluării. întrebări.
Care sunt mediile poluate?
Prin ce măsuri putem înlătura poluarea?
Ce legi şi ordine ale Guvernului se referă la
mediu?
3. Captarea Dirijează o scurtă conversaţie prin care propune Participă la discuţii. Conversaţia Tabla, creta
atenţiei şi elevilor să-şi însuşească cunoştinţele necesare Notează în caiete. euristică
trecerea la lecţia pentru o alimentaţie echilibrată şi ecologică.
nouă Notează titlul lecţiei şi enunţă obiectivele.
2 min.
4. Prezentarea Defineşte noţiunea de aliment;
noilor cunoştinţe O1 Clasifică alimentele după originea lor;
10 min. Arată rolul alimentelor pentru organism; Urmăresc explicaţiile;
O2 Explică rolul apei în procesul de metabolism şi Notează în caiete; Conversaţia
în prepararea alimentelor; Participă la discuţii; euristică Mostre de apă şi
O3 Precizează originea apei şi a sării; Gustă şi clasifică Lucrare practică sare
Prezintă rolul pe care îl are sarea în prepararea sortimentele de apă şi Pahare
O4 şi conservarea alimentelor; sare; Agitator
Cere elevilor să recunoască diferite sortimente Fac experienţe.
O5 de apă şi sare şi să facă o comparaţie între ele;
Face experienţe.

5. Fixarea O6 Prezentarea unui documentar pe calculator Urmăresc cu atenţie Observarea Utilizarea


cunoştinţelor şi Discuţii pe marginea lui. filmul; directă calculatorului
evaluarea Participă la discuţii. conversaţia
10 min.
6. Anunţarea Cere elevilor să prezinte pentru ora următoare Elevii notează tema..
temei pentru mostre de apă din surse proprii, în PET-uri de
acasă 0,5 l pentru a fi analizate şi comparate.
6 min.