Sunteți pe pagina 1din 3

1. O benzin conine 3 hidrocarburi saturate aciclice.

Densitile lor de vapori n raport cu aerul


sunt: 2,01; 2,! "i 2,!#$. %aportul &asic al celor 3 substane n a&estec este 1:2:1. 'recizai care
este volu&ul de soluie de (a)O*+2 0,1, care absoarbe (O2 rezultat din arderea a 21$ - a&estec
de hidrocarburi.
2. .e o/ideaz 0!,$ &
3
(* )c.n.+ n prezen de o/izi de azot la 001$00( . (e cantitate de 2or&ol
)soluie de 2or&aldehid 03+ se poate prepara din produsul rezultat dac randa&entul reaciei de
o/idare este #43 5
3. 6a bro&urarea unei alchene &asa sa &olecular cre"te cu 204,# 3. (are este structura alchenei,
dac prin o/idare ener-ic 2or&eaz ceton5
4. .e trece prin soluie de 7r2 n ((l un a&estec de alcan "i alchen cu acela"i nu&r de ato&i de (
n &olecul. Dac 1,10 6 a&estec -azos )c.n.+ reacioneaz cu 20 &6 sol. 7r2 1,4 , "i 2or&eaz
$,0 - produs de adiie se cere co&poziia calitativ "i cantitativ )3 de volu&+ a a&estecului de
hidrocarburi.
5. 'rin o/idarea unei alchene cu o soluie apoas de 8,nO s1a nre-istrat o cre"tere a &asei
&oleculare cu 00,!43 . .e cere : a+ 2or&ula &olecular a alchenei ; b+ cantitatea de alchen
necesar obinerii a 0,20&oli produs de o/idare cu 9 : !33 .
6. ;n a&estec echi&olecular de etan, etena si hidro-en este trecut peste un catalizator de nichel
incalzit. (u ce procent se reduce volu&ul a&estecului5
7. 'este un vas cu solutie de bro& se trece un a&estec echi&olecular de propan si propena si se
constata o crestere a &asei vasului cu 0,0 -. (alculati &asa a&estecului de hidrocarburi.
8. ;n a&estec de etan, etena, alena si hidro-en in raport &olar de 2:1:2:! se trece peste un
catalizator de nichel si se incalzezeste. (u ce procent se reduce volu&ul a&estecului -azos5
9. .e dehidro-eneaza propanul cu un randa&ent de trans2or&are de #43. (e densitate are a&estecul
-azos 2inal la 3 at& si 11#
o
(.
10. .e dehidro-eneaza etanul obtinandu1se un a&estec -azos ce are densitatea 2ata de aer 0,$0#.
%anda&entul dehidro-enarii este:
a. 003; b. #43; c. $03; d. 03; e. 403.
11. .e ard 2 <&oli &etanol cu 0 &
3
aer )c.n+. (e volu& are a&estecul -azos 2inal la 2 at& si
13#
o
(.
12. 21,4 - a&estec echi&olecular de alcool &etilic si alcool etilic se arde cu cantitatea
stoichio&etrica de aer. (are este volu&ul a&estecului -azos 2inal, stiind ca apa condenseaza5
13. 400 - solutie alcool &onohidro/ilic saturat de c:#,43 2or&eaza prin deshidratare 10,3#4 -
alchena la un randa&ent de #03. =denti2icati alcoolul si scrieti toti izo&erii pentru 2or&ula
acestuia.
14. 300 - a&estec de etanol si 11propanol se deshidrateaza rezultand 134 - apa. .e cere: a.
co&pozitia in procente &olare a a&estecului de alcooli; b. volu&ul de aer consu&at la ardere
aceluiasi a&estec de alcooli )c.n+.
15. 1200 &l solutie alcool propilic 2, , se deshidrateaza. (e volu& de propena se obtine daca
9:0435
