Sunteți pe pagina 1din 20

Alchene

Testul 1
1. Dintre alchenele de mai jos este denumit corect, conform nomenclaturii IUPAC:
A) 3-metil-3-pentena;
B) 2-metil-3-pentena;
C) 3-metil-4-hexena;
D) 2,4-dimetil-3-hexena.
2. Factorul determinant al comportrii chimice a etenei l reprezint:
A) geometria plan a moleculei;
B) dubla legatur care imprim moleculei un caracter nesaturat;
C) legatura format prin ntreptrunderea coaxial a orbitalilor atomici;
D) planul legturii se gsete perpendicular pe planul legturilor .
3. Referitor la alchene este corect afirmaia:
A) legatura C = C permite rotaia liber;
B) ciclobutanul i izobutena conin acelai nr. de legturi covalente ;
C) alchenele care formeaz prin hidrogenare izoalcanul cu cifra octanic 100 au un
coninut n carbon de 85,71%;
D) izomerii geometrici ai alchenelor se deosebesc prin nesaturarea echivalent.
4. Radicalul monovalent corespunztor propenei,
H 2C = CH CH2 , se
numete:
A) 1-propenil;
B) 2-propenil;
C) izopropenil;
D) 3-propenil.
5. Formulei moleculare C5H10 i corespunde un numr de izomeri (fr stereoizomeri) egal
cu:
A) 4;
B) 6;
C) 8;
D) 10.
6. n reacia de adiie la alchene:
1) ordinea cresctoare a reactivitii halogenilor este: I2<Br2<Cl2;
2) ordinea descresctoare a reactivitii hidracizilor este: HI>HBr>HCl;
3) halogenii (Cl2, Br2, I2) se dizolv n solveni nepolari (CCl 4, CH2Cl2) pentru a obine
derivai dihalogenai vicinali;
4) adiia hidrogenului la eten are loc n cataliza eterogen;
5) regula lui Markovnikov se aplic n cazul adiiei reactanilor neomogeni la alchene
simetrice;
6) o halohidrin vicinal se formeaz n reacia de adiie a soluiei apoase de brom (ap de
brom).
Sunt adevrate afirmaiile:
A) 1, 2, 3, 4, 6;
B) 1, 5;
C) 1, 2, 3, 5;
D) toate.
7. Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate?
A) alchenele se obin prin deshidratarea alcoolilor, cu acid sulfuric concentrat, t = 600
o
C;
B) prin dehidrohalogenarea derivailor halogenai, la cald, cu baze tari, n mediu
alcoolic, se obin alchene;
C) cracarea alcanilor la temperaturi mai mari de 650 oC duce la alchene;
D) reacia de polimerizare are loc la temperaturi sczute i presiuni ridicate,
catalizatori.

8. Distana dintre atomii de carbon i unghiurile dintre legturile n eten sunt egale cu:
A) 1,33 ; 109o 28;
B) 1,54 ; 120o;
C) 1,33 ; 120o;
D) 1,1 ; 120o.
9. O alchen se oxideaz cu K2Cr2O7 / H2SO4 n raport molar
alchena:K2Cr2O7 = 3:5.
Alchena este:
A) 1-buten;
B) 2-buten;
C) 2-metil-1-buten;
D) 2-metil-2-buten.
10. 100 ml (c.n.) amestec gazos format dintr-un alcan, o alchen i hidrogen se trece peste un
catalizator de Ni i rezult un produs unic cu volumul de 70 ml (c.n.). Dac amestecul se
supune arderii, rezult 210 ml CO2 (c.n.). Alcanul i alchena sunt:
A) etan i eten;
B) etan i propen;
C) propan i propen;
D) butan i buten.
11. Prin halogenarea unei alchene cu formula molecular C 6H12, prin substituie alilic la 500
o
C, se formeaz 3 izomeri monohalogenai. Alchena este:
A) 2-metil-2-pentena;
B) 3-metil-2-pentena;
C) 3-metil-1-pentena;
D) 4-metil-1-pentena.
12. Prin dehidrogenarea unui alcan (M = 58) rezult o hidrocarbur care are raportul de mas
C:H = 6:1. Numrul total de izomeri ai celor dou hidrocarburi este egal cu:
A) 4;
B) 6;
C) 8;
D) 10.
13. 0,3 moli alchena C5H10 se oxideaz cu 1,8 l soluie acidulat de KMnO 4 0,2M. Denumirea
alchenei este:
A) 2-penten;
B) 1-penten;
C) 2-metil-1-buten;
D) 2-metil-2-buten.
14. Pentru a deosebi o prob care conine alchen de o proba care conine alcan, se pot utiliza
reaciile: 1) cu KMnO4 / H+; 2) cu K2Cr2O7 / H+; 3) cu KMnO4 / OH-; 4) cu apa; 5) arderea;
6) cu bromul la temperatura camerei. Sunt adevrate afirmaiile:
A) toate;
B) 1, 2, 3, 6;
C) 1, 2, 3, 5;
D) 1, 2 , 5, 6.
15. Se rupe legtura n cazul reaciei propenei cu: 1) Cl2, 500 oC;
2) H2O / H+; 3)
+
polimerizare; 4) K2Cr2O7 / H ; 5) KMnO4 / mediu neutru. Sunt adevrate afirmaiile:
A) 2, 3, 4, 5;
B) 1, 2, 3;
C) 2, 3, 4;
D) 3, 4, 5.
16. Se prepar n laborator eten din alcool etilic. Se utilizeaz pentru reacie 220 cm 3 soluie
alcool etilic de concentraie 96% i densitate
= 0,8 g/cm 3 i se obin 66 l eten.
Randamentul cu care s-a lucrat este:
A) 61,6%;
B) 77%;
C) 80,2%;
D) 82%.

