Sunteți pe pagina 1din 6

A.

Izopropil-amina

TEST ALCOOLI FENOLI -2


1. Precizati denumirea cicloalchenei care prin tratare
cu KMnO4 si H2O formeaza 1,3-dimetil-1,2ciclohexan diol:

B. Dimetil-amina
C. Ciclohexil-amina

A. 1,3 dimetil-1-ciclohexena

D. Metil-etil-amina

B. 2,3-dimetil-1-ciclohexena

E. Anilina
6. Care dintre urmatoarele reactii conduc la obtinerea
unor alcooli?

C. 1,3-dimetil-2-ciclohexena
D. 1,5-dimetil-6-ciclohexena

A. CH3-CH2-OSO3H + H2O

E. 1,5-dimetil-4-ciclohexena
2. Care este numarul maxim de atomi de carbon pe
care ii poate contine un alcool alifatic saturat aciclic
cu procent de oxigen >21%:
A. 4

B. CH3-Ona +H2O
C. C2H5-Ona + C6H5OH
D. CH3-CH2-Cl +NaOH
E. CH3-ONa +C2H2

B. 5

7. Pot reactiona cu Na metalic:

C. 6

A. Alcoolul izopropilic

D. 7

B. Acidul malonic

E. 8

C. p-crezolul

3. Produsul final al reactiei de hidroliza a clorurii de


benziliden este:

D. 1-pentina
E. 2-pentina

A. Un diol

8. Se obtin alcooli:

B. Benzaldehida
C. Alcool benzilic

A. Prin hidroliza oxidului de etena

D. Benzilidendiolul

B. Prin hidroliza Ar-H

E. Aldehida benzoica

C. Prin hidroliza esterilor


D. Prin hidroliza eterilor

4. Prin hidroliza 2-clorpropanului, rezulta:

E. Prin hidroliza derivatilor dihalogenati geminali

A. Alcool propilic

9. Se pot obtine alcooli tertiari din:

B. Alcool izopropilic
C. Propanona

A. Aditia apei la alchene corespunzatoare

D. Propenal

B. Amine tertiare si azotit de sodiu

E. 2-propanol

C. Hidroliza bazica a derivatilor halogenati tertiari

5. In reactie cu azotit de sodiu in mediu acid, formeaza


alcooli urmatoarele amine:
1

D. Reducerea cetonelor
E. Hidrocarburi aromatice prin acilare

10.Numarul alcoolilor primari care


formulei moleculare C4H9OH este:

corespund

D. CH3-CH2-COOH
E. Propanona

A. Nici unul

15.Prin hidrogenarea aldehidei crotonice, in conditii


catalitice, rezulta:

B. 3
C. 1

A. Alcoolul propilic

D. 4

B. Alcoolul 3-butenilic

E. 2

C. Alcool n-butilic

11.3-pentanolul este:

D. 1-butanolul

A. Un trialcool

E. Butanaldehida

B. Un monoalcool secundar saturat

16.Prin oxidarea alcoolului iz-butilic cu K 2Cr2O7 in


mediu acid, rezulta:

C. Un monoalcool ciclic

A. Butanal

D. Un alcool secundar nesaturat

B. Butanona

E. Alcool sec-pentilic
12.Numarul de alcooli secundari care corespund
formulei C5H12O este:
A. 7

C. Acid butanoic
D. 2-metil-propanal
E. Aldehida izobutirica

B. 5

17.Formulele moleculare care pot corespunde unui


fenol sunt:

C. 3

A. C10H8O

D. 1

B. CnH2n-12O

E. 4

C. C10H12O

13.Spre deosebire de alcooli, fenoli:

D. CnH2nO

A. Reactioneaza cu FeCl3

E. C7H8O

B. Nu se esterifica cu acizi carboxilici

18.Care dintre urmatoarele reactii sunt posibile:

