Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliu

Test de evaluare
la educaţia tehnologică, modulul “Tehnologii vestimentare”, clasa a 8 -a
I. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Prin ardere se topesc fibrele:
a) naturale de origine animală b) chimice c) naturale de origine vegetală.
2. Curăţirea de aţe şi scame a produsului este operaţia de:
a) pregătire b) finisare c) coasere.
3. Maşina cu acţionare manuală este pusă în funcţie cu ajutorul:
a) mînerului b) pedalei c) platformei.
4. Lăţimea articolului este determinată de:
a) Jct b) La c) Jcş d) Jcg e) Lst f) Jcp.
II. Realizaţi corespondenţa, prin săgeţi, între procesele de prelucrare din coloana A şi operaţiile
corespunzătoare din coloana B:
Coloana A Coloana B
1. obţinerea firelor a) coasere
2. obţinerea stofei b) toarcere
3. tăierea detaliilor c) ţesere
4. confecţionarea hainelor d) tivire
5. prelucrarea marginilor e) croire

III. Enumeraţi etapele procesului tehnologic de obţinere a îmbrăcămintei din materiale textile.

IV. Scrieţi denumirea obiectelor de îmbrăcăminte reprezentate mai jos.

a) b) c) d)

e) f) g) h)
V. Completaţi tabelul de mai jos.
Denumirea măsurii Se măsoară… Determină…
Jcg Răscroiala la gît
De la a 7-a vertebră cervicală pînă la linia
taliei.
Lungimea articolului
Jcp
Cb

VI. Definiţi noţiunile: modelare, croire.


Scrieţi cîte un enunţ folosind fiecare noţiune, în corelaţie cu o etapă tehnică de confecţionare a
articolelor vestimentare.

VII. Probă practică. Realizaţi cusătura cu bie pe o ţesătură cu dimensiunea de 10x15 cm, care are un colţ
rotungit.

SUCCES!!!
Liceul Teoretic "Aurel David" din s. Bardar, r. Ialoveni, Z. Ciobanu, prof. de ed. tehnlogică Pagina 1 din 1