Sunteți pe pagina 1din 3

NORME

de tehnica securităţii
în educaţia tehnologică

1. Respectaţi disciplina de muncă.


2. Nu părăsiţi locul de muncă fără permisiunea profesorului.
3. Nu vă jucaţi cu instrumentele.
4. Nu vorbiţi şi nu-i sustrageţi de la lucru pe ceilanţi elevi.
5. Nu învîrtiţi mînerele şi pîrgiile maşinilor .
6. Nu conectaţi aparatele electrice fără permisiunea profesorului.
7. Păstraţi în ordine locul de muncă.
8. Nu puneţi pe locul de muncă instrumente şi materiale de prisos.
9. Locul de muncă se curăţă cu peria .
10.Rumeguşul şi pilitura de fier nu se suflă cu gura şi nu se mătură cu mîina.
11.Hainele de lucru trebue să fie curate şi ordonate . Fiecare elev trebue să aibă în
buzunar o cîrpă curată pentru ştersul mîinilor şi al instrumentelor.
12.Înainte de a începe lucrul , pregătiţi instrumentele necesare.
13.Aranjaţi instrumentele în aşa fel, ca să vă fie comod.
14.Faceţi lucrarea bine şi la timp. Învăţaţi-vă să lucraţi repede , curat şi frumos.
15.Aveţi grijă să nu se strice instrumentele cu care lucraţi.

NORME SANITAR – IGIENICE


ŞI REGULI DE PROTECŢIE
A MUNCII ÎN TIMPUL PROCESELOR TEHNOLOGICE

1. Înainte de a începe lucrul, îmbrăcaţi haine de lucru, inclusiv un şorţ;


2. Locul de lucru prebuie să fie bine iluminat;
3. După finisarea lucrului, se face ordine şi se aeriseşte încăperea, se spală podeaua, deşeurile
se scot din încăpere;
4. Cuţitul se transmite cu mînerul înainte, iar foarfecele cu inelele înainte;
5. Acele, foarfecele, cuţitul se păstrează în cutii speciale;
6. Nu se fac mişcări bruşte cu mîna în care se ţine acul, cuţitul sau foarfecele, ca să nu rănim
persoana de alături;
7. Cuţitul se mişcă dinspre sine (nu invers), avînd grijă ca mîna sau genunchiul să nu se afle
în faţa tăişului;
8. Instrumentele de tăiat trebuie să fie bine ascuţite;
9. Ascuţimea cuţitului sau a foarfecelui nu se controlează cu degetul; ea poate fi verificată
tăind o vergea de salcie.

REGULI DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI TEHNICII SECURITĂŢII

1. Înainte de a începe orice lucru, luaţi cunoştinţă cu reguli de protecţie a muncii şi de


tehnica securităţii şi respectaţi-le cu stricteţe;
2. În timpul lucrului locul nu trebuie să fie aglomerat;
3. Pentru lucru va fi doar instrumentul necesar;
4. Trebuie să se lucreze doar cu instrumentele în stare de funcţionare şi care sunt bine
ascuţite;
5. Instrumentul NU se lasă cu tăişul în sus;
6. Cuţitele se transmit doar cu mînerul înainte;
7. Nu ţineţi degetele în zona de acţiune a unui instrument;
Detaliile nu trebuie tăiate în poziţia de atîrnare a lor;
8. După finisarea lucrului, cuţitele trebuie păstrate în huse;
9. În cazul unei traume, nu intraţi în panică, ci acordaţi prim ajutor celui care s-a rănit,
apoi adresaţi-vă la punctul medical;
10. Toate lucrările cu substanţe chimice dăunătoare (lac, dizolvanţi, vopsea etc.) trebuie
efectuate afară sau într-o încăpere aerisită;
11. După lucru faceţi curăţenie în laborator şi spălaţi-vă pe mâini cu săpun.

Data _________________ Semnătura ______________


REGISTRUL
De evidenţă a instructajelor la tehnica securităţii

Conţinutul
Numele, prenumele
Numele, instructajului, Semnătura celui Semnătura
celui care face
Nr. prenumele celui Data indicându-se care face celui
instructajul, funcţia
instructat denumirea instructajul instructat
sa
instrucţiunii