Sunteți pe pagina 1din 2

test bac2_analizatori

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

Vibraţiile timpanului sunt transmise prin ciocan, ....... şi ....... la membrana ferestrei ovale.

B. 6 puncte
Numiţi doi analizatori; precizaţi pentru fiecare unde sunt localizaţi receptorii.

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Cataracta se manifestă prin:
a) creșterea tensiunii intraoculare
b) inflamarea conjunctivei
c) modificarea culorii pupilei
d) dezlipirea retinei
2. Aria auditivă este localizată în lobul:
a) frontal
b) occipital
c) parietal
d) temporal
3. Este receptor vestibular:
a) aparatul otolitic
b) ganglionul Corti
c) ganglionul Scarpa
d) organul Corti
4. Membrana ferestrei ovale transmite vibraţia:
a) endolimfei
b) perilimfei
c) timpanului
d) utriculei
5. Hipermetropia se caracterizează prin:
a) apropierea obiectelor de ochi
b) depărtarea obiectelor de ochi
c) purtarea unor lentile biconcave
d) purtarea unor lentile cilindrice

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Herpesul este o boală bacteriană manifestată prin erupţii veziculare.
2. Pavilionul urechii captează undele sonore şi le dirijează spre timpan.
3. Expunerea ochiului la lumină puternică determină midriază ( pupilodilatația ).
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Ochii sunt organe de simț cu o structură complexă și unitară.
a) ( 4p ) Enumerați mediile transparente ale globului ocular.
b) ( 4 p ) Explicați în ce sens se modifică diametrul pupilar în funcție de intensitatea luminoasă.
c) ( 10p ) Pentru a citi un ziar, un adult trebuie să apropie ziarul de ochi.Stabiliți:
 Denumirea defectului de vedere de care este afectat acest adult;
 Cauza acestui defect de vedere de care este afectat adultul
 Tipul de lentile corectoare pe care trebuie să le poarte acest individ.

B. 12 puncte
Analizatorii sunt sisteme morfofuncționale complexe.
a) ( 3p ) Numiți un segment al analizatorului vestibular și precizați două caracteristici ale acestuia.
b) ( 3p ) Stabiliți o consecință posibilă a întreruperii fluxului de informații de la un organ de simț la
sistemul nervos
c) ( 6p ) Numiți cele două tipuri de celule fotoreceptoare; asociați fiecare tip de celulă cu rolul său

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Analizatorii participă la integrarea organismului în mediul de viață.
a) ( 3p ) Numiți o afecțiune a analizatorului auditiv; precizați pentru aceasta, o cauză și un simptom
b) ( 3p ) Enumerați trei tipuri de sensibilități deservite de piele
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Receptorii vestibulari
 Segmentul de conducere al analizatorului vizual

2. 16 puncte
Organele de simț intră în alcătuirea analizatorilor.
a) ( 4p ) Caracterizați herpesul, precizând o cauză și un simptom
b) ( 2p) Explicați următoarea afirmație: „ Hipermetropia se corectează cu lentile convergente ”
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „ Urechea internă ”, folosind informația științifică adecvată.
În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și