17. 40,32 t eten de puritate 96% se supune polimerizrii. Cantitatea de polimer obinut la un
randament de 70% este:
A) 27 t;
B) 28 t;
C) 38,7 t;
D) 55,28 t.
18. La oxidarea cu reactiv Bayer masa unei alchene crete cu 60,71%. Alchena este:
A) C2H4
B) C3H6
C) C4H8
D) C5H10
19. Cantitatea de precipitat brun depus n reacia a 33,6 g alchen cu reactivul Bayer din
problema 18, este egal cu:
A) 34,8 g;
B) 52,2 g;
C) 104,4 g; D) 69,6 g.
20. Volumul de soluie de KMnO4 a crei concentraie este 0,1 M folosit la oxidarea alchenei
din problema anterioar este egal cu:
A) 1 l;
B) 2 l;
C) 3 l;
D) 4 l.

Alchene
Testul 2
1. Alchena cu urmtoarea formul structural
CH 3 C(CH3)2 CH =
C(CH3) CH(C2H5) CH3 se numete:
A) 5-etil-2,2,4-trimetil-3-hexen;
B) 2-etil-3,5,5-trimetil-3-hexen;
C) 2,2,4,5-trimetil-3-hepten;
D) 3,4,6,6-tetrametil-4-hepten.
2. Care dintre afirmaiile de mai jos este corect?
A) prin reacia de hidrogenare,dou alchene nu pot genera acelai alcan;
B) adiia apei la alchenele simetrice este orientat;
C) adiia HBr la 1-buten conduce la acelai produs;
D) alchenele au reactivitate chimic mai mare dect alcanii datorit prezenei legturii
.
3. Care dintre urmtoarele afirmaii este corect?
A) punctele de topire i de fierbere ale alchenelor au valori mai mari dect ale
alcanilor corespunztori;
B) izomerii trans au puncte de fierbere mai mari dect izomerii cis;
C) la temperatur obinuit, primii patru termeni sunt gaze ca la alcani;
D) densitile alchenelor sunt mai mari dect densitaile alcanilor corespunztori,
datorit prezenei dublei legturi.
4. La dehidratarea 2-metilpropanolului se obine o alchen n care dubla legtur este:
A) monosubstituit;
B) disubstituit asimetric;
C) disubstituit simetric;
D) nici unul din cazuri.
5. Radicalul monovalent corespunztor etenei se numete:
A) etil;
B) etenilen; C) etenil;
D) etinil.
6. Pentena i ciclopentanul:
A) au formule generale diferite;
B) fac parte din aceeai clas de hidrocarburi;
C) sunt izomeri de caten;
D) sunt izomeri de funciune.
7. Oxidarea catalitic a etenei st la baza procesului industrial de obinere a glicolului.
Condiiile de reacie sunt:
A) Ag, 250 oC ;
B) KMnO4 / H2O;
C) K2Cr2O7 / H2SO4;

D) Ni, 650-900 oC.


