Sunteți pe pagina 1din 1

I.

1. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular.


a) Definiţi celula.
b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, enzime hidrolitice, enzime oxidoreducătoare,
ribozomi.

2. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional.


a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare.
b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine, sinteza de lipide, ribozomi, reticul
endoplasmatic neted.

3 Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite.


a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă.
b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate.
d) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: neuroni, centrozomi, fus de diviziune.

4. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice.


a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală.
b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice.
c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

II. 16 puncte
Celula eucariotă animală are în structura sa numeroase componente, ca de exemplu:
membrana celulară, aparatul Golgi, lizozomii, mitocondriile.
a) Numiţi un alt component al celulei animale, precizând o particularitate structurală şi rolul
îndeplinit de componentul celular respectiv.
b) Explicaţi afirmaţia următoare: “Mitocondriile sunt considerate sediul energetic al celulei”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Nucleul –sediul ereditatii ”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.