Sunteți pe pagina 1din 3

TEST CHIMIE

Clasa a X-a ……… Data______________


Numele si prenumele __________________________________________

PARTEA I 45p

1. Completaţi spaţiul liber din afirmaţiile următoare cu noţiunea corectă din paranteză: 15p
a) Elementul chimic prezent în toţi compuşii organici este ......................... (C / O).
b) Alcanii sunt hidrocarburi ............................................. (saturate/nesaturate).
c) Compuşii organici care au aceeaşi formulă moleculară, dar structură chimică ...................... se
numesc izomeri (identică/diferită).
d) Alchenele au formula generală ............................. (CnH2n/ CnH2n+1).
e) Naftalina este o hidrocarbură aromatică ............................... (mononucleară/ polinucleară).

2. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, încercuiţi
litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, încercuiţi litera F. 15p
a. Alcanii conțin doar legături covalente simple C-C si C-H. (A /F)
b. Alchinele sunt hidrocarburi nesaturate cre conțin legături covalente duble C=C. (A /F)
c. Alcanii superiori sunt hidrocarburi inodore; (A /F)
d. Formula generală a alchenelor este CnH2n (n>2) (A /F)
e. Benzenul conține 6 atomi de carbon. (A /F)

3. Precizați importanța practică a alchenelor. 20p

PARTEA a II-a 45p

4. Scrieţi formulele structurale ale următoarelor hidrocarburi aciclice: 15p


a. metan; b. propenă; c. acetilenă; d. 1-butenă; e. benzen.
5. Alege formula moleculară a unei alchine: 10p
a. C5H8; b. C3H8; c. C7H14; d. C5H10 e. C6H6 .
6. Scrieţi reacţia de adiţie a HCl la propenă şi calculaţi volumul de HCl necesar pentru a reacţiona
cu 84g de propenă. (c.n.) 15p
Rezolvare test

PARTEA I 45p

1. Completaţi spaţiul liber din afirmaţiile următoare cu noţiunea corectă din paranteză: 15p
f) Elementul chimic prezent în toţi compuşii organici este C .
g) Alcanii sunt hidrocarburi saturate.
h) Compuşii organici care au aceeaşi formulă moleculară, dar structură chimică diferită se
numesc izomeri.
i) Alchenele au formula generală CnH2n.
j) Naftalina este o hidrocarbură aromatică polinucleară.

2. Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, încercuiţi
litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, încercuiţi litera F. 15p
f. Alcanii conțin doar legături covalente simple C-C si C-H. (A /F)
g. Alchinele sunt hidrocarburi nesaturate cre conțin legături covalente duble C=C. (A /F)
h. Alcanii superiori sunt hidrocarburi inodore; (A /F)
i. Formula generală a alchenelor este CnH2n (n>2) (A /F)
j. Benzenul conține 6 atomi de carbon. (A /F)

3. Precizați importanța practică a alchenelor. 15p


Alchenele sunt folosite ca:
- materii prime pentru obținerea altor compuși chimici: etanol, propanol, etilenglicol
(antigel), glicerină, acid acetic etc.
- stimulatori ai proceselor vegetative (fructele si legumele se coc mai repede în prezența
etenei – coacere forțată);
- monomeri pentru obținerea de mase plastice (polietena, polietilena)

PARTEA aII-a 45p


4. Scrieţi formulele structurale ale următoarelor hidrocarburi aciclice: 15p
a. metan; b. propenă; c. acetilenă; d. 1-butenă; e. benzen.

CH4; H3C−CH = CH2 HC≡ CH ; H2C= CH − CH2 − CH3 C6H6

5. Alege formula moleculară a unei alchine: 10p


b. C5H8; b. C3H8; c. C7H14; d. C5H10 e. C6H6 .
6. Scrieţi reacţia de adiţie a HCl la propenă şi calculaţi volumul de HCl necesar pentru a reacţiona
cu 84g de propenă. (c.n.) 20p

42g 22,4l
CH2 = CH – CH3 + HCl  CH3 – CH – CH3
84g x 
Cl

MC3H6 = 3 * 12 + 6;
x = 44,8 l