Sunteți pe pagina 1din 3

Alcani si alchene

Complement simplu:
1.Care afirmatie este adevarata despre compusul de mai jos?
CH3-CH2-CH-CH-CH2-CH3
CH3 CH-CH3
CH 3
A) Se numeste 3 metil 4 propilhexan si contine 2radicali alchili
B) Se numeste 4 etil 3,5metilhexan si contine 3 radicali alchileni
C) Se numeste 2,3 dimetil 3 etilhexan si cuprinde 3 radicali alchini
D) Se numeste 3 etil 2,4 dimetilhexan si ciontine 3 radicali alchili
2.Despre reactia de izomerizare a alcanilor este adevarat:
A) poate avea loc in prezenta de zeoliti
B) poate avea loc in prezenta de bromura de aluminiu , la temperaturi ridicate de
250-300
C) este o reactie ireversibila
D) se pot benzine de calitate superioara,dintre care izoctanul 2,3,4
trimetilpentan este puternic detonator
3. Despre 2-metilbutanul, n-pentanul i 2,2-dimetilpropanul este adevarat:
A) Dau reactii de hidrogenare
B) Au formula moleculara C5H10
C) Sunt izomeri de catena
D)Doar 2 metilbutanul si 2,2dimetilrpopanul sunt izomeri de catena
4. Prin arderea propanului se degaj:
A) 3CO2 i 4H2O
B) 3CO2 i 3H2O
C) 3CO2 i 2H2O
D) 4CO2 i 3H2O

5. Hidrocarburile saturate pot da reacii de:


A) Adiie
B) Substitutie
C) Polimerizare
D) Copolimerizare
6. n molecula butenei sunt prezente:
A) Numai legaturi covalente simple C-H;
B) Numai legaturi covalente duble C=C si simple C-C
C) Legaturi covalente simple C-C i C-H si dubla C=C
D) Legaturi covalente simple C-C si C-H si legatura tripla CC
7. Adiia de Cl2 la CH2=CH2 conduce la:
A) 1,2-dicloroetan
B) Un compus halogenat nesaturat

C) 1,1-dicloroetan
D) Nici o varianta de mai sus
8) Alcanii C5H12 au raportul carboni primari : carboni tertiari egal cu:
A) 7:1
B) 9:2
C) 8:1
D) 7:2
9) Prin vulcanizarea cauciucului;
A) se aduce oxigen
B) se creeaza punti de oxigen
C) se creeaza punti de carbom
D) se creeaza punti de dioxid
10) Urmatoarele afirmatii sunt adevarate , cu exceptia uneia:
A) 1 butena nu are izomeri geometrici
B) Leg a butanului este mai puternica decat leg

a butenei

C) Din reactia de aditie a Cl la etena se obtine 1 cloroetan


D) Kelenul se obtine la reactia de aditie a hidroxidului de clor la etena

Complement multiplu
1.Care din urmatoari compusi au catena saturata?
1) C7H10
2) eicosan
3) benzen
4) C8H18
2.Care afirmatii sunt corecte:
1) din metanul trecut prin vapori de apa peste un catalizator de nichel la 800 C
se obtine metanal
2) din incalzirea metanului la 400 C sub o presiune de 60 atm se obtine negru de
fum
3) din reactia de amonoxidare a metanului la 1000 si in prezenta Pt se obitine
HCN si H
4) prin incalzire la 400-600 in prezenta catalizatorilor de oxizi de azot a metanului
se obtine aldehida formica
3.Urmatoarele afirmatii sunt false, cu exceptia:
1) 2 metil butan e acelasi lucru cu izopentan
2) 2,2-dimetil propan este un normal alcan
3) neohexanul este izomer de catena cu 2,3 metil butan
4) lungimea legaturi simple C-C a alcanilor este de 1,33
4.Despre propietatile urmatorilor compusi nu este adevarat:

1) hexanul este un compus solid si unghiul dintre doua valente este de 109 28
2) neopentanul este un gaz si are punctul de fierbere mai mare decat 3 metil
butan
3) cis 2-butena are punctul de topire mai inalt decat trans 2-butena
4) etanul are punct de topire mai mic decat al etenei
5. Despre propietatile urmatorilor alcani este adevarat:
1) butanul sta la suprafata apei pentru ca densitatea lui este mai mica ca a apei
2) prin arderea gazului de balta in aer sarac in oxigen se obtine negru de fum
3) undecanul puletste pe apa si are o mare instabilitate chimica
4) decanul are o parafina si are lungimea leg simple C-C de 1,54

S-ar putea să vă placă și