Sunteți pe pagina 1din 3

Data:......................................

Nume elev:................................................................................

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢE (FR)


DISCIPLINA CHIMIE
varianta nr.1

1. Completați spațiul liber din afirmațiile următoare cu noțiunea corectă din paranteză:
25p
a. În stare………………cristalele de NaCl nu conduc curentul electric (solidă / lichidă).
b. Sarcina electrică a nucleului este …………….…. (pozitivă / negativă).
c. Arderea sodiului este o reacţie ………..........................(exotermǎ/ endotermǎ).
d. Iodura de potasiu este …………….……. în apă (solubilă/ insolubilă).
e. Soluția este un amestec……....................de două sau mai multe
substanțe.(omogen/eterogen)

2. Notează pe foaia de examen litera şi rezolvarea corespunzătoare răspunsului corect:


20p
A. Elementul chimic situat în grupa a III-a A principală, perioada 3, are numărul atomic Z:
a. 11 b.14 c. 13

B. Elementul chimic situate în grupa a 4-a A are configurația electronică:


a. 1s22s22p63s23p4 b. 1s22s22p2 c. 1s22s22p63s23p64s23d104p4
B. Acidul conjugat al amoniacului este:
a.NH3; b. OH- ; c. NH4+
C. Fenolftaleina, în mediu bazic se coloreazǎ în:
a. albastru b. roşu-carmin c. galben

3. Calculaţi masa de soluţie de acid clorhidric de concentraţie 36,5% ce conţine 73g acid. 20p

4. Determinați numărul de moli din 448 l CO2. 10p


Vm = 22,4l

5. Modelați formarea legăturii chimice in molecula de clor.


15p

Președinte comisie, Prof. examinatori,

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu şi se alege una dintre variante.


Timp de lucru: 2ore
Data:......................................
Nume elev:................................................................................

LUCRARE SCRISĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢE (FR)


DISCIPLINA CHIMIE
VARIANTA nr.2

1. Scrie cuvantul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile date
a. Elementul chimic …….prezintă caracter chimic metalic (clor / sodiu).
b. Suma dintre numărul de protoni şi numărul de ………… din nucleul atomic se numeşte
număr de masă (electroni/ neutroni).
c. Solubilitatea gazelor creşte cu …………….. presiunii, ceea ce explică de ce sifonul se obţine
prin dizolvarea dioxidului de carbon în apă la o presiune de câteva atmosfere (creşterea/ scǎderea).
d. Reducerea este fenomenul în care o particulă………………….electroni (acceptă /cedează)
20p
2. Notează pe foaia de examen litera şi rezolvarea corespunzătoare răspunsului corect:
A. Hidrogenul prezintǎ numǎr de oxidare negativ în: a. H 2SO 4 b. HF c. H 2S d. KH
B.Concentraţia molară a unei soluţii de acid tare monoprotic total ionizat în soluţie apoasă cu pH
= 5 este: a. 5M b. 0,00001M c. 9M d. 0,5M
C. Elementul chimic situat în grupa a IV-a principală (14), perioada 3, are numărul atomic Z: a.
11 b. 12 c. 13 d. 14
D. În mediu acid, turnesolul se coloreazǎ :a.galben b.albastru c.portocaliu d.roşu 40p
3.Calculaţi masa de soluţie de acid sulfuric de concentraţie 49% ce conţine 200g acid. 20p
4. ..............................................[HCl] este cunoscut şi sub numele de spirt de sare, acid muratic sau apă
tare. 10p

Președinte comisie, Prof. examinatori,

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu şi se alege una dintre variante.


Timp de lucru: 2ore
Disciplina: CHIMIE
Examen Diferenţe FR
Clasa IX-a

BILETUL NR. 1

Subiecte:
1. Defineşte atomul. Numeşte particulele din nucleul unui atom şi cum se de termină fiecare
dintre ele.
2. Atomii elementului P au Z = 15 şi A = 31. Alegeţi afirmaţiile adevarate şi corectaţi-le
pe cele false:
a) are 15 protoni şi 15 neutroni;
b) electronii alcătuiesc 3 straturi;
c) stratul M nu este complet;
d) masa atomică molară este 16g/mol;

Director: Profesori examinatori:

Disciplina: CHIMIE
Examen Diferenţe FR
Clasa IX-a

BILETUL NR. 2

Subiecte:

1. Defineşte învelişul de electroni. Arată care sunt semnificaţiile Numărului atomic Z.


2. Atomii elementului P au Z = 15 şi A = 31. Alegeţi afirmaţiile adevarate şi corectaţi-le pe
cele false:
a) simbolul nucleului este 15X;
b) sarcina nucleară este +15;
c) configuraţia învelişului electronic este K2 L8 M5;
d) elementul este situat în grupa 15(VA) şi perioada 2.

Director: Profesori examinatori:

S-ar putea să vă placă și