Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Canalul ependimar străbate:


A. cornul anterior medular;
B. cornul posterior medular;
C. comisura cenuşie.

2. Măduva spinării se întinde:


A. de la vertebra C1 la gaura occipitală;
B. de la gaura occipitală la vertebra L2;
C. de la gaura occipitală la sacru;

4. Inferior, măduva spinării se prelungeşte cu:


A. „coada de cal”;
B. dura mater;
C. conul medular;

5. Coarnele anterioare ale măduvei spinării:


A. conţin dispozitivul somatomotor;
B. conţin neuroni ale căror dendrite formează rădăcina anterioară a nervilor spinali;
C. sunt mai slab dezvoltate în regiunea intumescenţelor;

6. Substanţa reticulată a măduvei spinării:


A. este situată în substanţa cenuşie, între coarnele laterale şi posterioare;
B. este situată în substanţa cenuşie, în jurul canalului ependimar, pe toată lungimea sa;
C. este mai bine individualizată în regiunea lombară;

7. În substanţa albă a măduvei spinării conţine:


A. fascicule descendente, situate în general periferic;
B. fascicule ascendente, situate profund, în imediata vecinătate a substanţei cenuşii;
C. fascicule de asociaţie, situate profund, în imediata vecinătate a substanţei cenuşii;

8. Coarnele laterale medulare sunt mai pronunţate in regiunea:


A. cervicală;
B. toracală;
C. sacrală;

9. Spaţiul epidural se găseşte între:


A. dura mater şi pereţii canalului vertebral;
B. dura mater şi arahnoidă;
C. dura mater şi pia mater;

10. Arahnoida:
A. produce LCR;
B. este situată superficial de pia mater;
C. înveleşte măduva spinării pătrunzând în şanţuri şi fisuri;