Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT
_______________________________________________________________________

Nr. 01-27/44
Din 17.02.2022

ORDINUL

„Cu privire la participarea profesorilor de informatică la seminar”.

În scopul realizării Planului Managerial al DÎ Soroca pentru anul de studii 2021-2022, emit

ORDIN:

1. A organiza la data de 22 februarie 2022, ora 16:30, seminarul raional online, platforma
Google Meet, pentru profesorii de informatică cu tema: „Acțiuni de organizare a
implementării algoritmilor în medii grafic-interactive de programare- limbajul
Scratch”,
2. A aproba agenda seminarului (Anexa 1.)
3. Directorii instituţiilor de învăţământ vor asigura prezența profesorilor responsabili la
seminar.
4. A numi responsabil de îndeplinirea prezentului ordin metodistul DÎ Gatman Olimpia.

Şef DÎ Soroca Angela Mușenco

Ex. Gatman O.
Tel.069192080

Direcţia Învăţămînt Soroca, MD – 3000, str. Ştefan cel Mare 5, Soroca, Republica Moldova
Web : edusoroca.md,e-mail : edu.soroca@mail.md,tel : 373-230-22223, 373-230-23386, fax : 373-230-22566,
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT

Seminar metodic raional


AGENDĂ

Grup țintă: profesorii de INFORMATICĂ


Moderator: Gatman Olimpia- metodist superior
Data 22.02.2022
Online, platforma Google Meet
https://meet.google.com/mxh-znqm-thd

Conținuturi Responsabil

1. Înregistrarea participanților Gatman


Olimpia,
Accesarea aplicației Google Meet metodist DÎ
2. Deschiderea activității de instruire. Cuvânt de salut. Gatman
Olimpia,
Aplicația SCRATCH- informatica creativă pentru elevi metodist DÎ

3. Crearea și gestionarea proiectelor în mediul grafic- interactiv de programare Marinescu


Scratch G., profesor,

4. Împărtăsirea experienței în realizarea proiectelor în aplicația Scratch Baciu S.


profesor
Gatman O,
5. Concluzii. Totalurile seminarului metodist DÎ

Direcţia Învăţămînt Soroca, MD – 3000, str. Ştefan cel Mare 5, Soroca, Republica Moldova
Web : edusoroca.md,e-mail : edu.soroca@mail.md,tel : 373-230-22223, 373-230-23386, fax : 373-230-22566,