Sunteți pe pagina 1din 9

Şedinţă cu părinţii

Subiectul discutat: Rolurile cheie ale părinţilor


Obiective:
 dezvoltarea abilităţilor practice de comunicare între părinţi;
 încurajarea participării părinţilor în procesul educaţional pentru a favoriza o comunicare tolerantă.
Agenda şedinţei
1. Activitatea de spargere a gheţii „Seamănă cu mine ”
2. „Ce este şcoala?” scriere liberă
3. Tălmăcirea maximei „Şcoala este tot ce vezi şi auzi...” N. Iorga
4. Părinţii – rolurile cheie
5. Diverse. Întrebări-răspunsuri
6. Evaluarea
Materialele necesare:
folia „Seamănă cu mine” pentru fiecare părinte
foi A 4
răspunsul copiilor la întrebarea „Ce este şcoală?”
1-2 postere
folia „Părinţii – rolurile cheie” în 4-5 exemplare
fişe de evaluare
ustensile pentru scriere

Desfăşurarea şedinţei:
Nr. Descrierea activităţilor Timpul Materialele
alocat necesare

1
Activitatea de spargere a gheţii „Seamănă cu mine”

Se distribuie fiecărui părinte cîte o copie a fişei „ Seamănă cu mine” (imagini ce reprezintă 5-7 min.
persoane care îndeplinesc anumite activităţi: citeşte o carte , dansează, serveşte masa,se joacă cu pentru Fişa „Seamănă
copilul…) comunicare cu mine”, pentru
Sarcina: Examinaţi imaginile din fişă şi bifaţi-le pe acelea care credeţi că vi se potrivesc.
fiecare părinte
Apoi părinţii se plimbă prin auditoriu şi împărtăşesc această informaţie cu ceilalţi, explicându-le de ce au
ales anume aceste imagini şi ascultă reciproc, explicaţia colegului.
După 5- 7 minute se întrerupe activitatea. Participanţii sunt rugaţi să comunice pentru tot grupul ce au
aflat despre una sau altă persoană.
În cadrul discuţiilor se vor accentua următoarele:
- Care a fost cel mai interesant moment din cadrul acestei activităţi?
- Cum v-aţi simţit în momentul când comunicaţi? când ascultaţi? 5 – 10 min.
- Ce aţi descoperit nou la colegii din acest grup? pentru
- Care sunt momentele cele mai importante ce ar releva din această activitate? prezentare şi
discuţii în
grup mare

2 Scrierea liberă 3- 5 min. Foi A 4, pixuri

Fiecare participant răspunde în mod individual la întrebarea „ Ce este şcoala?”. Prezintă pentru pentru fiecare

doritorii. Apoi fiecare părinte va primi foaia cu răspunsul copilului la această întrebare. Se vor compara scriere părinte

răspunsurile: prin ce se aseamănă ? prin ce diferă? de ce copiii şi-au format o astfel de viziune despre
şcoală? 10 – 15 min. Foile cu
pentru răspunsul
prezentări, copiilor la
comparare şi întrebarea „ Ce
discuţii este şcoala?”

Tălmăcirea maximei 10 min.


3 Posterul pe care

La tablă se acroşează un poster pe care este scrisă maxima este scris

„ Şcoala este tot ce vezi şi auzi...” N. Iorga. Părinţii sunt rugaţi să comenteze această maximă prin prisma maxima

propriilor experienţe: ca elev , ca părinte, ca o persoană arbitrară. Toate ideile se scriu pe poster.
Atenţie! cuvântul şcoală poate fi atribuit nu numai unei instituţii ci şi unui proces ( a face şcoală - a
învăţa ).
3-5 min.
pentru
4 Părinţii – rolurile cheie
lectură
Se formează grupuri mici. În calitate de criteriu de alegere se pot utiliza imaginile din cadrul Fişa „Părinţii –
5 – 7min.
activităţii de spargere a gheţii ( selectarea aceloraşi imagini ). Fiecare părinte în mod individual va citi rolurile cheie ”,
pentru
cele relatate în fişa „Părinţii – rolurile cheie” (anexa 2), apoi fiecare grup va fi responsabil de câte două discuţii în pentru fiecare
fragmente. Vor discuta , vor aduce exemple şi vor argumenta poziţia lor PRO / CONTRA în ceea ce grup părinte cîte un
priveşte actualitatea şi importanţa acestui rol. 5 10 min. exemplar
pentru
prezentare
4 Discutarea problemelor de uz intern 10 min.

Evaluarea Fişa de evaluare

Părinţiilor li se va propune spre completare (în clasă , la finele şedinţei) o fişă de evaluare. Completarea 3-5 min. pentru fiecare
5
părinte
poate fi anonimă sau nu. Acest lucru este lăsat la discreţia părinţilor.

