Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lectie

A. Date generale

Modulul M8 :Supravegherea si controlul calitatii apelor uzate


Titlul lectiei :Analiza chimica a apelor uzate si a namolurilor aciditatea ,alcalinitatea ,p H,caracterizarea namolului
Tipul lectiei :formare de priceperi si deprinderi
Clasa :XII G
Data :6 Martie 2013
Profesor : Trifan Mihaela
Locul de desfasurare :laborator
Durata lectiei:50 minute
Competenta urmarita:cunoasterea indicatorilor fizico chimici de calitate a namolurilor din statia de epurare
23. 3. Urmrete indicatorii : Fia de recoltare
fizico-chimici de calitate a Analiza chimic a apelor uzate
nmolurilor din staia de i nmolurilor: Aciditatea i
epurare alcalinitatea, acizi volatili, coninutul de
substane uleioase i grsimi, azotul,
CBO5, pH, reziduu, umiditate, greutate
specific, substane organice, activitatea
nmolului, hidrogenul sulfurat

Continutul activitatii de instruire

Cod arii de continut Subarii de continut


C1 ph-apei 1.1 .Date generale
1.2 Determinarea ph ului prin
diverse metode (folosind hartia
indicatoare de ph metoda
colorimetrica)
C2 Alcalinitatea apei,aciditatea apei 2.1.Date generale
2.2.Determinarea alcalinitatii
.permanente apei reactii chimice
2.3.Determinarea alcalinitatii
temporare apei reactii chimice
2.4.Aciditatea apei uzate
C3 Namolul rezultat din statia de epurare 3.1.Definirea epurarii
3.2.Enumerarea treptelor de epurare
3.3. Definirea namolului

Obiective operationale
Cod Comportamentul urmarit Conditiile de realizare a Criteriul de reusita
comportamentului
O1 Sa identifice modul de Are la dispozitie hartia Identificarea ph-ului
realizare a ph ului apei indicatoare de ph
uzate impregnata cu diversi
indicatori
02 Sa identifice etapele de Are la dispozitia instalatia Identificarea tuturor
determinarea a alcalinitatii de titrare ,se ofera etapelor ,scrierea
apei,aciditatii factorul solutiei de acid si corecta a relatiilor
de baza de calcul
03 Elevii sa defineasca epurarea Urmaresc imaginile de pe Precizarea
apei si sa specifice treptele videoproiector importantei epurarii
de epurare apei

Ordinea de parcurgere a continutului

Cod obiectiv Succesiunea de parcurgere a continutului


O1 1.1
1.2
O2 2.1.
2.2.
2.3.
2.4

O3 3.1;
3.2 3.3

Metode si procedee de instruire :conversatia;explicatia;expunerea;demonstratia


Mijloace de invatamant :biureta,solutii de indicatori,solutii de acid clorhidric,hidroxid de sodiu ;fisa pentru sistematizarea
cunostiintelor .
B .Desfasurarea lectiei

Obiective Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea Strategia didactica Evaluare


operationale intruirii elevului
continut
1. Organizarea clasei pentru Face prezenta elevilor. Raspund la Metode Mijloace Forme de
lectie Pregateste materialul intrebarile puse organizare
didactic. de profesor. Conversatia
Pregateste clasa pentru Isi insusesc Frontala
lectie observatiile si
recomandarile
primite
Transmiterea noilor cunostiinte
Captarea Incearca sa trezeasca Asculta si Descriere Frontala
atentiei curiozitatea elevilor urmaresc cu Explicatie
elevilor prezentandu-le principalii atentie cele
indicatori de calitate a spuse de
Comunicarea apei,modul de realizare al profesor
titlului lectiei acestora
si a Noteaza in caiete
obiectivelor titlul lectiei si
operationale retin obiectivele
O1 Dirijarea ph ul apei variaza putin Noteaza in caiete Expunere Hartia frontal
Sa invatarii fata de ph ul neutru modul de lucru indicatoare
identifice datorita prezentei pentru Demonstratie de ph
modul de dioxidului de carbon determinarea ph-
realizare a ,bicarbonatilor si lui prin cele
ph ului carbonatilor doua metode .
apei Determinarea ph-ului se Raspund la
poate face fie intrebarea
electrometric,fie profesorului
colorimetric
In cazul apelor tulburi
sau colorate ,prin ce
metode se determina ph-
ul? Metoda cea mai
exacta este cea
electrometrica
02 Dirijarea Alcalinitatea apei este Elevii vor fii Conversatie Biureta frontal
Sa invatarii C3 data de prezenta atenti la
identifice bicarbonatilor explicatiile
etapele de ,carbonatilor alcalini profesorului .
determinare ,alcalino terosi si a Elevii vor fi Explicatie Indicator
ale hidroxizilor. atenti la Demonstratie
alcalinitatii Se determina in prezenta demonstratie Pahare de
si aciditatii de metil oranje si laborator
apei fenoftaleina si poate fii de
doua feluri :alcalinitate Vor scrie ajutati
permanenta si totala de profesor
La determinarea reactiile chimice
alcalinitatii permanente se care au loc atat
determina hidratii la aclcalinitate
,carbonatii ,sulfatii cat si la aciditate.

O3 Dirijarea Epurarea apei reprezinta Sunt atenti la Explicatie,demonstatie Biureta Frontal


Sa invatarii C3 ansamblul de masuri si explicatiile
defineasca procedee prin care profesorului Negru
epurarea impuritatile chimice sau precum si la eriocrom
apei bacteriologice sunt reduse demonstratia complexon
asfel incat apa rezultata sa facuta acesta III
poata fi varsata intr-un
bazin receptor fara sa-i
dauneze d.p.d.v calitativ .
In urma epurarii rezulta
Namolul un amestec de
bacterii vii sau moarte
,suspensii si poluanti
care au fost indepartati
din apa .

Obtinerea Solita elevilor sa indice Raspund Conversatie frontala orala


performantei treptele de epurare si solicitarilor
si asigurarea compozitia namolului . profesorului Explicatie
conexiunii Sa specifice indicatorii cu
inverse care se face titrarea pentru
alcalinitatea apei
Confirma raspunsurile Elevii asculta
corecte si intervine cu explicatiile
explicatii suplimentare suplimentare

F1 Fisa pentru sistematizarea cunostiintelor:


Clasa va fi impartita in grupe .Elevii vor realiza analizele predate ,iar in urma acestor analize vor completa o fisa ce contine
rezultatele determinarilor.Rezultatele vor fii analizate si interpretate in clasa