Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul I

A. Itemi de completare ( completaţi spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare )

Labirintul membranos al urechii interne este alcătuit din: trei canale semicirculare membranoase,
................................... și ...............................................................................................................................

B. Itemi cu răspuns scurt


Numiţi doi receptori ai organelor de simţ (vizual si acustico-vestibular); precizaţi pentru fiecare receptor,
stimulul specific.

C. Itemi cu alegere simplă ( încercuiţi răspunsul corect )


1. Aria auditivă este localizată în lobul:
a. frontal b. occipital c. parietal d. temporal
2. Este receptor vestibular:
a. aparatul otolitic b. ganglionul Corti c. ganglionul Scarpa d. organul Corti
3. Membrana ferestrei ovale transmite vibraţia:
a. endolimfei b.perilimfei c. timpanului d. Utriculei
4. Senzaţia auditivă se formează la nivelul:
a. melcului membranos b. nervului auditiv
c. scoarţei cerebrale d. urechii interne
5. Segmentul central al analizatorului auditiv se află în lobul:
a.frontal b. occipital c. parietal d. temporal

D. Itemi cu alegere duală ( citiţi următoarele fraze şi încercuiţi răspunsul corect; în cazul în
care afirmaţia este falsă, modificaţi parţial afirmaţia astfel încât aceasta să devină adevărată).
1. Analizatorul vestibular are rolul de a informa creierul despre poziţia corpului în spaţiu.(A/F )
2. Organul Corti conţine deutoneuronul căii auditive. ( A / F )
3. Timpanul transmite vibraţiile acustice direct endolimfei . ( A / F )

Subiectul III Întrebări structurate şi probleme


1. Urechea internă conţine segmentul periferic al analizatorului auditiv.
a. precizaţi localizarea organului Corti şi structura acestuia
b. explicaţi rolul lichidelor urechii în formarea senzaţiei auditive
c. explicaţi în ce condiţii sensibilitatea auditivă a unei persoane poate scădea
d. completaţi exerciţiul cu o cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
2.Analizatorul auditiv are roluri legate de orientarea în spaţiu, depistarea pericolelor şi perceperea
vorbirii.
a. precizaţi localizarea receptorilor acustici
b. explicaţi ce efect poate avea lezarea ariei senzoriale auditive
c. caracterizaţi otita, precizând o cauză , un simptom şi un mod de prevenire
d. construiţi 2 enunţuri afirmative. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele
conţinuturi:
1. Analizatorului acustic – fiziologie; 2. Analizatoul acustic - segmentul de conducere
Se va construi câte un enunţ din fiecare conţinut.
3. Analizatorul vestibular are rolul de a furniza informaţii despre poziţia şi mişcările corpului în spaţiu
a. denumiţi receptorii vestibulari şi precizaţi unde sunt localizaţi
b. precizaţi stimulii recepţionaţi de fiecare categorie de receptori vestibulari
c. alcătuiţi un minieseu cu titlul „Segmentul intermediar al analizatorului vestibular”. În acest scop,
enumeraţi 6 noţiuni specifice acestei teme şi construiţi, cu ajutorul acestora, un text coerent, format din 3-
4 fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.