Sunteți pe pagina 1din 2

test bac3_glande endocrine

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

Partea endocrină a pancreasului produce .................., iar cea exocrină produce .....................

B. 6 puncte
Numiți două disfuncții ale tiroidei; asociați fiecare disfuncție tiroidiană numită, cu o cauză a ei.

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect

1. Hormon secretat de hipofiză este:


a) adrenalina
b) insulina
c) prolactina
d) tiroxina
2. Boală endocrină este:
a) caria dentară
b) litiaza biliară
c) diabetul insipid
d) fibroza pulmonară
3. Cauza diabetului zaharat este dereglarea activității:
a) ovarului
b) tiroidei
c) paratiroidei
d) pancreasului endocrin
4. Care dintre următorii hormoni este non-glandulotrop:
a) ocitocina
b) tirotropina
c) corticotropina
d) gonadotropina
5. Tirotropina ( TSH ) este secretată de:
a) tiroidă
b) neurohipofiză
c) adenohipofiză
d) hipotalamus

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Diabetul insipid se caracterizează prin glucozurie și poliurie.
2. Mixedemul este însoțit de scădere în greutate.
3. Gușa endemică este determinată de lipsa iodului din alimentație.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Suprarenalele şi tiroida sunt glande cu secreţie internă.
a) ( 4p ) Notați cele două componente ale suprarenalelor.
b) ( 4p ) Numiți doi hormoni secretați de suprarenale; asociați fiecare hormon cu câte un efect
c) ( 10p ) Un adult prezintă următoarele simptome: creștere în greutate, piele uscată, senzația de frig;
Stabiliți următoarele:
 denumirea bolii endocrine de care este afectat acest adult
 glanda endocrină afectată la acest adult
 cauza bolii endocrine de care este afectat adultul

B. 12 puncte
Sistemul endocrin este alcătuit din totalitatea glandelor cu secreţie internă.
a) ( 4p ) Numiți un hormon secretat de pancreasul endocrin și precizați un efect al acestuia.
b) ( 4p ) Caracterizați diabetul insipid precizând: cauza și o caracteristică
c) ( 4p ) Comparați diabetul insipid cu diabetul zaharat, stabilind o asemănare și o deosebire între
aceste disfuncții endocrine

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Hipofiza și pancreasul endocrin sunt glande endocrine.
a) ( 3p ) Numiţi o altă glandă endocrină, precizând topografia acesteia şi un exemplu de hormon
secretat.
b) ( 3p ) Numiți o disfuncție hipofizară; precizați pentru aceasta, cauza și o caracteristică
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Topografia glandelor endocrine
 Diabetul zaharat

2. 16 puncte
Glandele endocrine produc hormoni, pe care îi eliberează direct în sânge.
a) ( 3p ) Precizați cauza și două caracteristici ale bolii Basedow-Graves
b) ( 3p ) Explicați următoarea afirmație: „Afecțiuni ale hipofizei pot influența activitatea altor glande
endocrine”
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „ Hormonii ”, folosind informația științifică adecvată. În
acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și