Sunteți pe pagina 1din 4

Nume……………………………………..

TEST
Clasa ……………
Nr. 1
Data ……………..
1. Completați spațiile punctate:

Celula este …………………structurală și ........................ a tuturor ființelor vii., capabilă să se hrănească, să


se.................și să se............................ . (4 x 0,25p)

Organele ..........................ale unei plante sunt rădăcina, ............................... și .................... ... , avînd rol
de a asigura ............................ plantei. (4 x 0,25p)

2. Asociați termenii din coloana A cu noțiunile corespunzătoare cuprinse in coloana B. Completați în


dreptul fiecărei cifre cu litera corespunzătoare! (5 x 0,4p)

A B
1. Țesut conjunctiv semidur a. Intră în alcătuirea peretelui unui organ intern (ex. stomac)
2. Țesut epitelial b. Reprezintă sistemul de susținere al corpului vertebratelor
3. Țesut muscular neted c. are rolul de a prelua, analiza și elabora comenzi pe baza unor stimuli
4. Țesut nervos d. au rol în asigurarea mobilității corpului
5. Țesut conjunctiv dur e. poate forma mucoase

1 - ........ 2 - .......... 3 - ..........., 4 - ............. 5 - ......

3. Alegeți varianta corectă! (4 x 0,5p)

I. Rol important în procesul de fotosinteză îl are:

a. nucleul c. cloroplastul

b. vacuola d. Mitocondria

II. Sângele este un țesut:

a. epitelial c. muscular

b. nervos d. conjunctiv

III. Polenizarea este o funcție a următorului organ:

a. rădăcina c. floarea

b. frunza d. fructul

IV. Participă la realizarea funcțiilor de relație:

a. sistemul excretor c. sistemul digestiv

b. sistemul reproducător d. sistemul nervos


4. Scrieți 2 asemănări și 2 deosebiri dintre celula vegetală și celula animală! (4 x 0,5p)

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI
1. 1.

2. 2.

5. Completați legenda următorului desen! (4x0,25p)

OFICIU 1p

Timp de lucru 45 min


Nume……………………………………..
TEST
Clasa ……………
Nr. 2
Data ……………..
1. Completați spațiile punctate:

Țesutul este o ................de celule, care au ........................formă și care ........................același


.............într-un organism . (4 x 0,25p)

Organele de ..........................ale unei plante sunt floarea, ............................... și .................... ... , avînd rol
de a asigura ............................ plantei. (4 x 0,25p)

2. Asociați termenii din coloana A cu noțiunile corespunzătoare cuprinse in coloana B. Completați în


dreptul fiecărei cifre cu litera corespunzătoare! (5 x 0,4p)

A B
1. Țesut conjunctiv moale a. este alcătuit din neuroni
2. Țesut epitelial b. acoperă organele corpului, fiind format din adipocite
3. Țesut muscular striat c. are rolul de a proteja creierul
4. Țesut nervos d. au rol în asigurarea mobilității corpului
5. Țesut conjunctiv dur e. se găsește la exteriorul corpului formând epiderma

1 - ........ 2 - .......... 3 - ..........., 4 - ............. 5 - ......

3. Alegeți varianta corectă! (4 x 0,5p)

I. Rol important în sinteza proteinelor îl are:

a. nucleul c. cloroplastul

b. ribozomul d. mitocondria

II. Mucoasa este un țesut:

a. epitelial c. muscular

b. nervos d. conjunctiv

III. Fotosinteza este o funcție a următorului organ:

a. rădăcina c. floarea

b. frunza d. fructul

IV. Participă la realizarea funcțiilor de nutriție:

a. sistemul excretor c. sistemul locomotor

b. sistemul reproducător d. sistemul nervos


4. Scrieți 2 asemănări și 2 deosebiri dintre țesuturile embrionare (nedefinitive) și țesuturile definitive
vegetale!(4 x 0,5p)

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI
1. 1.

2. 2.

5. Completați legenda următorului desen! (4x0,25p)

OFICIU 1p

Timp de lucru 45 min