Sunteți pe pagina 1din 1

Tema

1. 207,2 g alcool monohidroxilic saturat de puritate 80% consuma la


ardere 1505,28 L aer. Aflati formula moleculara a alcoolului si scrieti
toti izomerii pentru formula acestuia.
2. crieti deshidratarea urmatorilor alcooli! a. 1"pentanol# $. 2"metil"1"
$utanol# c. 2,%"dimetil"1"$utanol# d. 2,%"dimetil"2"$utanol.
3. &in '80 g solutie alcool etilic (2% se o$)in 17%,1072 L eten*.
+andamentul reac)iei este!
a. 20,2%# $. ,2,5%# c. '0,2%# d. 80,5%# e. (0%
4. 800 g solutie de alcool izopropilic 7,5% se deshidrateaza. -e
randament a a.ut reactia stiind ca s"au o$tinut 1,,8 L propena /
5. '00 g solutie ciclohexanol de concentratie a% se deshidrateaza
o$tinandu"se 2,,2' g ciclohexena la un randament de 80%. 0aloarea
lui a este ! a. 20% # $. %0% # c. 10% # d. 50% # e. ,0%.
6. 500 g solutie alcool monohidroxilic saturat de c17,5% formeaza prin
deshidratare 18,%75 g alchena la un randament de 70%. 2dentificati
alcoolul si scrieti toti izomerii pentru formula acestuia.
7. e ard 25,, g metanol cu o cantitate stoichiometrica de aer. -alculati
.olumul de aer consumat la ardere la 2 atm si 27
o
-.
8. %80 g amestec de etanol si 1"propanol se deshidrateaza rezultand 1%5 g
apa. e cere! a. compozitia in procente molare a amestecului de
alcooli# $. .olumul de aer consumat la ardere aceluiasi amestec de
alcooli 3c.n4.
9. 1200 ml solutie alcool propilic 2,' 5 se deshidrateaza. -e .olum de
propena se o$tine daca 6185%/
10. e deshidrateaza (00 g solutie alcool izo$utlic de c17,'%. -e .olum
de alchena se o$tine daca 61,0%/
11. 7n amestec gazos alc*tuit dintr"un alcan 8i o alchen* cu acela8i num*r
de atomi de - 9n molecul* are densitatea relati.* fa)* de aer 1,(57.
:tiind c* raportul presiunilor pariale (raportul molar) ale celor dou*
hidrocar$uri 9n amestec este 2!5, identifica)i hidrocar$urile.
12. 800 g solutie ciclohexanol de concentratie x% se deshidrateaza
o$tinandu"se (8,' g ciclohexena la un randament de 80%. Aflati
.aloarea lui x.
13. ;rin descompunerea a %200 <g -=' se o$)ine un amestec gazos ce
con)ine 9n procente de .olum 15,7(% -2=2 8i 78,(5% =2 .
;rocentul de metan transformat 9n -2=2 este!
a. 20%# $. '0%# c. 75% # d. ,0% # e. 80%
14. ;rin dehidrogenarea etanului rezult* un amestec gazos cu masa
molecular* medie 18,75 g>mol. -are a fost randamentul reac)iei
de dehidrogenare/
a. 20%# $. '0%# c. 75% # d. ,0% # e. 80%
15. &in 1200 cm
%
alcool etilic (2% cu densitatea 0,8 g>cm
%
se o$)in
2,8,8 L eten*. +andamentul reac)iei este!
a. 20,2%# $. ,2,5%# c. '0,2%# d. 80,2%# e. (0,2%
16. 7n amestec de metan 8i $utan are un con)inut procentual 9n
hidrogen de 21,05%. e cere compozi)ia 9n % de .olume 8i
compozi)ia 9n % de mas* a amestecului.
17. La descompunerea termic* a 1120 l -=' 3c.n.4 se formeaz* -2=2
8i negru de fum. &ac* 10% din -=' nu se transform* iar 9n
amestecul gazos final raportul molar -='!=211!15 , calcula)i ! a.
.olumul de -2=2 rezultat # $. masa moleculara medie a
amestecului gazos final.
18. ;rin dehidrogenarea a , moli etan rezult* un amestec gazos cu
masa molecular* medie 17,1' g>mol. -are a fost randamentul
reac)iei de dehidrogenare/
$. 20%# $. '0%# c. 75% # d. ,0% # e. 80%
19. &in ,00 cm
%
alcool etilic (2% cu densitatea 0,8 g>cm
%
se o$)in
1%',' L eten*. +andamentul reac)iei este!
a. 20,2%# $. ,2,5%# c. '0,2%# d. 80,2%# e. (0,2%
20. 1200 ml solutie de alcool izopropilic 7,5% 3?10,8 g>ml4 se
deshidrateaza intramolecular. -e randament a a.ut reactia stiind
ca s"au o$tinut 22,' L propena /
21. %00 g solutie ciclopentanol de concentratie c% se deshidrateaza
o$tinandu"se 2,,2' g ciclohexena la un randament de 80%. Aflati
.aloarea lui c.