Sunteți pe pagina 1din 2

test bac7_respirația

SUBIECTUL I ( 30 puncte )
A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile corespunzătoare spaţiilor punctate din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă

La nivel pulmonar, datorită diferențelor de presiune, oxigenul trece în ........, iar dioxidul de carbon
trece în .........

B. 6 puncte

Scrieți gazele respiratorii; precizați pentru fiecare gaz, câte o modalitate de transport prin sânge

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect
1. În expirația normală:
a) mușchii respiratori se relaxează
b) presiunea aerului pulmonar scade
c) plămânii își măresc volumul
d) volumul cutiei toracice se mărește
2. În inspirație, plămânii urmează expansiunea toracică, datorită:
a) diminuării volumului cutiei toracice
b) creșterii presiunii intrapulmonare
c) solidarizării cu foițele pleurale
d) scăderii presiunii intrapulmonare
3. După o expirație forțată, în plămâni rămâne volumul:
a) curent
b) inspirator de rezervă
c) expirator de rezervă
d) rezidual
4. În inspirație:
a) crește presiunea aerului din plămâni
b) se contractă mușchii intercostali
c) scade volumul pulmonar
d) se relaxează diafragmul
5. Volumul rezidual
a) are o valoare mai mare decât a capacității pulmonare totale
b) rămâne în plămâni și după o expirație forțată
c) reprezintă suma dintre volumul curent și volumul inspirator de rezervă
d) reprezintă volumul de aer care poate fi expirat forțat, după o expirație normală

D. 10 puncte
Citiţi următoarele afirmații. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia
de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și modificaţi parţial afirmaţia astfel
încât aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. La un pacient cu fibroză pulmonară, elasticitatea pulmonară este redusă.
2. Oxigenul este transportat în sânge sub formă de oxihemoglobină.
3. În timpul inspirației, volumul cutiei toracice se micsorează, iar volumul pulmonar crește.
SUBIECTUL II ( 30 puncte )

A. 18 puncte
Capacitatea vitală a unui adult este de 5000 ml. Cunoscând că, valoarea volumului curent este de 500
ml, cantitatea de aer inspirat forțat, peste volumul curent este de 2500 ml, iar volumul rezidual
reprezintă 50 % din volumul expirator de rezervă, stabiliți următoarele: ( 6p )
a) ( 6p ) volumul expirator de rezervă
b) ( 2p ) volumul rezidual
c) ( 4p ) frecvența respiratorie, știind că debitul respirator este de 8500 ml
d) ( 6p ) Completați problema cu o altă cerință; rezolvați cerința propusă

B. 12 puncte
Expirația este un proces pasiv al ventilației pulmonare.
a) ( 4p ) Înlocuiți literele din relația de mai jos, cu noțiunile corespunzătoare:
CV ( capacitatea vitală ) = A + B + VER ( volum expirator de rezervă )
b) ( 4p ) Caracterizați expirația, precizând: gazul eliminat, starea diafragmei, volumul cutiei toracice,
presiunea aerului din plămâni
c) ( 4p ) Precizați doi factori care ar putea influența valoarea capacității vitale.

SUBIECTUL III ( 30 puncte )

1. 14 puncte
Respirația este una din funcțiile de nutriție a organismului.
a) ( 4p ) Precizați o asemănare și o deosebire între inspirație și expirație.
b) ( 2p ) Indicați o situație în care frecvența respiratorie a unui tânăr poate crește peste valoarea
normală.
c) ( 8p ) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
 Respirația - boli respiratorii
 Respirația – ventilația pulmonară

2. 16 puncte
Sistemul respirator are rol în realizarea schimbului de gaze dintre organism și mediul înconjurător.
a) ( 3p ) Enumerați trei măsuri de prevenire a bolilor respiratorii.
d) ( 3p ) Explicați rolul pleurelor în ventilația pulmonară.
e) ( 10p ) Alcătuiţi un minieseu cu titlul „Schimburile de gaze respiratorii”, folosind informația
științifică adecvată. În acest scop, respectați următoarele etape:
 enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme
 construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei – patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

S-ar putea să vă placă și