Sunteți pe pagina 1din 2

TEST ANALIZATORI – acumulează cât mai multe puncte!

Subiectul I ( 30 p )
A. Itemi de completare ( completaţi spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare ) (12 p )
1. Fiecare analizator este alcătuit din trei segmente: ................................, de conducere şi .......................
2. Celulele cu conuri sunt receptorii vederii .............., iar cele cu .............................. ale vederii nocturne.
3. Cataracta reprezintă opacifierea .................................... şi duce la pierderea treptată a .........................
4. Celulele cu .................................. au rol în vederea nocturnă şi conţin pigmentul numit .........................
5. Vibraţiile timpanului sunt transmise prin ciocan, .................. şi ............... la membrana ferestrei ovale.
6. Mărirea pupilei se numeşte ................................ , iar micşorarea pupilei se numeşte .............................

B. Itemi cu răspuns scurt ( 4 p )


1.Numiţi doi analizatori ; precizaţi pentru fiecare unde sunt localizaţi receptorii

2. Numiţi două tipuri de sensibilităţi;precizaţi pentru fiecare unde sunt localizările corticale ale acestora

C. Itemi cu alegere simplă ( încercuiţi raspunsul corect )( 4 p )


1. Cataracta se manifestă prin:
a. creşterea tensiunii intraoculare b. inflamarea conjunctivei
c.modificarea culorii pupilei d. dezlipirea retinei
2. Segmentul intermediar al unui analizator
a. analizează informaţiile recepţionate b. conduce impulsul nervos
c.elaborează senzaţii conştiente d. recepţionează o varietate energetică
3. Glaucomul
a. atrofierea nervului optic b. inflamarea conjunctivei
c. opacifierea cristalinului d. modificarea culorii pupilei
4. Aria auditivă este localizată în lobul:
a. frontal b. occipital c. parietal d. temporal

D. Itemi cu alegere duală .Citiţi următoarele fraze şi încercuiţi răspunsul corect. În cazul în care
afirmaţia este falsă, modificaţi parţial afirmaţia astfel încât aceasta să devină adevărată. (10 p)
1. Celulele cu bastonaşe sunt responsabile de vederea diurnă. ( A / F )
2.Analizatorul vestibular are rolul de a informa creierul despre poziţia corpului în spaţiu.( A/F )
3.Maculele reprezintă receptorii analizatorului auditiv. ( A / F )
4. Organul receptor al auzului este localizat în urechea medie. ( A / F )
5. Expunerea ochiului la lumină puternică determină midriază. ( A / F )

Subiectul II ( 30 p ) Întrebări structurate şi probleme


A. ( 12 p ) Analizatorul vizual are segmentul receptor reprezentat de retină.
a. enumeraţi mediile transparente pe care le străbate lumina în drumul ei spre retină ( 4p )
b.definiţi noţiunile de punct proxim şi punct remotum ( 4p )
c. precizaţi două modificări pe care le suferă componentele globului ocular când sunt privite obiecte
plasate între punctul proxim şi punctul remotum ( 2p )
d. enumeraţi 2 caracteristici ale imaginilor formate pe retină ( 2p )
B. ( 18 p ) Ioana şi Victor merg să vizioneze un spectacol de teatru. Înainte de începerea spectacolului,
cei doi prieteni vor să citească pliantul pe care l-au primit la intrarea în sală. Victor, pentru a citi,
îndepărtează pliantul, iar Ioana îl apropie. Stabiliţi:
a. defectele de vedere de care suferă fiecare dintre cei doi prieteni ( 4p )
b. două cauze care au determinat fiecare dintre aceste defecte de vedere ( 4p )
c. câte o modalitate de corectare pentru fiecare defect ( 4p )
d.completaţi exerciţiul cu o cerinţă pe care o formulaţi voi. Rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.( 6p )

Subiectul III ( 30 p )Întrebări structurate și minieseu


A. ( 12p ) Analizatorul vizual furnizează peste 90 % din informaţiile asupra mediului înconjurător .
a. precizaţi efectele stimulării sistemului vegetativ asupra musculaturii irisului ( 4p )
b. descrieţi mecanismele fotoreceptoare: tipuri de pigmenţi vizuali şi mecanisme fotochimice ale vederii (
2p )
c. caracterizaţi conjunctivita şi glaucomul şi precizaţi pentru fiecare câte o cauză şi un simptom ( 4p )
d.construiţi 2 enunţuri afirmative dintre care un enunţ adevărat şi unul fals. Folosiţi, în acest
scop,informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
1. Analizatorul vizual – segmentul receptor;
2. Analizatorul vizual – fiziologie
Se va construi câte un enunţ din fiecare conţinut. ( 2p )
B. ( 18p ) Urechea umană poate percepe unde sonore cu o frecvenţă cuprinsă între 20 şi 20 000 Hz.
a. precizaţi unde sunt percepute sunetele cu frecvenţă joasă ( 3p )
b. precizaţi localizarea ariei vestibulare ( 3p )
c. alcătuiţi un minieseu cu titlul „ Drumul parcurs de undele sonore până la nivelul receptorilor auditivi”.
În acest scop, enumeraţi 8 noţiuni specifice acestei teme şi construiţi, cu ajutorul acestora, un text
coerent, format din 3-4 fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate ( 12p )

S-ar putea să vă placă și