Sunteți pe pagina 1din 40

Universitatea Dunrea de Jos din Galati

MODELE DE TESTE GRIL PENTRU


ADMITEREA 2014
DISCIPLINA CHIMIE ORGANIC


1. Zaharoza, C
12
H
22
O
11
, are compoziia masic procentual:
a. %C =42,14%; %H =6,43%; %O =51,43%
b. %C =52,11%; %H =6,48%; %O =41,41%
c. %C =32,11%; %H =6,48%; %O =61,41%
Se dau: A
C
=12,011; A
H
=1,008; A
O
=15,999

2. Formula brut a compusului organic avnd compoziia procentual masic de 92,26% C i
7,74% H este:
a. C
2
H
2

b. CH
c. CH
2

Se dau: A
C
=12,011; A
H
=1,008

3. Formula brut a compusului organic a crui compoziie procentual masic este 80% C i
20% H este
a. C
1
H
3

b. C
1
H
1

c. C
2
H
2

Se dau: A
C
=12,011; A
H
=1,008

4. Formula molecular a compusului clorurat cu M = 125 g/mol i compoziia procentual:
38,4% C, 4,8% H i 56,8% Cl este
a. C
2
H
6
Cl
2

b. C
4
H
6
Cl
2

c. C
4
H
6
Cl
5

Se dau: A
C
=12,011; A
H
=1,008; A
Cl
=35,453

5. Alcanii sunt:
a. hidrocarburi nesaturate aciclice
b. hidrocarburi cu formula moleculara C
n
H
2n-2

c. hidrocarburi aciclice n care apar numai legturi chimice simple de tip C-C i C-H

6. Cicloalcanii sunt:
a. hidrocarburi nesaturate cu formula molecular C
n
H
2n

b. hidrocarburi saturate cu caten ramificat
c. hidrocarburi saturate ciclice, cu formula molecular C
n
H
2n


7. Hidrocarbura saturat cu formula C
5
H
10
care conine un atom de carbon cuaternar este:
a. 2-metil-1-buten
b. 2-metil-3-penten
c. metil-ciclobutan

8. Denumii, conform IUPAC, hidrocarburaa. 4-etil-2-metilheptan
b. 2-etil-4-metilheptan
c. 2- metil-4-etilheptan
CH
3
CH CH
2
CH
3
CH
CH
2
CH
3
CH
2
CH
3
CH
2
CH
3
CH CH
2
CH
3
CH
CH
2
CH
3
CH
2
CH
3
CH
2

9. Alcanii nu pot participa la reacii chimice de:
a. adiie
b. ardere
c. substituie

10. Reacia prin care un atom de hidrogen este nlocuit cu unul de clor poart numele de:
a. substituie
b. izomerizare
c. ardere

11. Formula molecular C
4
H
8
corespunde unui:
a. compus saturat aciclic
b. compus nesaturat ciclic
c. compus nesaturat aciclic

12. Adiia acidului clorhidric la izobuten conduce la:
a. 2-cloro-2-metilpropan
b. 2-cloropropan
c. 1-clorobutan

13. Ruperea legturii chimice simple C C din alcani se face prin:
a. reacii de izomerizare
b. reacii de adiie
c. reacii de substituie

14. Alcanul cu formula molecular C
5
H
12
care prin clorurare fotochimic formeaz un singur
derivat monoclorurat este:
a. n-pentanul
b. izopentanul
c. neopentanul

15. Denumirea corect a izoalcanului de mai jos, este:
H
3
C CH
2
H
C C
CH
3
CH
3
CH
3
CH
2
CH
3
CH
2

a. 3-etil-2,2-dimetil-hexan
b. 4-etil-2,2-dimetil-hexan
c. 4-etil-2,2-dimetil-heptan

16. Alcanii nu pot participa la reacii chimice de:
a. adiie
b. descompunere termic
c. ardere

17. Cte alchene izomere (fr izomeri geometrici) se obin prin dehidrogenarea 2,3-dimetil-
butanului?
a. dou
b. trei
c. patru
18. Care este numrul minim de atomi de carbon ai unui alcan, pentru ca n urma cracrii s
rezulte i buten?
a. 7
b. 5
c. 6

19. Se consider succesiunea de transformri:
2CH
4
1500
0
C
-3H
2
A
600-800
0
C
CH
3
Cl(AlCl
3
) 3Cl
2
(lumina)
-3HCl
+2H
2
O
-3HCl
3A B C D E
-HCl

Substana notat D este:
a. clorura de benzil
b. clorura de benziliden
c. feniltriclor metan

20. Un volum de alcan este ars complet n 25 volume de aer (20% O
2
). Omologul superior al
alcanului este:
a. propan
b. butan
c. pentan

21. Hidrocarbura saturat cu formula molecular C
6
H
12
, care are un singur atom de carbon
primar este:
a. metilciclopentanul
b. ciclopentanul
c. hexanul

22. Care din reaciile de mai jos are loc la lumin?
a. oxidarea metanului
b. amonoxidarea metanului
c. clorurarea metanului

23. Care este alcanul cu formula molecular C
6
H
14
, care formeaz prin dehidrogenare numai
dou alchene?
a. 3-metil-pentanul
b. 2,2-dimetil-butanul
c. 2,3-dimetil-butanul

24. Volumul de metan (c.n.) necesar obinerii a 1,6 kilomoli de clorur de metil, cu
randamentul de 80%, este:
a. 22,4 m
3

b. 448 m
3

c. 44,8 m
3


25. Care este structura alchenei care prin oxidare cu permanganat de potasiu n mediu bazic
formeaz etandiol:
a. propen
b. eten
c. buten
26. Care este structura alchenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid
sulfuric formeaz numai aceton?
a. 2-metil-2-buten
b. 2-metil-2-penten
c. 2,3-dimetil-2-buten

27. Care este structura alchenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid
sulfuric formeaz 2 moli de acid acetic?
a. 2-buten
b. 2,3-dimetil-2-buten
c. 3-penten

28. Formula brut a compusului
a. C
6
H
10

b. C
5
H
8

c. C
4
H
12


29. La nclzirea 2-cloro-2-metilpropanului cu baze tari se formeaz:
a. izobuten
b. butan
c. 2-buten

30. Denumirea IUPAC a hidrocarburii
a. 4-metilciclohexen
b. 4-etilciclopenten
c. 4-metilciclopentan

31. Izoprenul se obine prin dehidrogenarea catalitic a:
a. 2-metil-2-pentenei
b. n-pentanului
c. butanului

32. Din etanol se obine, prin nclzire cu acid sulfuric la 150-200C:
a. propena
b. etena
c. butena

33. Adiia acidului clorhidric la izobuten conduce la:
a. 2-clorobutan
b. clorur de ter-butil
c. clorur de izobutil

34. Izomerul heptenei care prin oxidare cu dicromat de potasiu n mediu de acid sulfuric,
formeaz dou cetone diferite, este:
a. 2,4-dimetil-2-pentena
b. 3,4-dimetil-1-pentena
c. 2,3-dimetil-2-pentena


H
3
C
CH
2
CH
3
H
3
C
CH
2
CH
3
H
3
C H
3
C

35. Care dintre urmtorii alcooli nu se deshidrateaz cu formare de alchene?
I (1-butanol); II (2-butanol); III (alcool etilic); IV (2,2-dimetil-1-propanol) i V (3,3,4,4-
tetrametil-1-pentanol).
a. II
b. III
c. IV

36. Prin adiia de acidului sulfuric la 1-buten se obine:
a. sulfat acid de n-butil
b. sulfat acid de sec-butil
c. sulfat acid de izobutil

37. Prin tratarea 1-butenei cu o soluie neutr sau slab bazic de permanganat de potasiu se
formeaz:
a. 1,2-butandiol
b. oxid de butilen
c. butanal

38. Ci cm
3
soluie 0,1 M de brom n tetraclorur de carbon, sunt decolorai de 224 cm
3

izobuten (c.n.) (A
Br
=80).
a. 100
b. 62,5
c. 48

39. Un izomer al alchenei C
5
H
10
formeaz prin hidrogenare n-pentan, iar prin oxidare
energic formeaz un amestec de doi acizi carboxilici; alchena este:
a. 2-metil-1-butena
b. 1-pentena
c. 2-pentena

40. Ce alchen formeaz prin oxidare energic numai butanon?
a. 2-metil-2-butena
b. 3,4-dimetil-3-hexena
c. 2-metil-2-pentena

