Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Mecanismul fotochimic al vederii presupune:


a) contracţia muşchilor ciliari
b) corectarea axelor oculare
c) descompunerea pigmenţilor fotosensibili
d) diminuarea elasticităţii cristalinului

2. Senzaţia vizuală se formează la nivelul:


a) cristalinului
b) nervului optic
c) retinei
d) scoarţei cerebrale

3. Axul transversal al corpului uman are doi poli:


a) anterior şi posterior
b) cranial şi caudal
c) drept şi stâng
d) medial şi lateral

4. Timina este:
a) bază azotată pirimidinică
b) complementară cu uracilul
c) bază azotată purinică
d) pentoză prezentă în ADN

5. Din punct de vedere topografic, termenul “ventral” indică o regiune:


a) anterioară
b) inferioară
c) posterioară
d) superioar

6. Hipermetropia se caracterizează prin:


a) apropierea obiectelor de ochi
b) depărtarea obiectelor de ochi
c) purtarea unor lentile biconcave
d) purtarea unor lentile cilindrice

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Testiculul este considerat o glandă mixtă deoarece produce ............ şi ............ .

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Celulele cu ............ au rol în vederea diurnă şi perceperea ............ obiectelor.

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Vibraţiile timpanului sunt transmise prin ............, nicovală şi ............ la membrana ferestrei
ovale.

Coloana B cuprinde exemple de receptori, iar coloana A localizările acestora. Scrieţi pe


foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana
B.
AB
1. melc a) receptori ai echilibrului
2. retină b) receptori ai auzului
3. utriculă c) fotoreceptori
d) proprioceptori

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Cataracta constă în opacifierea cristalinului.


2. Celulele canceroase sunt mutante ale unor celule normale care au suferit modificări
reversibile.
3. Ovarele sunt glande cu funcţie dublă: endocrină şi exocrină.
4. Cromozomul Y este un heterozom caracteristic sexului bărbătesc

Minieseu despre ureche

S-ar putea să vă placă și