Sunteți pe pagina 1din 2

test bac6_circulația

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă:

În sistola ventriculară se închid valvele ................................. şi se deschid valvele..................................

B. 6 puncte
Scrieți 2 afecțiuni ale sistemului circulator; precizați pentru fiecare afecțiune, câte un simptom.

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. O persoană cu grupa de sânge B , poate dona sânge la:


a) A și B
b) A și O
c) AB și A
d) AB și B
2. Imunitatea prin vaccinare cu germeni atenuați este:
a) artificială activă
b) artificială pasivă
c) naturală dobândită
d) naturală înnăscută
3. Antigenul A de pe hematii și aglutinina β din plasmă, caracterizează grupa de sânge:
a) A
b) B
c) O
d) AB
4. Sistola ventriculară durează:
a) 0,1 s
b) 0,3 s
c) 0,4 s
d) 0,5 s
5. Prin laptele matern se asigură:
a) imunitatea nespecifică, înnăscută
b) imunitatea dobândită natural, pasiv
c) imunitatea dobândită artificial, pasiv
d) imunitatea dobândită natural, activ

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Arterele pulmonare transportă sânge neoxigenat, de la inimă la plămâni
2. Indivizii cu grupa sangvină B prezintă aglutinine alfa pe hematii.
3. Leucemia reprezintă cancerul globulelor albe ale sângelui.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Sângele se deplasează în organism printr-un circuit închis.
a) ( 4p ) Stabiliți o asemănare și o deosebire între venele cave și venele pulmonare
b) ( 6p ) Se dă următoarea schemă: VS ( ventriculul stâng )  1  corp  2  AD ( atriul drept );
stabiliți:
 procesul reprezentat în schemă
 denumirea vaselor reprezentate prin cifre; asociați fiecare vas cu tipul de sânge transportat
c) ( 8p ) O persoană cu greutatea de 75 Kg a pierdut în urma unui accident 1,5 litri de sânge. Ştiind că
sângele reprezintă 8 % din greutatea corpului, stabiliţi:
 volumul de sânge rămas în corpul persoanei, după accident
 debitul cardiac al acestei persoane, știind că frecvența cardiacă este de 90 contracții pe
minut, iar volumul sistolic este de 70 ml

B. 12 puncte
O persoană care are în sânge doar aglutinogenul ( antigenul ) A are nevoie de o transfuzie de sânge.
Stabiliți următoarele:
a) ( 4p ) Grupa ( grupele ) de sânge ale unor potențiali donatori de sânge pentru această persoană.
b) ( 2p ) Aglutinina ( anticorpul ) din sângele persoanei care are nevoie de transfuzie.
c) ( 2p ) Consecința în cazul unei transfuzii cu sânge provenit de la un donator incompatibil.
d) ( 4p ) Completați problema cu o altă cerință și rezolvați cerința propusă.

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Activitatea cardiacă constă în pomparea ritmică a sângelui în sistemul vascular
a) ( 2p ) Explicați de ce inima este considerată un organ cu rol de dublă pompă.
b) ( 4p ) Definiți noțiunile de tensiune arterială și puls arterial.
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Activitatea mecanică a inimii – etapele ciclului cardiac
 Inima – proprietățile miocardului

2. 16 puncte
Sistemul circulator este alcătuit din inimă și vase de sânge.
a) ( 4p ) Enumerați doi factori care influențează tensiunea arterială.
b) ( 2p ) Explicați importanța cunoașterii noțiunilor de igienă și patologie în ceea ce privește
circulația.
c) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „ Imunitatea, funcție de apărare a organismului”, folosind
informația științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și