41. Alchina care conine n molecul trei atomi de carbon cuaternari se numete:
a. 3,3 dimetil-1-hexin
b. 4,5 dimetil-2-hexin
c. 4,4 dimetil-2-hexin

42. n structura hidrocarburii 3,4-dimetil-1-hexin, raportul atomic Cprimar : Csecundar :
Cteriar : Ccuaternar este:
a. 3 : 2 : 1 : 1
b. 3 : 1 : 3 : 1
c. 3 : 3 : 1 : 1

43. Alchina cu un atom de carbon teriar n molecul este:
a. acetilena
b. 1-butina
c. 3-metil-1-butina

44. Compusul ce conine n molecul doi atomi de carbon primari este:
a. etanul
b. etena
c. etina

45. Acidul clorhidric pur se adiioneaz la acetilen, n prezena unui catalizator de clorur
mercuric, la 160C, cu formare de:
a. clorur de vinil
b. acrilonitril
c. cloropren

46. n structura hidrocarburii 2-pentin, raportul atomic Cprimar : Csecundar : Ccuaternar
este:
a. 2 : 1 : 2
b. 1 : 1 : 2
c. 2 : 2 : 1

47. Prin trimerizarea unei alchine rezult o aren mononuclear cu masa molecular egal cu
120. Alchina considerat este:
a. acetilena
b. propina
c. 1-pentina

48. Reacia de adiie a acidului clorhidric la vinil-acetilen, conduce la:
a. 3-clor-1-butin
b. 2-cloro-1,3-butadien
c. 1-clor-butadien

49. Prin adiia bromului la etin, n raport molar de 1:1, rezult:
a. 1,2-dibrometen
b. 1,2-dibrometan
c. 1,2-dibrometin

50. Sunt izomeri de caten:
a. 1-butina i 2-butina
b. 1-butena i izobutena
c. benzenul i toluenul

51. La descompunerea metanului n arc electric, alturi de acetilen se obin i importante
cantiti de:
a. hidrogen
b. dioxid de carbon
c. monoxid de carbon

52. Volumul de metan de puritate 99% necesar obinerii a zece kilomoli de acetilen este:
a. 448 m
3

b. 4480 L
c) 452,52 m
3


53. Cte din alchinele urmtoare formeaz prin adiia apei o aldehid:
acetilena; 1-butina, 2-butina, , vinilacetilen, , propin?
a. toate
b. nici una
c. 1

54. Hidrogenarea acetilenei la etan are loc:
a. n prezen de paladiu otrvit cu sruri de plumb
b. n prezen de oxidului de aluminiu (Al
2
O
3
)
c. n prezen de nichel fin divizat

55. La arderea unui volum de un metru cub de acetilen (c.n.) se consum un volum de aer
(20% O
2
) de:
a. 12,5 m
3

b. 2,5 m
3

c. 250 L

56. Din 800 kg carbid se obin 224 m
3
acetilen (c.n.). Puritatea carbidului este:
a. 90%
b. 80%
c. 85%

57. Prin adiia apei la propin in prezen de acid sulfuric i sulfat de mercur, rezult:
a. propanol
b. propanon
c. izopropanol

58. Se obine butanon prin reacia apei (n prezen de acid sulfuric i sulfat de mercur) cu:
a. 1-pentina
b. 2-butina
c. 1-hexina

59. Ce cantitate de clorur de vinil se obine din 1612,8 m
3
acetilen, dac randamentul este
80%?
a. 4500 kg
b. 3600 kg
c. 3000 kg

60. Despre acetilura de argint este fals afirmaia:
a. se obine prin reacia acetilenei cu reactivul Fehling
b. este un precipitat de culoare alb-glbui
c. este insolubil n ap

61. Reacia acetilenei cu reactivul Tollens este:
a. reacie de adiie
b. reacie de substituie
c. reacie de eliminare62. Reacia benzenului cu clorur de acetil, n prezen de clorur de aluminiu, conduce la:
a. acid benzoic
b. benzofenon
c. acetofenon

63. Izopropilbenzenul rezult prin reacia de alchilare a benzenului cu:
a. propena
b. etena
c. clorur de acetil

63. Substana care are proprietatea de a sublima este:
a. benzenul
b. toluenul
c. naftalina

65. Din benzen i clorur de metil, n prezena clorurii de aluminiu, se obine:
a. toluen
b. clorur de benzil
c. difenilmetan

66. Substana cu formula C
6
H
6
Cl
6
se obine:
a. din benzen i clor printr-o reacie de substituie n prezena clorurii ferice
b. din ciclohexan i clor prin reacie de adiie
c. din benzen i clor printr-o reacie de adiie la lumin

67. Prin adiia hidrogenului la benzen, n prezena Ni la 180C, se formeaz:
a. ciclohexan
b. hexaclorciclohexan
c. clorobenzen

68. Prin nitrarea toluenului, n prezena acidului sulfuric, rezult:
a. orto-nitrotoluen
b. para-nitrotoluen
c. amestec de orto-nitrotoluen i para-nitrotoluen

69. Prin nitrarea nitro-benzenului, n prezena acidului sulfuric, rezult:
a. orto-dinitrobenzen
b. para-dinitrobenzen
c. meta-dinitrobenzen

70. Raportul dintre masa atomilor de carbon i masa atomilor de hidrogen din molecula
toluenului este:
a. 10,5 : 1
b. 28 : 3
c. 7 : 1

71. Naftalina se oxideaz cu aer la 400C, n prezena unui catalizator de pentaoxid de
vanadiu, formnd:
a. antrachinon
b. anhidrid ftalic
c. acid benzoic

72.Se numesc arene:
a. substanele compuse din atomi de C, H i O care au n structura lor unul sau mai multe
nuclee benzenice
b. substanele compuse din atomi de C i H care au n structura lor unul sau mai multe
nuclee benzenice
c. hidrocarburilesaturate cu structur ciclic

73.Cu ce alchen trebuie alchilat benzenul pentru a obine o hidrocarbur cu raportul masic
C:H=9:1?
a. eten
b. buten
c. propen

74. Tratarea toluenului cu clor, n prezen de clorur de aluminiu anhidr (AlCl
3
), conduce,
n principal, la:
a. clorur de benzil
b. o-clor-toluen
c. un amestec de orto i para clor toluen

75. Formula molecular a antracenului este:
a. C
12
H
10

b. C
14
H
10
c. C
10
H
12


76. Ci izomeri de poziie corespund la trimetilbenzen?
a. 3
b. 6
c. 2

77. O hidrocarbur cu formula general C
n
H
2n-6
formeaz, prin nitrare, un singur monoderivat
ce conine 9,27% azot. Hidrocarbura este:
a. p-xilen
b. 1,2,4-trimetilbenzen
c. 1,3,5-trimetilbenzen

78. Reacia benzenului cu propena, n prezen de clorur de aluminiu (AlCl
3
) cu urme de ap,
conduce la:
a. n-propil benzen
b. izopropil benzen
c. toluen

79.Se supun reaciei de nitrare 156 kg benzen. Dac s-au obinut 196,8 kg nitrobenzen,
randamentul reaciei este:
a. 75%
b. 80%
c. 85%


80. Dac A (C
8
H
10
) este o hidrocarbur aromatic i particip la reacia

substana notat B este:
a. etilbenzen
b. o-xilen
c. stiren

81. Negrul de fum se formeaz prin:
a. descompunerea termic a metanului cu vapori de ap i oxigen
b. descompunerea termic, n faz gazoas, n absena aerului, a metanului
c. reacia metanului cu amoniac i aer la 1000C, n prezena unui catalizator de platin

82. Alcanului cu formula molecular C
5
H
12
i corespund
a. 3 izomeri
b. 2 izomeri
c. 4 izomeri

83. Gazul de sintez este:
a. un amestec de oxid de carbon i hidrogen n proporie molar de 1 : 2
b. un amestec de carbon i hidrogen n proporie molar de 1 : 2
c. un amestec de acid cianhidric i hidrogen n proporie molar de 1 : 3

84. Ozonidele sunt:
a. substane instabile, explozive, rezultate n urma reaciei ozonului cu alchenele
b. substane stabile, rezultate n urma reaciei ozonului cu alcanii
c. substane stabile, rezultate n urma reaciei ozonului cu alchenele

85. Prin dehidrogenarea izobutanului, n prezena unui catalizator, se obine:
a. 1-buten
b. izobuten
c. 2-buten

86. Substana cu masa molar de 104 g/mol i formula brut CH are formula molecular:
a. C
8
H
8

b. C
4
H
4

c. C
6
H
6


87. Formula molecular a compusului cu masa molar de 180 g/mol i compoziia procentual
masic de 40,00% C, 6,67% H i 53,33% O este:
a. C
6
H
12
O
6

b. C
1
H
2
O
1

c. C
6
H
12
O

88. Polistirenul este:
a. un monomer
b. o macromolecul obinut prin polimerizarea etil-benzenului
c. o macromolecul obinut prin polimerizarea stirenului


89. Prin trimerizarea acetilenei la 600-800C se obine:
a. benzen
c. stiren
d. antracen

90. Care dintre urmtoarele formule structurale reprezint alcooli?
CH
2
OH OH
I. II.
CH
2
CH CH
2
OH III.
CH
2
CH OH IV.

a. II i III;
b. I i IV;
c. nici una dintre formule nu reprezint alcooli (I i II reprezint fenoli, iar III i IV enoli).

91. Ci alcooli secundari corespund la formula molecular C
6
H
14
O?
a. 4
b. 5
c. 3

92. Prin hidrogenarea acetonei rezult:
a. alcool izopropilic (C
3
H
8
O)
b. metanol (CH
3
-OH)
c. acid propanoic (CH
3
-CH
2
-COOH)

93. Care din urmtorii compui d prin hidrogenare catalitic 2-propanol ?
a. propanon
b. acid propanoic
c. propin

94. Ci alcooli teriari corespund la formula C
4
H
10
O?
a. 1
b. 3
c. 4

95. Ce compus se formeaz prin oxidarea etanolului cu dicromat de potasiu, n prezen de
acid sulfuric?
a. aldehida acetic (CH
3
-CHO)
b. dioxid de carbon i ap (CO
2
i H
2
O)
c. aldehid formic (H-CHO)

96. Prin oxidarea alcoolului n-propilic cu dicromat de potasiu, n prezen de acid sulfuric,
rezult:
a. propanal (CH
3
-CH
2
-CHO)
b. eten i dioxid de carbon (C
2
H
4
i CO
2
)
c. aldehid acetic (CH
3
-CHO)

97. Prin oxidarea alcoolului izopropilic cu dicromat de potasiu n prezen de acid sulfuric,
rezult:
a. aceton (CH
3
-CO-CH
3
)
b. aldehid acetic i aldehid formic (CH
3
-CHO i H-CHO)
c. acid acetic i dioxid de carbon (CH
3
COOH i CO
2
)

98. Prin oxidarea n-propanolului cu permanganat de potasiu (KMnO
4
), n mediu acid, rezult:
a. propanal (CH
3
-CH
2
-CHO)
b. acid propanoic (CH
3
-CH
2
-COOH)
c. propanon (CH
3
-CO-CH
3
)

99. Se consider urmtoarea transformare chimic:
CH-OH
CH
2
-OH
CH
2
-OH
+3HONO
2
A +3H
2
O

Denumirea substanei notat A este:
a. trinitrat de glicerin
b. trotil
c. nitrat de glicerin

100. La fermentaia alcoolic a glucozei rezult alcool etilic alturi de dioxid de carbon.
Raportul molar etanol: dioxid de carbon este:
a. 1:1
b. 3:1
c. 1:3

101. Care este ordinea descresctoare a punctelor de fierbere la urmtoarele substane?
I. CH
3
-CH
3
II. CH
3
- CH
2
- OH III. CH
3
- CH
2
- Cl

a. II, III, I
b. III, II, I
c. III, I, II

102. Din glicerin se obine acrolein. Ce tip de reacii au loc?
a. hidrogenare
b. deshidratare
c. oxidare i hidrogenare

103. Fenolii sunt compui hidroxilici n care grupa funcional este legat la un atom de
carbon aflat n stare de hibridizare sp
2
care aparine:
a. unei alcadiene
b. unui nucleu aromatic
c. unei alchine

104. Fenolii polihidroxilici sunt:
a. alcool benzilic
b. naftilamin
c. hidrochinon i pirogalol

105. Pirogalolul are formula molecular:
a. C
6
H
6
O
3

b. C
6
H
5
-OH
c. C
10
H
7
-OH


106. Fenolul se poate fabrica prin:
a. nitrarea anilinei
b. benzen i propen, urmat de reacia de oxidare a izopropilbenzenului (din
hidroperoxidul obinut, fenolul se pune n libertate prin aciunea acidului sulfuric)
c. toluen i eten

107. Proprietile fizice ale fenolului pur sunt:
a. substan cristalin, incolor, care cu timpul trece ntr-o coloraie roie, din cauza
oxidrii, este caustic (produce arsuri dureroase pe piele) i este toxic
b. nu este toxic
c. este cristalin, colorat gri

108. Adiia hidrogenului la fenol, n condiii catalitice, presiune i temperatur, conduce la:
a. ciclohexan
b. ciclohexanol i ciclohexanon
c. ciclohexen

109. Reacia fenolilor cu clorura feric este o reacie de:
a. culoare i servete la identificare
b. eterificare
c. acilare

110. Crezolii au proprieti antiseptice i sunt utilizai ca:
a. antioxidani
b. reductori
c. dezinfectani n soluie apoas de spun, numit creolin

111. Care dintre formulele structurale de mai jos reprezint pirogalolul?
OH
OH
HO
OH
OH
OH
OH
OH
OH
HO OH
OH
I II III IV

a. I i III
b. I i II
c. IV

112. Compusul cu formula structural
O C
O
CH
3

se numete:
a. acetat de fenil
b. acetat de benzil
c. benzoat de etil
113. Produsul secundar obinut la prepararea fenolului prin metoda topirii alcaline este:
a. sulfit de natriu
b. sulfit acid de natriu
c. sulfura de natriu

114. Ciclohexanolul se obine prin:
a. oxidarea fenolului
b. hidrogenarea fenolului
c. reducerea clorbenzenului

115. Aminele secundare alifatice sunt:
a. compui organici cu grupa amino legat de doi atomi de carbon
b. amine ce nu se pot acila cu cloruri acide
c. mai puin bazice dect aminele primare

116. Aminele teriare se pot acila cu:
a. alcooli
b. derivati halogenati
c. cloruri ale acizilor carboxilici

117. Compusul cu formula molecular CH
5
N poate reprezenta o amin:
a. primar
b. secundar
c. teriar

118. Prin reacia de alchilare a amoniacului cu clorur de metil se obine:
a. o amin primar
b. o amin secundar
c. un amestec de amine

119. Prin reacia de reducere a nitroderivailor aromatici se obin:
a. amine primare
b. amine secundare
c. amine teriare

120. Prin reacia de alchilare a metilaminei cu iodura de metil se obine:
a. metil amina
b. dimetilamina
c. un amestec complex format din trei derivati aminati

121. Care dintre urmtoarele substane organice este un compus ionic?
a. anilina
b. trietilanilina
c. bromura de tetrametilamoniu

122. Prin reacia de alchilare a amoniacului cu cloretan se obine:
a. etilamin
b. dietilamin
c. un amestec de trei aminei o sare cuaternar de amoniu

123. Aminele au caracter bazic deoarece:
a. atomul de azot are hibridizarea sp
3
;
b. au electroni neparticipani la atomul de azot;
c. au radicali de hidrocarbur.

