Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 1 ( sistem nervos, analizatori, glande )

Data:

Subiectul I ( 30p )
A. ( 6p ) Itemi de completare. Completaţi spaţiile punctate cu noţiunile corespunzătoare:
( 2 ) 1. Măduva spinării îndeplineşte două funcţii: ................................................şi .........................................
( 2 ) 2. Miopia se corectează cu lentile ..................................., iar hipermetropia se corectează cu
lentile ....................................
( 2 ) 3. Ocitocina ajunge din hipotalamus în .................................................. prin ...........................................

B. ( 12p ) Itemi cu răspuns scurt


( 4 ) 1. Scrieți doi hormoni glandulotropi secretați de hipofiză; precizați pentru fiecare câte un rol în
organism.

( 4 ) 2. Numiţi două tipuri de sensibilităţi;precizaţi pentru fiecare unde sunt localizările corticale ale acestora

( 4 ) 3. Numiţi 2 organe interne; precizaţi, pentru fiecare organ, câte un efect al stimulării simpaticului.

C. ( 12p ) Itemi cu alegere duală .Citiţi următoarele fraze şi încercuiţi răspunsul corect ( adevărat - A sau
fals - F). În cazul în care afirmaţia este falsă, modificaţi parţial afirmaţia astfel încât aceasta să devină
adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.

( 4 ) 1. Glucagonul este un hormon secretat de hipofiză. ( A / F )

( 4 ) 2. Organul receptor al auzului este localizat în urechea medie. ( A / F )

( 4 ) 3. Centrii reflecşi primesc impulsuri nervoase motorii şi descarcă impulsuri nervoase senzitive. (A / F )

Subiectul II ( 50p )
Întrebări structurate
1. ( 20p ) Analizatorul vizual are segmentul receptor reprezentat de retină.
( 4 ) a. enumeraţi mediile transparente pe care le străbate lumina în drumul ei spre retină
( 4 ) b. definiţi noţiunile de punct proxim şi punct remotum
( 8) c. precizaţi două modificări pe care le suferă componentele globului ocular când sunt privite obiecte
plasate între punctul proxim şi punctul remotum
( 4 ) d. enumeraţi 2 caracteristici ale imaginilor formate pe retină

2. ( 30p ) O persoană se prezintă la medic, acuzând o stare apatică, scădere în greutate, micțiuni frecvente și
senzație permanentă de foame. Stabiliți:
( 4 ) a. disfuncția endocrină caracterizată de aceste simptome
( 4 ) b. în cazul unor analize ale sângelui și urinei, prezentați doi parametri care sunt peste valorile normale
( 8 ) c. caracterizați o disfuncție a pancresului endocrin, precizând: denumirea bolii, o cauză, o manifestare,
un mod de prevenire sau combatere
( 4 ) d. construiţi 2 enunţuri afirmative folosind în acest scop, informaţii referitoare la următoarele
conţinuturi: - Disfuncții hipofizare
- Adenohipofiza
Se va construi câte un enunț din fiecare conținut.
( 10) e. alcătuiți un minieseu intitulat „ Disfuncții tiroidiene ; enumerați în acest sens 8 noțiuni specifice
temei date și folosiți-le corect și în corelație pentru alcătuirea minieseului.

S-ar putea să vă placă și