Sunteți pe pagina 1din 1

Modulul M7

Clasa a XI-a Data:


Profesor: PURCARIU RODICA
ELEV:………………………………………………………………….

TEST 1
Subiectul I. Alege răspunsul corect: (2 puncte)
1. Partea procesului tehnologic de asamblare care se execută fără întrerupere la un singur loc de
muncă, de un singur muncitor sau de o echipă de muncitori se numeşte:
a. ansamblul;
b. operaţia de asamblare;
c. faza de asamblare.
2. Documentul care cuprinde ordinea operaţiilor de asamblare fără defalcarea lor pe faze de
realizare, se numeşte:
a. schema de asamblare;
b. fişa tehnologică;
c. planul de operaţii
3. Unitatea de asamblare cu rol bine determinat din punct de vedere funcţional în cadrul
utilajului sau maşinii este:
a. completul;
b. ansamblul;
c. mecanismul.
4. Partea operaţiei de asamblare care se execută pentru realizarea unei singure îmbinări se
numeşte:
a. faza de asamblare;
b. trecerea,
c. mânuirea.
Subiectul II. Completaţi enunţurile folosind cuvintele care lipsesc: (4 puncte)
1. Asamblarea este…………………….a două sau mai multe piese……….…prelucrate într-o
anumită……………………astfel încât să formeze un produs finit care să corespundă
scopului pentru care a fost creat.
2. Planul de operaţii este întocmit la producţia de …………………….şi de …………..
3. Ciclograma asamblării este o reprezentare………………..a operaţiilor de asamblare în
ordinea succesiunii acestora raportate la ……………….necesar executării lor.
4. Piesa sau reperul este elementul cel mai simplu al asamblării şi se execută dintr-o
……………..
Subiectul III. Rezolvaţi următoarele cerinţe: (3 puncte)
III.1. Din punct de vedere al momentului realizării asamblărilor, acestea pot fi de două tipuri.
Arătaţi care sunt acestea.

III.2. Ciclograma indică şi căile de reducere a timpului de asamblare şi deci ale costului acestei
operaţii. Menţionaţi una dintre aceste căi.

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu