Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa X-a

Subiectul I
HOH Mg 1. Clorura de izopropil A B + C a) Compusul A este clorura de izopropilmagneziu; b) Compusul B este alcoolul propilic; c) Obtinerea compusului A are loc in prezenta eterului anhidru. 2. Metilenciclopentanul si ciclohexena,ambele: a) Dau prin oxidare acelasi produs; b) Contin in molecula 87,8 % C; c) Prin oxidare cu KMnO4/Na2CO3 formeaza dioli. 3. Daca se trateaza cu acid clorhidric 3 moli de amestec echimolecular de acetilura disodica,propina si butilura de sodiu: a) Se consuma maxim 9 moli HCl; b) Diferenta intre numarul total de moli HCl consumat si numarul de moli HCl aditionat este de trei; c) Au loc doar reactii de substitutie. 4. O diena formeaza prin oxidare cu KMnO4/H2SO4, un amestec ce contine 2 moli de acid acetic, 2 moli de dioxid de carbon si un mol de apa. Diena este: a) O diena cu duble legaturi conjugate; b) O diena ce prezinta 3 izomeri geometrici; c) 2,4 hexadiena. 5. Un alcan prezinta dupa clorurare un singur izomer monoclorurat. Alcanul este: a) 2- metilbutan; b) 2,2- dimetilpropan; c) Neopentan. 6. Un amestec de toluen, o-xilen si naftalina, in raport molar 1 : 2 : 3, se oxideaza in prezenta de catalizatori, obtinandu-se 74 g anhidrida ftalica. a) Masa amestecului luata in lucru este de 86,8 g; b) Volumul solutiei de KMnO4 de concentratie 0,01 M, care oxideaza in prezenta H2SO4,toluenul din amestec este de 12 l; c) Volumul de aer necesar oxidarii naftalinei din amestec este de 151,2 l.

7. Hidrocarbura C6H8, care la oxidare formeaza acid acetic si acid dicetobutiric, si aditioneaza 2 moli de brom la 1 mol hidrocarbura contine: a) 2 atomi de carbon tertiari; b) 1 atom de carbon cuaternar; c) 4 atomi de carbon hibridrzati sp2. 8. Un copolimer butadiena-acrilonitril contine 8,69 % azot. a) Raportul molar butadiena : acilonitril este 2 : 1; b) Copolimerul se poate vulcanize; c) Daca n = 1ooo, masa molecular medie a copolimerului este 161000. 9. Un alcool monohidroxilic saturat cu raportul masic C : H : O = 12 : 3 : 8, reactioneaza cu acidul acetic. a) Formula molecular a alcolului este C3H8O; b) Rectia de esterificare este o reactive ireversibila; c) Daca se pleaca de la 2 moli alcool si 1 mol acid si acidul se transforma in procent de 60 %, in amestecul final esterul se va gasi in proportie de 20 % (procente molare). 10. Un amestec de benzen si etilbenzen contine 8,69 % hidrogen.Amestecul contine: a) 42,71 % C6H6 (procente de masa); b) 66,66 % C6H5 C2H5 (procente de masa); c) 50 % C6H6 (procente molare).

Subiectul II Se da schema :
CL 2 / 500 C HOH / HCl HOH / HCl H 2 SO 4 / 2 HOH 2 H 2 Cl 2 A B C E F G D

1. Sa se identifice substantele din schema, stiind ca substanta A este o hidrocarbura ce are densitatea 2,561 g/l,la presiunea de 2 atmosfere si 127 0C; 2. Sa se scrie ecuatiile reactiilor chimice din schema; 3. Sa se determine masa de solutie 60 % a substantei G, care se obtine din 448 m 3 substanta A, de puritate 60 %; 4. Sa se determine volumul clorului folosit in transformarile de mai sus.

Subiectul III Se da schema :


[ O ] / 2 CO 2 , HOH C 4H 6 HOH H 2 B C6H8 C D A E acid H 2 HOH

ciclohexan 1,2-dicarboxilic. 1. Sa se identifice substantele din schema si sa se scrie ecuatiile reactiilor chimice,stiind ca hidrocarbura C6H8 aditioneaza 2 moli de brom. 2. Sa se determine cantitatea de substanta C obtinuta din 400 Kg hidrocarbura, daca s-a lucrat cu un randament global de 80 %. 3. Sa se determine volumul de solutie de K2Cr2O7 1M,necesar oxidarii in mediu acid a 2 moli hidrocarbura. 4. Propuneti o schema de reactii pentru sinteza substantei A, plecand de la metan.

BAREM. Subiectul I a A F A A F F A A F A b F A A A A A F A F F c A A F A A A A A A F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Subiect II

1. pV=nRT ; p = RT/M; M = 42; A: C3H6 propena B clorura de alil; C alcool alilic; D 2,3-dicloro-1-propanol; E glicerina; F acroleina; G 1-propanol 2. 6 ecuatii chimice. 3. 403,2 kg propena pura; 18 kmoli propena 18 kmoli 1-propanol ; 1080 kg 1-propanol; 1800 kg solutie 4. 36 kmoli Cl2 ; 806,4 m3 Cl2. Subiect III 1. C6H8 1,4-ciclohexadiena; A acid succinic; B- acid maleic; C anhidrida maleica; C4H6 butadiena; D anhidrida acidului 4-ciclohexen-1,2-dicarboxilic; E anhidrida acidului ciclohexan-1,2-dicarboxilic. 6 ecuatii chimice 2. 490 kg anhidrida maleica (Ct); Cp = 392 kg anhidrida maleica. 3. 18 kmoli [O]; 6 kmoli K2Cr2O7; 6 l solutie. 4. Metan ; acetilena; vinilacetilena; butadiena; 1,4-dicloro-2-butena; 1,4-diclorobutan; 1,4-butandiol; acid butandioic (acid succinic).

S-ar putea să vă placă și