Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât
aceasta să fie corectă.

Sistemele osos, ............ şi ............ participă la realizarea funcţiilor de relaţie.

B 6 puncte

Numiţi două tipuri de contracţii musculare. Asociaţi fiecare tip de contracţie musculară numită cu o caracteristică a ei.

C 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Humerusul este os al:

a) capului

b) membrului inferior

c) membrului superior

d) trunchiului

2. Musculatura trunchiului cuprinde:

a) deltoidul

b) muşchii fesieri

c) muşchii pectorali

a) tricepsul

3. Aparţine scheletului gambei:

a) femurul

b) fibula

c) ulna

d) radiusul

4.Este os lat:

a) femurul

b) coxalul

c) tibia

d) fibula

5. Aparţin neurocraniului oasele:

a) lacrimale

b) nazale

c) palatine

d) parietale
D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul
cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă
folosirea negaţiei.

1. Frontalul este un os lat şi aparţine neurocraniului.

2. Muşchiul croitor aparţine musculaturii membrului superior.

3. Deltoidul este muşchi al membrului inferior.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte

Acizii nucleici ARN mesager (ARNm) şi ARN de transfer (ARNt) sunt întâlniți în structura celulei eucariote.

a) Precizați funcțiile îndeplinite de ARNm şi ARNt; stabiliți o deosebire structurală între aceste două tipuri de ARN.

b) Sinteza unei proteine este determinată de informația conținută de un fragment de ADN bicatenar format din 510
nucleotide, dintre care 98 sunt nucleotide cu citozină. Stabiliți următoarele:

- numărul nucleotidelor cu timină din fragmentul de ADN bicatenar (scrieți toate etapele necesare rezolvării acestei
cerințe);

- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;

- numărul codonilor din ARN–ul mesager format prin procesul de transcripție.

c) Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe care ați propus-o.

B 12 puncte

O persoană cu grupa de sânge B şi Rh pozitiv pierde, în urma unei intervenții chirurgicale, o cantitate mică de sânge. Este
necesară o transfuzie de sânge. La spital se prezintă trei donatori cu următoarele grupe de sânge: A şi Rh pozitiv, B şi Rh
negativ, O şi Rh pozitiv. Stabiliți:

a) grupele de sânge ale donatorilor posibili;

b) tipul aglutinogenelor primitorului şi tipul aglutininelor pentru fiecare donator posibil;

c) completați problema de la punctul B cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe care ați propus-o.

SUBIECTUL III 30 puncte

1. Alcătuiţi un eseu cu tema „Fiziologia muşchilor striaţi” după următorul plan:

- enumerarea a trei roluri îndeplinite de muşchii striaţi;

- descrierea a două tipuri de contracţii ale muşchilor striaţi: denumire, mod de realizare;

- denumirea a câte două grupe de muşchi striaţi implicaţi în realizarea ventilaţiei pulmonare şi a expresiilor faciale;

- prezentarea condiţiilor de producere a tetanosului complet şi incomplet;

- precizarea a două cauze ce determină oboseala musculară.


2. Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul osos – componentă pasivă a sistemului locomotor ” după următorul plan:

- enumerarea regiunilor scheletului uman şi precizarea denumirii unui os pentru fiecare regiune;

- prezentarea a trei afecţiuni ale coloanei vertebrale: denumire şi câte o caracteristică pentru fiecare;

- denumirea structurilor implicate în procesul de creştere a oaselor şi a tipurilor de creştere pe care o determină fiecare;

- precizarea a trei roluri ale sistemului osos.