Sunteți pe pagina 1din 8

Analizatori

Subiectul I
A. Completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
1. Cataracta reprezintă opacifierea ……………………. şi duce la pierderea treptată a ……………
2. Celulele cu ………………. au rol în vederea nocturnă şi conţin pigmentul numit………………
3. Vibraţiile timpanului sunt transmise prin ciocan, ………………… şi ………………… la
membrana ferestrei ovale.
B.1. Numiţi două segmente ale analizatorului cutanat. Asociaţi fiecare segment numit cu
rolul său.

2. Numiţi două afecţiuni ale analizatorului vizual; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o
caracteristică.

C. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. Celulele cu bastonaşe sunt receptori ai b. reprezintă sediul formării senzaţiei
analizatorului: auditive
a. auditiv c. sunt celule fotoreceptoare
b. cutanat d. sunt localizaţi în urechea internă
c. vestibular 6. Afecţiune a analizatorului vizual este:
d. vizual. a. glaucom
2. Celulele cu conuri: b. mixedem
a. asigură vederea nocturnă c. otita
b. conţin pigmenţi d. stomatita
c. sunt localizaţi în coroidă 7. Segmentul intermediar al unui
d. sunt stimulate de substanţe chimice analizator:
3. Receptorii vizuali sunt: a. analizează informaţiile recepţionate
a. lipsiţi de pigmenţi b. conduce impulsul nervos
b. localizaţi în retina c. elaborează senzaţii conştiente
c. sediul senzaţiei vizuale d. recepţionează o variaţie energetică
d. stimulaţi de substanţe chimice. 8. Glaucomul determină:
4. Celulele cu conuri şi celulele cu a. atrofierea nervului optic
bastonaşe au în comun următoarea b. inflamarea conjunctivei
caracteristică: c. opacifierea cristalinului
a. asigură vederea în culori d. modificarea culorii pupilei
b. conţin pigmenţi 9. Hipermetropia se caracterizează prin:
c. sunt localizate în coroidă a. apropierea obiectelor de ochi
d. sunt stimulate de substanţe chimice b. depărtarea obiectelor de ochi
5. Receptorii analizatorului auditiv: c. purtarea unor lentil biconcave
a. conţin mai multe tipuri de pigmenţi d. purtarea unor lentil cilindrice
10. Este segmental periferic al
analizatorilor:
a. axonii neuronilor senzitivi 12. Segmentul central al analizatorului
b. scoarţa cerebrală vizual se află în lobul:
c. receptorul a. temporal
d. scoarţa cerebeloasă b. frontal
11. Segmentul de conducere al c. occipital
analizatorului auditiv: d. parietal.
a. conduce informaţiile auditive în ariile 13. Sunt receptori vestibulari:
corticale corespunzătoare a. crestele ampulare
b. conţine celule specializate în b. organul lui Corti
recepţionarea stimulilor auditivi c. celulele cu con
c. reprezintă locul formării senzaţiei auditive d. neuronii multipolari.
d. este format din fibre nervoase motorii.
D.
1. Segmentul central al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă.

2. Celulele cu conuri reprezintă segmentului central al analizatorului vizual.

3. Urechea internă reprezintă sediul formării senzaţiei auditive.

4. Celulele cu bastonaşe conţin pigmenţi fotosensibili.

5. Segmentul central al analizatorului auditiv conţine receptorii auditivi.

6. Maculele reprezintă receptorii analizatorilor vestibular şi auditiv.

7. Expunerea ochiului la lumină puternică determină midriază.

8. Analizatorul vestibular are rolul de a informa creierul.

9. Coroida este sediul receptorilor vizuali.

10. Senzaţia auditivă se formează la nivelul segmentului intermediar al analizatorului.

11. Imaginea care se formează pe retină este răsturnată şi mai mare decât obiectul privit.

12. Acomodarea vizuală la distanţă se face prin modificarea curburii cristalinulu


Subiectul III
1. Precizaţi un segment al analizatorului auditiv şi rolul îndeplinit de segmentul respectiv.

2. Explicaţi în ce constă rolul segmentului central al unui analizator.

3. Alcătuiţi un minieseu intitulat ,,Fiziologia analizatorului vizual”, folosind informaţia


ştiinţifică adecvată. In acest scop, respectaţi următoarele etape:
-enumerarea a 6 noţiuni specific acestei teme;
-contruirea unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze.
4. Analizatorii sunt sisteme morfofuncţionale complexe şi unitare care au rolul de a
recepţiona, conduce şi transforma în senzaţii specifice excitaţiile primate din mediul extern
sau intern.
a) Precizaţi denumirea şi rolul receptorilor vizuali.
b) Enumeraţi două tipuri de receptori ai analizatorului cutanat.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat ,,Segmentul intermediar al analizatorului vizual şi al
analizatorului auditiv”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. In acest scop, respectaţi
următoarele etape:
-enumerarea a 6 noţiuni specific acestei teme;
-contruirea unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze.
5. Alcătuiţi un minieseu intitulat ,,Receptori pentru echilibru”, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată. In acest scop, respectaţi următoarele etape:
-enumerarea a 6 noţiuni specific acestei teme;
-contruirea unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze.
6. Alcătuiţi un minieseu intitulat ,,Aparatul optic şi rolul său”, folosind informaţia ştiinţifică
adecvată. In acest scop, respectaţi următoarele etape:
-enumerarea a 6 noţiuni specific acestei teme;
-contruirea unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze.
7. Alcătuiţi un minieseu intitulat ,,Patologia analizatorului vizual”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată. In acest scop, respectaţi următoarele etape:
-enumerarea a 6 noţiuni specific acestei teme;
-contruirea unui text coerent, format din maximum 3-4 fraze.
8. Construiţi 4 enunţuri affirmative, câte 2 pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat. Folosind în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
#Analizatorii – fiziologia analizatorului vestibular
# Analizatorii – fiziologia analizatorului acustic.