Sunteți pe pagina 1din 13

Aria curricular:Limb i comunicare.

Proiectare calendaristic la limba i literatura romn. Clasa a VIII-a.

Statutul disciplinei Obligatorie

Aria curricular Limb i comunicare

Clasa a VII-a

Nr. de uniti Nr. de ore pe de coninuturi an pe clase 15 170

Competene formate/dezvoltate prin limba i literatura romn ca disciplina colar


1.Utilizarea diverselor strategii de informare,n vederea abordrii eficiente a comunicrii orale i scrise. 2.Elaborarea i realizarea spontan,fluent,exacta a diverselor acte de comunicare oral i scris. 3.Explicarea funcionrii sistemului fonetic,lexical,gramatical al limbii romne.

Subcompetene formate/dezvoltate prin limba i literatura universal ca disciplina colar


1. 2. 3. 4. Stucturarea ideilor pentru realizarea discursului propriu,comentariul,eseul. Explicarea elementelor de limb n textul artistic,publicistic i iinific. Realizarea spontan ale unitilor de limb n textele lirice,epice,dramatice. Respectarea regulilor ortografice,ortoepice,punctuionale,gramaticale,a normei semantice i stilistice a limbii romne literare.

Dat Uniti de Competene a coninut I Carteaobiet cultural.Li mbapricipalul mijloc de comunicar e uman. Elaborarea i realizarea spontan,flu ent,exact a diverselor acte de comunicare oral i scris.

Subcompetene

Tema

Textul -

Nr. de ore 1 1

Activitatea Predare Conversaia Evaluare Testare la calculator

Structurare a ideilor pentru realizarea discursului propriu,co mentariului ,eseului. Autoevalua rea propriilor competene de comunicare scris. Relatarea despre sine,ca vorbitor de limb matern.

1. Carteaobiect de cultur. 2. Biblioteca virtual,elect ronic. 3. Crile audio. 4. Genuri i specii literare. 5. Teme,subiec te,mesaje ale textului literar. 6. Caracterul latin al limbii romne. 7. Limba literar,limb a pupolar,lim ba
5

1 1 1

Dezbateri Joc de rol

Atelir de scriere 1 Cercetarea mprtit 1

Interviul n direct. Compunere Proiect de grup

vorbit,limb a scris. 8. Evaluare iniial. 9. Analiza evalurii.

1 1

Consultaii n grup Maratonul de scriereCum am nvat romnete.

Eseul nestructurat

II Poezia liric.Lexi c.Monose mie i polisemie.

Aranjarea, ordonarea n pagin sau n formular standardizat a textului propus. Lectura,audi erea i interpretarea textelor literare i nonliterare,

Lectura expresiv a textului liric Organizare a/desfura rea/utilizar ea diverselor strategii de nvaare autonom a limbii,prin observare

1. Grigore Vierupoetul mamei. 2. Lexicul sugestiv.P aralelisme sintactice, noiuni teoretice. 3. Sensurile textului(ta blouri, teme,
6

Atelier de lectur Evaluarea lecturii orale Interogarea multiprocesu al

1 Fptura mamei de G.Vieru 1 Jurnalul triplu

Comentariul textului liric.

n limita standardelor de coninut.

direct i exersare

motive, idei). 4. Figuri de stilactualizare .Alegoria. 5. Versificai a.Piciorul de vers,msur a,ritmul. 6. Atelier de scriere.Me ditaia. 7. Monosemi a i polisemia. 8. Sensul propriu i figurat al cuvtului. 9. Sensul fundament ar, secundar. 10.Recapitula rea unitii de coninut. 11.Evaluare
7

1 Cmile, Minele mamei,Suf letul 1 mamei,T cerea mamei,G.V 1 ieru 1

Exerciii de respectare a pauzelor,a accentelor n textul citit. Alctuire planului de idei al eseului structurat n baza de algoritm. Scriera reflexiv.

Memorarea

Evaluarea cu gril a unui discurs,desfu rat dup un plan propriu Test de Ortografie

Evaluare reciproc

1 1

sumativ. 12.Analiza probei de evaluare.

III Poeticitate i liriticitate. Cuvntul i contextul

Lectura,audi erea i interpretare textelor literare i nonliterare, n limita standardelor de coninut.