C. Reactioneaza cu NaOH
D. Reactioneaza cu derivatii halogenati

A. Fenoxid de sodiu + metanol = fenol +metoxid de


sodiu

E. Reactioneaza cu clorurile acide

B. Fenol + etanol =etil-fenil-eter + apa

14.Prin oxidarea alcoolului izopropilic cu K2Cr2O7 in


mediu acid, rezulta:
A. Acid acetic

C. Fenol + acetilura de sodiu =fenoxid de sodiu +


acetilena
D. Fenol + acetilura de argint = fenoxid de argint +
acetilena

B. CH3-CO-CH3

E. Fenoxid de sodiu + acid carbonic = fenol +


carbonat acid de sodiu

C. CH3-CH(CH3)-CH=O
2

19.Precizati care dintre urmatoarele afirmatii sunt


corecte
A. Fenolii pot fi identificati prin reactia de cuplare cu
saruri de diazoniu
B. Fenolii au caracter acid mai puternic decat acidul
cianhidric
C. Reactiile de substitutie la nucleu au loc mai usor
daca fenolul este transformat in sare de sodiu
D. Prin topirea alcalina a benzensulfonatului de sodiu
se obtine fenoxid de sodiu
E. Prin reactia fenolului cu dioxid de carbon la
temperatura si presiune se poate obtine acidul
salicilic
20.In functie de conditiile de lucru din reactia fenolului
cu clorura de acetil se poate obtine:
A. Acetat de fenil
B. Benzoat de metil

D. Etilenglicol
E. Alcool benzilic
23.23,4 g amestec alcool etilic si fenol reactioneaza cu
6,9 g de sodiu. Se cere compozitia procentuala a
amestecului si volumul solutiei de concentratie 0,2
molar de NaOH care va reactiona cu acest amestec.
A. 19,66% etanol, 80,34% fenol; 1L
B. 20% etanol, 80%fenol;1L
C. 19,66% etanol, 80,34% fenol; 1,5 L
D. 70% etanol, 30% fenol; 2L
E. 75%etanol, 25%fenol;0,5L
24.Se oxideaza cu permanganat de potasiu si acid
sulfuric 74 kg de 1-butanol. Sa se determine
concentratia procentuala a compusului rezultat
daca acesta se dizolva in 80 kg de apa si volumul de
solutie 1M de acid sulfuric utilizat.
A. 65%; 1,2 L

C. Metil-ortohidroxifenil-cetona

B. 52,38%; 1200 L

D. Acetofenona

C. 75%; 1 L

E. Metil-parahidroxifenil-cetona
21.In procesul de oxidare al etanolului cu bicromat de
potasiu in mediu acid se obtin 4,4 grame
acetaldehida. Utilizand 5,75 grame alcool sa se
determine randamentul reactiei.
A. 64%
B. 100%

D. 75%; 1,2 L
E. 52,38%; 1,2 m3
25.Un mol de alcool saturat aciclic degaja prin reactia
cu sodiu 1,5 moli de hidrogen. Doi moli din acelasi
alcool formeaza prin ardere 6 moli de dioxid de
carbon. Determinati formula alcoolului.
A. N-propanol

C. 80%

B. Glicerol

D. 50%

C. Etilenglicol

E. 85%
22.2,3 grame dintr-un alcool monohidroxilic saturat
tratat cu sodiu degaja 560 ml hidrogen. Care este
formula alcoolului.
A. Metanol
B. Etanol
C. Propanol
3

D. Glicerina
E. i-propanol
26.Precizati formula moleculara a alcoolului
monohidroxilic saturat care are raportul de masa
C:H:O =12:2,5:4

27.Precizati formula moleculara a alcoolului aromatic


dihidroxilic cu raportul atomic C:H:O = 4:5:1

28.Precizati formula moleculara a esterului saturat


care are raportul atomic C:H:O = 1:2:1

29.Precizati structura esterului saturat cu raportul de


masa C:H:O = 6:1:8

30.Precizati structura diesterului aromatic (paradisubstituit) cu raportul atomic C:H:O = 2,5:2,5:1

Pentru subiectele 26-30 stabiliti formula generala si


precizati care dintre compusi sunt izomeri

BAREM TEST ALCOOLI, FENOLI -2

1. A
2. A
3. B E
4. B E
5. A C
6. A B C D
7. A B C D
8. A C D
9. A C
10.E
11.B
5

12.C

19.A C D E

13.A B C

20.A C E

14.B E

21.C

15.C D

22.B

16.D E

23.A

17.A B

24.B E

18.C E

25.B D