Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic de lungă durată la cercul ,,Design vestimentar” anul de studii 2016-2017

n data ore Indicatori CS, subcompetenţe Secvenţe de conţinut Produsul Activităţi de învăţare note
r

1. 1.09 3 Elevul va fi competent în: 1. Articole vestimentare: Discuţii dirijate privind


1. Elaborarea de proiecte pentru - proprietăţile şi funcţiile Discuţie varietatea articolelor
confecţionarea unor articole articolelor vestimentare, vestimentare şi funcţiile
vestimentare. Silueta şi forma corpului Exerciţiu de utilitare ale acestora;
Tipuri de siluete vestimentare. modelare a
2 8.09 3 - analizarea diverselor forme de articol unor articole - exerciţii de clasificare a
Stiluri de îmbrăcăminte;
în vederea selectării unui model ; stiluri de bază: după siluetă articolelor vestimentare
conform proprietăţilor şi
Stilul clasic şi stil obişnuit
3 15.09 3 - elaborarea şi prezentarea schiţei Schiţe în creion funcţiilor lor practice;
Stilul romantic
grafice a modelului selectat; Analiza unor
Stilul sportiv sau militari
Stilul etno sau folcloric şi imagini Exerciţii de determinare
- cercetarea aspectului estetic, părţilor
4 22.09 3
componente, materialului utilizat stiluri contemporane:
pentru stabilirea cerinţelor şi Stilul casual,citadin, etc
proprietăţilor pe care trebuie să le
Categorii de vestimentaţie - stabilirea caracteristicilor
întrunească articolul.
(umă r, cordon, accesorii) categoriilor de
îmbrăcăminte (umăr,
5 29.09 3 - îngrijirea şi păstrarea cordon etc. );
îmbrăcămintei. Exerciţii de citire
2. Selectarea ţesăturii, aţei, furniturii a etichetelor - exerciţii şi experimentări
necesare, mijloacelor de garnisire Descifrarea de semne grafice
de stabilire a proprietăţilor,
pentru confecţionarea Informaţiile necesare.
calităţii materialelor şi
6 06.10. 6 modelului proiectat; Exerciţii de ustensilelor;
- păstrarea în condiţii adecvate a 2. Materiale, furnituri şi evaluare a
7 13.10 materialelor şi ustensilelor selectate ustensile: tipului de stofă - evaluarea tipului de
conform normelor de igienă - proprietăţile ţesăturilor, ţesătură după aspect,
şi securitate a muncii; materialelor şi ustensilelor. textură,
Exerciţii grafice provenienţă, rezistenţă şi
Proiect didactic de lungă durată la cercul ,,Design vestimentar” anul de studii 2016-2017

fonobilitate etc. ;
Asocieri şi modelare Exerciţii practice
de pregătire a
Maşina de cusut:
8 20.10 6 - modalităţi de utilizare a maşinii de cusut
pentru lucru. - exerciţii practice de
maşinii de cusut;
9 27.10 - pregătirea pentru lucru. utilizare a maşinii de cusut;

Prelucrarea termică
Procedee de lucru cu ferul de Exerciţii practice
călcat. Importanţa Prelucrării de executare a Exercişii practice de
Termice primară,la diferite unor cusături utilizare a ferului de călcat.
- aplicarea procedeelor elimentare de etape şi la finisarea articolului manual şi la
luare a măsurilor şi de efectuare a maşina de cusut
calculelor conform articolului
proiectat. Confecţionarea
unei pungi
Puncte de cusut şi cusături:
pentru ustensile - activităţi practice de
- punct de însăilare;
10 3.11. 3 executare a cusăturilor
- punct de copiere;
3. Cofecţionarea obiectului proiectat, manual şi la maşină;
- punct de tivire (ascuns);
respectînd etapele tehnologice: Exerciţii de lua-
- cusătura de montare;
re a măsurilor
- cusătura cu tăietură;
necesare pentru - activităţi individuale şi în
- cusătura răsfrîntă deschisă.
construirea grup de luare a măsurilor
construirea tiparului,
unui şorţ . necesare pentru
Confecţionarea şorţului.
11 10.11. 3 Croirea şorţului construirea tiparului de
Etape tehnologice:
modelarea, conform dime- şorţ)- exerciţii de
nsiunilor. modificare / modelare a
- luarea măsurilor;
Cusături nece- tiparului;
asamblarea detaliilor, sare conform
- construirea tiparului;
algoritmului de - exerciţii individuale şi în
12 17.11 3 confecţionare. grup de aşezare a detaliilor
executarea decorului, - modelarea articolului;
Detalii preluc- tiparului pe ţesătură,
Proiect didactic de lungă durată la cercul ,,Design vestimentar” anul de studii 2016-2017

rate prin execu- conturarea şi decuparea /


- croirea articolului; tarea cusăturilor croirea articolului;
finisarea; necesare.
- pregătirea pentru asamb- Articol ajustat. - exerciţii de prelucrare a
larea detaliilor după probă; Articol asmblat detaliilor de executare a
respectarea regulilor de igienă şi de
protecţie amuncii în timpul cu detaliile cusăturilor,
activităţilor practice; - cusutul furniturilor; necesare. ajustarea articolului,
Articol finisat.
3. Cofecţionarea obiectului proiectat, - finisarea articolului proiectat. Exerciţii de lua- asamblarea pieselor croite;
respectînd etapele tehnologice: re a măsurilor - exerciţii de aplicare a
necesare pentru furniturii, detaliilor de
construirea garnisire;
unei fuste .
construirea tiparului,
Confecţionarea unei fuste: Croirea şorţului - activităţi de evaluare a
Etape tehnologice: conform dime- calităţii articolului
13 24.11. 3 modelarea, nsiunilor. confecţionat, efectuarea
- luarea măsurilor; Cusături nece- autocontrolului şi a
sare conform tratamentului termic.
asamblarea detaliilor, - construirea tiparului; algoritmului de
confecţionare. - activităţi individuale şi în
14 1.12 3 - modelarea articolului; Detalii preluc- grup de luare a măsurilor
executarea decorului,
rate prin execu- necesare pentru
- croirea articolului; tarea cusăturilor construirea tiparului de
finisarea necesare. fustă)- exerciţii de
- pregătirea pentru asamb- Articol ajustat. modificare / modelare a
15 08.12 3 larea detaliilor după probă; Articol asmblat tiparului;
cu detaliile
- cusutul furniturilor; necesare. - exerciţii individuale şi în
Articol finisat. grup de aşezare a detaliilor
- finisarea articolului proiectat. tiparului pe ţesătură,
detaliilor după probă; Discuţie. conturarea şi decuparea /
- cusutul furniturilor; croirea articolului;
Proiect didactic de lungă durată la cercul ,,Design vestimentar” anul de studii 2016-2017

- finisarea articolului proiectat. Cutie cusută


- exerciţii de prelucrare a
detaliilor de executare a
16 15.12 3 Cutie textilă. cusăturilor,
- descrierea etapelor tehnologice de Pagină FB ajustarea articolului,
realizare a articolului utilizînd
17 22.12 3 terminologia specifică; asamblarea pieselor croite;
Recapitulare.Autoevaluare. - exerciţii de aplicare a
furniturii, detaliilor de
garnisire;
- comentarea aspectului articolului:
18 29.12 3
calitatea armonizarea funcţiilor Evaluarea sumativă. - activităţi de evaluare a
utilitare şi estetice. Consolidare. calităţii articolului
confecţionat, efectuarea
autocontrolului şi a
tratamentului termic.