Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia elev……………

Modulul: Tehnici de măsurare în domeniu


Tema: Mijloace pentru măsurarea lungimilor, ariilor suprafeţelor şi a unghiurilor
Clasa : a-XI-a C
Profesor – ing. Vladu Elisabeta

FIŞA DE LUCRU

Identificaţi (denumiţi) mijloacele de măsurare din fig(a,b.c.d.e.f.g.h.j): 2.7p

a) b) c)

d) e) f)

g) h) j)

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………
.........................................................
.................................................................
....................................................................

II. Selectaţi mijloacele de măsurae, din imaginile date, pentru: 2p

1.măsurarea unghiurilor....................................................
2. măsurarea suprafeţelor.....................................................
3. măsurarea jocului radial între arbore şi cuzinet....................
4.măsurarea abaterii de la cilindricitate a arborilor..............................................
5. verificarea filetelor....................................................
III.Pentru instrumentele din fig.1,fig2 , precizaţi: 4.3p
a. tipul instrumentului
b. precizia de măsurare
c.valoarea mărimii măsurate

fig.1

0 10 20 30 40

0 5 10
Fig.2

Timp de lucru 15 mi
Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia
Modulul: Tehnici de măsurare în domeniu
Tema: Mijloace pentru măsurarea lungimilor, ariilor suprafeţelor şi a unghiurilor
Clasa : a-XI-a
Profesor – ing. Vladu Elisabeta

REZOLVAREA FIŞEI DE LUCRU

I. Identificaţi (denumiţi) mijloacele de măsurare din fig(a,b.c.d.e.f.g.h.j):

a) b) c)

d) e) f)

g) h) j)

a) Calibru de interstiţii (spioni)

b) micrometru
c) cale plan -paralele
d) riglă rigidă
e) calibre pentru filete
f) şubler de exterior şi interior cu tijă
g) comparator cu cadran
h) planimetru.
i) raportor universal

II. Selectaţi mijloacele de măsurae, din imaginile date, pentru:


1.măsurarea unghiurilor...... raportorul universal.................................................
2. măsurarea suprafeţelor.......planimetru..............................................
3. măsurarea jocului radial între arbore şi cuzinet..... calibre de interstiţii (spioni).
4. măsurarea abaterii de la cilindricitate a arborilor..........comparatorul cu cadran
5.verificarea filetelor..............................(calibre pentru filete)
III.Pentru instrumentele din fig.1,fig2 , precizaţi:
a. tipul instrumentului
b. precizia de măsurare
c.valoarea mărimii măsurate

fig.1

0 10 20 30 40 50

Fig.2

0 5 10

Pentru fig1. a. micrometru


b.0,01mm
c.23,13 mm

pentru fig.2 a.şubler


b.0,1mm
c.23,4 mmm

Barem de evaluare

I. ( 0,3x9) = 2,70 puncte

II. ( 0,4x4) = 2 puncte

III. 4,3 puncte

1 a. 0,30 puncte
b. 1,3 puncte
c. 1punct

2 a. 0,30 puncte
b. 1 punct
c. 1punct

Se acordă un punct din oficiu