8. Prin adiia acidului sulfuric la 1-buten se formeaz:
A) sulfat acid de butil;
B) sulfat acid de izobutil;
C) sulfat acid de ter-butil;
D) sulfat acid de sec-butil.
9. O alchen obinut prin deshidratarea unui alcool monohidroxilic saturat conine cu
25,71% C mai mult dect alcoolul. Alchena este:
A) C2H4;
B) C3H6;
C) C4H8;
D) C5H10.
10. Pentru hidrogenarea a 5 moli amestec gazos de C 3H8 si C3H6 sunt necesari 44,8 l H2 (c.n.).
Raportul molar C3H8:C3H6 este:
A) 1:4;
B) 2:3;
C) 1:2;
D) 3:2.
11. Prin arderea a 0,1 moli hidrocarbur saturat cu N.E. = 1 se obin 9 g H 2O. Numrul
izomerilor hidrocarburii (fr stereoizomeri) este egal cu:
A) 10;
B) 8;
C) 6;
D) 5.
12. O hidrocarbur cu N.E. = 1 reacioneaz cu clorul la 500 oC i rezult un compus care
conine 46,4 % clor. Hidrocarbura este:
A) C2H4;
B) C3H6;
C) C3H8;
D) C4H8.
13. Oxidarea energic a doua alchene izomere, 2-metil-2-penten i 3-metil-2-penten:
A) duce la aceeai produi de reacie;
B) au n comun un produs organic;
C) consum volume diferite de dicromat de potasiu;
D) consum acelai volum de permanganat de potasiu.
14. Volumul de soluie KMnO4 0,33 M care oxideaz n mediu alcalin 11,2 l 1-butena este
egal cu:
A) 1,5 l;
B) 3,3 l;
C)1 l;
D) 2 l.
15. Cantitatea de precipitat de puritate 90% ce se formeaz n condiiile problemei precedente,
este egal cu:
A) 32,22 g; B) 29 g;
C) 14,5 g;
D) 26 g.
16. Polipropena se obine prin polimerizarea propenei. Cantitatea de monomer de puritate
95%, necesar obinerii a 4,2 kg polimer, la un randament de 85% este:
A) 4,94 kg; B) 5,2 kg;
C) 520 g;
D) 4,2 kg.
17. Gradul de polimerizare al polimerului din problema 16, tiind c are masa molar medie
egal cu 42000 g/mol, este egal cu:
A) 100;
B) 500;
C) 1000;
D) 1500.
18. n 300 g soluie cu 2% brom se barboteaz 0,56 l eten (c.n.). Pentru decolorarea complet
a soluiei de brom este necesar un volum de 1,4 l (c.n.) amestec de izobutan i izobuten.
Cantitatea de brom (pur) n exces, dup bromurarea etenei este:
A) 7,5 g;
B) 6 g;
C) 4 g;
D) 2 g.
19. Procentul volumetric de izobuten din amestecul de mai sus (itemul 18) este egal cu:
A) 20%;
B) 80%;
C) 40%;
D) 60%.
20. Masa soluiei de brom la barbotarea amestecului de izobutan i izobuten din itemul 18,
crete cu:
A) 1,4 g;
B) 0,7 g;
C) 2,9 g;
D) 3,5 g.

Alchene
Testul 3
1. ntre ciclohexan i hexene exist relaia de:
A) izomerie geometric;
B) izomerie de caten;
C) izomerie de funciune;
D) omologie.
2. Hidrocarbura cu urmatoarea formul structural plan se numete:
CH3 CH2 CH2 CH(CH = CH2) CH2 CH3
A) 3-etil-1-hexen;
B) 3-vinilhexan;
C) 3-propil-1-penten;
D) 4-vinilhexan.
3. Privind particularitile structurale ale dublei legturi este incorect afirmaia:
A) atomii de carbon au o geometrie trigonal;
B) unghiurile dintre legturile sunt 109o i 28;
C) lungimea dublei legturi este de 1,33 ;
D) planul legturii este perpendicular pe planul legturilor , blocnd rotaia liber a
atomilor de carbon legai prin legtura dubl.
4. Hidrocarbura numit impropriu vinil-alil-eten se denumete conform IUPAC:
A) vinil-2,4-pentadien;
B) vinil-1,4-pentadien;
C) 1,4,6-heptatrien;
D) 1,3,6-heptatrien.
5. Radicalul divalent corespunztor etenei, CH = CH , se numete:
A) etenil;
B) etenilen;
C) etenin;
D) vinil.
6. ntr-un recipient de 0,82 l la 127 oC se introduc 7 g dintr-o alchen care exercit o presiune
de 4 atm. Despre alchen este adevrat afirmaia:
A) este izomer cu ciclohexanul;
B) prezinta dou perechi de izomeri geometrici;
C) alchena prezint 5 izomeri de caten i de poziie;
D) alchena prezint 4 izomeri cu caten saturat ciclic.
7. Reacii comune ale alchenelor cu ale alcanilor sunt:
A) adiia;
B) polimerizarea;
C) oxidarea cu KMnO4 / H2O;
D) substituia (n poziie alilic pentru alchene) si arderea.
8. Formeaz alchen prin dehidrohalogenare:
A) clorura de neopentil;
B) clorura de metil;
C) 2-cloro-pentan;
D) 2,2-dimetil-1-cloro-butan.
9. La clorurarea unei alchene cu Cl2 / CCl4, masa acesteia crete cu 126,71%. Formula
molecular a alchenei i izomerii sunt:
A) C4H8; 4 izomeri;
B) C4H8; 6 izomeri;