124. Se consider compuii: I, anilina; II, ionul de fenilamoniu; III, benzen. Electroni
neparticipani nu sunt prezeni la atomul de azot din:
a. I
b. II
c. III

125. Anilina este o materie prim foarte important pentru industria coloranilor. Aceasta este
o substan:
a. lichid, incolor,solubil ap
b. cu caracter bazic
c. solid, incolor

126. Care dintre urmtoarele amine nu poate fi acilat la azot?
I, trietilamina; II, metilamina; III, fenilamina;
a. I
b. III
c. II

127. Bromura de tetraetilamoniu este:
a. o amina tertiar
b. o sare cuaternar de amoniu
c. o amina primara

128. Care este formula molecular a etil-metil-izopropil aminei?
a. C
5
H
11
N
b. C
6
H
11
N
c. C
6
H
15
N

129. Care dintre compuii de mai jos are cel mai puternic caracter bazic?
a. anilina
b. acetofenona
c. ldehida acetic

130. Principalele metode de preparare alecompuilor halogenai se bazeaz pe reaciile:
a. substituie i adiie
b. substituie la alcani, izoalcani, alchene, catena lateral a unei arene sau la nucleul
aromatic i adiie la alchene, alchine sau arene
c. adiie sau hidroliz

131. Pentru formula chimic C
6
H
5
Br este corect denumirea:
a. bromur de benzen
b. brom benzen
c. bromur de benzil

132. Prin adiia acidului clorhidric la acetilen se obine un compus monoclorurat nesaturat cu
denumirea:
a. clorur de vinil
b. clor metan
c. cloroform

133. Cu care dintre reactivii de mai jos poate reaciona bromobenzenul:
a. Mg
b. H
2
O
c. HCl

134. n formula molecular a freonului se afl prin:
a. un atom de fluor
b. un atom de clor
c. doi atomi de fluor i doi atomi de clor

135. Ce derivai clorurai se pot obine de la propen printr-o reacie ntr-o singur etap:
a. 1,3 dicloropropan
b. 2,2 dicloropropan
c. 1,2 dicloropropan, clorur de alil si clorur de izopropil, n condiii chimice diferite

136. Bromobenzenul reacioneaz cu magneziul metalic (n prezen de eter etilic anhidru) cu
formare de:
a. bromur de fenil magneziu
b. benzen
c. bromur de magneziu

137. Nitrilul acidului acetic se poate obine prin reacia dintre:
a. iodometan i cianur de sodiu
b. acetilen si acid cianhidric
c. eten si acid cianhidric

138. Pentru obinerea etilaminei sunt necesare reaciile:
a. clorur de etil i amoniac, avnd ca intermediar o sare de amoniu
b. eten, clor i amoniac
c. eten, ap i amoniac

139. Compuii trihalogenai geminali formeaz prin hidroliz:
a. acizi carboxilici
b. cloruri acide
c. sruri

140. Formula general a alcoolilor monohidroxilici este:
a. R-OH
b. R-X
c. R-NH
2

141. Turnesolul prezint n mediu acid culoarea:
a. rou
b. rou deschis
c. albastru

142. Compuii carboxilici constituie o clas de compui organici care conin n molecula lor:
a. una sau mai multe grupe carbonil
b. una sau mai multe grupe amino
c. una sau mai multe grupe carboxil

143. Compuii carboxilici sunt:
a. baze tari
b. acizi slabi
c. sruri ale acizilor tari

144. Acidul metanoic este acelai cu:
a. acidul formic
b. acidul oxalic
c. acidul succinic

145. Acidul oleic este:
a. un acid gras nesaturat
b. un acid gras saturat
c. un aminoacid

146. Acidul stearic este un:
a. acid saturat
b. acid nesaturat
c. acid aromatic

147. Acidul fumaric este un:
a. acid monocarboxilic
b. acid dicarboxilic nesaturat
c. acid gras nesaturat

148. Acizii monocarboxilici saturai pn la C
12
sunt:
a. lichizi la temperatura obinuit
b. solizi
c. lichizi la temperaturi foarte ridicate

149. Acizii grai, superiori, se dizolv:
a. n ap
b. eter de petrol, benzen i ali solveni nepolari
c. doar n eter

150. Clorurile acide sunt:
a. derivai funcionali ai acizilor carboxilici
b. derivai ai compuilor carbonilici
c. derivai ai fenolilor

151. Amidele sunt:
a. compui anorganici
b. compui organici, derivai funcionali ai acizilor carboxilici
c. compui organici care conin n molecul o grup hidroxil

152. Formamida este:
a. un lichid incolor
b. o substan solid, cristalizat
c. un lichid galben-pai

153. Amidele se transform prin hidroliz cu acizi sau baze n:
a. nitrili
b. acizi carboxilici
c. amine

154. Anhidridele acide sunt derivai funcionali ai acizilor carboxilici i se obin prin:
a. dezaminare
b. hidrogenare
c. eliminarea apei ntre dou grupe carboxil

155. Reacia de esterificare reprezint:
a. reacia dintre acizi carboxilici i alcool
b. reacia dintre un acid i o baz
c. reacia dintre un aminoacid i o baz

156. Gliceridele sunt:
a. esteri ai acizilor grai cu glicerolul
b. sruri ale acizilor carboxilici
c. anhidride acide

157. Grsimile lichide conin:
a. preponderent acizi grai saturai
b. preponderent acizi grai nesaturai
c. nu conin acizi grai

158. Reacia de saponificare reprezint:
a. hidroliza acid a grsimilor
b. hidroliza enzimatic a grsimilor
c. hidroliza bazic a grsimilor

159. Spunurile sunt:
a. srurile acizilor superiori (C
8
-C
18
) cu metalele
b. esteri ai acizilor grai
c. aldehide

160. Detergenii pot fi:
a. anionici i cationici
b. cationici i neionici
c. anionici, cationici, neionici

161. Detergenii sunt substane:
a. care au proprietatea de a mri tensiunea superficial a apei
b. care au proprietatea de a micora tensiunea superficial a apei
c. care nu influeneaz tensiunea superficial a apei

162. Compuii amfoteri sunt:
a. baze
b. acizi
c. substane care se comport ca acizi fa de baze i ca baze fa de acizi

163. Atomul de carbon asimetric sau chiral este:
a. un atom de carbon tetraedric legat de 4 atomi identici
b. un atom de carbon tetraedric legat de 2 atomi identici i 2 diferii
c. este un atom de carbon tetraedric legat de 4 atomi diferii sau de 4 grupe diferite

164. Enantiomerul este dextrogir dac:
a. rotete planul luminii polarizate la stnga, n sens antiorar
b. rotete planul luminii polarizate la dreapta, n sens orar
c. nu rotete planul luminii polarizate.

165. n zaharide, n general, raportul atomic H:O este:
a. 1:2
b. 1:1
c. 2:1

166. Care dintre urmtorii compui nu este un polizaharid:
a. amidonul
b. celuloza
c. fructoza

167. Care afirmaie, referitoare la glucoz, este fals:
a. este reductoare
b. intr n compoziia amidonului
c. este insolubil n ap

168. Zaharoza este o dizaharid constituit din:
a. dou resturi de gucoz
b. un rest de glucoz i unul de fructoz
c. dou resturi de fructoz

169. Zahrul invertit se obine prin hidroliza:
a. celulozei
b. zaharozei
c. amilozei

170. Amidonul, n reacie cu iodul, d o coloraie:
a. rou-brun
b. albastr
c. violet

171. Care afirmaie, cu referire la amilopectin, este adevrat:
a. este partea solubil din amidon
b. are gust dulce
c. d cu iodul o coloraie roie-violet

172. Care afirmaie este incorect:
a. celuloza este solubil n ap
b. celuloza este o polizahariz
c. celuloza are structur fibrilar

173. Proteinele sunt compui macromoleculari constituii din:
a. aminoacizi
b. monozaharide
c. fructoz

174. Keratina este o protein care se gsete n:
a. snge
b. pr
c. lapte

175. Care dintre proteinele enumerate nu face parte din categoria proteinelor solubile:
a. hemoglobina
b. caseina
c. colagenul

176. Distrugerea structurii proteinelor se numete:
a. denaturare
b. renaturare
c. restructurare

177. Legtura peptidic este prezent n:
a. lipide
b. proteine
c. acizi nucleici

178. Marcai afirmaia adevrat:
a. celuloza i amidonul sunt formate din resturi de -glucoz unite prin eliminare de ap
ntre dou grupri OH
b. amidonul este polizaharida de rezerv din regnul animal
c. celuloza este format din resturi de -glucoz unite prin eliminare de ap ntre dou
grupri OH

179. Marcai afirmaia adevrat:
a. n moleculele proteinelor, resturile de -aminoacizi sunt legate prin legturi peptidice
b. albumina din snge este o protein conjugat
c. albuminele sunt insolubile n ap

180. Cea mai mare cantitate de celuloz se gsete n:
a. bumbac
b. paie
c. conifere

181. Amidonul este folosit la obinerea:
a. etanolului
b. celofanului
c. zahrului

182. Marcai afirmaia fals:
a. proteinele insolubile confer organelor rezisten mecanic
b. majoritatea proteinelor solubile au funcii fiziologice importante
c. proteinele solubile se mai numesc scleroproteine

183. Marcai afirmaia fals:
a. denaturarea proteinei conduce la pierderea funciunii fiziologice a acesteia
b. sruri ale metalelor grele sunt factori denaturani
c. radiaiile radioactive nu denatureaz proteinele

184. Proteinele insolubile:
a. nu au valoare nutritiv
b. formeaz geluri hidratate
c. au ca reprezentant fibrinogenul din snge

