Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoală profesională

Domeniul: Mecanică
Calificarea: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Modulul: M II – Maşini şi dispozitive specifice executării construcţiilor metalice şi utilajului tehnologic
Numele elevului .................................................................................
Clasa a XI-a .........
Anul şcolar: ..........................................

FIŞĂ DE LUCRU
MAŞINI FOLOSITE LA DEBITAREA MECANICĂ

Completaţi tabelul de mai jos:

Denumire Schemă Părţi componente

Ferăstrău
circular
vertical

Ferăstraie
circulare

Ferăstrău
circular
orizontal

Foarfece-ghilotină

Foarfece combinat