C) C5H10; 6 izomeri;
D) C5H10; 11 izomeri.
10. Raportul molar izobuten:KMnO4:H2O la oxidarea izobutenei n mediu slab bazic,
considernd reacia stoechiometric, este:
A) 3:1:2;
B) 1:1:2;
C) 3:1:4;
D) 3:2:4.
11. Un amestec gazos alctuit dintr-un alcan i o alchen cu acelai numr de atomi de carbon
n molecul are daer = 1,957. Raportul presiunilor pariale este 2/5. Formulele moleculare
i izomerii celor 2 hidrocarburi sunt:
A) C4H10, 2 izomeri; C4H8, 6 izomeri;
B) C4H10, 2 izomeri; C4H8, 4 izomeri;
C) C3H8, 1 izomer; C3H6, 2 izomeri;
D) C5H12, 3 izomeri; C5H10, 10 izomeri.
12. 0,2 moli alchen C5H10 se oxideaz cu 1 l soluie acidulat de K 2Cr2O7 0,33 M. Denumirea
alchenei este:
A) 2-metil-2-buten;
B) 2-penten;
C) 2-metil-1-buten;
D) 3-metil-1-buten.
13. Prin oxidarea unei alchene cu KMnO4 i H2SO4 rezult acid izobutanoic si izopropil-metilceton. Alchena este:
A) 2,2,4-trimetil-2-penten;
B) 2,3,5-trimetil-3-hexen;
C) 2,2,4-trimetil-3-hexen;
D) 2,2,5-trimetil-3-hexen.
14. Volumul de aer (c.n.) necesar oxidrii etenei, n prezen de Ag la 25 oC, pentru a obine
22 g oxid de eten, la un randament de 80%, este egal cu:
A) 28 l;
B) 7 l;
C) 35 l;
D) 5,6 l.
15. Un amestec de eten i 1-buten cu masa de 28 g reacioneaz cu 128 g brom.
Concentraia n procente molare a 1-butenei din amestec este:
A) 25%;
B) 75%;
C) 33,33%; D) 66,67%.
16. Volumul de propen de puritate 90% obinut n condiii normale din 2 l izopropanol ( =
0,78 kg / l), la un randament de 80%, este:
A) 2,22 m3; B) 5,17 m3; C) 465,92 l; D) 517,69 l.
17. Dou alchene cu formula molecular C 6H12 folosesc la oxidare cu KMnO 4 / H2SO4 aceeai
cantitate de agent oxidant. Alchenele sunt:
A) 1-hexen i 2-hexen;
B) 1-hexen i 3-hexen;
C) 2-metil-1-penten i 3-metil-1-penten;
D) 2-metil-1-penten i 2-hexen.
18. Prin adiia acidului bromhidric la o alchen rezult un produs bromurat care conine
48,5% brom. Formula molecular a alchenei este:
A) C5H10;
B) C6H12;
C) C4H8;
D) C3H6.
19. Numrul izomerilor geometrici pe care i prezint alchena din problema anterioar este
egal cu:
A) 2;
B) 4;
C) 6;
D) 8.
20. Care este volumul soluiei de permanganat de potasiu 2M necesar oxidrii n mediu acid a
2,5 moli alchen, din problema 18, care prezint izomerie geometric, iar la oxidare
conduce la un acid organic ca unic produs de reacie?
A) 1 l;
B) 2 l;
C) 1,5 l;
D) 0,75 l.

Alchene
Testul 4
1. Hidrocarbura cu formula molecular C7H14, cu 4 atomi de carbon primari, un atom de
carbon secundar i doi atomi de carbon cuaternari se numete:
A) 3,4-dimetil-2-penten;
B) 4,4-dimetil-2-penten;
C) 3,4-dimetil-1-penten;
D) 2,3-dimetil-2-penten.
2. ntre atomii din 2,3-dimetil-2-buten se stabilesc:
A) 10 legturi eterogene, 5 legturi omogene i 1 leg. omogen;
B) 5 legturi eterogene, 12 legturi omogene i 1 leg. eterogen;
C) 12 legturi eterogene, 5 legturi omogene i 1 leg. omogen;
D) 15 legturi i 1 legtur .
3. Care din urmtoarele afirmaii este incorect:
A) alchenele se mai numesc olefine;
B) obinerea alchenelor prin cracarea alcanilor are loc la temperaturi mai mari de 650
o
C;
C) etena este un gaz incolor, cu densitatea n raport cu aerul egal cu 0,9688,
insolubil n ap;
D) prezena legturii , mai uor de scindat, explic reactivitatea mai mare a
alchenelor fa de alcani.
4. Alchenele cu formula molecular C6H12 ce pot prezenta izomerie geometric sunt n
numr de:
A) 2;
B) 3;
C) 4;
D) 5.
H2C

