Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare initiala CHIMIE Clasa a XI-a Numele si prenumele elevului: Data sustinerii testului: Pentru rezolvarea corecta

a a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acorda 90 de puncte. Se acorda din oficiu 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. PARTEA I (40 de puncte): A. Scrieti pe foaia de test termenul din paranteza care completeaza corect fiecare dintre urmatoarele afirmatii: 1. Metanul este hidrocarbura cu cel mai . (mic/mare) continut de hidrogen. 2. Reactia caracteristica hidrocarburilor saturate este reactia de (substitutie/descompunere). 3. Alchenele au formula procentuala . (diferita/identica). 4. 1-butina si 2-butina sunt izomeri de .. (catena/pozitie). 5. Naftalina este o arena cu nuclee .. (izolate/condensate) si are formula moleculara .. (C10H8/C8H10) (20 de puncte) B. Cititi cu atentie enunturile urmatoare si scrieti in dreptul fiecarui enunt litera A, daca apreciati ca enuntul este adevarat sau litera F, daca apreciati ca enuntul este fals: a) Din reactia de izomerizare a alcanilor rezulta alchene si hidrogen. b) Un mol de alchena poate aditiona unul sau doi moli de clor. c) Principala proprietate chimica a alchinelor este reactia de aditie. d) Benzenul si toluenul fac parte din seria omoloaga a arenelor cu formula generala C11H2n-6 (20 de puncte)

PARTEA A II-A (50 de puncte) 1. Caldurile degajate la arderea unor hidrocarburi sunt indicate in tabelul alaturat: Denbumire Formule Energie degajata (Kj/mol) metan CH4 801 etena C2H4 1322 acetilena C2H2 1255 Care dintre hidrocarburi degaja cea mai mare cantitate de caldura la arderea unui kilogram din aceasta?

2. Explica cum apare o gaura in stratul de ozon si ce consecinte are aceasta asupra vietii pe Terra. 3. Identificati substantele chimice necunoscute din urmatoarele transformari; scrieti ecuatiile reactiilor chimice si indicati tipul transformarilor chimice:
lumina

A) CH4 + 3Cl2

a + 3HCl
Ni

B) CH3 CH = CH2 + H2 b
V2O5

C) C6H5 CH3 + O2

D) d (- CH2 CH2 -)n 3 4. Determinati masa de carbid de puritate 80% necesara obtinerii a 3,36 dm acetilena. AH=1; AC=12; AO=16, ACa=40