185. Aminoacizii sunt compuii organici care:
a. conin n molecula lor numai grupe funcionale amino
b. conin n molecula lor numai grupe funcionale carboxil
c. conin n molecula lor grupe carboxilice i aminice legate de un radical hidrocarbonat

186. Dintre aminoacizii derivai de la acidul propionic, procentul cel mai mare de carbon l
are:
a. alanina
b. glicina
c.nici un rspuns corect

187. Acidul 2-amino-3-hidroxi-propionic este cunoscut sub denumirea uzual de:
a. alanin
b. cistein
c. serin

188. Treonina (acidul 2-amino-3-hidroxi-butanoic) este omologul superior al:
a. glicinei
b. serinei
c. lisinei

189. n urma reaciei glicocolului cu clorura de acetil rezult compusul:
a. CH
2
COOH
NHCOCH
3
b. CH
2
COOH
NHCl
c. CH
2
COCl
NH
2

190. Care este denumirea dipeptidei format din alanin i valin, dac gruparea amino din
alanin este liber:
a. nici un rspuns corect
b. alanil-valin
c. valil-alanin

191. Precizai coninutul procentual de azot (%N) i oxigen (%O) din molecula lisinei:
a. 9,58 %N i 21,91 %O
b. 19,18 %N i 21,91%O
c. 21,91 %N i 9,58% H

192. n soluie bazic (pH=12) serina se va gsi sub forma:
a. CH
2
CH
OH NH
2
COOH

b.
CH
2
CH
OH NH
2
COO
-

c. CH
2
CH
OH
+
NH
3
COOH


193. Ce compus corespunde formulei moleculare C
2
H
6
N
+
O
2
?
a. nitroetan
b. glicina (pH=1)
c. acetamida

194. Aminoacizii sunt uor solubili n:
a. ap
b. benzen
c. tetraclorur de carbon

195. Aminoacizii sunt:
a. substane gazoase
b. substane solide, cristaline, cu puncte de topire ridicate
c. substane lichide greu volatile

196.Reacia biuretului este folosit pentru identificarea:
a. poliesterilor
b. polizaharidelor
c. proteinelor

197. Prin reacia acidului glutamic cu un mol pentaclorur de fosfor (PCl
5
) rezult compusul:
a.
CH
2
HOOC CH
NH
2
COCl CH
2

b. CH
2
HOOC CH
NH
2
COOH CH
2

c. CH
2
ClOC CH
NH
2
COCl CH
2


198. -Alanina se poate obine tratnd cu amoniac n exces:
a. acidul cloracetic
b. acidul -clorpropionic
c. nici un rspuns corect

199. Se dau reactivii: I. HCl; II. HNO
2
; III. PCl
5
; IV. CH
3
OH; V. NaOH. Aminoacizii
reacioneaz cu:
a. I i III
b. I i V
c. toi reactivii

200. Numrul de dipeptide izomere care se poate obine avnd la dispoziie -alanin i serin
este:
a. 4
b. 2
c. 5

201. Reacia biuretului i respectiv reacia xantoproteic se efectueaz cu:
a. CuSO
4
i HNO
3

b. CuSO
4
i NH
3

c. [Cu(NH
3
)
4
](OH)
2
i HNO
3


202. Cte dipeptide diferite se pot forma din glicocol, -alanin i valin:
a. 3
b. 5
c. 9

203. Care este formula compusului rezultat din reacia glicocolului cu alcoolul metilic i ce
caracter chimic prezint acest compus:
a. H
2
N CH
2
COOCH
3 i are caracter bazic
b. HN CH
2
COOH H
3
COC
i are caracter acid
c. H
2
N CH
2
COOCH
3 i are caracter acid

204. Fenomenul de denaturare este specific:
a. aminoacizilor
b. proteinelor
c. zaharurilor

205. Legtura peptidic este un caz particular de legtur amidic. n care dintre urmtorii
compui legturile sunt de tip peptidic: I. uree; II. alanil-alanin; III. nylon-6(6); IV.
albumin; V. acetanilid.
a. III, IV i V
b. II i IV
c. I, II i III

206. Care dintre urmtorii aminoacizi are rol de vitamin H?
a. acidul -amino-propionic
b. acidul p-amino-benzoic
c. acidul -diamino-capronic

207. Prin ionizare intramolecular aminoacizii formeaz:
a. anioni
b. amfioni
c. cationi

208. Care din urmtoarele propoziii caracterizeaz aminoacizii? I. Sunt substane solide,
cristaline; II. se topesc la temperaturi foarte sczute; III. sunt uor solubili n ap; IV. soluiile
lor apoase au caracter amfoter; V. sunt substane lichide.
a. I, III i IV
b. III i V
c. II i IV

209. Care dintre urmtoarele perechi de denumiri corespund aceluiai aminoacid? I. Lisina
acidul -diaminocapronic; II. Glicocol acidul aminoacetic; III. valina acidul -
aminopropionic; IV. serina acidul -amino--tiopropionic; V. Acid asparagic acidul -
amino-succinic.
a. I, II i V
b. III, IV i V
c. I, III i IV

210. Se dau proteinele: I. albumina; II. keratina; III. hemoglobina; IV. fibrina; V. colagenul.
Sunt insolubile n ap:
a. I, II, III
b. II, IV i V
c. II, III i IV

211. Coninutul n fosfor al proteinelor este de :
a. 0,1-1%
b. 15,5-18,5%
c. 10-15%

212. Care dintre urmtoarele proteine sunt insolubile n ap:
a. albuminele
b. globulinele
c. fibroinele

213. Ce rezult prin reacia -alaninei cu acidul azotos?
a. acid -hidroxipropionic (acid lactic)
b. acid propionic
c. nici un rspuns corect

214. Ce reprezint formula:

H
2
N CH
R
CO NH CH
R'
COOH

a. un aminoacid
b. o dipeptid
c. o protein215. Se d schema de reacie:

A +Cl
2
h
- HCl
B
+2 NH
3
- NH
4
Cl
CH
3
CH COOH
NH
2
Compusul A este:
a. acidul acetic
b. acidul propionic
c. propionitril

216. Proteinele sunt compui macromoleculari naturali rezultai prin policondensarea:
a. monozaharidelor
b. hidroxiacizilor
c. -aminoacizilor

217. Caseina din lapte este:
a. fosfoproteid
b. glicoproteid
c. protein globular

218. Reacia xantoproteic este:
a. reacia de culoare a proteinelor datorat formrii unor combinaii complexe ntre
aminoacizii din proteine i ionii de cupru
b. reacia de culoare a proteinelor cu acid azotic concentrat, cu apariia unei coloraii
galbene prin formarea unor nitroderivai
c. reacia de denaturare a proteinelor sub aciunea agentului termic

219. Avnd n vedere structura lisinei, precizai care din afirmaiile de mai jos este adevrat:
a. conine dou grupri amino
b. conine ase atomi de carbon i dou legturi peptidice
c. catenahidrocarbonat este ramificat

220. Sulful prezent n proteine poate fi evideniat prin:
a. tratarea proteinei cu acid azotic concentrat
b. fierberea proteinei cu hidroxid de sodiu
c. hidroliza alcalin a soluiei de protein urmat de reacia cu acetat de plumb

221. Srurile metalelor grele (Ag, Hg, Pb) produc precipitarea proteinelor. Din aceast cauz,
n cazul intoxicaiilor accidentale cu aceste metale se recomand ingerarea imediat de
proteine ca antidot. Care din proteinele urmtoare poate fi utilizat n acest scop:
a. albumina din albuul de ou
b. hemoglobina
c. keratina

222. Aminoacizii sunt n general substane solide, cu puncte de topire ridicate i solubile n
ap. Aceste proprieti se explic prin:
a. prin structura amfionic, asemntoare cu cea a srurilor, structur ce exist i n stare
cristalin
b. prin neutralitatea acestor substane
c. nici un rspuns corect

223. Soluiile de aminoacizi au comportare de soluii tampon, deoarece aminoacizii au:
a. structur dipolar de amfion
b. grupri amidice
c. grupri hidroxilice i aminice

224. pH-ul izoelectric reprezint:
a. o valoare intermediar de pH la care concentraiile formei cationice i a formei anionice
a unui aminoacid sunt egale
b. pH-ul creat ntr-o soluie de aminoacid de aplicarea unui curent electric
c. nici un rspuns corect

225. Formula C
6
H
12
O
6
corespunde la:
a. 8 aldohexoze i 8 cetohexoze izomere
b. 16 aldohexoze i 8 cetohexoze izomere
c. 8 aldopentoze i 4 cetopentoze izomere