CH

CH

CH 3

5. Radicalul monovalent corespunztor 1-butenei,


se numete:
A) 1-metil-2-propenil;
B) 3-metil-1-propenil;
C) 3-butenil;
D) 1-butenil.
6. Pentru formula molecular C6H12 se poate scrie un numr de structuri ciclice saturate egal
cu:
A) 8;
B) 12;
C) 10;
D) 6.
7. n reacia de oxidare la alchene:
1) reactivul Bayer este un amestec de soluii 0,5% KMnO4 si 5% Na2CO3;
2) ordinea cresctoare a caracterului oxidant este:
K2Cr2O7 / H+ < KMnO4 / HO- < KMnO4 / H+;
3) prin oxidarea cu K2Cr2O7 / H+ culoarea soluiei se modific de la portocaliu la verde;
4) reaciile de oxidare se folosesc la determinarea poziiei legturii duble;
5) prin oxidarea cu KMnO4 / H+ se rupe legtura dubl carbon carbon i se formeaz
violet incolor
amestecuri de reacie care depind de structura alchenei; variaia culorii este
;
oxidarea cu KMnO4 / HO- are loc la temperatur ridicat i decurge cu ruperea legturii duble.
Sunt adevrate afirmaiile:
A) 1, 3, 4, 5;
B) 1, 2, 3, 4;
C) 1, 2, 3, 4, 5;
D) 2, 3, 4, 5.

8. 0,246 l alchena gazoas msurat la 27 oC i 5 atm, d prin adiie de Br 2 / CCl4 10,8 g


produs de adiie. Formula molecular a alchenei i numrul de izomeri sunt:
A) C3H6, 2 izomeri;
B) C4H8, 3 izomeri;
C) C4H8, 4 izomeri;
D) C4H8, 6 izomeri.
9. Prin oxidarea unei alchene cu KMnO4 / H2SO4 se formeaz acid izobutanoic si butanon.
Alchena este:
A) 3,4-dimetil-1-pentena;
B) 4-metil-1-pentena;
C) 2-metil-2-hexena;
D) 2,4-dimetil-3-hexena.
10. Procentul de hidrogen (% masa) dintr-un amestec echimolecular de etan si buten este:
A) 16,28%; B) 83,72%; C) 85,71%; D) 14,28%.
11. Prin arderea a 0,1 moli alchen se consum 67,2 l aer. Alchena este:
A) C2H4;
B) C3H6;
C) C4H8;
D) C5H10.
12. Volumul soluiei K2Cr2O7 0,2 M, necesar oxidrii n mediu acid a 0,3 moli izobuten, este:
A) 1 l;
B) 2 l;
C) 1,5 l;
D) 2,25 l.
13. Polietena se obine prin polimerizarea etenei la presiune nalt. tiind c n final se obin
5,6t polimer, masa de monomer de puritate 90% este:
A) 5,6 t;
B) 5656,56 kg;
C) 6222,22 kg;
D) 5040 kg;
14. Prin bromurarea a 7 g eten rezult 37,6 g produs de reacie. Randamentul transformrii
este:
A) 75%;
B) 80%;
C) 85%;
D) 90%.
15. Cantitatea de oxid de eten de concentraie de 99,5% ce se obine din 2000 m 3 (c.n.) eten
de puritate 99%, randamentul reaciei fiind de 60%, este egal cu:
A) 2345,3 kg;
B) 2333,57 kg;
C) 3889,28 kg;
D) 2357,14 kg.
16. Volumul de aer necesar la oxidarea etenei (20% O2), n condiiile problemei precedente,
este egal cu:
A) 1000 m3; B) 5000 m3; C) 4950 m3; D) 990 m3.
17. Cantitatea de glicol ce se obine n condiiile problemei 15 este egal cu:
A) 5480,35 kg;
B) 3321,42 kg;
C) 3304,74 kg;
D) 3288,2 kg.
18. La sinteza etenei se iau n lucru 119,8 ml etanol de concentraie 96% i densitate 0,8 g/ml
si 97,83 ml acid sulfuric de c = 96% si densitate 1,84 g/ml. Cantitatea de alcool pur luat n
lucru este egal cu:
A) 92 g;
B) 95,6 g;
C) 149,75 g; D) 99,58 g.
19. Volumul de eten obinut la 20 oC, n problema anterioar este egal cu:
A) 24 l;
B) 44,8 l;
C) 48 l;
D) 22,4 l.
20. Concentraia procentual a soluiei de acid sulfuric la sfritul reaciei, n condiiile
problemei de la itemul 18, este egal cu:
A) 78,6%;
B) 80%;
C) 83,33%; D) 81,87%.

Alchene Rspunsuri
Testul 1
1. D

2. B
M C8 H16 112;

3. C
4. B
5. D C5H10 10 izomeri
H 2 C CH CH 2 CH 2 CH 3

96
100 85,71%
112

%C

H 2 C C CH 2 CH 3

CH 3 CH CH CH 2 CH 3
H 2 C CH CH CH 3

CH3
H 3 C C CH CH 3

CH3

CH3
CH3

CH3

H2C

CH3

CH3
CH3
CH3

6. A 7. B 8. C
9. A
K 2 Cr2 O 7 4H 2 SO 4 K 2 SO 4 Cr2 (SO 4 ) 3 4H 2 O 3[O] | 5
C n H 2 n 5[O] CO 2 H 2 O R COOH

| 3

Alchena are legtura dubl marginal.


