Sunteți pe pagina 1din 9

15/vol.

7
32001D0752

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

187

L 282/69

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITILOR EUROPENE

26.10.2001

DECIZIA COMISIEI din 17 octombrie 2001 de modificare a anexelor la Decizia 97/101/CE a Consiliului de stabilire a unui schimb reciproc de informaii i date provenind de la reele i staii individuale de msurare a polurii aerului nconjurtor n statele membre
[notificat cu numrul C(2001) 3093] (Text cu relevan pentru SEE)

(2001/752/CE)

COMISIA COMUNITILOR EUROPENE,

(3)

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, avnd n vedere Decizia 97/101/CE a Consiliului din 27 ianuarie 1997 de stabilire a unui schimb reciproc de informaii i date provenind de la reele i staii individuale de msurare a polurii aerului nconjurtor n statele membre (1), n special articolul 7, ntruct:

Msurile prevzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului constituit n temeiul articolului 12 alineatul (2) din Directiva 96/62/CE a Consiliului (2),

ADOPT PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Anexele la Decizia 97/101/CE se nlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie. Articolul 2

(1)

Decizia 97/101/CE stabilete un sistem de schimb reciproc de informaii i date privind poluarea aerului nconjurtor. Este necesar modificarea anexelor la decizia n cauz pentru a adapta lista de poluani reglementai, precum i cerinele privind informaiile suplimentare, validarea i agregarea.

Prezenta decizie se adreseaz statelor membre. Adoptat la Bruxelles, 17 octombrie 2001.

(2)

Pentru Comisie
Margot WALLSTRM

Membru al Comisiei

(1) JO L 35, 5.2.1997, p. 14.

(2) JO L 296, 21.11.1996, p. 55.

188

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


ANEX ANEXA I LISTA POLUANILOR, PARAMETRI STATISTICI I UNITI DE MSUR

15/vol. 7

1. Poluani enumerai la anexa I la Directiva 96/62/CE privind calitatea aerului

2. Poluani care nu sunt enumerai la anexa I la Directiva 96/62/CE privind calitatea aerului: Poluanii care trebuie raportai n temeiul altor directive dect Directiva 96/62/CE sunt menionai la seciunea 3, punctele 14 i 15. Poluanii care trebuie raportai doar n cazul n care exist date disponibile sunt menionai la punctele 16-63.

3. Poluani, uniti de msur i intervale de timp pentru valorile medii:


Valoarea medie n interval de (3)

Nr.

Cod ISO (1)

Formula

Denumirea poluantului

Uniti de msur (2)

Exprimat ca

Directive aplicabile (4)

Poluani enumerai la anexa I la Directiva 96/62/CE privind calitatea aerului 1 01 SO2 dioxid de sulf g/m3 1h 1999/30/CE 80/779/CEE 89/427/CEE (5) 1999/30/CE 85/203/CEE 1999/30/CE 96/62/CE 1999/30/CE 96/62/CE 80/779/CEE 89/427/CEE 1999/30/CE 82/884/CE 92/72/CEE 96/62/CE 2000/69/CE 96/62/CE 2000/69/CE 96/62/CE 96/62/CE 96/62/CE 96/62/CE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

03 24 39 22 19 08 V4 04 82 80 87 85

NO2 PM10 PM2,5 (6) SPM Pb O3 C6H6 CO Cd (7) As Ni Hg

dioxid de azot particule n suspensie (< 10 m) particule n suspensie (< 2,5 m) particule n suspensie (total) plumb ozon benzen monoxid de carbon cadmiu arsenic nichel mercur

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 mg/m3 ng/m3 ng/m3 ng/m
3 3

1h 24 h 24 h 24 h 24 h 1h 24 h 1h 24 h 24 h 24 h 24 h

ng/m

Poluani care trebuie raportai n temeiul altor directive europene 14 15 11 35 BS NOx fum negru oxizi de azot g/m3 g/m3 24 h 1h echivalent NO2 80/779/CEE 89/427/CEE 1999/30/CE

Ali poluani (8) 16 17 18 V8 V9 V3 C2H6 H2C = CH2 HC = HC etan eten (etilen) etin (acetilen) g/m3 g/m3 g/m
3

24 h 24 h 24 h

15/vol. 7

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


Valoarea medie n interval de (3)

189

Nr.

