Zadic Daniela

Gr. B-21
FIŞA DE CARACTERIZARE A ELEVULUI
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.

2.
3.

4.

5.

I. DATE GENERALE
Numele şi prenumele___________________________________________________________
Data şi locul naşterii____________________________________________________________
Şcoala/liceu__________________________________________________________________
Clasa________________________________________________________________________
Localitatea___________________________________________________________________
II. DATE DESPRE FAMILIE
Ocupaţia părinţilor: tata_________________________________________________________
Mama: ______________________________________________________________________
Componenţa familiei: __________________________________________________________
III. DATE PRIVIND SITUAŢIA ŞCOLARĂ
Rezultate:
 Foarte bune la___________________________________________________________
 Bune la ________________________________________________________________
 Satisfăcătoare la _________________________________________________________
 Nesatisfăcătoare la _______________________________________________________
Interese şcolare deosebite pentru__________________________________________________
Stilul de muncă şcolară pe discipline:
a) cum lucrează/învaţă:
□ sistematic, organizat la_____________________________________________________
□ inegal, cu salturi la________________________________________________________
□ neglijent, leneş la_________________________________________________________
□ foarte ambiţios la_________________________________________________________
□ mari lacune în cunoştinţe la_________________________________________________
b)
autonomie, activism, creativitate:
□ intensiv, creativ la________________________________________________________
□ manifestă uneori iniţiativă, independenţă la_____________________________________
□ se conformează cu regulile modelului_________________________________________
□ nesigur, fără iniţiativă la____________________________________________________
□ activ la_________________________________________________________________
□ participă selectiv, când este obligat la_________________________________________
Conduita elevului la lecţie şi în clasă:
a) Conduita le lecţie:
b) purtarea în general
□ atent, participă activ, cu interes
□ exemplară, ireproşabilă
□ atenţi aşi interesul fluctuante
□ corectă, cuviincioasă
□ de obicei pasiv
□ cu abateri comportamentale relativ
□ prezent doar fizic, cu frecvente distrageri
frecvente dar nu grave
□ abateri comportamentale grave
Conduita în grup, integrarea socială a elevului
a) participarea la viaţa de grup:
□ mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ
□ participă la activitatea grupului numai dacă este solicitat
□ este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive
□ comunicativ, stabileşte uşor relaţii, vine cu idei şi propuneri
□ activ sociabil, cu iniţiativă

te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el/ea □ bun coleg.b) cum este văzut de colegi: □ bun coleg. Percepţia: 2. săritor la nevoie. Memoria: 3. te poţi bizui pe el □ preocupat mai mult de sine. sensibil. individualist c) colegi îl apreciază pentru: □ rezultatele la învăţătură □ performanţe extraşcolare □ pentru că este prietenos IV. Gândirea: . Procese cognitive 1. DATE PSIHOLOGICE.