CH2 = CH CH2 CH3
10. C
Ni
100 ml amestec CnH2n+2, CnH2n, H2
CnH2n+2 70 ml
100 70 30
ml H2

30 ml H2 + 30 ml CnH2n
30 ml CnH2n+2
30 ml H2
100 ml amestec initial 30 ml CnH2n 1,34 mmoli
40 ml CnH2n+2 1,78 mmoli

C n H 2 n 2 3n21 O 2 nCO 2 (n 1)H 2 O


1, 78 n mmoli

1, 78mmoli

C n H 2n
1, 34mmoli

3n
2

O 2 nCO 2 nH 2 O
1, 34n mmoli

1,78n 1,34n

210
n 3
22,4
C3H8; C3H6

11. B

H 3 C CH C C H 2 CH 3
C H3

3 poziii alilice
12. C
O
C n H 2 n 2 t C n H 2 n H 2 ;14n 2 58; n 4; C 4 H 10
CH 3 CH 2 CH 2 CH 3

CH 3 CH CH 3

CH 2 CH CH 2 CH 3

CH 3

CH 3 CH CH CH 3 cis + trans
CH 2 C CH 3
CH 3

13. D

CH3

2KMnO4 + 3H2SO4
K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5[O]
n
CM
n KMnO4 0,2 1,8 0,36
VS

2 moli KMnO4
0,36 moli KMnO4
0,3 moli C5H10
1 mol C5H10

5 moli [O]
x = 0,9 moli [O]
0,9 moli [O]
y = 3 moli [O]

C5H10 + 3[O]
acid + ceton
CH 3 CH C CH 3 3[O] CH 3 COOH CH 3 C O
|

CH 3

CH 3

14. B 15. A
m
; m 0,8 220 176
V
16. C
g soluie etanol 96%

96
176 168,96g
100

metanol pur =
46g

22, 4 l

C 2 H 5 OH H 2SO 4 ,t C 2 H 4 H 2 O
168, 96g

x 82,27l C 2 H 4 (C t )
C p 66l

Cp
Ct

100
40,32

17. A

80,2%
96
38,7
100

t eten pur (Ct)


70%
C p 38,7

28 n t

28n t

27 t

27 t

70
27
100

t eten

nC 2 H 4 po
lim erizare
(CH 2 CH 2 ) n
Se obin 27 t polimer.
14 n

14 n 34

100

100 60, 71

C n H 2 n [O] HOH C n H 2 n (OH) 2


18. C

14n 14n 34

;n 4
100
160,71

19. A
C 4 H 8 [O] HOH C 4 H 8 (OH) 2

| 3
2KMnO 4 H 2 O 2KOH 2MnO 2 3[O] |

3 moli

2 moli

2 moli

0 , 6 moli

ymoli

x moli

3C 4 H 8 2KMnO 4 4H 2 O 3C 4 H 8 (OH) 2 2KOH 2MnO 2


33,6
0,6
56

x 0,4 moli MnO 2


M 87

m 0,4 87

moli C4H8;
m MnO 2 34,8
g MnO2
20. D Vezi ecuaia reaciei chimice la itemul 19.
3 moli C4H8
2 moli KMnO4
0,6 moli
y = 0,4 moli KMnO4

CM

n
n
0,4
VS
VS
4
VS
CM
0,1

l sol. KMnO4 0,1M

Alchene Rspunsuri
Testul 2
1. C
9. B

2. D 3. D 4. B 5. C 6. D 7. A
%C din CnH2n = 85,71%
1200n
14n 18
%C din CnH2n+2O =
1200n
85,71 25,71
; n 3; C 3 H 6
14n 18
1mol

22, 4 l

2 moli

44,8 l

8. D

C3H 6 H 2 C3H 8
10. D
Amestecul conine: 2 moli C3H6; 5 2 = 3 moli C3H8
C3H8:C3H6 = 3:2
1mol

18 n

0 ,1moli

9g

C n H 2 n 32n O 2 nCO 2 nH 2 O
11. A
n = 5; C5H10 prezint 10 izomeri (vezi T1 / 5)

500
C

12. B CnH2n + Cl2


CnH2n-1Cl + HCl
46,4
(14n 34,5) 35,5; n 3; C 3 H 6
100
13. D
H 3 C C CH CH 2 CH 3 3[O] H 3 C C O CH 3 CH 2 COOH
|

CH 3

CH 3

H 3 C CH C CH 2 CH 3 3[O ] CH 3 COOH CH 3 CH 2 C O
|

CH 3
14. C

CH 3

CH 2 CH CH 2 CH 3 [O] HOH C H 2 C H CH 2 CH 3 x 3
|
|
OH

OH

2KMnO 4 H 2 O 2KOH 2MnO 2 3[O]

