Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume: Clasa:

ALCHINE TEST
I.Alegeti cuvantul din paranteza care completeaza corect fiecare afirmatie: a)Alchinele sunt hidrocarburi care contin in molecula lor o legatura..(dubla / tripla) b)Alchinele au formula generala..(CnH2n / CnH2n-2) c)Principala proprietate chimica a alchinelor este reactia de(aditie/substitutie) d)Prin hidrogenarea unei alchine in prezenta de Ni, se obtine ..(alcanul / alchena) care are aceeasi catena ca si alchina. 2 puncte II. Pentru fiecare item se alege raspunsul corect: 1.Acetilena: a)este a doua alchina din seria alchinelor b)contine 2 atomi de carbon care au valenta 4 c)contine 2 atomi de carbon primari d)contine in molecula ei o legatura 2.Dintre proprietatile chimice ale acetilenei comuna cu etanul este: a)reactia de aditie b)reactia de ardere c)reactia de hidrogenare d)reactia de hidrohalogenare 3.Formulei moleculare C5H8 ii corespund un numar de alchine izomere egale cu: a)2 b)3 c)4 d)5 4.In urma aditiei apei la acetilena in prezenta sulfatului de mercur si a acidului sulfuric se obtine : a)propanol b)izopropanol c)propanal d)propanona 2 puncte III. Arderea acetilenei este o reactie care are loc cu degajarea unei mari cantitati de caldura: 1.Scrieti ecuatia reactiei chimice de ardere a acetilenei 1 punct 2.Calculati volumul de aer cu 20% O2 masurat in conditii normale, necesar arderii a 2m3 acetilena. 2pct 3.Precizeaza o utilizare a acestei reactii. 1 puncte

2 puncte din oficiu