Material suplimentar

Fişa de evaluare a şedinţei

data: _______

În cadrul şedinţei de astăzi am înţeles că:______________________________

Aşi putea să le explic persoanelor ce au copii de vîrsta şcolară că


_______________________________________________________________

Aşi dori să mai discutăm despre __________________________________________


Părinţii – rolurile cheie

1. Părintele ca learner
Părintele trebuie să se informeze asupra modului de conducere şi de organizare a procesului instructiv-
educativ din şcoală.
2. Părintele ca ajutor
Cel mai vechi şi mai recunoscut rol al părintelui în relaţia cu şcoala este acela de sprijinitor voluntar al
profesorului în activitatea didactică. De pildă, părinţii pot ajuta profesorii în desfăşurarea activităţilor extraşcolare.
3. Părintele ca suporter al imaginii pozitive despre şcoală
Promovarea prin căi diverse, informale, în familii şi comunitate a unei atitudini pozitive faţă de şcoală.
Sugestii: şcoala poate oferi bucuria cunoaşterii; profesorii trebuie să fie respectaţi; studiul individual este o
responsabilitate firească a elevului; şcoala înseamnă şi locul prieteniilor.
4. Părinţii ca sursă complementară de informaţie pentru şcoală
Părinţii furnizează informaţii despre comportamentul în familie a elevilor. Aceste informaţii determină
profesorii să fie mai sensibili la diferenţele individuale şi să individualizeze mai mult experienţele de învăţare.
5. Părintele ca resursă educaţională
Împărtăşind copiilor propriile lor experienţe cognitive, pasiuni, evenimente profesionale sau chiar experienţa
lor de viaţă, părinţii pot deveni o sursă semnificativă de îmbogăţire a ocaziilor de învăţare. Totodată, părinţii sunt
adesea, mentorii proiectelor de studiu individual al copiilor.
6. Părintele ca profesor
Părinţii sunt primii profesori ai copiilor şi au, adesea, cel mai puternic impact educaţional asupra lor. Ei oferă
cadre de referinţă pentru raportarea valorică a copiilor, pînă la maturizarea acestora şi poate chiar mai tîrziu. Din
această perspectivă, părinţii ar trebui să se considere educatori responsabili.

7. Părintele ca iniţiator al schimbării în şcoală


Este un rol şi în acelaşi timp un drept al părintelui să analizeze critic activitatea din şcoală şi să pretindă
acesteia să se adapteze nevoilor copiilor talentaţi. Pentru aceasta , părintele trebuie să se înveţe cui trebuie să se
adreseze
( unei persoane cu putere de decizie sau de intervenţie), cînd trebuie să intervină ( cînd nu este prea tîrziu sau
cînd problema devine acută), cum să intervină.

Anexa 5
Sfaturi pentru taţi
Copiii care cresc în apropierea bărbaţilor tind să fie mai bine adaptaţi şi mai pregătiţi pentru a înfrunta
problemele vieţii. În acest sens dumneavoastră jucaţi un rol important! Dragostea şi interesul dumneavoastră pentru
copil au o influenţă mare.
Arătaţi-i copilului că îl iubiţi.
Cuprindeţi şi sărutaţi copilul cît mai des; copilul are nevoie de confort fizic şi de apropiere de tatăl.
Spuneţi-i cît de mult înseamnă el pentru dvs: „Tu îmi eşti foarte scump”.
Lăudaţi-l pentru eforturile depuse, mai ales atunci cînd nu îşiatinge scopul; învăţaţi-l cît este de important să
facă tot ce depinde de el.
Învăţaţi-l cum să se comporte.
Formulaţi reguli şi asiguraţi-vă că copilul înţelege; nu spuneţi „poate” cînd aveţi în vedere „nu”.
Explicaţi regulile; copiii trebuie să înţeleagă de ce el trebuie să respecte regulile.
Fiţi consecvent în impunerea regulilor; copiii sînt derutaţi atunci cînd observă că vă schimbaţi punctul de
vedere fără motiv.
Folosiţi regulile pentru a-l ajuta pe copil să se autodisciplineze; stabiliţi limite şi încurajaţi copilul să aibă o
părere bună despre sine.

Comunicaţi cu dragoste
Priviţi în ochii copilului cînd vorbiţi cu el.
Cuceriţi încrederea copilului , ascultîndu-l atunci cînd vine la dumneavoastră cu o problemă. Copilul va
aprecia îndrumările, dar nu va asculta predicile.
Fiţi oneşti cu copilul dvs; admiteţi greşelile dvs şi învăţaţi-l pe copil cît este de important să îţi asumi
responsabilitatea şi să recunoşti greşelile.
Deveniţi educatorul copilului dvs
Spuneţi-le copiilor că ei pot veni la dvs cu orice întrebări; în caz contrar ei vor obţine răspunsuri inadecvate
din alte surse. Nu uiotaţi că serviţi drept model pentru copil.El vă studiază pentru a învăţa cum se poartă un om
matur şi responsabil.
Încurajaţi copilul să gîndească independent. Îndrumaţi-l şi ajutaţi-l să ia decizii.
Faceţi treburile casnice împreună cu copilul, faceţi-l să se simtă mîndru pentru că vă ajută şi învăţaţi-l că şi
bărbaţii se ocupă de treburile casnice