Sunteți pe pagina 1din 2

Grup Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti” Bucureşti

Profesor ing. Popescu Adriana


Disciplina: Modulul V: Lucrări de întreţinere şi reparaţii
Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Numele elevului: ........................................................................


Clasa a XIII-a .............................
Anul şcolar: ...............................................

FIŞĂ DE LUCRU

REPARAŢII CURENTE

Indicaţi operaţiile executate în cadrul reparaţiilor curente, la motoarele electrice


asincrone:

Organul de maşină
sau subansamblul la Operaţii executate în cadrul intervenţiei
care se acţionează

Subansamblul motor

Organe de asamblare:
şuruburi şi piuliţe

Sistemul de transmisie

Perii şi portperii

Lagăre

Contactele de la
bornele motorului

Reostatul

Aparatul de pornire
REZOLVARE

Organul de maşină
sau subansamblul la Operaţii executate în cadrul intervenţiei
care se acţionează
 curăţirea inelelor colectoare, a portperiilor, a bobinajelor, a canalelor de
ventilaţie în locurile accesibile şi a părţii exterioare a carcasei
Subansamblul motor
 revizia legării la pământ
 măsurarea rezistenţei la izolaţie
 controlul şuruburilor de fundaţie, a şuruburilor cutiilor portlagăr, a
Organe de asamblare:
şuruburilor capacelor de la lagăre, a şuruburilor şi piuliţelor de la
şuruburi şi piuliţe
mecanismul de ridicare a periilor
 revizia fixării pinionului, a cuplajului şi a roţii de curea
Sistemul de transmisie
 verificarea uzurii pinionului şi înlocuirea lui dacă este necesar
 reglarea apăsării periilor pe inelele colectoare
 reglarea portperiilor
Perii şi portperii
 înlocuirea periilor uzate
 şlefuirea periilor
 verificarea jocului între lagăre, a ungerii, a modului de funcţionare a inelelor
Lagăre de ungere
 verificarea funcţionării fără zgomot a lagărului
 verificarea încălzirii contactelor
Contactele de la
 înlocuirea papucilor în cazul deteriorării
bornele motorului
 strângerea piuliţelor
 curăţirea exterioară a reostatului şi a ploturilor
 înlocuirea elementelor de rezistenţă defecte şi a ploturilor în caz de
Reostatul
deteriorare
 verificarea legăturii la pământ
 curăţirea aparatului fără demontare
 curăţirea contactelor şi înlocuirea lor
Aparatul de pornire
 înlocuirea pieselor defecte
 măsurarea rezistenţei la izolaţie