Cod ISO (1)

Formula

Denumirea poluantului

Uniti de msur (2)

Exprimat ca

Directive aplicabile (4)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

VN VP V6 V5 V1 V2 V7 V0 VK VI VL VM VF VD (9) VC VH VG VQ VA VU VV VS VR VT VB 20

H3C-CH2-CH3 CH2= CH-CH3 H3C-CH2-CH2-CH3 H3C-CH(CH3)2 H2C = CH-CH2-CH3 H3C-CH = CH-CH3 H3C-CH = CH-CH3 CH2= CH-CH = CH2 H3C-(CH2)3-CH3 H3C-CH2-CH(CH3)2 H2C = CH-CH2-CH2-CH3 H3C-HC = CH-CH2-CH3 H2C = CH-C(CH3)= CH2 C36H14 (CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3 C7H16 C8H18 (CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2 C6H5-CH3 C6H5-C2H5 m,p-C6H4(CH3)2 o-C6H4-(CH3)2 C6H3-(CH3)3 C6H3(CH3)3 C6H3(CH3)3 HCHO THC (NM)

propan propen n-butan izobutan 1-buten trans-2-buten cis-2-buten butadien 1,3 n-pentan izo-pentan 1-penten 2-penten izopren n-hexan i-hexan n-heptan n-octan izo-octan toluen etil benzen m, p-xilen o-xilen 1,2,4-trimetilbenzen 1,2,3-trimetilbenzen 1,3,5- trimetilbenzen formaldehid total hidrocarburi non metanice

g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 1h 24 h echivalent C

190

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


Valoarea medie n interval de (3)

15/vol. 7

Nr.

Cod ISO (1)

Formula

Denumirea poluantului

Uniti de msur (2)

Exprimat ca

Directive aplicabile (4)

46

10

AP

aciditate puternic

g/m3

24 h

echivalent SO2

82/459/CEE (alternativ la SO2) 96/62/CE

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

16 83 90 05 H3 H4 P6 09 21

PM1 CH4 Cr Mn H2S CS2 C6H5-CH = CH2 CH2= CH-CN ClCHCCl2 C2Cl4 CH2Cl2 BaP CV PAN NH3 N-dep. S-dep.

particule n suspensie (< 1 m) metan crom mangan sulfur de hidrogen disulfur de carbon stiren acrilonitril tricloretilen tetracloretilen diclormetan benzo(a)piren clorur de vinil nitrat peroxiacetil amoniac depuneri umede de azot depuneri umede de sulf

g/m3 g/m3 ng/m3 ng/m3 g/m3 g/m3 g/m


3

24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 1h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 1h 24 h 1 lun 1 lun echivalent N echivalent S

g/m3 g/m3 g/m


3

g/m3 ng/m3 g/m3 g/m3 g/m3 mg/(m2* lun) mg/(m2* lun)

(1) ISO 7168-2: 1999. (2) Folosii cel puin dou cifre pentru fiecare valoare raportat, de exemplu 1,4 mg/m3 sau 21 g/m3. (3) Unele tehnici de msurare implic perioade de prelevare de la cteva minute pn la cteva sptmni. n astfel de cazuri pot fi raportate valori medii pentru alte intervale, diferite de cele enumerate n aceast coloan, dac se specific intervalul. (4) Directive n vigoare la data intrrii n vigoare a anexelor revizuite la directiva privind schimbul de informaii. (5) De modificare a Directivei 80/779/CEE. (6) n momentul revizuirii anexelor la directiva privind schimbul de informaii nu era disponibil o metod de referin pentru PM2,5 (particule). (7) Pentru metale grele i pentru HPA, este n curs de pregtire legislaia comunitar care se ateapt s prevad n special o list a substanelor HPA specifice i propuneri de modificare a prezentei decizii, dac este necesar. (8) Dac sunt disponibile. (9) Nu este disponibil. 4. Date, calculate n cursul anului calendaristic, care urmeaz s fie transmise Comisiei Statele membre trimit date primare sau date primare i statistici. Pentru statele membre care transmit date primare i statistici, sunt necesare urmtoarele statistici: pentru poluanii 1-61: media aritmetic, mediana, percentilele 98 (i 99,9, care poate fi transmis voluntar pentru poluanii pentru care valoarea medie este calculat ntr-o or) i valoarea maxim calculat din datele primare, corespunznd intervalelor de timp indicate n tabelul de mai sus; pentru poluanii 62 i 63: depuneri totale lunare, calculate din datele primare corespunznd intervalelor recomandate de timp indicate n tabelul de mai sus.

