Sunteți pe pagina 1din 1

Domeniul: Mecanică

Calificarea: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic


Modulul: M II – Maşini şi dispozitive specifice executării construcţiilor metalice şi utilajului
tehnologic

Numele elevului .................................................................................


Clasa a XI-a .........
Anul şcolar: ..........................................

FIŞĂ DE LUCRU
AMBUTISAREA ÎN MATRIŢĂ DE CAUCIUC

Precizaţi:

1. Clasificarea prelucrărilor prin presare:


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2. Definiţia ambutisării:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Părţile componente numerotate pe figura alăturată:


1. ...................................................... ...........
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. .................................................................

4. Funcţionarea utilajului reprezentat în figura de mai sus:


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................