Organizarea, utilizarea diverselor strategii de nvre autonom a limbii,prin observare direct i exersare

Lectura expresiv a textului,aud ierea i interpretare a textelor literare i nonliterare, n limita standardelo r de coninut. Producerea textelor care reflect propriile experiene senzoriale,i dei,judeci ,opinii. Organizare

1. Universul literar al poetului M.Eminescu 2. Exploatarea literar a textului 3. Teme,motiv e i idei principale n text 4. Procedee de expresivitate artistic:invo caia,interog ia,exclamai a retoric 5. Versificaia/ piciorul de vers/rima 6. Comentariul
8

1 1 Povestea codruluide M.Eminescu 1

Lectura comentat

Fia biografic

Exerciii practice

Memorarea.Int erpretarea semnificaiei figurilor de stil

1 Analizarea Descriera Evaluarea reciproc

Sara pe dealde M.Eminescu

1 1

Observare

a/desfura rea/utilizar ea deverselor stetegii de nvaare autonom a limbii,prin observare direct i observare.

IV Aranjarea Cromatica /ordonarea/ poetic n pagin sau n formular standardizat a textului propriu

Plasarea n pagin a textului propriu:co mentariul literar,carac terizare de personaj cu

unui text lyric 7. Descrierea poetic 8. Mijloace de mbogire a vocebularulu i 9. Milloace interne de mbogtire a vocabularulu i 10.Mijloace externe de mbogire a vocabularulu i 11.Evaluare sumativ 12.Analiza evalurii 1. Simbolul toamnei ntrun text literar 2. Universul artistic a poetului O.Goga
9

1 Serile de la Mircetide V.Alecsandr i 1 1

Interogarea multiprocesu al a textului

Test de vocabular

Comentarea faptelor de limb observate,ate state

Evaluarea cantitativ i calitativ a vocabularului

1 1 1

Monosilab de toamnde G.Bacovia

Lectura expresiv Cubul Graficul T

Jocul de rol Memorarea

Producerea textelor care reflect propriile exeriene senzoriale,id ei,judeci,o pionii,argum entate

utilizarea citatelor,cer ere,pagin[ de jurnal Lectura expresiv textului dramatic,ep ic,liric Comentare a textului liric,a fragmentul ui epic sau damatic Reflectarea propriei experiene ntr-o pagin,ntrun text reflexive despre o experien proprie

3. Exploatarea 1 literar a textului 4. Teme,motiv 1 e,idei,mesaj, Toamnade sensurile O.Goga textului 5. Comentarriu 1 l unui text liric 6. Versificaia, 1 piciorul de vers,ritmul 7. Semnificaia 1 figurilor de stil 8. Scrierea 1 reflexiv 9. Vorbirea 1 direct 10.Vorbirea 1 indirect 11.Evaluare 1 sumativ 12.Analiza 1 evalurii

Mesajul liric ntr-o meditaie n proz Diagrama Venn Comentariul literar

Interpretarea textului liric prin agenda n trei pri

10

V Doina popular i cult

Lectura,audi erea i interpretarea textelor literare i nonliterare, n limita standardelor de coninut Operaionali zarea terminologie i lingvistice i literare,n limita standardelor de coninut

Lectura expesiv a textului dramatic epic,liric

1.Doina-voce a singurtii,oper popular i cult 2.Particularitile operei doina

Cine a zis 1 doina-doina 1 1 1 1 Doina de V.Alecsandr i 1 1 Doinade G.Cobuc 1 1

Atelier de lectur

Cubul

Frunz 3.Caracterul oral al verde doinei Comentare a textului liric,a fragmentul ui de tex epic sau dramatic 4.Teme,motive,idei ,mesaje 5.Aliteraia i asonana 6.Antiteza i alegoria 7.Comentariul literar 8.Recital de poezii 9.Evaluare sumativ 10.Analiza evalurii
11

Interogarea multiprocesu al a textului liric

Comentariul literar

Integrarea adecvat,co ntient a terminologi ei lingvistice i literare n textul produs

Lectura interogativ i analiza textului

Evaluare reciproc

Diagrama Venn 1

VI Fraza.Pro pozia principal/ secundar/ regent

Explicarea funcionrii sistemului fonetic,lexic al,gramatical ,al limbii romne Operaianali zarea terminologie i lingvistice i literare,n limita standardelor de coninut

Comentare a mrcilor stilistice ale unitilor de limb n textele lirice,epice, dramatice Integrarea adecvat,co ntient a terminologi ei lingvistice i literare n textul produs

1. Fraza.Propo ziia 2. Propozizia principal 3. Propoziia secundar 4. Elemente de relaie n propoziie i fraz 5. Propoziia regent 6. Relaii sintactice n propoziie 7. Relaii sintactice nfraz 8. Coordonarea 9. Subordonare a 10.Recapitulare a materialului
12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exemplificar ea explicarea noiunilor studiate

Chestionarea oral

Analiza faptelor de limb

Interogarea frontal

Reprezenter ea grafica relaiei dintre noiunile studiate

Evaluarea reciproc

11.Teza simestrial 12.Analiza tezei

2 1

13