15/vol. 7

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

191

Percentila y ar trebui selectat din valorile msurate efectiv. Toate valorile trebuie aranjate n ordine cresctoare:

Percentila y reprezint concentraia Xk, unde valoarea lui k este calculat dup cum urmeaz:

k = (q N),
unde q este egal cu y/100, iar N reprezint numrul valorilor msurate efectiv. Valoarea lui (q N) trebuie rotunjit pn la cel mai apropiat ntreg. Toate rezultatele trebuie exprimate n urmtoarele condiii de temperatur i presiune: 293 K i 101,3 kPa, cu excepia poluanilor 62 i 63. Pentru compuii sub form de particule, datele din anul 2001 i datele ulterioare ar trebui raportate n condiii nconjurtore. 5. Date transmise Comisiei Datele sunt transmise n unul dintre urmtoarele formate: formatul extins ISO 7168 versiunea 2, NASA-AMES 1001/1010 sau format compatibil DEM (1); sau n baza de date DEM. Comisia va confirma primirea datelor i numrul de staii i poluani.

(1) Modulul pentru schimb de date furnizat n numele Comisiei Europene.

192

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


ANEXA II INFORMAII PRIVIND REELELE, STAIILE I TEHNICILE DE MSURARE

15/vol. 7

Statele membre furnizeaz informaiile solicitate la punctul I.1, I.4.1-I.4.4, I.5, II.1.1, II.1.4, II.1.8, II.1.10, II.1.11 i II.2.1. Pe ct posibil, trebuie s se furnizeze o cantitate ct mai mare de informaii referitoare celelalte puncte: I. I.1. I.2. I.3. I.4. I.4.1. I.4.2. I.4.3. I.4.4. I.4.5. I.4.6. I.5. II. II.1. II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1.4. II.1.5. II.1.6. II.1.7. II.1.8. II.1.9. INFORMAII PRIVIND REELELE Denumire Abreviere Tipul de reele (industrie local, ora, zon urban, jude, regiune, ntreaga ar, internaional etc.) Organismul rspunztor de gestionarea reelei Denumire Numele persoanei responsabile Adresa Numerele de telefon i fax E-mail: Adresa de sit Internet Baza de referin orar (GMT, ora local) INFORMAII PRIVIND STAIILE Informaii generale Denumirea staiei Denumirea oraului unde este amplasat, dac este cazul Numrul sau codul naional sau local de referin Codul de staie atribuit n temeiul prezentei decizii, furnizat de Comisie Denumirea organismului tehnic responsabil cu staia (dac difer de cel responsabil cu reeaua) Organisme i programe crora le sunt transmise date (prin compunere, dac este necesar) (locale, naionale, Comisia European, GEMS, OECD, EMEP etc.) Obiectivul/obiectivele monitorizrii (respectarea cerinelor legale, evaluarea expunerii (pentru sntatea uman i/sau ecosisteme i/sau materiale), analiza tendinelor, evaluarea emisiilor etc.) Coordonate geografice (conform ISO 6709: longitudine i latitudine geografice i altitudine geodezic) Nivel IV NUTS (nomenclatorul unitilor teritoriale de statistic)

II.1.10. Poluani msurai II.1.11. Parametri meteorologici msurai II.1.12. Alte informaii relevante: direcia predominant a vntului, raportul dintre distana de la cel mai apropiat obstacol i nlimea acestuia etc. II.2. II.2.1. Clasificarea staiei Tipul zonei

II.2.1.1. Urban: zon construit continu II.2.1.2. Suburban: zon n cea mai mare parte construit: reea continu de cldiri separate amestecate cu zone neurbanizate (mici lacuri, pduri, terenuri agricole)