226. Formele i ale glucozei sunt:
a. izomeri de poziie
b. izomeri de caten
c. anomeri

227. Formula corect a glucozei este:
a. C
6
H
11
O
5
b.
CHO
C OH H
C H HO
C OH H
C OH H
CH
2
OH

c.
CH
2
OH
C O
C H HO
C OH H
C OH H
CH
2
OH


228. Monozaharidele sunt:
a. compui polihidroxicarbonilici
b. compui polihidroxicarboxilici
c. nici un rspuns corect

229. Cum se clasific monozaharidele n funcie de numrul de atomi de carbon din
molecul?
a. n aldoze i cetoze
b. n aldopentoze i cetopentoze
c. n dioze, trioze, tetroze, pentoze, hexoze, heptoze230. Cea mai dulce monozaharid este:
a. glucoza
b. zaharoza
c. fructoza

231. Monozaharidele sunt uor solubile n:
a. benzen
b. ap
c. eter

232. Apariia formelor anomere i se datoreaz:
a. poziiei hidroxilului glicozidic fa de planul ciclului
b. poziiei gruprii hidroxilice de la penultimul atom din catena
c. atomilor de carbon asimetrici din molecula monozaharidelor

233. La tratarea glucozei cu anhidrid acetic n exces se formeaz:
a. pentaacetilglucoza
b. monoacetilglucoza
c. diacetilglucoza

234. Monozaharidele sunt substane:
a. gazoase
b. solide, cristaline, cu gust dulce
c. lichide greu volatile

235. Reducerea monozaharidelor conduce la:
a. poliesteri
b. polieteri
c. polialcooli

236. La arderea unui mol de glucoz n aer se obine un volum de CO
2
(msurat n condiii
normale) de:
a. 44,8 L
b. 180 L
c. 134,4 L

237. Prin oxidarea blnd a glucozei se obine:
a. un acid dicarboxilic
b. un acid polihidroxilic (acid aldonic)
c. un polialcool

238. Zaharoza este format din:
a. -glucofuranoz i -glucopiranoz
b. -glucopiranoz i -fructofuranoz
c. -fructofuranoz i -fructopiranoz

239. Obinerea zaharozei se realizeaz prin eliminarea apei ntre grupele hidroxilice, ale
glucozei i respectiv fructozei, de la:
a. carbonul 1 i respectiv 2
b. carbonul 4 i respectiv 2
c. carbonul 4 i respectiv 5

240. Oxidarea blnd a aldozelor cu reactiv Tollens conduce la:
a. acizi aldonici i Cu
2
O
b. acizi aldonici i oglind de argint
c. acizi aldonici i Cu(OH)
2


241. Pentru glucoz este fals afirmaia:
a. este o substan solid, cristalin, solubil n ap
b. prin participarea la procese fiziologice constituie sursa de energie a organismelor
c. nu prezint caracter reductor

242. Zaharoza este un dizaharid nereductor pentru c:
a. are o structur ciclic
b. gruprile hidroxil glicozidice sunt blocate prin formarea unei legturi eterice
c. dizaharidele nu au caracter reductor

243. Se d urmtorul ir de reacii cu importan practic:
A +n H
2
O
enzim
n B
B
enzime
2 C +2D

tiind c A este un polizaharid cu rol de rezerv de hran, iar D este un oxid anorganic,
substanele B i C sunt:
a. glucoza i etanolul
b. zaharoza i glucoza
c. fructoza i glucoza

244. Se d schema de reacii:
A B
hidroliz
r. Tollens
acid gluconic
(CHOH)
4
CH
2
OH
COOH

tiind c A este un polizaharid cu rol de rezerv energetic pentru plante, A i B sunt:
a. glicogen i glucoz
b. celuloz i glucoz
c. amidon i glucoz

245. Din punct de vedere chimic alcaliceluloza este un:
a. ester
b. xantogenat
c. alcoolat

246. Se dau zaharidele: I. glucoza; II. zaharoza; III. fructoza; IV. amidonul; V. celuloza.
Prezint caracter reductor:
a. I, II, IV i V
b. I i III
c. I247. Pentru zaharoz este fals afirmaia:
a. prin hidroliz acid formeaz un amestec echimolecular de -glucoz i -fructoz
b. reacioneaz cu reactivii Tollens i Fehling
c. are formula molecular C
12
H
22
O
11


248. Se dau reaciile:
I. obinerea xantogenatului de celuloz
II. glucoz 2 C
2
H
5
OH +2 CO
2
V. (C
6
H
10
O
5
)n+n H
2
O n C
6
H
12
O
6
Sunt catalizate de enzime reaciile:
a) I, II i III
b) I i III
c) II i III

249. Glucoza se poate reduce cu:
a. hidrogen molecular
b. acid azotic concentrat
c. reactiv Fehling

250. Cetohexozele prezint:
a. caracter reductor
b. o grupare aldehidic
c. ase atomi de carbon i o grupare cetonic

251. Celofanul este unul din produsele care se poate obine prin tratarea alcalicelulozei cu:
a. un amestec de acid acetic i anhidrid acetic
b. sulfur de carbon
c. soluii concentrate de hidroxid de sodiu

252. Care din urmtoarele afirmaii este corect?
a. zaharoza este zahr invertit
b. fructoza prezint caracter reductor
c. oxidarea glucozei cu sruri complexe ale unor metale grele conduce la acid gluconic

253. Identificarea amidonului respectiv a celulozei se face cu:
a. reactiv Fehling, respectiv NaOH concentrat
b. iod, respectiv hidroxid tetraaminocupric
c. amilaz, respectiv acid acetic

254. Colodiul este:
a. o mtase artificial;
b. o soluie coloidal, vscoas rezultat prin dizolvarea trinitratului de celuloz n
aceton;
c. un gel rezultat prin tratarea celulozei cu reactiv Schweitzer.

255. Care este formula procentual a celulozei?
a. 44,44% C, 6,17% H, 49,38% O
b. 40,00 %C, 6,66 %H, 53,33 %O
c. 55,55 %C, 6,66 % H, 44,44 % O

256. Care este formula zaharozei?
a. (C
6
H
11
O
5
)
n

b. C
6
H
12
O
6

c. C
12
H
22
O
11


257. Se dau urmtoarele afirmaii pentru -glucoz: I. cristalizeaz din ap; II. n soluie
apoas glucoza se gsete doar sub forma anomerului III. prin policondensare formeaz
amidonul. Sunt adevrate:
a. I, II i III
b. II i III
c. nici un rspuns corect

258. ntre ce grupri OH se elimin apa la formarea dizaharidelor?
a. ntre dou grupri OH primare
b. ntre un OH glicozidic i un OH glicozidic sau alcoolic
c. ntre orice grupri OH

259. Despre amidon este fals afirmaia:
a. structura complex a amidonului este format din dou lanuri: amilopectina i amiloza
b. prin hidroliz acid sau enzimatic se transform n -glucoz
c. cu iodul formeaz o coloraie albastr persistent

260. Glicogenul are o structur:
a. asemntoare cu structura amilopectinei
b. asemntoare cu a celulozei
c. nici un rspuns corect

261. Formula molecular a unei tetroze este:
a. C
6
H
12
O
6

b. C
4
H
8
O
4

c. C
24
H
40
O
20


262. Prin eliminarea apei ntre hidroxilul glicozidic al unei molecule de -glucoz i
hidroxilul de la C
4
al unei alte molecule de glucoz se formeaz maltoza. Despre aceasta este
fals afirmaia:
a. este un dizaharid cu caracter nereductor
b. reprezint unitatea structural de baz a amilozei
c. are formula molecular C
12
H
22
O
11


263. Polialcoolul rezultat prin reducerea att a glucozei ct i a fructozei se numete:
a. pentitol i are cinci atomi de carbon
b. sorbitol i are ase atomi de carbon
c. nici un rspuns corect

264. Lactoza, dizaharidul prezent n lapte n proporie de 4-6%, este format din:
a. dou molecule de glucoz
b. o molecul de galactoz i una glucoz
c. o molecul de glucoz i una de fructoz


265. Alcoolii se pot obine prin:
a. hidroliza compuilor halogenai
b. acilarea arenelor
c. nitrarea hidrocarburilor aromatice

266. Alcoolul benzilic se poate obine din benzaldehid prin:
a. hidroliz
b. oxidare cu soluie acid de permanganat de potasiu
c. reducere

