Sunteți pe pagina 1din 2

BAZE

Definiţie : sunt compuşi ce conţin atomi de metale (şi NH4+) şi gruparea hidroxil (OH).
Denumire: hidroxid de + numele metalului (pentru metalele care au mai multe stări de valenţă
se indică şi starea de valenţă)
NaOH – hidroxid de natriu
Fe(OH)2 – hidroxid de Fe(II)
Fe(OH)3 – hidroxid de Fe(III)
sau: hidroxid de + numele metalului + sufixul “os” (valenţa inferioară a metalului)
sufixul „ic” ( valenţa superioară a metalului)
Fe(OH)2 – hidroxid feros
Fe(OH)3 – hidroxid ferric
Clasificare: • după solubilitate – solubile în apă – bazele metalelor alcaline şi alcalino-
pământoase, NH4OH
- insolubile în apă – celelalte baze
• după tărie – baze tari – KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
- baze slabe – NH4OH, Cu(OH)2, Fe(OH)2, etc.
Metode de obţinere:
• baze solubile : 1. Reacţia metalelor reactive cu apa
2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2↑
2. reacţia oxizilor bazici cu apa
CaO + H2O → Ca(OH)2
• baze insolubile – reacţia bazelor solubile cu săruri solubile
CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
•NH4OH - reacţia amoniacului cu apa
NH3 + H2O → NH4OH
Proprietăţi fizice:
- stare de agregare : solidă
- culoare : albe: NaOH, KOH, Ca(OH)2
colorate: Fe(OH)2 – verde; Fe(OH)3 – brun; Cu(OH)2 – albastră
- unele sunt solubile în apă altele nu
- soluţiile bazelor sunt leşioase, lunecoase la pipăit, caustice(ard pielea), conduc curentul
electric (sunt electroliţi).
Proprietăţi chimice:
1. Acţiunea asupra indicatorilor
Turnesolul – albastru; fenolftaleina – roşie; metioranjul – galben
2. Reacţia cu oxizii acizi
2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
3. Reacţia cu acizii (reacţia de neutralizare)
KOH + HCl → KCl + H2O
Fe(OH)3 + 3 HCl → FeCl3 + 3 H2O
4. Reacţia bazelor solubile cu unele săruri solubile ( bazele tari înlocuiesc din săruri bazele
slabe)
2 KOH + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + Na2SO4
5. Reacţia bazelor alcaline cu unele metale (Al, Sn, Pb) sau nemetale
NaOH + Al + 3 H2O → Na*Al(OH)4] + 3/2 H2
tetrahidroxoaluminat de sodiu
3 KOH + P4 + 3 H2O → PH3 + 3 KH2PO2
fosfor alb fosfină hipofosfit de potasiu
•• Al(OH)3 are caracter amfoter – reacţionează şi cu acizii şi cu bazele
Al(OH)3 + 3 HCl → AlCl3 + 3 H2O
Al(OH)3 + NaOH → Na*Al(OH)4]
Utilizări:
- Reactivi în laborator şi industrie –KOH, NaOH, Ca(OH)2, etc.
- NaOH – obţinerea săpunului, mătase artificială, coloranţi, rafinarea petrolului si
uleiurilor,etc.
- Ca(OH)2 – dezinfectant, insecticid, industra zahărului, construcţii, identificarea CO2.