15/vol. 7

RO
II.2.1.3. Rural (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

193

toate zonele care nu ndeplinesc criteriile pentru zone urbane/subsubane II.2.2. Tipul de staie n raport cu sursele dominante de emisii

II.2.2.1. Trafic: staii amplasate astfel nct nivelul lor de poluare este influenat n primul rnd de emisiile de la o strad/osea din apropiere II.2.2.2. Industrial: staii amplasate astfel nct nivelul lor de poluare este influenat n primul rnd de surse singulare industriale sau zone industriale nvecinate II.2.2.3. Cadru staii care nu sunt nici pentru trafic, nici pentru zone industriale (2) II.2.3. Informaii suplimentare privind staia

II.2.3.1. Zona de reprezentativitate (raza). Pentru staii de tip trafic, precizai n schimb lungimea strzii/oselei pe care staia o reprezint II.2.3.2. Staii urbane i suburbane populaia oraului II.2.3.3. Staii de tip trafic volumul estimat al traficului (media anual a traficului zilnic); distana de la bordur; proporia de trafic greu; viteza traficului; distana pn la faadele cldirilor i nlimea acestora (strzi de tip canion); lrgimea strzii/oselei (strzi, altele dect strzile de tip canion). II.2.3.4. Staii de tip industrial tipul de industrie/industrii (nomenclator selectat pentru codurile poluanilor atmosferici); distana pn la surs/zona surs. II.2.3.5. Staii de tip cadru rural (subcategorii) n apropierea unui ora; regional; izolat. III. III.1. III.1.1. III.1.2. III.2. III.2.1. III.2.2. III.2.3. III.2.4. INFORMAII PRIVIND CONFIGURAREA MSURTORII PE COMPONENTE Echipamente Denumire Principiu analitic sau metod de msurare Caracteristicile prelevrii de probe Amplasarea punctului de prelevare de probe (faada cldirii, trotuar, marginea bordurii, curte etc.) nlimea punctului de prelevare de probe Timpul de integrare a rezultatelor Timpul de prelevare de probe

(1) Dac staia msoar ozonul, trebuie furnizate informaii suplimentare privind statutul cadrului rural (II.2.3.5). (2) Amplasate astfel nct nivelul lor de poluare nu este influenat semnificativ de o singur surs sau o strad, ci mai degrab de contribuia integrat a tuturor staiilor din direcia vntului nspre staie [de exemplu ntregul trafic, toate sursele de combustie etc. din direcia vntului nspre o staie dintr-un ora sau toate sursele din direcia vntului (orae, zone industriale) ntr-o zon rural].

194

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


ANEXA III PROCEDURA DE VALIDARE A DATELOR I ASIGURAREA CALITII

15/vol. 7

Toate datele transmise sunt considerate valabile. Statele membre sunt responsabile s se asigure c se aplic o procedur de asigurare a calitii care ndeplinete obiectivele generale ale prezentei decizii i n special obiectivele directivelor relevante.

15/vol. 7

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


ANEXA IV CRITERII PENTRU AGREGAREA DATELOR I CALCULUL PARAMETRILOR STATISTICI Aceste criterii privesc n special acceptarea datelor

195

Dac directivele comunitare nu au prevzut criteriile pentru agregarea datelor i calculul parametrilor statistici, se aplic urmtoarele: (a) Agregarea datelor Criteriile pentru calculul valorilor medii orare sau zilnice pentru date pentru un timp de mediere mai mic sunt: pentru valori medii orare: pentru valori zilnice: (b) Calculul parametrilor statistici cel puin 75 % date acceptate, cel puin 13 valori medii orare disponibile, cel mult ase valori medii orare consecutive lips

pentru valorile medii i mediane: pentru percentilele 98, 99,9 i valoarea maxim:

cel puin 50 % date acceptate cel puin 75 % date acceptate.

Raportul dintre numrul datelor validate pentru cele dou anotimpuri ale anului avut n vedere nu poate fi mai mare de 2, cele dou anotimpuri fiind iarna (din ianuarie pn n martie, inclusiv, i din octombrie pn n decembrie, inclusiv) i vara (din aprilie pn n septembrie, inclusiv).