3C 4 H 8 2KMnO 4 4H 2 O 3 C H 2 C H CH 2 CH 3
|

OH

OH

2KOH 2MnO 2

11,2:22,4 = 0,5 moli


2 moli KMnO4
3 moli C4H8
0,5 2
0,5 moli C4H8
x
0,33 moli KMnO4
3
CM

n
n
0,33
VS

1
VS
C M 0,33

l sol. KMnO4 0,33M


15. A
3 moli C4H8
0,5 moli C4H8
29

2 . 87 g MnO2
x = 29 g MnO2 pur

100
32,22
90

g MnO2 de puritate 90%

16. B
42 kg

42 kg

nCH 2 C H po
lim
. CH 2 C H
|
|
n
CH3
CH3
4,2 kg (Cp)
4,2 kg (Cp)
C p 4,2kg monomer
85%

Cp
Ct

100

C t 4,94
kg propen

100
4,94
5,2
95

kg propen de puritate 95%

17. C

42000
1000
42

22, 4 l

160g

0, 56l

C 2 H 4 Br2 C 2 H 4 Br2
18. D
x = 4 g Br2 consumat
2
md
300 6
100
g Br2
m Br2exces 6 4 2
g Br2
22, 4 l

160g

2g

C 4 H 8 Br2 C 4 H 8 Br2
19. A
0,28
100 20%
1,4
x = 0,28 l C4H8
%C4H8 =
20. B Soluia de brom nainte de barbotarea izobutenei.
300 4 g Br2 consumate n reacia cu etena = 296 g soluie Br2
22,4 l C4H8
56 g C4H8
0,28 l C4H8
x = 0,7 g C4H8
296 g soluie de brom + 0,7 g C4H8 = 296,7
Masa soluiei crete cu 0,7 g, masa izobutenei care reacioneaza cu bromul.

Alchene Rspunsuri
Testul 3
1. C

2. A

3. B

4. D

5. B

pV

m
mRT
7 0,082 400
RT M
;M
70
M
pV
4 0,82

6. C
7. D
9. B

CnH2n; 14n = 70; n=5; C5H10 prezint 5 izomeri de caten i de poziie.


8. C

CnH2n + Cl2
CnH2nCl2
14n.............71g
100.............126,71 n 4
C4H8 6 izomeri (vezi T1 / 12)

10. D

OH OH
|

H 2 C C CH 3 [O] HOH H 2 C C CH 3 x 3
|
|
CH3
CH3
2KMnO 4 H 2 O 2KOH 2MnO 2 3[O]
3C 4 H 8 2KMnO 4 4H 2 O 3C 4 H 8 (OH) 2 2KOH 2MnO 2

Raportul este 3:2:4.


M 1,957 28,9 56,56
11. A
pV nRT ;
56,56

p alcan
n
2
alcan
p alchena n alchena 5

2
5
(14n 2) 14n n 4
7
7

C4H10 2 izomeri
C4H8 6 izomeri
n
CM
; n K 2Cr2O 7 0,33
VS
12. D
1mol

3 moli

0 , 33moli

1mol

K 2 Cr2 O 7 4H 2 SO 4 K 2 SO 4 Cr2 (SO 4 ) 3 4H 2 O 3[O]


0,2 moli C5H10
1 mol C5H10

1 mol [O]
5 moli [O]

H 3 C C H HC CH 2 5[O] CH 3 C H COOH CO 2 H 2 O
|

CH3

CH3

13. B

CH3
|

CH 3 C H CH C C H CH 3
|

CH3

CH3

3[ O ]

CH 3 C H COOH
|

CH3

CH3
|

O C C H CH 3
|

CH3

14. C
11, 2 l

44 g

CH 2 CH 2 12 O 2 Ag
, 250
CH 2 CH 2
x

22g

x 5,6l O 2 (C p )
80%

Cp

100

Ct

C t 5,6

100
7
80

l O2

Vaer = 5 7 = 35 l aer
28g

1mol

xg

C 2 H 4 Br2 C 2 H 4 Br2
15. A
56 g

1mol

CH 2 CH CH 2 CH 3 Br2 C H 2 C H CH 2 CH 3

n Br2

Br

Br

128
0,8
160

x
x y 28
28
x 16,8gC 2 H 4
x y 28
y
x
y
b

0,8
a b 0,8
y 11,2gC 4 H 8
56 28 56
a

n C2H4

16,8
11,2
0,6moli ; n C 4 H8
0,2moli
28
56

0,2
100 25%
0,8
% 2-buten =
m V
m

m 0,78kg / l 2 1,56kg izopropano l
V
16. D
1560
M 60 n
26
60
moli izopropanol
80
C t 26moli ; 80% C p 26
20,8
100
moli izopropanol

CH 3 C H CH 3 H 2SO 4 ,t CH 2 CH CH 3
|

OH
1 mol
20,8 moli
465,92

22,4 l
V = 465,92 l propena pura

100
517,69
90

l propen de puritate 90%.

