Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 6 la OMECT nr.

3451 din 09 03 2004

Curriculumul pentru cultura de specialitate şi instruire practică din aria curriculară


Tehnologii, la clasa a X a, şcoala de arte şi meserii, pentru calificările de nivel 1

Nr. Domeniul Calificarea profesională


crt. Nivel 1

1. Mecanică Lucrător în lăcătuşărie mecanică structuri

2. Lucrător în prelucrări la rece

3. Lucrător în prelucrări la cald

4. Lucrător în obţinerea şi prelucrarea metalelor

5. Lucrător în mecanică de motoare

6. Lucrător în mecanică de montaj, întreţinere şi reparaţii

7. Lucrător în mecanică fină


8. Lucrător în foraj , extracţie, tratare petrol şi gaze

9. Lucrător maşinist utilaje


10. Lucrător în marină
11. Lucrător în mecanică agricolă

12. Electromecanică Lucrător operator în energetică

13. Lucrător în electromecanică


14. Lucrător feroviar

15. Electronică Lucrător în electronică, automatizări


automatizări

16. Chimie industrială Lucrător în chimie anorganică

17. Lucrător în chimie organică

Materiale de
18. Lucrător în prelucrarea polimerilor

19. Materiale de Lucrător în industria ceramicii


constructii
20. Lucrător în industria lianţilor

21. Lucrător în industria sticlei

22. Electric Lucrător în electrotehnică

23. Construcţii şi Lucrător în structuri pentru construcţii


lucrări publice

24. Lucrător finisor pentru construcţii

25. Lucrător instalator pentru construcţii

26. Lucrător în izolaţii


27. Lucrător pentru drumuri şi căi ferate

28. Agricultură Lucrător în gospodărie agroturistică

29. Lucrător în cultura plantelor


30. Lucrător în creşterea animalelor

31. Silvicultură Lucrător în silvicultură


32. Comerţ Lucrător în comerţ
33. Turism şi Lucrător în hoteluri
34. alimentaţie Lucrător în alimentaţie

35. Industrie Lucrător în morărit şi panificaţie


alimentară
36. Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, conserve

37. Lucrător în industria alimentară extractivă


38. Lucrător în industria alimentară fermentativă
39. Fabricarea Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn
produselor din
40. lemn Lucrător în tâmplărie
41. Lucrător în sculptură

2
42. Industrie textilă şi Lucrător în filatură –ţesătorie
pielărie

43. Lucrător în finisarea textilelor


şi a pielii

44. Lucrător în tricotaje-confecţii


45. Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori
46. Tehnici poligrafice Lucrător poligraf

47. Estetica şi igiena Lucrător pentru estetica şi igiena corpului omenesc


corpului omenesc