267. Prin deshidratarea substanei CH
3
-CH
2
-C(CH
3
)OH-CH
2
-CH
3
rezult, ca produs
principal:
a. 3-metil-2-pentena
b. 2-etil-butena
c. 3-etil-3-butena

268. Ce alcool formeaz n-pentanal prin oxidare lent?
a. 1-pentanol
b. 2-pentanol
c. 2-metil-2-butanol

269. Care din izomerii ce corespund formulei moleculare C3H8O nu reacioneaz cu sodiul
metalic?
a. etil-metil-eter (C
2
H
5
-O-CH
3
)
b. alcool izopropilic (CH
3
-CH(OH)-CH
3
)
c. etanol (C
2
H
5
-OH)

270. De ce au alcoolii caracter slab acid?
a. pentru c reacioneaz cu sodiul metalic
b. pentru c legtura dintre hidrogen i oxigen este slab polar i hidrogenul din gruparea
oxidril (-OH) poate fi cedat sub form de proton, n prezena metalelor alcaline
c. pentru c reacioneaz cu acizi slabi

271. Tratnd un compus halogenat cu hidroxid de sodiu n mediu apos se obine un alcool.
Din ce compus clorurat se poate obine un alcool saturat teriar cu patru atomi de carbon n
molecul?
a. 3-clorbutan (CH
3
-CH
2
-CHCl-CH
3
)
b. 2-clorpropan (CH
3
-CHCl-CH
3
)
c. 2-metil-2-clorpropan [CH
3
-CCl(CH
3
)-CH
3
]

272. O metod general pentru obinerea alcoolilor este hidroliza compuilor halogenai, care
decurge conform ecuaiei generale:
R-X +HOH R-OH +HX
Care catalizator este folosit de obicei?
a. o baz alcalin
b. eter anhidru
c. nichel redus273. Este posibil transformarea toluenului n alcool benzilic?
a. nu
b. da, n prezena de platin se elimin hidrogenul
c. da, se clorureaz toluenul n condiii fotochimice, iar apoi se hidrolizeaz compusul
obinut


274. Prin reducerea 3-pentanonei se obine:
a. un alcool teriar
b. un alcool secundar
c. un trialcool

275. Prin reducerea compuilor carbonilici se pot obine alcooli. Astfel, alcoolul n-butilic se
obine din:
a. butanol sau butanon
b. numai din butanal
c. numai din butanon

276. Prin oxidarea moderat a metanolului, (catalazitor Cu, 250
o
C), rezult:
a. acid formic (H-COOH)
b. aldehida formic (H-CHO)
c. bioxid de carbon i ap (CO
2
i H
2
O)

277. La oxidarea lent a 2-butanolului rezult:
a. metil-etil cetona
b. butanal
c. ter-butil cetona

278. Alcoolul vinilic i aldehida acetic sunt:
a. izomeri de caten
b. izomeri de poziie
c. tautomeri

279. Se consider succesiunea:
A + NaOH
B
+H
2
O/H
+
C
eter anh.
-HCl

tiind c A este un compus monohalogenat saturat (al patrulea termen n seria de omologi), n
care halogenul este legat de un atom de carbon primar, se cere formula substanei C.
a. CH
3
-(CH
2
)
2
-CH
2
-OH
b. CH
3
-CH
2
-CH(OH)-CH
3

c. CH
3
-(CH
2
)
3
-CH
2
-OH

280. Un alcool A formeaz prin oxidare lent o ceton, iar prin deshidratare o alchen. Prin
oxidarea energic a alchenei respective rezult acetona i un acid (al doilea termen n seria de
omologi a acizilor monocarboxilici saturai). Care este formula structural a alcoolului notat
A?
a. CH
3
-CH
2
-C(CH
3
)
2
-OH
b. CH
3
-CH(OH)-CH(CH
3
)
2

c. CH
3
-CH(OH)-CH(OH)-CH
3


281. Ce tip de izomerie prezint substanele cu formulele structurale?

a. izomerie geometric
b. izomerie de funciune
c. izomerie dinamic (tautomerie)

282. Dintre urmtorii alcooli nu dau compui carbonilici la oxidare:
a. 2-metil-2-butanol
b. 2-pentanol
c. 3, 4-hexandiol

283. Alcoolul terbutilic se obine prin:
a. adiia apei la 2-butin
b. hidroliza 2,2-diclorbutanului
c. hidroliza 2-clor-2-metilpropanului

284. Caracterul chimic al fenolului este:
a. bazic
b. neutru
c. slab acid

285. Prin bromurarea catalitic naintat a fenolului se obine tribromfenol. Cantitatea de
tribromfenol obinut din 800 g de brom a fost?
a. 300 g
b. 600 g
c. 450 g

286. Care dintre urmtorii reactani pot substitui hidrogenul din nucleul aromatic al fenolului:
1) NaOH, 2) HNO
3
, 3) H
2
SO
4
,
a. 1 i 2
b. 2 i 3
c. 1

287. Care dintre substanele, ale cror formule sunt redate mai jos, se dizolv n soluie de
hidroxid de sodiu? I: C
6
H
13
-OH; II: C
6
H
5
-OH; III: C
6
H
5
-CH
2
-OH; IV: CH
3
-C
6
H
4
-OH; V:
C
6
H
11
-OH.
a. toate
b. II, III i IV
c. II i IV
288. Care dintre compuii ale cror formule sunt redate mai jos dau coloraie specific cu
soluia de clorura feric?
OH H
2
C CH
2
OH
OH
CH
3
OH
H
2
C CH
3
OH
OH
H
2
C
CH
3
OH
I I I I I I I V V VI


a. toi
b. II i IV
c. I, III , IV i V


289. Fenoxizii se caracterizeaz prin urmtoarele proprieti: I. sunt compui ionizai; II. se
obin prin acilarea aminelor; III. sunt solubili n ap; IV. sunt insolubili n ap; V. se obin
prin reacia fenolilor cu sodiu metalic sau cu hidroxidul de sodiu.
a. I, II i III
b. I, III i V
c. II i IV

290. Se consider succesiunea de transformri chimice:
X +NaOH
H
3
C O CO C
6
H
5
C
6
H
5
CO Cl
-H
2
O
Y
-NaCl

Substanele notate X i Y sunt:
a. -naftol i -naftol
b. alcool benzilic i benzoat de sodiu
c. p-crezolul i sarea sa de sodiu

291. p-Crezolul (p-metil-fenol) este utilizat n industrie ca antiseptic dar i ca produs de
plecare pentru prepararea BHT (butilhidroxitoluen), un aditiv alimentar. Artai care este
succesiunea de reacii chimice prin care benzenul se transform n p-crezol:
a. topirea alcalin a srurilor acizilor sulfonici, alchilare Friedel-Crafts
b. oxidare, substituie electrofil
c. reducere, acilare, reducere

292. Prin ce metode chimice poate fi separat fenolul de ciclohexanol:
a. distilare
b. tratare cu soluie apoas de NaOH, extracie cu eter i acidularea stratului apos rmas
c. tratare cu FeCl3 cu care reacioneaz numai fenolul

293. Prin oxidarea cu permanganat de potasiu (KMnO
4
) n prezen de acid sulfuric (H
2
SO
4
) a
alcoolului benzilic i a p-crezolului rezult:
a. compui identici
b. izomeri de poziie
c. compui ntre care nu exist nici un fel de relaie

294. Care dintre compuii hidroxilici de mai jos prezint cel mai slab caracter acid?
a. 2-brom-1-propanol
b. alcool propilic
c. dinitrofenol

295. Prin bromurarea naintat a fenolului se obine tribromfenol. Cantitatea de tribromfenol
care se poate obine din 610 g brom, dac randamentul reaciei de 65% este:
a. 647,13 g
b. 611 g
c.273,41 g

296. Prin oxidarea cu permanganat de potasiu n prezen de acid sulfuric a fenolului, se
obine:
a. acid benzoic
b. acid salicilic
c. niciun rspuns nu este corect

297. Prin reacia de alchilare a amoniacului cu clorur de etil se obine:
a. o amin primar
b. o amin secundar
c. o amin teriar

298. O monoamin aromatic conine 13,08% azot. Ci dintre izomerii acestei amine pot
forma sruri de diazoniu?
a. 1
b. 2
c. 3

299. n molecula unei amine atomul de azot are starea de hibridizare:
a. d
2
sp
3

b. sp
3

c. sp
2


300. Prin reacia de alchilare a amoniacului cu clormetan se obine:
a. metilamin
b. dimetilamin
c. un amestec al celor patru compui precizai anterior

301. Aminele au caracter bazic deoarece:
a. atomul de azot are hibridizarea sp
3

b. conin atomi de hidrogen legai de atomul de azot
c. au electroni neparticipani la atomul de azot

302. Pentru toate aminele cu formula C
3
H
9
N alegei afirmaia corect:
a. se pot dehidrogena
b. se pot acila
c. au radicali metil

303. Cte grame de clorur de acetil pot reaciona cu 11,8 g de amin secundar cu formula
molecular C
3
H
9
N?
a. 9,14 g
b. 15,7 g
c. 12,877 g

304. Cte amine secundare C
3
H
5
-NH-C
3
H
5
cu radicali diferii se pot scrie?
a. 3
b. 4
c. 5

305. Sarea cuaternar de amoniu are formula general:

a.
b.
c.


