Sunteți pe pagina 1din 7

TEST GENERAL

1.Care dintre organitele enumerate mai jos nu sunt specifice neuronului:


A.Aparatul Golgi
B.Reticulul endoplasmatic neted
C.Centrozomul

2.Mitocondriile prezintă următoarele caracteristici structurale şi funcţionale


mai puţin:
A.Au membrană dublă externă şi internă
B.Membrana internă se plicaturează şi formează cristele mitocondriale
C.La nivelul cristelor mitocondriale se produce glicoliza anaerobă

3.Cilii sunt localizaţi la nivelul următoarelor structuri:


A.Celulelor receptoare din mugurii gustativi
B.Celulelor cu conuri din retină
C.Celulelor senzoriale din organul lui Corti

4.Următoarele organite celulare sunt specifice fibrei musculare:


A.Neurofibrilele
B.Centrozomul
C.Miofibrilele

5.Trec prin mecanism pasiv prin membrana celulară următoarele substanţe


mai puţin:
A.Apa prin osmoză
B.Ureea prin difuziune
C.Glucoza prin difuziune facilitate

6.Reticulul endoplasmatic poate fi definit ca:


A.Un sistem intracitoplasmatic ce face legătura dintre exteriorul celulei şi citoplasmă,cu rol în
digestia intracelulară
B.Formaţiuni sferice ce se găsesc libere în citoplasmă, cu rol în producerea energiei intracelulare
C.Un sistem circulator intracitoplasmatic, cu aspect diferit ,în funcţie de activitatea celulară

7. Care este cea mai mare parte constitutivă a celulei:


A.Centrozomul
B.Nucleul
C.Dictiozomul

8. Precizaţi care din caracteristicile de mai jos aparţin nucleului celular:


A.Dimensiunea nucleului este constantă
B.Membrana nucleară este dublă şi prezintă pori
C.Participă împreună cu dictiozomii la diviziunea celulară
9. Despre plasmalemă sunt adevărate urmatoarele:
A. conferă separare de structurile interne ale celulelor
B. conţine fosfoproteine şi lipide
C. miezul hidrofob al acesteia, restricţionează pasajul transmembranar al moleculelor
hidrosolubile

10. Membrana celulară nu conţine:


A. glicoproteine
B. fosfolipide
C. glucide puternic incărcate pozitiv

11. Despre dictiozom, este adevărat că:


A. este un sistem format numai din microvezicule şi cisterne alungite
B. este sediul sintezei proteice
C. este situat in zona cea mai activă a citoplasmei

12. Despre potenţialul de acţiune este adevărat că:


A- odată generat, stimulează local zona
B. se propagă unidirecţional
C. duce la completa depolarizare a membrane

13. . Planul transversal prezintă următoarele caracteristici:


A. trece prin axul longitudinal
B. imparte corpul intr-o parte dreaptă şi una stinga
C. se numeşte al metameriei corpului

14. Care dintre următoarele oase ale craniului sunt nepereche:


A. Lacrimal
C. Maxilar
C. Etmoid

15. Câte oase carpiene participă la formarea scheletului mâinii:


A. 5
B. 7
C. 8

16. Articulaţia dintre oasele gambei şi picior constituie o pârghie:


A. De ordinul I
B. De ordinul II
C. De ordinul III

17. Despre sinartoroze sunt adevărate următoarele afirmaţii:


A. Sunt articulaţii sinoviale
B. Poseda cavitate articulară
C. Dupa tipul ţesutului care se interpune intre cele două oase articulare pot fi
sincondroze sau sinostoze
18. Este muşchi din loja anterioară a coapsei:
A. Biceps femural
B. Biceps brachial
C. Croitor

19. Sarcomerul este unitatea morfofuncţională a miofibrilei şi este cuprins


între:
A. Două membrane Z
B. Două benzi H
C. Două benzi A

20. Referitor de muşchiul subclavicular sunt adevărate:


A. Face parte din muşchii umărului
B. Face parte din muşchii antero-laterali ai toracelui
C. Face parte din muşchii membrului superior

21. Următoarele oase se dezvoltă prin osificare endoconjunctivă:


A. Oasele scurte
B. Oasele bazei craniului
C. Oasele bolţii cutiei craniene

22. Oasele care participă la formarea neurocraniului sunt:


A. Parietale
B. Temporal
C. Toate afirmaţiile sunt adevărate

23. Excitabilitatea fibrei musculare nu se datorează:


A. Permeabilităţii selective
B. Conductanţei unice
C. Extensibilităţii

24. Aponevroza lombară este situată:


A. Pe faţa posterioară a trunchiului
B. Pe faţa anterioară a trunchiului
C. Pe faţa posterioară a gatului

25. Muşchii din planul profund al lojei posterioare a gambei sunt


reprezentaţi de:
A. Muşchiul solear
B. Muşchiul gastrocnemian
C. Muşchiul tibial posterior

26. Despre scapulă nu este adevărat:


A. Este un os lat
B. Se articulează lateral cu clavicula
C. Se articulează lateral cu humerusul
27. Despre fascia muşchiului este adevărat:
A. Este o membrană conjunctivă
B. Imediat sub ea se găseşte o lamă denumită perimisium
C. Imediat sub ea se găseşte o lamă denumită endomisium

28. Lateral de muşchii drepţi abdominali nu se găseşte:


A. Muşchiul oblic intern
B. Muşchiul oblic extern
E. Ambii muschi de mai sus sunt situaţi lateral de muşchiul drept abdominal