17. D
H 3 C CH 2 CH 2 C CH 2 4[O] CH 3 CH 2 CH 2 C O
|

CH3

CH3
CO 2 H 2O

CH 3 CH 2 CH 2 CH CH CH 3 4[O]
CH 3 CH 2 CH 2 COOH CH 3 COOH

18. B CnH2n + HBr


CnH2n+1Br
48,5
(14n 81) 80; n 6
100
19. D 2-hexen (cis i trans)
3-hexen (cis i trans)
3-metil-2-penten (cis i trans)
4-metil-2-penten (cis i trans)
8 izomeri cis i trans.
20. B
CH 3 CH 2 CH CH CH 2 CH 3 4[O] 2CH 3 CH 2 COOH x 5
x4
2KMnO 4 3H 2 SO 4 K 2 SO 4 2MnSO 4 3H 2 O 5[O]
5 moli

8 moli

5C 6 H12 8KMnO 4 12H 2SO 4 10CH 3 CH 2 COOH


2 , 5 moli
x
4K 2 SO 4 8MnSO 4 12H 2 O

x = 4 moli KMnO4
n
n
4
CM
VS
2
VS
CM 2
l sol. KMnO4 2M.

Alchene Rspunsuri
Testul 4
1. D
8. D

2. C

3. B

pV nRT n

4. C

5. A

6. B

7. A

pV
5 0,246
;n
0,05
RT
0,082 300
moli CnH2n

1mol

14 n 160

0 , 05 moli

10,8 g

C n H 2 n Br2 C n H 2 n Br2
1
14n 160

; n 4; C 4 H 8 6
0,05
10,8
izomeri
9. D
CH 3 C H CH C CH 2 CH 3 3[O] CH 3 C H COOH
|

CH3

CH3

CH3
O C CH 2 CH 3
|

CH3

10. A
M C2 H6 30g / mol 24gC...............6gH
M C4 H8 56g / mol 48gC...............8gH
86 g am.
72 g C
14 g H
100 g am.
p1 = 83,72% C
p2 = 16,28% H
11. C

C n H 2 n 3n 2 O 2 nCO 2 nH 2 O
100 l aer ...... 20 l O2
67,2 l aer ..... V = 13,44 l O2
1 1,5n

0,1 0,6
n = 4; C4H8

0,6 moli O2

12. B
CH 3 C CH 2 4[O] CO 2 H 2 O CH 3 C O

x3
|
|
CH3
CH3
K 2 Cr2 O 7 4H 2 SO 4 K 2 SO 4 Cr2 (SO 4 ) 3 4H 2 O 3[O] x 4

CM

3 moli izobuten...................4 moli K2Cr2O7


0,3 moli izobuten................x moli
x = 0,4 moli K2Cr2O7
n
n
0,4

VS
; VS
2
VS
CM
0,2
l sol. K2Cr2O7 0,2M

13. C n CH2 = CH2


(CH2 CH2)n
5,6 t
5,6 t
5,6 t = 5600 kg monomer pur
100
5600
6222,22
90
kg eten de puritate 90%
28g

188

7g

C 2 H 4 Br2 C 2 H 4 Br2
14. B

x = 47 g C2H4Br2 (Ct)
Cp = 37,6 g
37,6

100 80%
47
15. A
22 , 4 m 3

44 kg

H 2 C CH 2 1 2 O 2 Ag
/ 250
C CH 2 CH 2
1188m 3

x kg

VC2 H 4 2000

99
1980m 3 C 2 H 4 C t
100

60%

C p 1980

60

100

= 1188 m3 C2H4
1188 44
x
2333,57
22,4
kg oxid de eten pur
100
2333,57
2345,3
99,5
kg oxid de eten de c = 99,5%
3

C2H4........................11,2 m O2
1980 m3 (Ct).........................x m3 O2
x = 990 m3 O2; Vaer = 5 . 990 = 4950 m3 aer
17. D
44 kg

62 kg

CH 2 CH 2 H 2 O C H 2 C H 2
|

OH

OH

x kg

2333,57 kg

x = 3288,2 kg glicol
m V m 0,8 119,8 95,84
18. A

g soluie etanol
96
md
95,84 92
100
1mol

g etanol

2 moli

1mol

1mol

2 moli

2 moli 36g

C 2 H 5 OH H 2SO 4 / t C 2 H 4 H 2 O
2 moli

19. C
pV nRT V

nRT
2 0,082 293
V

p
1

V 48

l C2H4 la 20oC
20. A 97,83 ml H2SO4 c = 96%; = 1,84 g / ml
m sol V m sol 1,84 97,83 180
g sol. H2SO4 96%

16. C 22,4

m3

md

96
180 172,8
100

180 g sol. H2SO4


c = 96%

g H2SO4
172,8 g H2SO4 = md
180 - 172,8 = 7,2 g H2O

Dup reacie:
msol. finale = msol. iniiale + map reacie + map din sol. etanol
msol. finale = 180 + 36 + 3,84 = 219,84 g