306. Cte amine C
3
H
5
-NH-C
3
H
5
cu radicali identici se pot scrie?
a. 1
b. 2
c. 3

307. Se consider compuii: I, anilina; II, ionul de fenilamoniu; III, nitrobenzenul. Electroni
neparticipani nu sunt prezeni la atomul de azot din:
a. I
b. II
c. III

308. Care din urmtoarele transformri necesit protejarea prin acilare a gruprii amino?
a. p-toluidina vitamina H
b. anilina acid sulfanilic
c. anilina clorhidrat de anilin

309. Se consider urmtoarea succesiune de transformri:
+2KCN
-2KBr
+5H
2
Ni sau Pt
A B C CH CH
2
H
2
C +Br
2
CH

Substana notat C este:
a. 1,6-hexandiamina sau hexametilendiamina
b. tetrametilendiamina sau putresceina
c. 1,6-diamino-3-hexena

310. Care dintre aminele de mai jos este aromatic?
a. p-toluidina
b. dimetilamina
c. cadaverina

311. Ce reacie de identificare se poate folosi pentru anilin cnd aceasta se afl n amestec cu
benzilamina?
a. reacia cu AgNO
3

b. reacia cu apa
c. reacia de diazotare i cuplare312. Care este formula structural a aminei aciclice, saturate, teriare, cu patru atomi de
carbon n molecul?

a.


b.


c.

313. Se consider urmtorul ir de transformri chimice:
A
B C E +F
nitrare reducere +D

tiind c A este cea mai simpl hidrocarbur aromatic, D un derivat funcional al acidului F,
iar F al doilea termen n seria acizilor monocarboxilici saturai, rezult c formula structural
a substanei notat E este:
a. CH
3
-CO-NH-C
6
H
5

b. H
2
N-C
6
H
4
-CO-CH
3

c. C
6
H
5
-CO CH
2
-NH
2


314. Compusul cu formula structural
NH CO CH
3

este o:
a. amin alchilat
b. amin acilat
c. un aminoacid

315. Se consider urmtoarea succesiune de transformri chimice:
A +HNO
3
-H
2
O
B
+6H
+
, +6e
-H
2
O
C
-2H
2
O
NaNO
2
+HCl
D

tiind c A este primul termen n seria arenelor, rezult c formula structural a substanei
notat D este:
a. C
6
H
5
-OH
b. C
6
H
5
-NH-NO
c. C
6
H
5
-NN]
+
Cl
-


316. Se consider amestecurile de mai jos. Din care se obine ureea?
a. HCOOH i NH
3

b. CO
2
i NH
3

c. CO
2
i 2 NH
3
317. Indicai tipul de atom azot (primar, secundar, teriar, cuaternar) pentru compuii:
N
N
C N Me
C
2
H
5
C
2
H
5
O
H
N
N
N
N
O
CH
3
H
3
C
CH
3
O
LSD
cafeina

a. LSD: trei atomi de azot teriari; cafeina: trei atomi de azot teriari i unul secundar
b. LSD: doi atomi de azot teriari i unul secundar; cafeina: patru atomi de azot teriari
c. LSD: trei atomi de azot teriari; cafeina: patru atomi de azot teriari

318. Hidroperoxidul de cumen este un produs intermediar n procesul de fabricare a fenolului
din izopropilbenzen i are formula structural:


a.
b.
c.


319. Prin tratarea trietilaminei cu clorur de etil (C
2
H
5
-Cl), se obine:
a. un nitril, din care se poate obine acid acetic, prin hidroliz
b. clorur de amoniu (NH
4
Cl)
c. clorur de tetraetilamoniu [(C
2
H
5
)
4
N
+
]Cl
-


RSPUNSURI:

1(a) 2(a) 3(b) 4(b) 5(c) 6(c) 7(c) 8(a) 9(a) 10(a)
11(c) 12(a) 13(a) 14(c) 15(b) 16(a) 17(a) 18(b) 19(c) 20(c)
21(a) 22(c) 23(c) 24(c) 25(b) 26(c) 27(a) 28(b) 29(a) 30(a)
31(a) 32(b) 33(b) 34(c) 35(c) 36(b) 37(a) 38(a) 39(b) 40(b)
41(c) 42(b) 43(b) 44(a) 45(a) 46(a) 47(b) 48(b) 49(a) 50(b)
51(a) 52(c) 53(c) 54(c) 55(a) 56(b) 57(b) 58(b) 59(b) 60(a)
61(b) 62(c) 63(a) 64(c) 65(a) 66(c) 67(a) 68(c) 69(c) 70(a)
71(b) 72(b) 73(c) 74(c) 75(b) 76(a) 77(c) 78(b) 79(b) 80(c)
81(b) 82(a) 83(a) 84(a) 85(b) 86(a) 87(a) 88(c) 89(a) 90(a)
91(b) 92(a) 93(a) 94(a) 95(a) 96(a) 97(a) 98(a) 99(a) 100(a)
101(c) 102(b) 103(b) 104(c) 105(a) 106(b) 107(a) 108(b) 109(a) 110(c)
111(a) 112(a) 113(a) 114(b) 115(a) 116(c) 117(a) 118(c) 119(a) 120(c)
121(c) 122(c) 123(b) 124(c) 125(b) 126(a) 127(b) 128(c) 129(a) 130(b)
131(b) 132(a) 133(a) 134(c) 135(c) 136(a) 137(a) 138(a) 139(a) 140(a)
141(b) 142(c) 143(b) 144(a) 145(a) 146(a) 147(b) 148(a) 149(b) 150(a)
151(b) 152(a) 153(b) 154(c) 155(a) 156(a) 157(b) 158(c) 159(a) 160(c)
161(b) 162(c) 163(c) 164(b) 165(c) 166(c) 167(c) 168(b) 169(b) 170(b)
171(c) 172(a) 173(a) 174(b) 175(c) 176(a) 177(b) 178(c) 179(a) 180(a)
181(a) 182(c) 183(c) 184(a) 185(c) 186(a) 187(c) 188(b) 189(a) 190(b)
191(b) 192(b) 193(b) 194(a) 195(b) 196(c) 197(a) 198(b) 199(c) 200(a)
201(a) 202(c) 203(a) 204(b) 205(b) 206(b) 207(b) 208(a) 209(a) 210(b)
211(a) 212(c) 213(a) 214(b) 215(b) 216(c) 217(a) 218(b) 219(a) 220(c)
221(a) 222(a) 223(a) 224(a) 225(b) 226(c) 227(b) 228(a) 229(c) 230(c)
213(b) 232(a) 233(a) 234(b) 235(c) 236(c) 237(b) 238(b) 239(a) 240(b)
241(c) 242(b) 243(a) 244(c) 245(c) 246(c) 247(b) 248(c) 249(a) 250(c)
251(a) 252(c) 253(b) 254(b) 255(a) 256(c) 257(b) 258(b) 259(b) 260(a)
261(b) 262(a) 263(b) 264(b) 265(a) 266(c) 267(a) 268(a) 269(a) 270(b)
271(c) 272(a) 273(c) 274(a) 275(b) 276(b) 277(a) 278(c) 279(b) 280(b)
281(c) 282(a) 283(c) 284(c) 285(c) 286(b) 287(c) 288(c) 289(b) 290(c)
291(c) 292(a) 293(b) 294(c) 295(b) 296(c) 297(a) 298(a) 299(c) 300(b)
301(c) 302(c) 303(c) 304(b) 305(a) 306(c) 307(b) 308(a) 309(a) 310(b)
311(a) 312(a) 313(c) 314(b) 315(a) 316(c) 317(b) 318(a) 319(c)