16. .e deshidrateaza !00 - solutie alcool izobutlic de c:#,3. (e volu& de alchena se obtine daca
9:$035
17. .e arde un a&estec echi&olecular de alcool etilic si izopropilic cu cantitatea stoichio&etrica de
aer. (are este co&pozitia in procente &olare a a&estecului -azos 2inal )c.n+5
18. O alchen > prin adiia apei 2or&eaz un co&pus or-anic a crui &as &olecular este cu 21,33
&ai &are dec?t a alchenei . 'rin o/idarea a ,2 - alchen > sunt necesari 0, l soluie 82(r2O#
1@12 , n prezen de *2.O . Aor&ula de structur pentru alchena > este:
a. 2,31 di&etil1 21 buten; b. 3,31di&etil111buten;
c. 21he/en; d. 21&etil121penten; e. 21&etil111penten.
19. (u cat se reduce volu&ul unui a&estec de propan, propena si hidro-en in raport &olar de 1:3:
daca este trecut peste un catalizator de Bi la incalzire5 a. 243; b. 403; c. 3#,43;
d. 303; e. $$,$$3.
20. 'rin desco&punerea a (* se obine un a&estec -azos ce conine n procente de volu& 13,43
(2*2 "i $,43 *2 . 'rocentul de &etan trans2or&at n (2*2 este: CCCCCCCCCCC
21. 'rin dehidro-enarea etanului rezult un a&estec -azos cu &asa &olecular &edie 1#,1 -@&ol.
(are a 2ost randa&entul reaciei de dehidro-enare5
a. 203; b. 03; c. #43 ; d. $03 ; e. 003
22. ;n a&estec 2or&at din propan, izobutena, butadiena si hidro-en in raport &olar de 2:3:2:! se
trece peste un catalizator incalzit de Bi. (u ce procent se reduce volu&ul a&estecului -azos5
23. ;n a&estec 2or&at din doi alcooli o&olo-i in raport &olar de 1:3 contine 22,$!43
o/i-en.>lcoolul superior are un nu&ar de ato&i de carbon e-al cu:
a. 2; b. 3; c. ; d. 4; e. $
24. . se deter&ine alcanul care printr1o reacie de dehidro-enare la alchena corespunztoare d un
a&estec -azos cu densitatea 1,0! -@6. %anda&entul 2a de alcan este 03.
a. etan; b. propan; c. butan; d. pentan; e. he/an
25. ;n a&estec de alcan > "i alchen 7 c?ntre"te 1,0 -. 'rin hidro-enare alchena 7 trece n
alcanul > "i &asa a&estecului cre"te cu 0,2 -. 'rin co&bustia produsului rezultat n ur&a
hidro-enrii se 2or&eaz 22 l (O2 )c.n.+. .e cere co&poziia calitativ "i cantitativ a
a&estecului iniial.
%: 3,0$3 butan "i !$,133 buten
26. 400 - solutie alcool &onohidro/ilic saturat de c:#,43 2or&eaza prin deshidratare intra&oleculara
10,3#4 - alchena la un randa&ent de #03. =denti2icati alcoolul si scrieti toti izo&erii pentru
2or&ula acestuia.
27. Deter&inai structura "i denu&ii hidrocarburile cu le-turi duble care 2or&eaz prin
o/idare cu 8,nO @ *2.O ur&toarele substane:
1) 1 mol CH
3
COOH + 1 mol CH
3
-CH-COOH
CH
3
2) 1 mol CH
3
-C-CH
2
-CH
3
+ 1 mol CH
3
-CH-COOH
O
CH
3
3) 1 mol CH
3
-C-COOH + 1 mol CO
2
+1 mol H
2
O
CH
3
CH
3
6) 1 mol CH
3
-CH
2
-C-CH-CH
3
+ CO
2
+ H
2
O
O CH
3
28. 6a desco&punerea ter&ic a 1120 l (* )c.n.+ se 2or&eaz (2*2 "i ne-ru de 2u&. Dac 103 din
(* nu se trans2or& iar n a&estecul -azos 2inal raportul &olar (*:*2:1:14 , calculai : a.
volu&ul de (2*2 rezultat ; b. &asa &oleculara &edie a a&estecului -azos 2inal.