Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Tehnic “Costin D.

Neniţescu”
Bdl. Th. Pallady, nr.26, sector 3, Bucureşti
Catedra: Chimie Industrială
Profesor Buta Otilia

PROIECT DIDACTIC

A. DATE GENERALE
Clasa: 10B – Liceu tehnologic ruta directă
Domeniul pregatirii de baza : Chimie Industriala
Disciplina de învăţământ: M2, Controlul calitatii compusilor chimici
Tema lecţiei: Determinarea Ca2+ si Mg2+ prin metoda complexonometrica
Tipul lecţiei: Lecţie mixta
Data: 09.05.2011
Durata lecţiei: 3 h
Locul de desfăşurare: Laboratorul de analize fizico-chimice
Arii de conţinut:
A1: prezentarea principiului metodei
A2: alegerea sticlăriei şi a reactivilor în vederea efectuării analizelor
A3: descrierea modului de lucru la determinarea calciului si magneziului din proba de apă
A4: calcularea conţinutului de calciu si de magneziu din proba de apă , corelarea şi interpretarea
rezultatelor analizelor în conformitate cu standardele în vigoare
A5 : aplicarea şi respectarea normelor PM şi PSI în efectuarea analizelor
Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 : definească principiul metodei
O2 : aleaga sticlăria şi a reactivii în vederea efectuării analizelor
O3 : descrie modul de lucru la determinarea Ca2+ si Mg2+ din proba de apă
O4 : calculeze conţinutul de Ca2+ si de Mg2+ din proba de apă si sa interpreteze rezultatele obtinute
O5 : aplice şi sa respecte normele PM şi PSI în efectuarea analizelor

Metode de învăţământ folosite: experimentul, conversaţia, explicaţia, problematizarea.

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, ustensile de laborator, substanţe chimice , videoproiector .

Bibliografie: programă, manual, planificarea calendaristică, curs pedagogie, STAS-uri

1
.

B. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Conţinutul Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloace Forme de Timp


Crt. instruirii elevilor de de organizare a min.
învăţământ învăţământ activităţii
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Organizarea - Face prezenţa elevilor Preiau din Conversaţia Frontal
clasei. - Pregăteşte elevii pentru activităţile ce sarcinile propuse
vor urma. de profesor
- Pregăteşte materialele pentru lecţie.
2. Verificarea Profesorul pune întrebări din materia Elevii răspund la Conversaţie Individual
cunoştinţelor studiată anterior: întrebări. Participare
anterioare. 1. Definiti notiunea de titrare ?
2. Precizati cum se indica punctul
de echivalenta ?
3. Captarea Profesorul anunţă clar şi scrie pe tablă Elevii sunt atenţi Expunere Tablă Frontal
atenţiei titlul lecţiei – “Determinarea Ca2+ si şi îşi notează noul
Mg2+ dintr-o proba de apa- titlul în caiete.
complexonometric Ascultă şi
Prezintă obiectivele. urmăresc cu
interes cele spuse
de profesor.

2
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Dirijarea Generalităţi – Calciul este Elevii notează Conversaţie Tablă Frontal
învăţării elementul prezent in toate apele sub în caiet şi Participare Fişa de lucru
A1O1 forma de bicarbonati, sulfati sau răspund la Explicaţie
cloruri. Excesul de calciu imprima întrebările Experiment
apei un gust salciu. puse de
Magneziul se gaseste in apa in profesor.
general sub forma de sulfati si
imprima apei un gust amar.

Principiul metodei: ionii de Ca2+ si


de Mg2+ se titreaza cu o solutie de
complexon III. Metoda
complexonometrica se bazeaza pe Elevii vor scrie
reactia de complexare a ionului de pe tabla
Ca2+ si de Mg2+ cu sarea disodica a formula
acidului etilen-diamino-tetraacetic. complexonului
Sfarsitul reactiei va fi pus in III.
evidenta cu ajutorul indicatorilor
utilizati .

Mod de lucru pentru determinarea Elevii raspund


Ca2+ la intrebarile
Profesorul întreabă elevii care sunt puse de
materialele necesare desfăşurării profesor.
lucrării practice.
Materiale necesare: biurete, pahare,
A2O2 cilindrii gradaţi, pâlnii, pahare de
titrare, soluţie de complexon III,
murexid, NaOH 2N
Mod de lucru:

3
- se iau 50ml apă de analizat
- se introduc intr-un pahar
Erlenmayer
A3O3 - se dilueaza cu apa distilata Elevii vor
- se adauga 1 cm3 NaOH 2N determina
- se adauga un varf de spatula continutul de
de murexid Ca2+ si Mg2+
- se titreaza cu complexon III din probele
pana la virajul de la roz la primite pentru
violet analiza.
A4O4 Calcul:
1000cm3 CIII0,01M......40,08g x 0,01 Ca2+
V 0,01f (titrant)……….…x g /Vprobă

x ……………….. 50 cm3proba
y ………………...1000 cm3
Interpretarea rezultatelor:
Rezultatul se exprima in
mg Ca2+/dm3, conform STAS.
Mod de lucru pentru determinarea
Mg2+
Profesorul întreabă elevii care sunt
materialele necesare desfăşurării
lucrării practice.
Materiale necesare: biurete, pahare,
cilindrii gradaţi, pâlnii, pahare de
titrare, soluţie de complexon III,
Eriocrom T, solutie tampon
amoniacal
Mod de lucru:
- se iau 50ml apă de analizat
- se introduc intr-un pahar
Erlenmayer

4
- se adauga 1 cm3 solutie
tampon amoniacal
- se adauga un varf de spatula
de negru Eriocrom T
- se titreaza cu complexon III
pana la virajul de la rosu la
albastru persistent
Calcul:
1000cm3 CIII0,01M.....24,32g x 0,01Mg2+
V 0,01f (titrant)……….…x/Vprobă

x ……………….. 50 cm3proba
y ………………...1000 cm3
Interpretarea rezultatelor: Elevii
Rezultatul se exprima in completează
mg Mg2+/dm3 conform STAS . fişa de lucru.
Norme de protectie a muncii
- este obligatorie purtarea
echipamentului de protecţie - halat
de laborator ajustat pe corp, închis,
părul strâns, încălţăminte cu toc jos
- este obligatorie păstrarea ordinii şi
curăţeniei pe mesele de laborator
- lucrările se vor efectua
respectându-se întocmai cantităţile, Elevii
concentraţiile , reactivii, ustensilele precizeaza
A5O5 şi aparatura indicată în fişa de lucru normele de
- se verifică integritatea ustensilelor PM pentru
- nu se lucrează cu ustensile crăpate lucrarea
sau sparte efectuata.
- pipetarea soluţiilor se realizează cu
para de cauciuc
- este interzisă gustarea , mirosirea

5
sau atingerea reactivilor
- nu se aruncă la chiuvetă soluţiile
rezultate
- la terminarea lucrării , mesele se
vor elibera complet , se vor preda
ustensilele la magazie iar reactivii
utilizaţi vor fi aşezaţi în ordine

Explicaţie Tabla Frontal


Elevii notează Conversaţie Fişă de lucru
în caiet şi Participare
răspund la
întrebările
puse de
profesor.

6
5 Fixarea Profesorul pune următoarele Elevii Explicaţie Tabla Individual
cunoştinţelor întrebări: completeaza Conversaţie
1. Definiţi principiul metodei la fisa de lucru si Participare
determinarea calciului si răspund
magneziului ? întrebărilor
2. Enumerati materialele si reactivii puse de
chimici utilizati in aceste profesor.
determinari.
3. Indicati cateva norme de protectia
muncii respectate in aceasta lucrare.