Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Chimie
Data:
Profesor:
Clasa: a IX-a
Titlul lectiei: Reactii redox: Numar de oxidare
Tipul lecţiei: Lecţie de fixare a cunoştinţelor prin rezolvare de exerciţii şi probleme

Competenţe specifice:
1. Analizarea, interpretarea observaţiilor/ datelor obţinute prin activitatea de investigare.
2. Aplicarea regulilor/ legilor în scopul rezolvării de probleme.

Competenţe derivate:
C1 – Să redea corect ecuaţiile reacţiilor chimice la care participă agenţii oxidanţi şi reducători
C2 – Să evidenţieze oxidantul şi reducătorul;
C3 – Să aplice reguli şi algoritmi de stabilire a coeficienţilor stoechiometrici în reacţiile redox.
C4- Să deducă utilizările reacţiilor redox şi importanţa acestora..

Metode didactice folosite: conversaţia, explicaţia, problematizarea, algoritmizarea,


Mijloace didactice: tablă, cretă, fişe de lucru.
Forme de organizare: frontal şi individual
Evaluare formativă: chestionare orală prin feed-back

Bibliografie
1.G.Tănăsescu, M.Neagu– „Chimie, manual pentru clasa a IX-a”, Corint, 2004.
2.Sanda Fătu: „Metodica predării chimiei”.Editura Corint 2008
3.D.Bogdan-culegere de probleme pentru clasa a-IX-a, Editura Mistral
4.S.Fătu, C.Grecescu, V.David-Chimie, manual pentru clasa a-IX-a ,All 2000
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Strategia didactică
Conţinutul activităţii
Secvenţa lecţiei Resurse
Evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevului timp procedurale materiale Forme de
organizare
1.Moment Salutul. Prezența -Îşi pregătesc 1` -Conversaţia Caiete şi -Activitate -observarea
organizatoric Împarte fişele de lucru materialele necesare instrumente frontală comportamentului
de scris
-Prezintă importanţa K2Cr2O7 2` -Conversaţia -Activitate
2. Captarea (agent oxidant) -Elevii sunt atenți la -Explicaţia frontală
atenţiei Fiolele folosite de Poliţie pentru informația trasmisă
depistarea şoferilor aflaţi sub
influenţa băuturilor alcoolice
funcţionaeză pe baza reacţiei
redox..Culoarea verde specifică
ionilor de com III a gnerat
expresia,,fiola se înverzeşte’’

3. Apofundarea -Propune elevilor să rezolve -Rezolvă aplicaţiile 39` -Conversaţia -Grupe de -apreciere orală
cunoştinţelor prin aplicaţile de pe fişa de lucru; pe fișa de lucru; -Explicaţia Tabla, elevi pe 3 -observarea
rezolvare de -Solicită elevi pentru rezolvarea -Elevii nominalizaţi -Învăţarea creta, nivele de
exercitii si aplicaţiei la tablă; rezolvă aplicaţiile la prin fişe de dificultate
probleme -Solicită elevilor să facă legătura tablă; rezolvare de lucru, -Activitate
(43 minute) între conţinutul aplicaţiilor -Răspund întrebărilor aplicaţii instrumente frontală
şi.importanța agenţilor oxidanţi şi adresate. Algoritmizar de scris. -Activitate
a agenţilor reducători; ea individuală
-Oferă indicaţii acolo unde sunt
neclarităţi.
4.Aprecierea -Face aprecieri referitoare la 2`
activităţii elevilor modul de desfăşurare a lecţiei şi la
participarea şi comportamentul
elevilor în cadrul acesteia;
-Notează elevii care au fost activi
pe parcursul orei.

5.Anunţarea temei Solicită elevilor să rezolve Îşi notează tema pe 1` Tema pentru acasă
pentru acasă aplicaţiile de pe fişa de lucru. caiete.

S-ar putea să vă placă și