29. Muşchii scheletici reprezintă:


A. 20 % din masa organismului
B. 30 % din masa organismului
C. 40 % din masa organismului

30. Unul dintre următorii muşchi are formă triunghiulară:


A. Biceps brahial
B. Triceps brahial
C. Piramidal al abdomenului

31. Plasma sangvină conţine apă în procent de:


A. 70%
B. 80%
C. 90%

32. Hemostaza primară are ca efect oprirea sângerării într-un timp de:
A. 1-2 minute
B. 2-4 minute
C. 4-8 minute

33. Volumul bătaie al fiecărui ventricul are o valoare medie de:


A .100 ml
B. 50 ml
C. 70 ml

34. Dintre ramurile viscerale ale aortei descendente toracice fac parte:
A. artera mezenterică superioară
B. arterele renale
C. arterele pericardice

35. Cauza principală a întoarcerii sângelui la inimă este reprezentată de:


A. masajul pulsatil al arterelor asupra venelor
B. activitatea de pompă cardiacă
C. aspiraţia toracică

36. Viteza sângelui în capilare este de:


A. 50 mm/sec
B. 0,5mm/sec
C. 500mm/sec

37. Durata diastolei ventriculare este:


A. 0,5 sec
B. 0,3 sec
C. 0,1 sec

38. Artera iliacă internă are ramuri parietale pentru:


A. pereţii bazinului
B. vezica urinară
C. penis

39. Dintre ramurile trunchiului celiac nu face parte:


A. artera splenică
B. artera mezenterică superioară
C. artera gastrică stangă

40. Artera vertebrală participă la vascularizaţia:


A. ochiului
B. encefalului
C. axilei

41. La nivelul splinei este depozitată o cantitate de sânge de aproximativ:


A. 50 g
B. 500-1000 g
C. 200-300 g

42. Debitul cardiac scade în:


A. febră
B. altitudine
C. somn

43. Presiunea sângelui în vene la originile sistemului venos este de:


A. 0 mm Hg
B. 10 mmHg
C. 100 mmHg

44. Despre canalul toracic se pot face următoarele afirmaţii, cu excepţia:


A. este cel mai mare colector limfatic
B. se deschide in unghiul venos format prin unirea venei jugulare interne din dreapta
cu vena sublaviculară dreaptă
C. are o lungime cuprinsă intre 25 cm şi 30 cm

45. în cazul mamei Rh negativ şi al tatălui Rh pozitiv:


A. Copiii vor moşteni Rh-ul mamei
B. in timpul primei sarcini hematiile fătului cu Rh pozitiv traversează placenta şi se
produce sensibilizarea
C. Prima sarcină evoluează normal

46. Marginea de siguranţă a hematiei este:


A. 0,50 secunde
B. 0,25 secunde
C. 0,75 secunde

47. Difuziunea C 0 2 presupune:


A. Trecerea C02 din aerul alveolar spre capilarul pulmonar
B. O presiune a CO2 de 46 mm Hg in capilar şi de 40 mm Hg aerul alveolar
C. Un gradient de difuziune de 25 de ori mai mare ca cel al O2

48. Difuziunea 0 2 se realizează:


A. Dinspre sangele din capilare spre alveole
B. Deoarece presiunea parţială din capilare este de 100 mm Hg şi cea din aer de
40 mm Hg
C. Deoarece presiunea este de 100 mm Hg in aerul alveolar, iar sange de 40 mm Hg

49. Despre membrana alveolo-capilară este falsă afirmaţia:


A. Unul din componente este interstiţiul pulmonar
B. Are o grosime de 0,6 microni
C. Nu conţine surfactant.

50. Capacitatea vitală este egală cu:


A. VC + VIR
B. VER + VR
C. VIR + VC + VER

51. Capacitatea reziduală funcţională este:


A. 2000 ml
B. Volum expirator,de rezervă plus volumul rezidual
C. Volumul de aer rămas in plăman după o expiraţie forţată

52. Volumul expirator de rezervă este:


A. 500 ml
B. Volumul de aer rămas in plăman după un expir forţat
C. Volumul de aer suplimentar ce poate fi expirat in timpul unei expiraţii forţate

53. Este adevărat că forţele elastice pulmonare:


A. Stau la baza inspiraţiei
B. Sunt reprezentate doar de forţele elastice ale ţesutului pulmonar
E. Stau la baza expiraţiei.

54. Presiunea pleurală este:


A. Pozitivă
B. Mai mare decat presiunea atmosferică
C. Negativă

55. Acinul reprezintă:


A. Bronhiola respiratorie impreună cu formaţiunile derivate din ea
B. Bronhia principală impreună cu formaţiunile derivate din ea
C. Săculeţul alveolar impreună cu formaţiunile derivate

56. Unitatea structurală şi funcţionară a plămânului se numeşte:


A. Lob pulmonar
B. Acin pulmonar
C. Alveolă pulmonară

57. Bronhia principală se împarte în:


A. Bronhii
B. Bronhiole respiratorii
C. Ducte alveolare

58. Plămânii prezintă următoarele caracteristici, cu excepţia:


A. Sunt situaţi in cavitatea toracică
B. Sunt inveliţi de pleure
C. Sunt acoperiţi de foiţa parietală a pleurei

59. La nivelul vertebrei T4, traheea:


A. Se imparte in două bronhii
B. Se imparte in patru bronhii
C. Se imparte in laringe şi faringe

60. Despre expiraţie putem afirma:


A. Presiunea alveolară creşte la 1 cm H2O
B. Diafragma se contractă
C. Grilajul costal se ridică